Trung Tâm Gia Sư Gia Đình Việt

Trung Tâm Gia Sư Gia Đình Việt

Comments

[XIN PHÉP ADMIN CHO ĐĂNG BÀI A]
==========================
*** MÃ SỐ. S.70
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ĐƯỜNG ĐỖ PHÁP THUẬN, AN PHÚ-' QUẬN.2---TP.HCM.
+ LỚP...3... TOÁN+ T.VIÊT.
+ 2 BUỔI/ TUẦN/1,5TRIỆU/THÁNG.
+ HỌC SINH RÃNH THƯ.3 TỪ 14H TỚI 17H VÀ CHỦ NHẬT TỪ 14H TỚI 16H. DẠY 90PHUT/BUỔI.
+ YÊU CẦU: GIÁO VIÊN.
=========================================
**** MÃ SỐ. S.71
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ĐƯỜNG LÊ ĐỨC THỌ & PHAN VĂN TRỊ-- GÒ VẤP--TP.HCM.
+ LỚP...8.. DÒ BÀI, CHỦ YẾU TOÁN.
+ 3 BUỔI/ TUẦN/1,5TRIỆU/THÁNG.
+ HỌC SINH RÃNH TỪ 14H CÁC NGÀY TRONG TUẦN, DẠY 90PHUT/BUỔI.
+ YÊU CẦU: SINH VIÊN.

BẠN NÀO DẠY ĐƯỢC VUI LÒNG NHẮN TIN HOẶC ZALO: 0919583179
PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY.
XIN CẢM ƠN..

Trung Tâm Gia Sư Gia Đình Việt TP.HCM: Trung Thực- Đạo Đức Nghề Nghiệp- Uy T

Operating as usual

03/12/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.244
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ĐƯỜNG HUỲNH TẤN PHÁT-- Q.7- GẦN GÒ Ô MÔI----T-P.HCM
● LỚP.7-- TOÁN KHTN
● 2 BUỔI/TUẦN/ 1,2 TRIỆU/THÁNG...150K/90'/BUỔI.
● H.SINH RẢNH TỪ 17H30-21H CÁC NGÀY TRONG TUẦN.. HỌC CÁC NGÀY.
● YÊU CẦU: SINH VIÊN NỮ
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 1 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
=========================
■ ■ ■ MÃ SỐ. S.242
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ĐƯỜNG HUỲNH TẤN PHÁT- PHÚ XUÂN-- NHÀ BÈ--T-P.HCM
● LỚP..10-- ANH VĂN
● 2 BUỔI/TUẦN/ 1,4 TRIỆU/THÁNG/90'/BUỔI.
● H.SINH RẢNH TỪ 14H TỚI 21H THƯ.7 VÀ C.NHẬT
● YÊU CẦU: SINH VIÊN.
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 1 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

18/11/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.238
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ĐƯỜNG HIỆP BÌNH-- HIỆP BÌNH CHÁNH-- THỦ ĐỨC--- GẦN CẦU BÌNH TRIỆU ----T-P.HCM
● HỌC VIÊN 17 TUỔI- NGƯỜI ĐÀI LOAN-- MUỐN HỌC TIẾNG VIỆT-- CẦN GIA SƯ BIẾT TIẾNG TRUNG DẠY TIẾNG VIỆT
● 4 00K'/BUỔI/90'
● H.SINH RẢNH TỪ 9H SÁNG THƯ.2,3,4,5,6
● YÊU CẦU: GIA SƯ NỮ
● PHÍ NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

16/11/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.237
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ĐƯỜNG NGUYÊN DUY TRINH -- AN PHÚ-- QUẬN 2----T-P.HCM
● LỚP...10--TOÁN/ HÓA
● 2 BUỔI/TUẦN/ 2,4 TRIỆU/THÁNG/90'/BUỔI.
● H.SINH RẢNH THƯ.,3,,5 TỪ 19H TỚI 21H30.
● CẦN GIA SƯ NỮ TỐT NGHIỆP.
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 1 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

14/11/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.236
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ĐƯỜNG SỐ 6-- BÌNH TRƯNG ĐÔNG-- QUẬN 2----T-P.HCM
● LỚP...12-- HÓA
● 2 BUỔI/TUẦN/ 2,4 TRIỆU/THÁNG/90'/BUỔI.
● H.SINH RẢNH THƯ.2,3,cn TỪ 18H TỚI 21H30.
● CẦN GIA SƯ NỮ TỐT NGHIỆP.
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 1 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..
=====================
■ ■ ■ MÃ SỐ. S.235
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở 19- NGUYỄN LƯƠNG BẰNG- PHƯỜNG TÂN PHÚ-- QUẬN 7-- GẤN TRƯỜNG NAM SÀI GÒN----T-P.HCM
● LỚP...9-- TOÁN
● 2 BUỔI/TUẦN/ 2,2 TRIỆU/THÁNG/90'/BUỔI.
● H.SINH RẢNH THƯ.6 TỪ 19H-21H30- THƯ.7 VÀ C.NHẬT TỪ 9H SÁNG TỚI 21H
● CẦN GIA SƯ TỐT NGHIỆP KINH NGHIỆM LUYỆN THI VÔ LỜP.10.
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 1 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..
===========================
■ ■ ■ MÃ SỐ. S.230
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở DƯỜNG 711--KDC ĐẠI HỌC BÁCH KGOA-- PHÚ HỮU-- QUẬN 9-- T-P.HCM
● LỚP. 4--- ANH VĂN.
● 2 BUỔI/TUẦN/1,6 TRIỆU/THÁNG.
● SINH VIÊN NỮ
● H.SINH RẢNH THƯ.3,5 TỪ 18H TỚI 21H.
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 1 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

