SS English Academy, Ho Chi Minh City Videos

Videos by SS English Academy in Ho Chi Minh City. SS English Academy là trường tiếng Anh tương tác trực tuyến 1 kèm 1 với giáo viên Philippines đầu tiê

Lời chúc từ tập thể giáo viên của SS English Academy gửi tặng các bạn nhỏ

Other SS English Academy videos

Lời chúc từ tập thể giáo viên của SS English Academy gửi tặng các bạn nhỏ

Tiếng Anh online 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài

Merry Christmas 2021

Teacher at SS English

something big is coming soon

Buổi Debate tại SS English

Giáo viên nước ngoài tại SS English

Ngày đầu tiên đi làm sau dịch

Foreign Teacher at SS English Academy

Teacher at SS English