Thạc sỹ Anh - ĐH Essex

Thạc sỹ Anh - ĐH Essex

ĐH Esex của Anh được thành lập năm 1963, có GS Chris Pissarides (cựu SV) được trao Nobel Kinh tế 2010 và xếp vào nhóm các trường ĐH hàng đầu thế giới.

Operating as usual

𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐈𝐅𝐄 𝐎𝐅 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐄𝐍𝐓𝐒 𝐈𝐍 𝐄𝐒𝐒𝐄𝐗 𝐔𝐍𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐓𝐘
𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐛𝐨𝐝𝐲
The university has a very large population of international students, with over 4,300 students from outside the UK in 2017–18. Statistics from the Higher Education Statistics Agency show 95% of UK undergraduates are from state schools or colleges and 11.8% are from low participation neighborhoods.

Essex has an international character with 132 countries represented in its student body. 𝑻𝒉𝒆 𝑻𝒊𝒎𝒆𝒔 𝑯𝒊𝒈𝒉𝒆𝒓 𝑬𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑹𝒂𝒏𝒌𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒄𝒆𝒅 𝑬𝒔𝒔𝒆𝒙 𝒋𝒐𝒊𝒏𝒕 15𝒕𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒆 𝒉𝒊𝒈𝒉𝒆𝒔𝒕 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒈𝒆 𝒐𝒇 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒔𝒕𝒖𝒅𝒆𝒏𝒕𝒔 𝒘𝒊𝒕𝒉 44.3% 𝒐𝒇 𝒔𝒕𝒖𝒅𝒆𝒏𝒕𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒊𝒏𝒈 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒐𝒖𝒕𝒔𝒊𝒅𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝑼𝑲. Essex is also in the 𝒕𝒐𝒑 20 𝒇𝒐𝒓 '𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒐𝒖𝒕𝒍𝒐𝒐𝒌' in these rankings – this indicator measures the proportion of staff and students from outside the UK alongside international collaboration on research.

𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬' 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧
Some of the major music bands to play in Essex's Students' Union include AC/DC, Blur, Iggy Pop, The Kinks, Can, King Crimson, Pink Floyd, Radiohead, The Smiths and The Specials.

Essex students voted to leave the National Union of Students in an All Student Vote in 2017. A total of 1,026 votes were cast across the three campuses (845 Colchester, 132 in Southend and 46 in Loughton) with 59% in favour of disaffiliating from the national body. In 2018, the student body voted in a referendum to change the way the Students' Union operates with the establishment of a Student Parliament to represent students and hold the officers to account.

The Students' Union media channels operate under the name Rebel. 𝑹𝒆𝒃𝒆𝒍 𝑹𝒂𝒅𝒊𝒐 𝒘𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝑩𝒆𝒔𝒕 𝑻𝒓𝒂𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑰𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒂𝒘𝒂𝒓𝒅 𝒂𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝑰 𝑳𝒐𝒗𝒆 𝑺𝒕𝒖𝒅𝒆𝒏𝒕 𝑹𝒂𝒅𝒊𝒐 𝑨𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔 𝒊𝒏 2019.

𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭
Sport is an integral part of the living and learning experience for students and staff at Essex. There are a wide range of opportunities to participate in sport and physical activity offered, designed to have broad appeal, and to contribute to health and wellbeing of the campus community and to complement the educational experience offered at the University.

The competitive student sports teams taking part in the British Universities and Colleges Sports competitions are known as the 𝑬𝒔𝒔𝒆𝒙 𝑩𝒍𝒂𝒅𝒆𝒔. There are 𝒎𝒐𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒏 40 𝒄𝒍𝒖𝒃𝒔 𝒄𝒐𝒗𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒂 𝒓𝒂𝒏𝒈𝒆 𝒐𝒇 𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒔 including football, rugby union, netball and cricket, as well as in non-traditional sports such as korfball, ultimate frisbee, pole dancing and cheerleading.

