Don Bosco Việt Nam, Ho Chi Minh City Videos

Videos by Don Bosco Việt Nam in Ho Chi Minh City. Đây là trang được sử dụng để truyền tải thông tin Nhà Dòng Salêdiêng Don Bosco

Kênh Truyền Thông Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam
Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
Lm. Augustino Trần Đỗ Phúc, SDB

Link trên Kênh YouTube Don Bosco Việt Nam: https://youtu.be/prsvkM-MDG0

Other Don Bosco Việt Nam videos

Kênh Truyền Thông Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt NamSuy Niệm Lời ChúaChúa Nhật MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔLm. Augustino Trần...

Suy niệm Lời Chúa lễ Chúa Ba Ngôi
🍁Suy niệm Lời Chúa lễ Chúa Ba Ngôi https://www.youtube.com/watch?v=NllJT_iwMJA

Suy niệm Lời Chúa - Thứ năm Tuần Thánh
Suy niệm Lời Chúa - Thứ Năm Tuần Thánhhttps://www.youtube.com/watch?v=KQlHe2Mo0eg

Suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật VI TN năm C
📖Suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật VI TN năm Chttps://www.youtube.com/watch?v=BL7gnjRmfO0

Lời giáo huấn của Don Bosco cho các bạn trẻ - Chống lại cám dỗ
💁Ngày thứ 8 (29/01) trong Tuần Chín Ngày chuẩn bị mừng lễ Don Bosco (31/01)💥Lời Giáo Huấn Của Don Bosco Cho Các Bạn Trẻ ...

Suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật IV TN năm C
☘️Suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật IV TN, năm C🌺Tin Mừng: Lc: 4, 21-30👉Đường Link kênh Youtube: https://www.youtube.com/wat...