Du Học Công Giáo & Tin Lành - VNIS Education, Ho Chi Minh City Videos

Videos by Du Học Công Giáo & Tin Lành - VNIS Education in Ho Chi Minh City. Trang thông tin du học Công Giáo & Tin Lành của Công ty Tư vấn Du học VNIS Education -

How I Went Through School Being A Christian / Là một Cơ Đốc Nhân tại Trường Học

Làm thế nào để sống một đời sống Cơ Đốc / Ki-tô cho Chúa Jesus tại trường học, nhất là những ngôi trường phổ thông công lập?

Nguồn: Coffee and Bible Time

#Jesus #AtSchool

Other Du Học Công Giáo & Tin Lành - VNIS Education videos

How I Went Through School Being A Christian / Là một Cơ Đốc Nhân tại Trường Học
Làm thế nào để sống một đời sống Cơ Đốc / Ki-tô cho Chúa Jesus tại trường học, nhất là những ngôi trường phổ thông công ...

The Brook Hill School
The Brook Hill School 🇺🇸 cung cấp chương trình nội trú chuẩn bị hành trang cho học sinh vào Đại học, chương trình học th...