Essex has a focus on a number of 'high-performance' sports including volleyball, basketball, rugby union (particularly rugby sevens), football, tennis, netball and lacrosse. Undergraduate and postgraduate sports scholarships are offered for high-performing students in these focus sports, as well as for students competing in individual events.

National sporting successes include winning the men's team winning the Volleyball England National Student Cup in three consecutive seasons from 2017-19 and the women's basketball team winning the Basketball England National Cup in 2016 and the National League title in 2018. 𝑰𝒏 2019 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒆𝒏'𝒔 𝒗𝒐𝒍𝒍𝒆𝒚𝒃𝒂𝒍𝒍 𝒕𝒆𝒂𝒎 𝒃𝒆𝒄𝒂𝒎𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒇𝒊𝒓𝒔𝒕 𝑬𝒔𝒔𝒆𝒙 𝒕𝒆𝒂𝒎 𝒕𝒐 𝒘𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝑩𝒓𝒊𝒕𝒊𝒔𝒉 𝑼𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒚 𝒂𝒏𝒅 𝑪𝒐𝒍𝒍𝒆𝒈𝒆𝒔 (𝑩𝑼𝑪𝑺) 𝒄𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏𝒔𝒉𝒊𝒑 𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍. 𝑭𝒖𝒓𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔𝒆𝒔 𝒊𝒏 2019 𝒊𝒏𝒄𝒍𝒖𝒅𝒆𝒅 𝒃𝒐𝒕𝒉 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒆𝒏'𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒘𝒐𝒎𝒆𝒏'𝒔 𝒗𝒐𝒍𝒍𝒆𝒚𝒃𝒂𝒍𝒍 𝒕𝒆𝒂𝒎 𝒘𝒊𝒏𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆 𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒔𝒕𝒖𝒅𝒆𝒏𝒕 𝒄𝒖𝒑 𝒂𝒏𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝑾𝒐𝒎𝒆𝒏'𝒔 𝑩𝒂𝒔𝒌𝒆𝒕𝒃𝒂𝒍𝒍 𝒕𝒆𝒂𝒎 𝒓𝒆𝒕𝒂𝒊𝒏𝒆𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝑩𝑼𝑪𝑺 𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒆𝒓 𝑺𝒐𝒖𝒕𝒉 𝑻𝒊𝒕𝒍𝒆.

The university opened the new Essex Sport Arena at the Colchester Campus in 2018, an international-standard sporting venue with seating for 1,650 spectators. It provides facilities for basketball, volleyball, futsal, table tennis, and badminton, and also hosts the Max Whitlock Gymnastics School. The Essex Sport Arena is also home to the Essex Rebels Women's Basketball programme, which includes a women's team playing in the Women's British Basketball League (WBBL), the first women's sports franchise in the eastern region. The Essex Sport Arena is also host to the Essex Rebels Basketball Academy, run in conjunction with a number of local secondary schools and colleges, and the Essex Rebels Junior Basketball Club, which has teams at under-14, under-16 and under-18 age groups competing in the Basketball England Junior National League.

A number of National Governing Bodies have partnerships with the university including the Football Association, England Rugby, the Lawn Tennis Association, Basketball England, and Volleyball England. Essex is also a "𝑺𝒑𝒐𝒓𝒕 𝑬𝒏𝒈𝒍𝒂𝒏𝒅 𝑻𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆𝒅 𝑨𝒕𝒉𝒍𝒆𝒕𝒆 𝑺𝒄𝒉𝒐𝒍𝒂𝒓𝒔𝒉𝒊𝒑 𝑺𝒄𝒉𝒆𝒎𝒆 𝑫𝒆𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓𝒚 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆" 𝒂𝒏𝒅 𝒐𝒏𝒆 𝒐𝒇 𝒐𝒏𝒍𝒚 12 𝒂𝒄𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒆𝒅 '𝒅𝒖𝒂𝒍-𝒄𝒂𝒓𝒆𝒆𝒓' 𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔. Great Britain and England teams use the university's sporting facilities for training camps, and the facilities also play host to a wide range of sporting competitions such as county and regional championships. In September 2019 Essex was chosen by Basketball England as one of eight regional talent hubs.Essex is also one of 14 universities selected as Tier 1 University Football Hubs which work with the FA and BUCS to support the development of grassroots football The university also works in partnership with Ipswich Town Football Club in delivering support services for their Women’s Super League Academy programme.