12/11/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.234
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ĐƯỜNG DÔNG HƯNG THUẬN 26-- PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN-- QUẬN 12----T-P.HCM
● LỚP...8 TOÁN
● 2 BUỔI/TUẦN/ 1,2 TRIỆU/THÁNG/90'/BUỔI.
● H.SINH RẢNH TỪ 19H TỚI 21H30 THỨ.3,7 VÀ C.NHẬT SÁNG- CHIỀU.
● CẦN SINH VIÊN NỮ
● SAU KHI LIÊN HỆ P.HUYNH XONG ĐÓNG PHÍ TRƯỚC 100K- DẠY XONG BUỔI ĐẦU THÌ DÓNG ĐỦ PHÍ 30%
● ZALO: 0919583179
================================
■ ■ ■ MÃ SỐ. S.233
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ĐƯỜNG GÒ DƯA-- PHƯỜNG TAM BÌNH-- THỦ ĐỨC---T-P.HCM
● LỚP...10- TOÁN
● 2 BUỔI/TUẦN/ 2 TRIỆU/THÁNG/90'/BUỔI.
● H.SINH RẢNH TỪ 19H TỚI 21H THỨ.2,4,6
● CẦN GIA SƯ NAM TỐT NGHIỆP.
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 1 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
==============================
■ ■ ■ MÃ SỐ. S.231
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ĐƯỜNG ĐOÀN VĂN BƠ-- PHƯỜNG 10-- QUẬN 4---T-P.HCM
● LỚP...7--KHTN
● 2 BUỔI/TUẦN/ 2,2 TRIỆU/THÁNG/90'/BUỔI.
● H.SINH RẢNH TỪ 18H TỚI 20H30 THỨ.2,3,,6
● CẦN GIA SƯ NỮ TỐT NGHIỆP.
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 1 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
================================
■ ■ ■ MÃ SỐ. S.230
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở DƯỜNG 711--KDC ĐẠI HỌC BÁCH KGOA-- PHÚ HỮU-- QUẬN 9-- T-P.HCM
● LỚP. 4--- ANH VĂN/TOÁN SONG NGỮ
● 2 BUỔI/TUẦN/1,6 TRIỆU/THÁNG.
● SINH VIÊN NỮ
● H.SINH RẢNH THƯ.3,5 TỪ 18H TỚI 21H.
● SAU KHI LIÊN HỆ P.HUYNH ĐÓNG PHÍ TRƯỚC 100K-- DẠY BUỔI ĐẦU XONG DÓNG ĐỦ PHÍ 30%.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

11/11/2022

[XIN PHÉP CHO ĐĂNG BÀI A]
=========================
■ ■ ■ MÃ SỐ. S.233
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ĐƯỜNG GÒ DƯA-- PHƯỜNG TAM BÌNH-- THỦ ĐỨC---T-P.HCM
● LỚP...10- TOÁN
● 2 BUỔI/TUẦN/ 2 TRIỆU/THÁNG/90'/BUỔI.
● H.SINH RẢNH TỪ 19H TỚI 21H THỨ.2,4,6
● CẦN GIA SƯ NAM TỐT NGHIỆP.
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 1 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..
====================
■ ■ ■ MÃ SỐ. S.232
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ĐƯỜNG ĐỖ THỪA LUÔNG-- TÂN QUÝ -- TÂN PHÚ---T-P.HCM
● LỚP...3-- BÁO BÀI/RÈN CHỮ
● 3 BUỔI/TUẦN/ 1,5 TRIỆU/THÁNG/90'/BUỔI.
● H.SINH RẢNH TỪ 17H30 TỚI 21H THỨ.2,4,6
● CẦN SINH VIÊN NỮ.
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..
====================
■ ■ ■ MÃ SỐ. S.231
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ĐƯỜNG ĐOÀN VĂN BƠ-- PHƯỜNG 10-- QUẬN 4---T-P.HCM
● LỚP...7--KHTN
● 2 BUỔI/TUẦN/ 2,2 TRIỆU/THÁNG/90'/BUỔI.
● H.SINH RẢNH TỪ 18H TỚI 20H30 THỨ.2,3,,6
● CẦN GIA SƯ NỮ TỐT NGHIỆP.
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..
=====================
■ ■ ■ MÃ SỐ. S.230
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở DƯỜNG 711--KDC ĐẠI HỌC BÁCH KGOA-- PHÚ HỮU-- QUẬN 9-- T-P.HCM
● LỚP. 4--- ANH VĂN/TOÁN SONG NGỮ
● 2 BUỔI/TUẦN/1,6 TRIỆU/THÁNG.
● SINH VIÊN NỮ
● H.SINH RẢNH THƯ.3,5 TỪ 18H TỚI 21H.
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

11/11/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.230
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở DƯỜNG 711--KDC ĐẠI HỌC BÁCH KGOA-- PHÚ HỮU-- QUẬN 9-- T-P.HCM
● LỚP. 4--- ANH VĂN/TOÁN SONG NGỮ
● 2 BUỔI/TUẦN/1,6 TRIỆU/THÁNG.
● SINH VIÊN NỮ
● H.SINH RẢNH THƯ.3,5 TỪ 18H TỚI 21H.
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

11/11/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.232
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ĐƯỜNG ĐỖ THỪA LUÔNG-- TÂN QUÝ -- TÂN PHÚ---T-P.HCM
● LỚP...3-- BÁO BÀI/RÈN CHỮ
● 3 BUỔI/TUẦN/ 1,5 TRIỆU/THÁNG/90'/BUỔI.
● H.SINH RẢNH TỪ 17H30 TỚI 21H THỨ.2,4,6
● CẦN SINH VIÊN NỮ.
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

11/11/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.231
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ĐƯỜNG ĐOÀN VĂN BƠ-- PHƯỜNG 10-- QUẬN 4---T-P.HCM
● LỚP...7--KHTN
● 2 BUỔI/TUẦN/ 2,2 TRIỆU/THÁNG/90'/BUỔI.
● H.SINH RẢNH TỪ 18H TỚI 20H30 THỨ.2,3,,6
● CẦN GIA SƯ NỮ TỐT NGHIỆP.
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

03/11/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.224
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở DƯỜNG NHẬT TẢO-- PHƯỜNG 4-- QUẬN 10--- T-P.HCM
● LỚP..10-- LÝ/HÓA
● 2 BUỔI/TUẦN/1,6 TRIỆU/THÁNG.
● SINH VIÊN.
● H.SINH RẢNH THƯ.2,4,5,6 TỪ 18H TỚI 21H VÀ SÁNG C.NHẬT TỪ 9H
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

03/11/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.223
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở DƯỜNG CHU VĂN AN-- P2.6-- QUẬN BÌNH THẠNH-- T-P.HCM
● LỚP..6-- KHTN
● 1 BUỔI/TUẦN/1,2 TRIỆU/THÁNG/90'/BUỔI.
● GIA SƯ NỮ TỐT NGHIỆP
● H.SINH RẢNH THƯ.7 TỪ 14H TỚI 16H30
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

03/11/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.222
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ĐƯỜNG SỐ 13- XÃ PHONG PHÚ-- BÌNH CHÁNH---T-P.HCM
● LỚP.6 VÀ LỚP..9- TOÁN- 2 BÉ HỌC CHUNG
● 2 BUỔI/TUẦN/ 1,6 TRIỆU/THÁNG.
● H.SINH RẢNH TỪ 18H TỚI 21H THỨ.,3,,5,6,7 VÀ RẢNH CẢ NGÀY C.NHẬT
● CẦN SINH VIÊN NỮ
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

