Đoàn - Hội Khoa Công nghệ Hóa học IUH

Đoàn - Hội Khoa Công nghệ Hóa học IUH

Comments

#CNHH_FCR
#ngaysv2020
#khoa_cnhh_fce
#iuh
#NGAYSV2020
#KHOA_CNHH_FCE
#IUH
BTV Đoàn trường thông báo về việc tự đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1, năm học 2019 - 2020
🕒 Hạn chót tự đánh giá: hết ngày 09/04/2020 (hệ thống sẽ tự động khoá sau ngày này)
🚧 Việc tự đánh giá điểm phải khách quan, nếu đánh giá sai với điểm Phần mềm Đánh giá mà không có minh chứng thì sẽ bị trừ 25đ.
👉 Mọi thắc mắc liên hệ bộ phận hỗ trợ trực tuyến tại website http://doantn.iuh.edu.vn
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2957228324334982&id=496704390387400?sfnsn=mo

Dành cho bạn nào cần: hướng dẫn tự đánh giá điểm rèn luyện ở đây nha : [email protected]@[email protected]588@Huong-dan-d%C3%A1nh-gi%C3%A1-diem-r%C3%A8n-luyen-tr%C3%AAn-he-thong-r%C3%A8n-luyen-sinh-vi%C3%AAn" rel="nofollow,noopener" target="_blank">http://doantn.iuh.edu.vn/[email protected]@[email protected]@Huong-dan-d%C3%A1nh-gi%C3%A1-diem-r%C3%A8n-luyen-tr%C3%AAn-he-thong-r%C3%A8n-luyen-sinh-vi%C3%AAn
Dành cho bạn nào nghỉ lâu quên pass, chứ quên MSSV thì chịu rôi ấy

FCE mang lại nhiều thông tin bổ ích CẦN và ĐỦ để sinh viên trang bị những tri thức cho mình về giáo dục, trí thức, kỹ năng, giải trí, xã hội.

Operating as usual

24/08/2021

[ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH K16]

📣📣📣📣📣📣
ĐÃ ĐẾN LÚC K16 CÓ ĐỊNH HƯỚNG CHO MÌNH RỒI 😜😜😜😜😜😜

🔰🔰🔰Các FChErs K16 thân mến,

🏢🏢🏢Nhà FChE tổ chức buổi định hướng chuyên ngành để các bạn có thể nắm bắt sâu hơn về ngành học cũng như chuẩn bị hành trang cho con đường sự nghiệp tương lai.
Thông tin thời gian dưới đây 👇👇👇

⏰⏰ 19h00
🗓️🗓️ Thứ 6: 27/08/2021
🛑🛑Hình thức: Trực tuyến trên Zoom (ID và Pass bên dưới ảnh)

------------------------------------------
CHÚC CÁC BẠN SỨC KHOẺ 💓💓💓💓💓💓💓

[ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH K16]

📣📣📣📣📣📣
ĐÃ ĐẾN LÚC K16 CÓ ĐỊNH HƯỚNG CHO MÌNH RỒI 😜😜😜😜😜😜

🔰🔰🔰Các FChErs K16 thân mến,

🏢🏢🏢Nhà FChE tổ chức buổi định hướng chuyên ngành để các bạn có thể nắm bắt sâu hơn về ngành học cũng như chuẩn bị hành trang cho con đường sự nghiệp tương lai.
Thông tin thời gian dưới đây 👇👇👇

⏰⏰ 19h00
🗓️🗓️ Thứ 6: 27/08/2021
🛑🛑Hình thức: Trực tuyến trên Zoom (ID và Pass bên dưới ảnh)

------------------------------------------
CHÚC CÁC BẠN SỨC KHOẺ 💓💓💓💓💓💓💓

23/08/2021

Các bạn sinh viên check lại điểm rèn luyện của mình và phản hồi (nếu chưa được cộng) những hoạt động do Đoàn trường tổ chức và do đơn vị Trung tâm tư vấn hỗ trợ sinh viên tổ chức‼️‼️‼️

