THCS Nguyễn Du - Quận 1, Ho Chi Minh City Videos

Videos by THCS Nguyễn Du - Quận 1 in Ho Chi Minh City. Địa chỉ: 139 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện

⛳ Diễn tập Phòng cháy chữa cháy tại Trường THCS Nguyễn Du 🔥🔥🔥

Other THCS Nguyễn Du - Quận 1 videos

⛳ Diễn tập Phòng cháy chữa cháy tại Trường THCS Nguyễn Du 🔥🔥🔥

Khối 9 - Hạng 2 - Sản phẩm dự thi lớp 9/5

Khối 8 - Hạng 1 - Sản phẩm dự thi lớp 8/6

Khối 9 - Hạng 2 - Sản phẩm dự thi lớp 9/8

Khối 8 - Hạng 2 - Sản phẩm dự thi lớp 8/5

Khối 8 - Hạng 2 - Sản phẩm dự thi lớp 8/4

Khối 8 - Hạng 1 - Sản phẩm dự thi lớp 8/1

Giới thiệu về Trường THCS Nguyễn Du Q1
Trường THCS Nguyễn Du Quận 1 TP.HCM 🌿🌿🌿🌿🌿♥️💒♥️🌿🌿🌿🌿🌿