29/10/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.221.A
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ĐƯỜNG ĐOÀN VĂN BƠ-- PHƯỜNG 10-- QUẬN 4---T-P.HCM
● LỚP...7--ANH VĂN
● 2 BUỔI/TUẦN/ 2,4 TRIỆU/THÁNG/90'/BUỔI.
● H.SINH RẢNH TỪ 18H TỚI 21H THỨ.2,3,4,5,6
● CẦN GIA SƯ NỮ TỐT NGHIỆP.
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
====================
■ ■ ■ MÃ SỐ. S.221.B
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ĐƯỜNG ĐOÀN VĂN BƠ-- PHƯỜNG 10-- QUẬN 4---T-P.HCM
● LỚP...7--TIẾNG TRUNG
● 2 BUỔI/TUẦN/ 2,4 TRIỆU/THÁNG/90'/BUỔI.
● H.SINH RẢNH TỪ 18H TỚI 21H THỨ.2,3,4,5,6
● CẦN GIA SƯ NỮ TỐT NGHIỆP.
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

28/10/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.220
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ĐƯỜNG HUỲNH VĂN BÁNH-- PHƯỜNG 13--PHÚ NHUẬN---T-P.HCM
● LỚP...7--TOÁN TÍCH HỢP
● 2 BUỔI/TUẦN/ 2,4 TRIỆU/THÁNG/90'/BUỔI/GIA SƯ NỮ TỐT NGHIỆP.
● 2 BUỔI/TUẦN/1,4 TRIỆU/THÁNG/90'/BUỔI/SINH VIÊN NỮ
● H.SINH RẢNH CẢ NGÀY THƯ.7-- CÁC NGÀY KHÁC RẢNH TỪ 18H TỚI 21H
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

28/10/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.219
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ẤP 4- XÃ BÌNH HƯNG- BÌNH CHÁNH-- GẦN CẦU CHÁNH HƯNG- DƯỜNG PHẠM HÙNG -- QUẬN 8---T-P.HCM
● LỚP..6-- BÁO BÀI-- CÓ ANH VĂN--
● 3 BUỔI/TUẦN/ 1,8 TRIỆU/THÁNG/90'/BUỔI.
● H.SINH RẢNH THƯ.4,6,CN TỪ 19H
● YÊU CẦU: SINH VIÊN NỮ
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

27/10/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.218
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ĐƯỜNG HIỆP BÌNH-- HIỆP BÌNH CHÁNH-- THỦ ĐỨC--- GẦN CẦU BÌNH TRIỆU ----T-P.HCM
● HỌC VIÊN 16 TUỔI- NGƯỜI ĐÀI LOAN-- MUỐN HỌC TIẾNG VIỆT-- CẦN GIA SƯ BIẾT TIẾNG TRUNG DẠY TIẾNG VIỆT
● 4 00K'/BUỔI/90'
● H.SINH RẢNH TỪ 9H SÁNG THƯ.2,3,4,5,6
● YÊU CẦU: GIA SƯ NỮ
● PHÍ 800K NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

27/10/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.217
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ ĐẶNG--PHƯỜNG HIỆĐ THÀNH-- QUẬN 12---T-P.HCM
● LỚP..12-- TOÁN--
● 4 BUỔI/TUẦN/ 4,8 TRIỆU/THÁNG/90'/BUỔI.
● H.SINH RẢNH CÁC BUỔI SÁNG TỪ 8H TỚI 11H30 VÀ CHIỀU TỐI TRỪ TỐI THỨ.6,7
● YÊU CẦU: GIA SƯ TỐT NGHIỆP
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

26/10/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.216
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở QUANG TRUNG-- PHƯỜNG 11-- GÒ VẤP----T-P.HCM
● LỚP..4- TOÁN/T.VIỆT
● 3 BUỔI/TUẦN/ 3 TRIỆU/THÁNG/90'/BUỔI.
● H.SINH RẢNH TỪ 19H TỚI 21H CÁC NGÀY TRONG TUẦN VÀ RẢNH 2 NGÀY CUỐI TUẦN.
● YÊU CẦU: GIA SƯ NỮ TỐT NGHIỆP.
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

22/10/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.215
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở NGUYỄN AN KHƯƠNG -- QUẬN 5--T-P.HCM
● LỚP..10--HÓA.
● 1 BUỔI/TUẦN/1 TRIỆU/THÁNG/90'/BUỔI.
● H.SINH RẢNH THƯ.7 TỪ 8H TỚI 12H
● YÊU CẦU: GIA SƯ TỐT NGHIỆP
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

18/10/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.214-B
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở LÊ ĐÌNH CẨN-- TÂN TẠO--BÌNH TÂN--- T-P.HCM
● LỚP..10--- ANH VĂN.
● 2 BUỔI/TUẦN/2,2 TRIỆU/THÁNG/90'/BUỔI.
● H.SINH RẢNH TỪ 18H TỚI 21H30 TỪ THỨ.3,5,6,7
● YÊU CẦU: GIA SƯ TỐT NGHIỆP.
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

18/10/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.214-A
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở LÊ ĐÌNH CẨN-- TÂN TẠO--BÌNH TÂN--- T-P.HCM
● LỚP..10--- TOÁN
● 2 BUỔI/TUẦN/2,2 TRIỆU/THÁNG/90'/BUỔI.
● H.SINH RẢNH TỪ 18H TỚI 21H30 TỪ THỨ.3,5,6,7
● YÊU CẦU: GIA SƯ TỐT NGHIỆP.
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

18/10/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.213-B
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở DƯỜNG NGHĨA HÒA-- GẦN CHỢ NGHĨA PHÁT-- P.6-- QUẬN TÂN BÌNH--- T-P.HCM
● LỚP..9- - MÔN VĂN.
● 2 BUỔI/TUẦN/2,2 TRIỆU/THÁNG/90'/BUỔI.
● H.SINH RẢNH TỪ 19H TỚI 21H30 CÁC NGÀY TRONG TUẦN VÀ SÁNG THƯ.7,C.NHẬT.
● YÊU CẦU: GIA SƯ NỮ TỐT NGHIỆP.
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..
====================
■ ■ ■ MÃ SỐ. S.213-A
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở DƯỜNG NGHĨA HÒA-- GẦN CHỢ NGHĨA PHÁT-- P.6-- QUẬN TÂN BÌNH--- T-P.HCM
● LỚP..9- - TOÁN/LÝ.
● 2 BUỔI/TUẦN/2,2 TRIỆU/THÁNG/90'/BUỔI.
● H.SINH RẢNH TỪ 19H TỚI 21H30 CÁC NGÀY TRONG TUẦN VÀ SÁNG THƯ.7,C.NHẬT.
● YÊU CẦU: GIA SƯ NỮ TỐT NGHIỆP.
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