𝑻𝒉𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒄𝒉𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓 𝑪𝒂𝒎𝒑𝒖𝒔 𝒊𝒔 𝒂𝒍𝒔𝒐 𝒉𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒐 𝒐𝒏𝒆 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒍𝒐𝒏𝒈𝒆𝒔𝒕-𝒆𝒔𝒕𝒂𝒃𝒍𝒊𝒔𝒉𝒆𝒅 𝒅𝒊𝒔𝒄 𝒈𝒐𝒍𝒇 𝒄𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒔 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝑼𝑲 which has hosted many international championships including the World Team Disc Golf Championship in 2017.

Once a year, '𝑫𝒆𝒓𝒃𝒚 𝑫𝒂𝒚' is a varsity sports contest between the University of Essex clubs and the University of East Anglia sport teams. The event is hosted alternately by Essex and UEA.
Source: Wikipedia

☘️ Một bằng cấp từ một trường thuộc Vương quốc Anh là tấm thẻ thông hành đến thành công trong sự nghiệp.
☘️ Dù bạn chọn việc theo đuổi sự nghiệp của mình ở bất cứ đâu trên thế giới, một tấm bằng từ một trường đại học ở Vương quốc Anh đều được quốc tế coi trọng và đánh giá là một nền giáo dục chất lượng. Quan điểm này được củng cố bằng những con số, với việc Vương Quốc Anh cho ra đời 14% những tài liệu học thuật được trích dẫn nhiều nhất trên thế giới và 5% các công trình nghiên cứu khoa học của thế giới. Tất cả những số liệu này còn ấn tượng hơn nữa khi bạn biết rằng các quốc gia thuộc Vương quốc Anh chỉ chiếm 1% dân số thế giới.
Các trường đại học của Vương quốc Anh có tiếng trong việc nuôi dưỡng nhân tài trong nhiều lĩnh vực, với các nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn như Ernest Rutherford (cha đẻ của ngành vật lý hạt nhân) cho đến Oscar Wilde (nhà văn và nhà viết kịch lỗi lạc người Ireland) đều tốt nghiệp từ những trường đại học, cao đẳng có tiếng tại Vương quốc Anh.
☘️ Việc chọn du học tại một trường đại học của Vương quốc Anh cũng cho bạn nhiều ưu thế về tài chính, văn hóa và xã hội. Một cấu trúc chương trình ngắn hơn, chuyên sâu hơn đồng nghĩa với việc bạn sẽ có thể theo đuổi sự nghiệp nhanh chóng hơn và cắt giảm tối đa các chi phí sinh hoạt của mình trong lúc bạn đi học. Vương quốc Anh còn có một loạt các chương trình được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên các khoản giảm giá và cơ hội tiếp cận dịch vụ vận chuyển công cộng rẻ và những dụng cụ học tập cần thiết.
Đây là năm lý do chính đáng để các sinh viên cân nhắc lựa chọn Vương quốc Anh.
1. Nền kinh tế

Nền kinh tế của Vương quốc Anh rất đồ sộ. Trên thực tế, đó là nền kinh tế lớn thứ sáu trên thế giới và đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định cho đến tận cuộc suy thoái kinh tế hiện nay của thế giới. Nhưng về bản chất, các doanh nghiệp vẫn đang tăng trưởng và mọi người vẫn đang kiếm được việc làm.
2. Giáo dục

Vương quốc Anh thỏa mãn những yếu tố tiên quyết trong các nhu cầu của nhiều sinh viên và sở hữu một vài trong số những trường đại học tốt nhất thế giới, bao gồm Cambridge và Oxford.
3. Chăm sóc y tế