📣📣📣
RÀ SOÁT ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020 - 2021
Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các bạn sinh viên kiểm tra lại hệ thống điểm rèn luyện của mình và xác nhận điểm trực tiếp trên hệ thống.
Nếu các bạn thấy điểm chưa đúng với thực tế thì phản hồi về Đoàn trường thông qua kênh này để bộ phận chuyên trách điều chỉnh.
🕒Thời gian phản hồi: từ ngày 23/08/2021 - 31/08/2021
🏘 Địa chỉ: http://rasoatdiemrenluyen.tuoitreiuh.vn

⛔️ Lưu ý:
- Thời gian Đoàn trường tiến hành điều chỉnh là sau ngày 31/08/2021 (các bạn gửi yêu cầu và đợi sau ngày 31/08/2021 để xem kết quả)
- Sau thời gian trên, Đoàn trường sẽ không tiếp nhận yêu cầu điều chỉnh.

19/08/2021

KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2021) VÀ NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2021)
1.Bối cảnh lịch sử
Trên thế giới, đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn cuối. Hồng quân Xô Viết liên tiếp giành thắng lợi quyết định trên chiến trường châu Âu, giải phóng một loạt nước và tiến thẳng vào sào huyệt phát xít Đức tại Béc-lin. Ngày 9 tháng 5 năm 1945, phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh kết thúc ở châu Âu. Ngày 8 tháng 8 năm 1945, Hồng quân Liên Xô tiến công như vũ bão vào quân đội Nhật. Ngày 14 tháng 8 năm 1945, phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc.
Tại Việt Nam, Từ tháng 4 năm 1945 trở đi, cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra mạnh mẽ, phong phú về nội dung và hình thức. Đầu tháng 5 năm 1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về Tuyên Quang, chọn Tân Trào làm căn cứ chỉ đạo cách mạng cả nước. 23 giờ ngày 13 tháng 8 năm 1945, ủy ban Khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1 hiệu triệu toàn dân Tổng khởi nghĩa. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân trào thông qua “10 chính sách lớn của Việt Minh”; thông qua “Lệnh tổng khởi nghĩa”; quy định quốc kỳ, quốc ca; thành lập ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương, tức Chính phủ lâm thời do Đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.
Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8 năm 1945, cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay Nhân dân.
Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) lịch sử, trước cuộc mít tinh của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Từ đó, ngày 2 tháng 9 là Ngày Quốc khánh của nước ta.
2.Nguyên nhân thắng lợi
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công mau lẹ do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng, có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khéo léo của Đảng; là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta một cách đúng đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo.
Cách mạng Tháng Tám thành công là do tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quật cường của các tầng lóp Nhân dân ta, không chịu sống mãi kiếp nô lệ của người dân mất nước; một lòng đi theo Đảng và được Đảng lãnh đạo qua các cuộc tổng diễn tập, đã quyết vùng lên giành độc lập cho dân tộc.
Cách mạng Tháng Tám được tiến hành trong bối cảnh quốc tế có những thuận lợi nhất định.
3.Ý nghĩa lịch sử
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của Nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay Nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn hơn 80 năm Nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít.
Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam; là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; là sự thể nghiệm thành công đầu tiên chủ nghĩa Mác-Lênin tại một nước thuộc địa ở châu Á.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị.

Dưới trang lịch sử hào hùng của dân tộc, Tuổi trẻ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha ông đi trước, các anh hùng của dân tộc, phấn đấu trở thành người thanh niên thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá phải là người có lý tưởng và đạo đức cách mạng; có lối sống văn hoá; có ý chí tự tôn, tự cường dân tộc, có trình độ học vấn, giỏi về chuyên môn, nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; có năng lực, tiếp cận và sáng tạo công nghệ mới, có ý chí chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Trước thực tiễn đặt ra hiện nay, mỗi đoàn viên, thanh niên cần phải:
- Trau dồi về lý tưởng, rèn luyện đạo đức. Sống có văn hoá, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Gương mẫu trong cộng đồng, làm tròn bổn phận của người công dân.
- Tích cực học tập nâng cao trình độ về chính trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ. Ra sức nâng cao tay nghề, kỹ năng lao động, trình độ ngoại ngữ, tin học. Vươn lên nắm vững khoa học, kỹ thuật, công nghệ.
- Hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện, ngày thứ bảy tình nguyện; tham gia các đội hình thanh niên tình nguyện, sẵn sàng đảm nhận việc khó, việc mới, những vấn đề bức xúc; chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng, an ninh ở mỗi địa phương, đơn vị.
- Phấn đấu nâng cao chất lượng của người đoàn viên; tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội; mỗi đoàn viên gắn hoạt động của mình với hoạt động của tập thể thanh niên nơi mình sinh sống hoặc công tác.
Người đoàn viên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trước hết phải là:
Người công dân tốt;
Người bạn tốt của thanh niên;
Là tấm gương tốt của thiếu nhi;
Là người có uy tín trong tập thể thanh niên và cộng đồng dân cư.