17/10/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.212
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở TÂN CHÁNH HIỆP- QUẬN 12-- T-P.HCM
● LỚP..8-- - TOÁN/LÝ/HÓA.
● 3 BUỔI/TUẦN/1,8 TRIỆU/THÁNG/90'/BUỔI.
● H.SINH RẢNH TỪ 18H TỚI 21H30 TỪ THỨ.2,4,6,
● YÊU CẦU: SINH VIÊN NỮ
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

17/10/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.211
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở LIÊN KHU 8-9-- BÌNH HƯNG HÒA-- BÌNH TÂN--- T-P.HCM
● LỚP..7-- TOÁN
● 2 BUỔI/TUẦN/2 TRIỆU/THÁNG/90'/BUỔI.
● H.SINH RẢNH TỪ 18H TỚI 21H30 TỪ THỨ.2,4,6,7
● YÊU CẦU: GIA SƯ TỐT NGHIỆP.
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

08/09/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.201
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ĐƯỜNG 19- HIỆP BÌNH CHÁNH-- THỦ ĐỨC--- T-P.HCM
● LỚP..6-- BÁO BÀI TRỪ ANH VĂN
● 3 BUỔI/TUẦN/3 TRIỆU/THÁNG.
● H.SINH RẢNH THỨ.2,3,4,5,6 TỪ 19H TỚI 21H DẠY 90'/BUỔI.
● YÊU CẦU: GIA SƯ KIÊN NHẪN-CHỊU KHÓ- GIA ĐÌNH KO GÂY ÁP LỰC VIỆC HỌC
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

27/08/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.200
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ĐƯỜNG THẠNH XUÂN 13- PHƯỜNG THẠNH XUÂN-- QUẬN 12-- T-P.HCM
● LỚP..5---- TOÁN.
● 3 BUỔI/TUẦN/2,7 TRIỆU/THÁNG.
● H.SINH RẢNH TỪ 19H TỚI 21H CÁC NGÀY TRONG TUẦN.
● YÊU CẦU: GIA SƯ NỮ TỐT NGHIỆP.
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

22/08/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.198
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ĐOÀN VĂN BƠ-- P.10- QUẬN 4----- T-P.HCM
● LỚP..7-- TOÁN.
● 2 BUỔI/TUẦN/1,8 TRIỆU/THÁNG.
● H.SINH RẢNH THỨ.2,3,4,5,6 CẢ NGÀY-- VÔ NĂM BÉ HỌC BÁN TRÚ.
● YÊU CẦU: GIA SƯ NỮ TỐT NGHIỆP.
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

22/08/2022

[XIN PHÉP AD CHO ĐĂNG BÀI A]
========================
■ ■ ■ MÃ SỐ. S.200
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ĐƯỜNG THẠNH XUÂN 13- PHƯỜNG THẠNH XUÂN-- QUẬN 12-- T-P.HCM
● LỚP..5---- TOÁN.
● 3 BUỔI/TUẦN/2,7 TRIỆU/THÁNG.
● H.SINH RẢNH TỪ 19H TỚI 21H CÁC NGÀY TRONG TUẦN.
● YÊU CẦU: GIA SƯ NỮ TỐT NGHIỆP.
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

19/08/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.199-A
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ĐƯỜNG 57-- PHƯỜNG TÂN TẠO-- BÌNH TÂN----- T-P.HCM
● LỚP..9---TOÁN
● 2 BUỔI/TUẦN/2 TRIỆU/THÁNG...250K/BUỔI.
● H.SINH RẢNH TỪ 17H TỚI 19H30 CÁC NGÀY TRỪ THƯ.7 VÀ C.NHẬT.
● YÊU CẦU: GIA SƯ NỮ TỐT NGHIỆP.
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

19/08/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.199-B
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở ĐƯỜNG 57-- PHƯỜNG TÂN TẠO-- BÌNH TÂN----- T-P.HCM
● LỚP..9---- ANH.
● 2 BUỔI/TUẦN/2 TRIỆU/THÁNG...250K/BUỔI.
● H.SINH RẢNH TỪ 17H TỚI 19H30 CÁC NGÀY TRỪ THƯ.7 VÀ C.NHẬT.
● YÊU CẦU: GIA SƯ NỮ TỐT NGHIỆP.
● PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

16/08/2022

■ ■ ■ MÃ SỐ. S.197
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ HỌC SINH Ở 196/X ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN-- TÂY THẠNH-- TÂN PHÚ--- T-P.HCM
● LỚP..5-- TOÁN/VĂN.
● HÈ H.SINH RÃNH CẢ NGÀY XẾP DẠY 5 BUỔI/TUẦN-- VÔ NĂM BÉ HỌC BÁN TRÚ XẾP DẠY 3 BUỔI/TUẦN.
● 150K/BUỔI/90'.
● YÊU CẦU: SINH VIÊN NỮ.
● PHÍ 500K NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
▪︎XIN CẢM ƠN..

22/06/2022

[XIN PHÉP CHO ĐĂNG BÀI A]
=======================
**** MÃ SỐ. S.158
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ H.SINH Ở ĐƯỜNG MÃ LÒ-- BÌNH TRỊ ĐÔNG A-- BÌNH TÂN-- T-P.HCM.
+ LỚP..12- TOÁN.
+ 2 BUỔI/TUẦN/1,4 TRIỆU/THÁNG.
+ HỌC SINH RÃNH SÁNG THỨ.3,5,7 VÀ TỐI THỨ.2,4,5,7
+ YÊU CẦU: SINH VIÊN.
● PHÍ 25% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
===≈====================
**** MÃ SỐ. S.159
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ H.SINH Ở ĐƯỜNG HÀ HUY GIÁP-- NGÃ TƯ GA-- QUẬN 12--- T-P.HCM.
+ LỚP..8-- TOÁN/LÝ.
+ 4 BUỔI/TUẦN/2,2 TRIỆU/THÁNG.
+ HỌC SINH RÃNH CẢ NGÀY.
+ YÊU CẦU: SINH VIÊN.
● PHÍ 25% NHẬN SAU DẠY 2 BUỔI.
● ZALO: 0919583179
XIN CẢM ƠN..