Không phải quốc gia nào trên thế giới cũng có một hệ thống chăm sóc y tế vững vàng. Trên thực tế, rất ít quốc gia có Dịch vụ Chăm sóc Y tế Toàn quốc (NHS) như Vương quốc Anh. Những người cư trú hợp pháp tại Vương quốc Anh được tiếp cận chế độ chăm sóc y tế miễn phí. Các sinh viên quốc tế có thể tiếp cận NHS thông qua việc đóng bảo hiểm y tế quốc tế (IHS). Thông tin chi tiết có tại mục Tư vấn và Dịch vụ Chăm sóc Y tế cho Sinh viên Quốc tế (Health Advice and Services for International Students).
4. Văn hóa

Không nhiều nơi có một nền văn hóa đa dạng như Vương quốc Anh. Với sự pha trộn của nhiều cộng đồng, nhiều chủng tộc và một nền lịch sử lâu đời và phong phú chắc chắn đây sẽ là một nơi tuyệt vời để bạn khám phá.
5. Vương quốc Anh có vị trí địa lý lý tưởng

Vương quốc Anh nằm ở vị trí lý tưởng cho việc thực hiện những chuyến du lịch ngắn đến các quốc gia khác. Từ London, bạn có thể đi đến nhiều địa điểm khác ở châu Âu mà chỉ mất vài giờ, một lý do khiến thành phố này trở thành một trung tâm du lịch tuyệt vời.
Nguồn: Internet

👉Liên hệ tư vấn miễn phí với: Thầy Nguyễn Anh Vũ (chuyên gia giáo dục, Phó trưởng khoa Tài chính - ĐH Ngân hàng TPHCM), 090 7449806

ĐƠN VỊ TUYỂN SINH QUỐC TẾ EPA
Địa chỉ: P 2.07, Cao ốc The Prince, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận

DU HỌC THẠC SĨ TẠI ANH - LỢI THẾ TỪ ĐÂU?
Hàng năm, có hàng nghìn sinh viên đến Anh theo học các chương trình sau Đại học và chương trình Thạc sĩ là một trong những lựa chọn hàng đầu nhờ những lợi thế sau đây:
Anh Quốc là một trong những quốc gia chào đón hàng nghìn sinh viên quốc tế theo học mỗi năm. Đặc biệt, các chương trình sau Đại học và chương trình Thạc sĩ tại đây đang mở ra cho du học sinh nhiều thuận lợi và những cơ hội tốt:
🍀 Chương trình học
Tại Anh, bạn chỉ mất khoảng 1 năm hoặc dài nhất là 1.5 năm để hoàn thành chương trình Thạc sĩ. Mặc dù thời gian học chỉ bằng một nửa so với các chương trình đào tạo của những quốc gia khác nhưng chất lượng đầu ra của sinh viên vẫn được đảm bảo và cơ hội việc làm tốt của sinh viên sau khi tốt nghiệp luôn rộng mở. Với thiết kế thời lượng học tập ngắn, bạn có thể rèn luyện được khả năng thích nghi nhanh chóng, sự nhanh nhẹn và phong cách làm việc chuyên nghiệp sớm hơn bạn bè cùng trang lứa; đồng thời, việc tốt nghiệp sớm sẽ giúp bạn tăng khả năng, cơ hội làm quen với môi trường làm việc và sớm đạt được những thành tựu.
Bên cạnh đó, thời gian học tập ngắn hạn là một trong những giải pháp tốt giúp bạn tối ưu hóa chi phí trong thời gian học tập tại nước ngoài. Anh là nước có chi phí sinh hoạt, học tập đắt đỏ hàng đầu Châu Âu nên thời gian học chỉ gói gọn trong vòng một năm cũng giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều tiền bạc, thời gian so với du học Thạc sĩ ở các nước khác trong khu vực.
🍀 Không yêu cầu kinh nghiệm
Hiện nay, hầu hết các chương trình Thạc sĩ luôn có những yêu cầu riêng cho ứng viên theo học, nhưng riêng tại Anh, nhìn chung, học viên không cần quá nhiều kinh nghiệm. Vậy nên đây cũng là một trong những yếu tố mà các cựu sinh viên đã từng cân nhắc.
Chẳng hạn, với chương trình Thạc sĩ MBA, ứng viên thường được yêu cầu có 1-2 năm kinh nghiệm, có bằng GMAT. Tuy nhiên, một số trường tại Anh lại không quan tâm tới yếu tố này và có nhiều khoá học được thiết kế cho người mới ra trường, chưa có kinh nghiệm đi làm trước đó. Điều này có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể nhập học ngay sau khi tốt nghiệp Đại học tại Việt Nam, rút ngắn thời gian chờ đợi, không bỏ lỡ cơ hội du học vào thời điểm thuận tiện nhất cho mình.
🍀 Điểm IELTS linh hoạt
Nếu IETLS bạn chưa được 6.5 trở lên thì cánh cửa Thạc sĩ vẫn chưa hoàn toàn khép lại.
Tại Essex, bạn hoàn toàn có thể du học tại đây với điểm IELTS chỉ từ 5.0 hoặc TOELF 61 qua chương trình Dự bị Thạc sĩ (Pre-Master). Những khoá này thường kéo dài từ 1-2 tháng, giúp người học cải thiện trình độ ngoại ngữ, một số kiến thức nền tảng trước khi bước vào chương trình Thạc sĩ chính thức.
🍀 Đi làm trong khi học
Theo luật Anh, sinh viên quốc tế được đi làm tối đa 20 tiếng/tuần. Nếu bạn sắp xếp được lịch học thì hoàn toàn có thể đi làm trong khi đi học. Ngoài ra, một số khoá Thạc sĩ cho phép sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học chính sẽ được nhà trường giới thiệu thực tập tại một số công ty và được trả lương trong quá trình làm việc. Đây là cơ hội tốt để bạn kiếm thêm thu nhập cũng như vận dụng thực hành các kiến thức đã học trong môi trường làm việc chuyên môn.
🍀 Bằng cấp giá trị toàn cầu
Bằng cấp từ các trường Đại học của Anh vô cùng uy tín, được công nhận trên toàn cầu. Cầm tấm bằng Thạc sĩ trong tay, bạn hoàn toàn có thể suy nghĩ đến việc theo đuổi bậc học cao hơn tại Anh, Việt Nam hoặc nhiều quốc gia khác hoặc tìm một công việc tương xứng với khả năng của mình.
👉Liên hệ tư vấn miễn phí với:
Thầy Nguyễn Anh Vũ (chuyên gia giáo dục, Phó trưởng khoa Tài chính - ĐH Ngân hàng TPHCM).
Điện thoại: 0907.449.806
♥️ ĐƠN VỊ TUYỂN SINH QUỐC TẾ EPA ♥️
Địa chỉ: P 2.07, Cao ốc The Prince, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận

Đại diện của ĐH Essex trao đổi một số thông tin hữu ích liên quan đến du học tại Anh

epa.edu.vn

HỆ THỐNG GIÁO DỤC VƯƠNG QUỐC ANH - ĐƠN VỊ TUYỂN SINH QUỐC TẾ EPA

HỆ THỐNG GIÁO DỤC VƯƠNG QUỐC ANH

Vương Quốc Anh tự hào là một quốc gia có nền giáo dục đẳng cấp thế giới. Với hàng ngàn năm lịch sử, phương pháp giáo dục của Vương Quốc Anh đã có ảnh hưởng sâu sắc đến hệ thống giáo dục toàn cầu. Giáo dục ở Anh áp dụng tiêu chuẩn chất lượng chặt chẽ cho các chương trình đào tạo từ bậc thấp nhất là tiền phổ thông đến bậc cao nhất là đại học. Vương Quốc Anh (United Kingdom) bao gồm Anh (England), Xứ Wales (Wales), Bắc Ireland (Northern Ireland) và Scotland, mặc dù có những khác biệt nhất định trong hệ thống giáo dục của các vùng lãnh thổ này đặc biệt là Scotland, nhưng vẫn có những điểm chung lớn trong hệ thống giáo dục của toàn Vương Quốc. Hệ thống giáo dục tại Vương Quốc Anh được chia thành 4 bậc chính: Giáo dục tiểu học (Primary), Giáo dục trung học (Secondary), Giáo dục giai đoạn chuyển tiếp (Pre – University and Further Education), Giáo dục bậc cao (Higher Education)…