Tài liệu tham khảo
1.Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm cách mạng tháng 8 năm 1945. Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh;
2.Phát huy truyền thống vẻ vang, Tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. Thành đoàn Thành phố Hồ Chí minh.

Tin: Ban Tuyên giáo Đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2021) VÀ NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2021)
1.Bối cảnh lịch sử
Trên thế giới, đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn cuối. Hồng quân Xô Viết liên tiếp giành thắng lợi quyết định trên chiến trường châu Âu, giải phóng một loạt nước và tiến thẳng vào sào huyệt phát xít Đức tại Béc-lin. Ngày 9 tháng 5 năm 1945, phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh kết thúc ở châu Âu. Ngày 8 tháng 8 năm 1945, Hồng quân Liên Xô tiến công như vũ bão vào quân đội Nhật. Ngày 14 tháng 8 năm 1945, phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc.
Tại Việt Nam, Từ tháng 4 năm 1945 trở đi, cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra mạnh mẽ, phong phú về nội dung và hình thức. Đầu tháng 5 năm 1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về Tuyên Quang, chọn Tân Trào làm căn cứ chỉ đạo cách mạng cả nước. 23 giờ ngày 13 tháng 8 năm 1945, ủy ban Khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1 hiệu triệu toàn dân Tổng khởi nghĩa. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân trào thông qua “10 chính sách lớn của Việt Minh”; thông qua “Lệnh tổng khởi nghĩa”; quy định quốc kỳ, quốc ca; thành lập ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương, tức Chính phủ lâm thời do Đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.
Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8 năm 1945, cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay Nhân dân.
Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) lịch sử, trước cuộc mít tinh của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Từ đó, ngày 2 tháng 9 là Ngày Quốc khánh của nước ta.
2.Nguyên nhân thắng lợi
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công mau lẹ do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng, có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khéo léo của Đảng; là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta một cách đúng đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo.
Cách mạng Tháng Tám thành công là do tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quật cường của các tầng lóp Nhân dân ta, không chịu sống mãi kiếp nô lệ của người dân mất nước; một lòng đi theo Đảng và được Đảng lãnh đạo qua các cuộc tổng diễn tập, đã quyết vùng lên giành độc lập cho dân tộc.
Cách mạng Tháng Tám được tiến hành trong bối cảnh quốc tế có những thuận lợi nhất định.
3.Ý nghĩa lịch sử
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của Nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay Nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn hơn 80 năm Nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít.
Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam; là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; là sự thể nghiệm thành công đầu tiên chủ nghĩa Mác-Lênin tại một nước thuộc địa ở châu Á.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị.

Dưới trang lịch sử hào hùng của dân tộc, Tuổi trẻ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha ông đi trước, các anh hùng của dân tộc, phấn đấu trở thành người thanh niên thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá phải là người có lý tưởng và đạo đức cách mạng; có lối sống văn hoá; có ý chí tự tôn, tự cường dân tộc, có trình độ học vấn, giỏi về chuyên môn, nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; có năng lực, tiếp cận và sáng tạo công nghệ mới, có ý chí chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Trước thực tiễn đặt ra hiện nay, mỗi đoàn viên, thanh niên cần phải:
- Trau dồi về lý tưởng, rèn luyện đạo đức. Sống có văn hoá, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Gương mẫu trong cộng đồng, làm tròn bổn phận của người công dân.
- Tích cực học tập nâng cao trình độ về chính trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ. Ra sức nâng cao tay nghề, kỹ năng lao động, trình độ ngoại ngữ, tin học. Vươn lên nắm vững khoa học, kỹ thuật, công nghệ.
- Hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện, ngày thứ bảy tình nguyện; tham gia các đội hình thanh niên tình nguyện, sẵn sàng đảm nhận việc khó, việc mới, những vấn đề bức xúc; chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng, an ninh ở mỗi địa phương, đơn vị.
- Phấn đấu nâng cao chất lượng của người đoàn viên; tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội; mỗi đoàn viên gắn hoạt động của mình với hoạt động của tập thể thanh niên nơi mình sinh sống hoặc công tác.
Người đoàn viên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trước hết phải là:
Người công dân tốt;
Người bạn tốt của thanh niên;
Là tấm gương tốt của thiếu nhi;
Là người có uy tín trong tập thể thanh niên và cộng đồng dân cư.