03/06/2022

[XIN PHÉP CHO ĐĂNG BÀI A]
======================
**** MÃ SỐ. S.154
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ H.SINH Ở CHUNG CƯ SUNRISE--- GẦN LOTTE-- QUẬN .7--T-P.HCM.
+ LỚP-1--- TOÁN/T.VIỆT--- BÉ 5 TUỔI-- HỌC CHƯƠNG TRÌNH BVIS
+ 3 BUỔI/TUẦN/2,5 TRIỆU/THÁNG/60 PHÚT /BUỔI.
+ HỌC SINH RÃNH SÁNG THỨ.7, CHỦ NHẬT VÀ TỐI THƯ.5
+ YÊU CẦU: GIA SƯ TỐT NGHIỆP KINH NGHIỆM DẠY SONG NGỮ.
PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 3 BUỔI.
BẠN NÀO DẠY ĐƯỢC VUI LÒNG NHẮN TIN HAY ZALO: 0919583179 NHA.
======================
***** MÃ SỐ. S.151
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ H.SINH Ở ĐƯỜNG SỐ 10-- CƯ XÁ RA ĐA-- PHƯỜNG 13-- QUẬN 6----T-P.HCM.
+ LỚP-10--- MÔN LÝ-- ÔN THI LẠI...
+ 250k/BUỔI...3 BUỔI/TUẦN...
+ LÊN LỚP.11 HỌC 2 BUỔI/TUẦN/2 TRIỆU/THÁNG.
+ HỌC SINH RÃNH CẢ NGÀY
+ YÊU CẦU: GIA SƯ NỮ TỐT NGHIỆP.
PHÍ 25% NHẬN SAU DẠY 3 BUỔI.
BẠN NÀO DẠY ĐƯỢC VUI LÒNG NHẮN TIN HAY ZALO: 0919583179 NHA.
=====================
***** MÃ SỐ. S.152--B
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ H.SINH Ở ĐƯỜNG NGUYỄN BIỂU--- PHƯỜNG 1-- QUẬN .5---T-P.HCM.
+ LỚP-11 VÀ LỚP.12- MÔN VĂN--2 HỌC SINH HỌC CHUNG.
+ 2 BUỔI/TUẦN/1,8 TRIỆU/THÁNG/129 PHÚT /BUỔI.
+ HỌC SINH RÃNH 18H TỚI 20H CÁC NGÀY TRONG TUẦN
+ YÊU CẦU: SINH VIÊN.
PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 3 BUỔI.
BẠN NÀO DẠY ĐƯỢC VUI LÒNG NHẮN TIN HAY ZALO: 0919583179 NHA.
XIN CẢM ƠN..

19/05/2022

***** MÃ SỐ. S.150
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ H.SINH Ở ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN CÔNG-- PHƯỜNG 3-- GÒ VẤP--T-P.HCM.
+ LỚP-6-- HÈ NÀY VÔ LỚP..6:
+ HỌC SINH HỌC TRƯỜNG PHÁP NGỮ: MAGUERITE DURAS NÊN GIÁO VIÊN TOÁN BIẾT TIẾNG PHÁP!
+ 2 BUỔI/ TUẦN/ 2,4 T RIỆU/ THÁNG..90 PHUT/ BUỔI
+ HOC SINH RÃNH THỨ.7 VÀ CHỦ NHẬT SÁNG& TỐI-- CÓ RÃNH THÊM VÀI BUỔI TỐI.
+ YÊU CẦU: GIA SƯ TOÁN BIẾT TIẾNG PHÁP!
PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 3 BUỔI.
BẠN NÀO DẠY ĐƯỢC VUI LÒNG NHẮN TIN HAY ZALO: 0919583179 NHA.
XIN CẢM ƠN..

17/05/2022

***** MÃ SỐ. S.148.
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ H.SINH Ở CHUNG CƯ AN GIA THE STAR-- QUỐC LỘ 1 A-- PHƯỜNG TÂN TẠO-- BÌNH TÂN----T-P.HCM.
+ LỚP--1: HÈ NÀY VÀO LỚP.1
+ 3 BUỔI/ TUẦN/ 2,7 T RIỆU/ THÁNG..90 PHUT/ BUỔI
+ HOC SINH RÃNH THỨ.2,4,6 TỪ 18H TỚI 19H30
+ YÊU CẦU: GIA SƯ NỮ TỐT NGHIỆP.
PHÍ 30% NHẬN SAU DẠY 3 BUỔI.
BẠN NÀO DẠY ĐƯỢC VUI LÒNG NHẮN TIN HAY ZALO: 0919583179 NHA.
XIN CẢM ƠN..

25/03/2022

[XIN PHÉP ADMIN CHO ĐĂNG BÀI AH]
======================
**** MÃ SỐ. S.124
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ H.SINH Ở ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN CÔNG-- PHƯỜNG 3-- GÒ VẤP-----P.HCM.
+ LỚP--9-- HÓA.
+ 2 BUỔI/ TUẦN/ 2 RIỆU/ THÁNG... 250K/BUỔI/90 PHUT
+ HOC SINH RÃNH THỨ.5,6,7 TỪ 17H30 TỚI 20H.
+ YÊU CẦU: CÔ GIÁO TỰ DO KHÔNG NHẤT THIẾT SƯ PHAM HÓA.
PHÍ 500k NHẬN SAU DẠY 3 BUỔI.
BẠN NÀO DẠY ĐƯỢC VUI LÒNG NHẮN TIN HAY ZALO: 0919583179 NHA.
XIN CẢM ƠN..
=======================
**** MÃ SỐ. S.123
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ H.SINH Ở ĐƯỜNG SỐ 48 -- PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH- THỦ ĐỨC---P.HCM.
+ LỚP--12- TOÁN.
+ 2 BUỔI/ TUẦN/ 2 RIỆU/ THÁNG... 250K/BUỔI/ 90 PHÚT.
+ HOC SINH RÃNH SAU 19H CÁC NGÀY TRONG TUẦN.
THƯ.5 TỪ 15H VÀ THƯ.7; C.NHẬT RÃNH SÁNG VÀ CHIỀU.
+ YÊU CẦU: THẦY/CÔ.. GIÁO VIÊN TỰ DO
PHÍ 500k NHẬN SAU DẠY 3 BUỔI.
BẠN NÀO DẠY ĐƯỢC VUI LÒNG NHẮN TIN HAY ZALO: 0919583179 NHA.
XIN CẢM ƠN..

25/03/2022

[XIN PHÉP ADMIN CHO ĐĂNG BÀI AH]
======================
**** MÃ SỐ. S.124
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ H.SINH Ở ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN CÔNG-- PHƯỜNG 3-- GÒ VẤP-----P.HCM.
+ LỚP--9-- HÓA.
+ 2 BUỔI/ TUẦN/ 2 RIỆU/ THÁNG... 250K/BUỔI/90 PHUT
+ HOC SINH RÃNH THỨ.5,6,7 TỪ 17H30 TỚI 20H.
+ YÊU CẦU: CÔ GIÁO TỰ DO KHÔNG NHẤT THIẾT SƯ PHAM HÓA.
PHÍ 500k NHẬN SAU DẠY 3 BUỔI.
BẠN NÀO DẠY ĐƯỢC VUI LÒNG NHẮN TIN HAY ZALO: 0919583179 NHA.
XIN CẢM ƠN..
=======================
**** MÃ SỐ. S.123
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ H.SINH Ở ĐƯỜNG SỐ 48 -- PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH- THỦ ĐỨC---P.HCM.
+ LỚP--12- TOÁN.
+ 2 BUỔI/ TUẦN/ 2 RIỆU/ THÁNG... 250K/BUỔI/ 90 PHÚT.
+ HOC SINH RÃNH SAU 19H CÁC NGÀY TRONG TUẦN.
THƯ.5 TỪ 15H VÀ THƯ.7; C.NHẬT RÃNH SÁNG VÀ CHIỀU.
+ YÊU CẦU: THẦY/CÔ.. GIÁO VIÊN TỰ DO
PHÍ 500k NHẬN SAU DẠY 3 BUỔI.
BẠN NÀO DẠY ĐƯỢC VUI LÒNG NHẮN TIN HAY ZALO: 0919583179 NHA.
XIN CẢM ƠN..