(Xem thêm tại: http://www.epa.edu.vn/he-thong-giao-duc-vuong-quoc-anh/ )

👉Liên hệ tư vấn miễn phí với: Thầy Nguyễn Anh Vũ (chuyên gia giáo dục, Phó trưởng khoa Tài chính - ĐH Ngân hàng TPHCM), 090 7449806

ĐƠN VỊ TUYỂN SINH QUỐC TẾ EPA
Địa chỉ: P 2.07, Cao ốc The Prince, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận

epa.edu.vn Vương Quốc Anh tự hào là một quốc gia có nền giáo dục đẳng cấp thế giới. Với hàng ngàn năm lịch sử, phương pháp giáo dục của Vương Quốc Anh đã có ảnh hưởng sâu sắc đến hệ thống giáo dục toàn cầu. Giáo dục ở Anh áp dụng t...

Học thạc sĩ tại UK ...

Mình hiện đang ở kì 3 của khóa học Thạc sĩ tại một trường đại học ở phía Bắc nước Anh. Mình đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Việt Nam, sau khi đi làm vài năm ở nhiều vị trí khác nhau, mình lại nhen nhóm trở lại ước muốn trở thành giáo viên dạy tiếng Anh. Sau nhiều đắn đo suy nghĩ và thời gian chuẩn bị cuối cùng mình cũng đã trúng tuyển vào Chương trình thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh (TESOL) tại UK và thế là xách ba lô lên đường …
Tại sao lại là nước Anh? Có lẽ đây là một câu hỏi quen thuộc và thường gặp nhất trong bất kì cuộc phỏng vấn visa đi du học Anh Quốc. Và cũng có rất nhiều lí do và câu trả lời cho câu hỏi này. Vì nước Anh có nền tảng giáo dục lâu đời và danh tiếng, vì bề dày lịch sử, văn hóa, kiến trúc, vì nước Anh là nơi bắt nguồn của tiếng Anh… Hay đối với mình đơn giản là học về giảng dạy tiếng Anh thì còn nơi đâu thích hợp hơn là chính nước Anh. Cho dù cuộc đời không bao giờ hoàn là màu hồng thì cho đến thời điểm hiện tại, sau hơn 9 tháng sinh sống và học tập ở đây, mình chưa bao giờ hối hận vì đã chọn Vương Quốc Anh là nơi để thực hiện giấc mơ du học.
Thực sự mà nói thì học Thạc sĩ ở Anh là một lựa chọn hoàn hảo đối với những người muốn hoàn thành chương trình học sớm như mình. Chương trình mình đang học cũng như hầu hết các khóa học Thạc sĩ ở Anh chỉ kéo dài một năm, thời gian biểu và học trên trường không quá nặng nề, mình chỉ đi học trên trường 2 kì, còn 1 kì sẽ dành để tự nghiên cứu và viết khóa luận. Mỗi môn học được đánh giá bằng bài luận vài ngàn chữ, thuyết trình hoặc làm projects… Dù ở cấp độ Thạc sĩ nhưng ở đầu khóa học, mình được giới thiệu với các Personal Tutors, Academic Tutors ở trường là những người sẽ giúp mình với việc viết lách mang tính học thuật việc mà trước đây mình chưa bao giờ trải qua. Đối với những người lúc nào cũng bấn loạn như mình thì sự giúp đỡ của họ như những cái phao cứu sinh giúp mình vượt qua các “con trăng”… Khi làm khóa luận, mình luôn có giáo viên hướng dẫn sửa bài và cho lời khuyên. Mình nghĩ rằng những người này như là những người bạn của mình vậy, những người bạn giúp mình ngày một tiến bộ hơn. Cảm giác trên con đường chông gai mình đi, mình không bao giờ phải một mình.