Tài liệu tham khảo
1.Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm cách mạng tháng 8 năm 1945. Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh;
2.Phát huy truyền thống vẻ vang, Tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. Thành đoàn Thành phố Hồ Chí minh.

Tin: Ban Tuyên giáo Đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Photos from Đoàn - Hội Khoa Công nghệ Hóa học IUH's post 17/08/2021

[DANH HIỆU "THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC" NĂM HỌC 2020-2021]

👉👉👉Tip: Chịu khó dành ít phút và kiên nhẫn đọc kĩ nhé các bạn😜

🌟🌟🌟Danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" là 1 danh hiệu cao quý, mục đích ghi nhận và tuyên dương các cá nhân điển hình trong đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

💥💥💥Danh hiệu này là 1 trong những tiêu chí để xét danh hiệu cao quý "SINH VIÊN 5 TỐT"

💐💐💐Sinh viên có thể xét danh hiệu bằng "01 trong 08" TIÊU CHUẨN sau:
🌻Học tập
🌻Nghiên cứu khoa học
🌻Cán bộ Đoàn - Hội
🌻Hoạt động tình nguyện
🌻Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao
🌻Vượt khó
🌻Hoạt động hội nhập
🌻Đảng viên sinh viên

📝📝📝Sau đây là công văn chi tiết về các tiêu chí xét danh hiệu (các bạn có thể xem qua hình ảnh đăng bên dưới để dễ hiểu hơn nhé😜😜😜)
👉Chi tiết xem tại: :https://vanphong.tuoitreiuh.com/vpdtn/detail/Quyet-dinh-so-23-Ban-hanh-Quy-che-danh-hieu-Tap-the-tien-tien-lam-theo-loi-Bac-va-Thanh-nien-tien-tien-lam-theo-loi-Bac-sua-doi-bo-sung-160/

😃😃😃Để giúp các bạn hiểu tất tần tật về quy trình xét, đội ngũ Đoàn khoa Công nghệ Hoá tổ chức một buổi online trên Team để hướng dẫn chi tiết và giải đáp thắc mắc 😜😜😜
👉👉Buổi Team sẽ diễn ra vào lúc 18h30 Thứ 5 (19/8/21)

💫💫Điền link ĐĂNG KÍ dưới đây để nhận "link tham gia Team" nhé!
🔗🔗https://forms.gle/bdeKiYBWzbr9DSXZ9
Hạn khoá link: 7h30 Thứ 5 (19/8/21)

👉Nếu các bạn có thể tự chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thì nộp vào Link nộp hồ sơ xét danh hiệu: https://hochiminh.tuoitreiuh.vn/xetdanhhieu2021/
⭕⚠️⚠️⚠️⭕ Lưu ý: sinh viên đăng nhập bằng e-mail của trường (là email các bạn dùng để đăng nhập để học trên Team á nhé)

- Link hồ sơ khai thành tích cá nhân (nếu các bạn xét onl trên web https://hochiminh.tuoitreiuh.vn/xetdanhhieu2021/ mà đạt thì sẽ nhận được mail thông báo, khi đó sẽ điền file bên dưới để nộp bản giấy về Đoàn khoa nhé. Nói chung bước này sẽ được hướng dẫn sau khi xét online đạt) https://docs.google.com/document/d/198rQLZnKQ3qU9p58bqmWtn39q2-q4mDCgad0GB-toWc/edit?usp=sharing
------------------------------------------------------------------------
#FChE #IUH
#THANHNIENTIENTIENLAMTHEOLOIBAC2021