22/03/2022

[XIN PHÉP ADMIN CHO ĐĂNG BÀI A]
==========================
**** MÃ SỐ. S.113.A
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ H.SINH Ở ĐƯỜNG PHAN HUY ÍCH-- PHƯỜNG 14-- GÒ VẤP- -T-P.HCM.
+ LỚP--9--TOÁN, LÝ, HÓA. CHỦ YẾU TOÁN.
+ 3 BUỔI/ TUẦN/2,7 TRIỆU/ THÁNG/90 PHÚT/BUỔI.
+ HOC SINH RÃNH TỪ 17H30 TỚI 21H30 CÁC NGÀY TRONG TUẦN.
+ YÊU CẦU: THẦY/ CÔ.. GIÁO VIÊN TỰ DO
PHÍ 650k NHẬN SAU DẠY 3 BUỔI.
BẠN NÀO DẠY ĐƯỢC VUI LÒNG NHẮN TIN HAY ZALO: 0919583179 NHA.
XIN CẢM ƠN.
==========================
**** MÃ SỐ. S.113.B
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ H.SINH Ở ĐƯỜNG PHAN HUY ÍCH-- PHƯỜNG 14-- GÒ VẤP- -T-P.HCM.
+ LỚP--9--VĂN.
+ 2 BUỔI/ TUẦN/1,8 TRIỆU/ THÁNG/90 PHÚT/BUỔI.
+ HOC SINH RÃNH TỪ 17H30 TỚI 21H30 CÁC NGÀY TRONG TUẦN.
+ YÊU CẦU: THẦY/ CÔ.. GIÁO VIÊN TỰ DO
PHÍ 450k NHẬN SAU DẠY 3 BUỔI.
BẠN NÀO DẠY ĐƯỢC VUI LÒNG NHẮN TIN HAY ZALO: 0919583179 NHA.
XIN CẢM ƠN.
==========================
***** MÃ SỐ. S.113.C
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ H.SINH Ở ĐƯỜNG PHAN HUY ÍCH-- PHƯỜNG 14-- GÒ VẤP- -T-P.HCM.
+ LỚP--9--ANH.
+ 2 BUỔI/ TUẦN/1,8 TRIỆU/ THÁNG/90 PHÚT/BUỔI.
+ HOC SINH RÃNH TỪ 17H30 TỚI 21H30 CÁC NGÀY TRONG TUẦN.
+ YÊU CẦU: THẦY/ CÔ.. GIÁO VIÊN TỰ DO
PHÍ 450k NHẬN SAU DẠY 3 BUỔI.
BẠN NÀO DẠY ĐƯỢC VUI LÒNG NHẮN TIN HAY ZALO: 0919583179 NHA.
XIN CẢM ƠN.
========================
**** MÃ SỐ. S.114-A
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ H.SINH Ở QUỐC LỘ 22--GÍAO XỨ TÂN MỸ-- XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG-- HÓC MÔN -T-P.HCM.
+ LỚP--9-- TOÁN, LÝ, HÓA.
+ 3 BUỔI/ TUẦN/ 3 RIỆU/ THÁNG/90 PHÚT/BUỔI.
+ HOC SINH RÃNH TỪ 17H30 TỚI 22H CÁC NGÀY TRONG TUẦN VÀ RẢNH FULL 2 NGÀY CUỐI TUẦN VÀ RÃNH THÊM THỨ.4,5 TỪ 13H TỚI 22H.
+ YÊU CẦU: THẦY/ CÔ.. GIÁO VIÊN TỰ DO
PHÍ 750K NHẬN SAU DẠY 3 BUỔI.
BÃN NÀO DẠY ĐƯỢC VUI LÒNG NHẮNTIN HAY ZALO: 0919583179 NHA.
XIN CẢM ƠN..
=======================
***** MÃ SỐ. S.114-B
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ H.SINH Ở QUỐC LỘ 22--GÍAO XỨ TÂN MỸ-- XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG-- HÓC MÔN -T-P.HCM.
+ LỚP--9-- ANH VĂN.
+2 BUỔI/ TUẦN/ 2 RIỆU/ THÁNG/90 PHÚT/BUỔI.
+ HOC SINH RÃNH TỪ 17H30 TỚI 22H CÁC NGÀY TRONG TUẦN VÀ RẢNH FULL 2 NGÀY CUỐI TUẦN VÀ RÃNH THÊM THỨ.4,5 TỪ 13H TỚI 22H.
+ YÊU CẦU: THẦY/ CÔ.. GIÁO VIÊN TỰ DO
PHÍ 500K NHẬN SAU DẠY 3 BUỔI.
BÃN NÀO DẠY ĐƯỢC VUI LÒNG NHẮN TIN HAY ZALO: 0919583179 NHA.
XIN CẢM ƠN..
==========================
***** MÃ SỐ. S.115
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ H.SINH Ở ĐƯỜNG BỀ BAO TÂN THẮNG-- BÌNH TÂN- -T-P.HCM.
+ LỚP--6-- BÁO BÀI.
+ 3 BUỔI/ TUẦN/ 1,6 RIỆU/ THÁNG.
+ HOC SINH RÃNH THƯ.6 TỪ 17H30 TỚI 21H30 VÀ THƯ.7, CN RÃNH CẢ NGÀY.
+ YÊU CẦU: SINH VIÊN.
PHÍ 400K NHẬN SAU DẠY 3 BUỔI.
BẠN NÀO DẠY ĐƯỢC VUI LÒNG NHẮN TIN HAY ZALO: 0919583179 NHA.
XIN CẢM ƠN..
===========================
**** MÃ SỐ. S.116
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ H.SINH Ở ĐƯỜNG LÒ LU-- PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH-- QUẬN.9- -T-P.HCM.
+ LỚP--8-- ANH VĂN.
+ 3 BUỔI/ TUẦN/ 1,8 RIỆU/ THÁNG.
+ HOC SINH RÃNH THƯ.3,5,7 TỪ 18H TỚI 21H30 VÀ RÃNH NGÀY CHỦ NHẬT.
+ YÊU CẦU: SINH VIÊN.
PHÍ 450K NHẬN SAU DẠY 3 BUỔI.
BẠN NÀO DẠY ĐƯỢC VUI LÒNG NHẮN TIN HAY ZALO: 0919583179 NHA.
XIN CẢM ƠN..
=========================
**** MÃ SỐ. S.117
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ H.SINH Ở ĐƯỜNG TÔN THẤT THIỆP-- BẾN NGHÉ-- QUẬN.1--T-P.HCM.
+ LỚP--4-- TOÁN/T.VIỆT.
+ 3 BUỔI/ TUẦN/ 2,4 RIỆU/ THÁNG.
+ HOC SINH RÃNH THƯ.3,5,7 TỪ 19H TỚI 21H30 VÀ RÀNH FULL 2 NGÀY CUỐI TUẦN.
+ YÊU CẦU: GIÀO VIÊN.
PHÍ 600k NHẬN SAU DẠY 3 BUỔI.
BẠN NÀO DẠY ĐƯỢC VUI LÒNG NHẮN NHA.
XIN CẢM ƠN..
========================
CÁC BẠN GIA SƯ VUI LÒNG KẾT ZALO: 0919583179. CÓ LỚP MỚI T.TÂM ĐĂNG LÊN ZALO NÀY TRƯỚC, T.TÂM ƯU TIÊN GIAO LỚP QUA ZALO A!

22/03/2022

[XIN PHÉP ADMIN CHO ĐĂNG BÀI A]
==========================
**** MÃ SỐ. S.113.A
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ H.SINH Ở ĐƯỜNG PHAN HUY ÍCH-- PHƯỜNG 14-- GÒ VẤP- -T-P.HCM.
+ LỚP--9--TOÁN, LÝ, HÓA. CHỦ YẾU TOÁN.
+ 3 BUỔI/ TUẦN/2,7 TRIỆU/ THÁNG/90 PHÚT/BUỔI.
+ HOC SINH RÃNH TỪ 17H30 TỚI 21H30 CÁC NGÀY TRONG TUẦN.
+ YÊU CẦU: THẦY/ CÔ.. GIÁO VIÊN TỰ DO
PHÍ 650k NHẬN SAU DẠY 3 BUỔI.
BẠN NÀO DẠY ĐƯỢC VUI LÒNG NHẮN TIN HAY ZALO: 0919583179 NHA.
XIN CẢM ƠN.
==========================
**** MÃ SỐ. S.113.B
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ H.SINH Ở ĐƯỜNG PHAN HUY ÍCH-- PHƯỜNG 14-- GÒ VẤP- -T-P.HCM.
+ LỚP--9--VĂN.
+ 2 BUỔI/ TUẦN/1,8 TRIỆU/ THÁNG/90 PHÚT/BUỔI.
+ HOC SINH RÃNH TỪ 17H30 TỚI 21H30 CÁC NGÀY TRONG TUẦN.
+ YÊU CẦU: THẦY/ CÔ.. GIÁO VIÊN TỰ DO
PHÍ 450k NHẬN SAU DẠY 3 BUỔI.
BẠN NÀO DẠY ĐƯỢC VUI LÒNG NHẮN TIN HAY ZALO: 0919583179 NHA.
XIN CẢM ƠN.
==========================
***** MÃ SỐ. S.113.C
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ H.SINH Ở ĐƯỜNG PHAN HUY ÍCH-- PHƯỜNG 14-- GÒ VẤP- -T-P.HCM.
+ LỚP--9--ANH.
+ 2 BUỔI/ TUẦN/1,8 TRIỆU/ THÁNG/90 PHÚT/BUỔI.
+ HOC SINH RÃNH TỪ 17H30 TỚI 21H30 CÁC NGÀY TRONG TUẦN.
+ YÊU CẦU: THẦY/ CÔ.. GIÁO VIÊN TỰ DO
PHÍ 450k NHẬN SAU DẠY 3 BUỔI.
BẠN NÀO DẠY ĐƯỢC VUI LÒNG NHẮN TIN HAY ZALO: 0919583179 NHA.
XIN CẢM ƠN.
========================
**** MÃ SỐ. S.114-A
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ H.SINH Ở QUỐC LỘ 22--GÍAO XỨ TÂN MỸ-- XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG-- HÓC MÔN -T-P.HCM.
+ LỚP--9-- TOÁN, LÝ, HÓA.
+ 3 BUỔI/ TUẦN/ 3 RIỆU/ THÁNG/90 PHÚT/BUỔI.
+ HOC SINH RÃNH TỪ 17H30 TỚI 22H CÁC NGÀY TRONG TUẦN VÀ RẢNH FULL 2 NGÀY CUỐI TUẦN VÀ RÃNH THÊM THỨ.4,5 TỪ 13H TỚI 22H.
+ YÊU CẦU: THẦY/ CÔ.. GIÁO VIÊN TỰ DO
PHÍ 750K NHẬN SAU DẠY 3 BUỔI.
BÃN NÀO DẠY ĐƯỢC VUI LÒNG NHẮNTIN HAY ZALO: 0919583179 NHA.
XIN CẢM ƠN..
=======================
***** MÃ SỐ. S.114-B
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ H.SINH Ở QUỐC LỘ 22--GÍAO XỨ TÂN MỸ-- XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG-- HÓC MÔN -T-P.HCM.
+ LỚP--9-- ANH VĂN.
+2 BUỔI/ TUẦN/ 2 RIỆU/ THÁNG/90 PHÚT/BUỔI.
+ HOC SINH RÃNH TỪ 17H30 TỚI 22H CÁC NGÀY TRONG TUẦN VÀ RẢNH FULL 2 NGÀY CUỐI TUẦN VÀ RÃNH THÊM THỨ.4,5 TỪ 13H TỚI 22H.
+ YÊU CẦU: THẦY/ CÔ.. GIÁO VIÊN TỰ DO
PHÍ 500K NHẬN SAU DẠY 3 BUỔI.
BÃN NÀO DẠY ĐƯỢC VUI LÒNG NHẮN TIN HAY ZALO: 0919583179 NHA.
XIN CẢM ƠN..
==========================
***** MÃ SỐ. S.115
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ H.SINH Ở ĐƯỜNG BỀ BAO TÂN THẮNG-- BÌNH TÂN- -T-P.HCM.
+ LỚP--6-- BÁO BÀI.
+ 3 BUỔI/ TUẦN/ 1,6 RIỆU/ THÁNG.
+ HOC SINH RÃNH THƯ.6 TỪ 17H30 TỚI 21H30 VÀ THƯ.7, CN RÃNH CẢ NGÀY.
+ YÊU CẦU: SINH VIÊN.
PHÍ 400K NHẬN SAU DẠY 3 BUỔI.
BẠN NÀO DẠY ĐƯỢC VUI LÒNG NHẮN TIN HAY ZALO: 0919583179 NHA.
XIN CẢM ƠN..
===========================
**** MÃ SỐ. S.116
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ H.SINH Ở ĐƯỜNG LÒ LU-- PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH-- QUẬN.9- -T-P.HCM.
+ LỚP--8-- ANH VĂN.
+ 3 BUỔI/ TUẦN/ 1,8 RIỆU/ THÁNG.
+ HOC SINH RÃNH THƯ.3,5,7 TỪ 18H TỚI 21H30 VÀ RÃNH NGÀY CHỦ NHẬT.
+ YÊU CẦU: SINH VIÊN.
PHÍ 450K NHẬN SAU DẠY 3 BUỔI.
BẠN NÀO DẠY ĐƯỢC VUI LÒNG NHẮN TIN HAY ZALO: 0919583179 NHA.
XIN CẢM ƠN..
=========================
**** MÃ SỐ. S.117
DẠY GIA SƯ TAI NHÀ H.SINH Ở ĐƯỜNG TÔN THẤT THIỆP-- BẾN NGHÉ-- QUẬN.1--T-P.HCM.
+ LỚP--4-- TOÁN/T.VIỆT.
+ 3 BUỔI/ TUẦN/ 2,4 RIỆU/ THÁNG.
+ HOC SINH RÃNH THƯ.3,5,7 TỪ 19H TỚI 21H30 VÀ RÀNH FULL 2 NGÀY CUỐI TUẦN.
+ YÊU CẦU: GIÀO VIÊN.
PHÍ 600k NHẬN SAU DẠY 3 BUỔI.
BẠN NÀO DẠY ĐƯỢC VUI LÒNG NHẮN NHA.
XIN CẢM ƠN..
========================
CÁC BẠN GIA SƯ VUI LÒNG KẾT ZALO: 0919583179. CÓ LỚP MỚI T.TÂM ĐĂNG LÊN ZALO NÀY TRƯỚC, T.TÂM ƯU TIÊN GIAO LỚP QUA ZALO A!