Videos (show all)

TA ĐÃ THẤY GÌ SAU COVID...
[TỔNG KẾT XUÂN TÌNH NGUYỆN - KHOA CNHH]
Chiến sỹ Xuân Yêu Thương 2021 FChE
HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG ĐIỂM RÈN LUYỆN
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ HỌC PHẦN
Đi đường quyền hong?
Bức tường xanh FCE
Bức tường xanh FCE

Location

Category

Telephone

Address


Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Educity.vn Educity.vn
118/2 Ni Sư Huỳnh Liên, Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

HỌC NGOẠI NGỮ TRỰC TUYẾN MỌI LÚC MỌI NƠI TẠI EDUCITY.VN Học tương tác với giáo viên trên điện thoại hoặc laptop có kết nối internet. Hãy đăng ký ngay để được tư vấn lộ trình học.

HÓA HỌC PHỔ THÔNG HÓA HỌC PHỔ THÔNG
93/11 Gò Dầu, Q. Tân Phú, Tp.HCM
Ho Chi Minh City, +84

HƯỚNG DẪN - TRAO ĐỔI CÁC VẤN ĐỀ KIẾN THỨC HÓA HỌC PHỔ THÔNG

Họa Viên Kiến Trúc Họa Viên Kiến Trúc
37 Trần Quý Khoách, P. Tân Định, Q1
Ho Chi Minh City, 70000

www.DaoTaokienTruc.vn Tel: 08.88084288

UVT - Úc Việt Training College UVT - Úc Việt Training College
739-741–743–745 Le Hong Phong, Ward 12, District 10,
Ho Chi Minh City

UVT provides vocational training and educational excellence with internationally recognised Diploma programs in conjunction with fully comprehensive EFL courses. Qualified graduates have the option to continue their higher education in Australia.

Du Học Anh - PHC Du Học Anh - PHC
Ho Chi Minh City, 007

Tư Vấn Du Học Các Nước. Dịch Thuật Hồ Sơ Các Thứ Tiếng. Dịch Vụ Visa Du Học - Du Lịch

CLB Lý Luận Trẻ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG - HCM CLB Lý Luận Trẻ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG - HCM
227, Nguyễn Văn Cừ, Quận 5
Ho Chi Minh City

Đây là fanpage chính thức của CLB Lý Luận Trẻ Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG - HCM

Thi Thử IELTS cùng CLB Tiếng Anh ESC Thi Thử IELTS cùng CLB Tiếng Anh ESC
55B Nguyen Thi Minh Khai Street, Ben Thanh Ward, District 1
Ho Chi Minh City

Fanpage dành các bạn thí sinh muốn đăng ký tham dự kỳ thi thử IELTS do CLB tiếng Anh ESC- Cung Văn Hóa Lao Động Tp HCM tổ chức định kỳ hằng năm.

Rich Haslam - Master Speaking Rich Haslam - Master Speaking
10/7 Xuan Dieu
Ho Chi Minh City, 700000

Master the art of speaking by pronouncing your words clearly

Shop Triệu Phú Shop Triệu Phú
10B, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1
Ho Chi Minh City, 70000

Yêu sách Phát triển bản thân, tư duy làm giàu...

BS Chế Hoàng Thái - Sunshine Pediatric Center BS Chế Hoàng Thái - Sunshine Pediatric Center
3A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận BÌnh Thạnh
Ho Chi Minh City

Với gần 5 năm gắn bó với chuyện khoa Nhi tại BV Nhi Đồng 1 và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bác sĩ có dày dạn kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thường gặp ở trẻ.

Vtech Web - Nền tảng website chuyên nghiệp Vtech Web - Nền tảng website chuyên nghiệp
5 Cửu Long, Phường 15, Quận 10 Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 70000

Vtech Web mang đến cho người dùng trải nghiệm website chuyên nghiệp với nhiều tính năng nội bật, thân thiện người dùng

Học Tiếng Trung Học Tiếng Trung
Số 86, đường Nguyễn Ngọc Nhựt, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú,
Ho Chi Minh City

1, Chia sẻ kiến thức - Vui học Tiếng Trung tại group học tập StudyMe!! https://www.facebook.com/groups/studyme.group