Trung Tâm Gia Sưn Gia Đình Việt TP.HCM: Trung Thực- Đạo Đức Nghề Nghiệp- Uy Tín- Chuyên Nghiệp- Trách Nhiệm.

Trung Tâm Gia Sư Gia Đình Việt TP.HCM giới thiệu Gia Sư dạy kèm tại nhà tất cả các môn và các khối lớp trên địa bàn TP.HCM.

Giáo Viên cấp.1 tốt nghiệp sư phạm tiểu học.

Giáo Viên cấp.2 tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc đại học sư phạm.
Giáo Viên cấp.3 tốt nghiệm đại học sư phạm hoặc thạc sĩ.
Tất cả các Giáo Viên đều có phương pháp sư phạm tốt, kinh nghiệm dạy nhiều năm đã được phản hồi, đánh giá tốt từ phía Phụ Huynh trong các năm qua.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address


48/28B/Chu Văn An/P. 12/Q. Bình Thạnh/TPHCM
Ho Chi Minh City

Other Tutors/Teachers in Ho Chi Minh City (show all)
Công TY TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục Great Ocean - DTD Công TY TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục Great Ocean - DTD
Ho Chi Minh City

Hỗ trợ cung ứng lao động và học tập sang thị trường Nhật Bản.

IELTS Fighter - Tạ Quang Bửu IELTS Fighter - Tạ Quang Bửu
926B Tạ Quang Bửu Phường 5 Quận 8
Ho Chi Minh City

IELTS Fighter- Tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.

Chi đoàn Nguyễn Thái Học - Quận 1 Chi đoàn Nguyễn Thái Học - Quận 1
71 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1
Ho Chi Minh City

Chi đoàn Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Thái Học - Quận 1

Luyện chữ đẹp Thủ Đức Luyện chữ đẹp Thủ Đức
Ho Chi Minh City

Chuyên luyện chữ đẹp và dạy vẽ tranh

Gia Sư LÊ QUÝ ĐÔN Gia Sư LÊ QUÝ ĐÔN
110 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Gia sư LÊ QUÝ ĐÔN cung cấp dịch vụ Gia sư chất lượng cao - Luyện thi Đại học

15 phút học Tiếng Anh mỗi ngày cho người mất gốc 15 phút học Tiếng Anh mỗi ngày cho người mất gốc
Ho Chi Minh City

"PRACTICE MAKES PERFECT" - Try to learn about 10 new words per day/ Cố gắng học khoảng 10 t?

Hành Taiwan Hành Taiwan
17/25 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1
Ho Chi Minh City

Mình tên là Hành, mình là giáo viên Đài Loan dạy tiếng Trung ở ĐH.Mở TP.HCM.

Talk to Mr David - Giao tiếp với thầy David Talk to Mr David - Giao tiếp với thầy David
Minh Phụng, P9, Q11 HCM
Ho Chi Minh City, 72614

Với hơn 8 năm kinh nghiệm của thầy David tại VN. Hãy đến với thầy để cải th

IELTS BÉ TƯ VÕ - Người truyền lửa IELTS BÉ TƯ VÕ - Người truyền lửa
Số 72/Đường Số 6/Khu Phố 2/Phường Linh Trung/Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City

Với những khó khăn mà TƯ đã trãi qua Tư tự tin giúp bạn học TIẾNG ANH trở nê

SIÊU TRÍ NHỚ HỌC ĐƯỜNG-Huỳnh Thiên Dương SIÊU TRÍ NHỚ HỌC ĐƯỜNG-Huỳnh Thiên Dương
14A/1 Đường 30, Linh Đông
Ho Chi Minh City, 720300

Tư vấn và bán khoá học Siêu Trí Nhớ Học Đường. Bộ phương tiện và công cụ

Gia Sư Thiên Phúc_Nhận Dạy Đàn Organ Tại Nhà Khu Vực TP.HCM Gia Sư Thiên Phúc_Nhận Dạy Đàn Organ Tại Nhà Khu Vực TP.HCM
16/23 Đường Số 18, Bình Hưng Hòa, Bình Tân
Ho Chi Minh City, 71914

Chuyên nhận dạy đàn Piano Organ tại nhà cho bé từ 6 tuổi Khu vực Thành Phố Hồ

Lớp Toán Cô Hiệp - Sara Hiệp Lớp Toán Cô Hiệp - Sara Hiệp
4 Trịnh Đình Thảo
Ho Chi Minh City, 70

Chuyên dạy bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và luyện thi vào trường chuyên, trư?