Học Thạc sĩ đối với mình cũng như là một năm giải lao, tránh xa khỏi bộn bề công việc, đến một chân trời mới và bắt đầu mọi thứ mới, hoàn thiện và nâng cao bản thân hơn. Có những việc phải là tai phải nghe, mắt phải thấy, trái tim cảm nhận mới ghi khắc sâu vào được trong trí nhớ. Chỉ là việc đi tàu mỗi ngày phải nghe thông báo thời gian, lộ trình, trạm dừng hoặc thông báo hủy tàu chuyển tàu, mình thấy không khác gì các bài nghe IELTS ngắn mà mình đã từng học, bây giờ lại được thực hành ở thực tế mỗi ngày. Đặc biệt hơn nữa là việc giao tiếp với người bản xứ ở trong những tình huống nhất định, mình học và thấm được nhiều hơn mình nghĩ, cứ thế góp nhặt từng chút nâng cao vốn tiếng anh. Một điều nữa là dù chỉ mới ở đây hơn 9 tháng, mình bị lây chất giọng Anh trầm lẳng, lúc đầu hơi khó nghe, nhưng thực sự nó rất đặc biệt, mình tin rằng các bạn đến nước Anh rồi sẽ đều yêu chất giọng đó.
Bên cạnh việc học, cuộc sống của mình cũng như các bạn du học sinh khác cũng tràn đầy màu sắc. Mình luôn cố gắng sống hết mình để mỗi ngày trôi qua thật ý nghĩa và thật đẹp. Còn nhớ những ngày đầu mình đặt chân đến nước Anh là vào mùa đông, đó cũng là lần đầu tiên mình thấy tuyết, cảm giác kì diệu lắm. Sống ở đất nước bốn mùa rõ rệt, bạn sẽ cảm nhận được từng nhịp thở của thời gian. Mùa xuân đến, hoa nở rợp trời, thời tiết ấm hơn một chút, mình và các bạn rủ nhau lên Castle Hill, đi uống trà chiều hoặc đi ngắm hoa đào nở rợp trời nước Anh. Sách vở nói người Anh toàn nói chuyện về thời tiết thì quả đúng là vậy, vì một ngày ở đây thời tiết thay đổi chóng hết cả mặt, có sống với nó hằng ngày, bạn mới thấy “ẩm ương” cũng là một điều gì đó rất đáng yêu.
Bên cạnh việc học mà nói, du học ở Anh mở ra cơ hội để giấc mơ châu Âu của mình thành hiện thực. Việc đi du học ở Anh và mùa hè tới bạn du lịch vài nước châu âu đã không còn quá xa lạ. Được mở mang tầm mắt với lịch sử, với thế giới là cơ hội mà việc du học mang đến. Từ Vương Quốc Anh, dấu chân mình đã đặt đến Đức, Hà Lan, Hy Lạp … và mình dự định sẽ còn đi thêm vài nước nữa. Đối với chuyện cơm áo gạo tiền, chi phí sinh hoạt tại Anh cũng không quá đắt đỏ như mình đã nghĩ. Như chỗ mình ở giá thuê nhà khoảng 300 bảng/tháng ở phòng riêng, share bếp và không gian chung, chi phí ăn uống khoảng 200 bảng/tháng. Nếu bạn học ở các vùng sầm uất như London hay Manchester thì chi phí sinh hoạt sẽ cao hơn. Ngoài việc đi học và đi chơi, thì đi làm thêm cũng giúp mình rất nhiều không chỉ về tài chính mà còn là vốn sống và vốn hiểu biết. Sinh viên học Thạc sĩ ở Anh được phép đi làm tối đa 20 tiếng/ tuần, lương tối thiểu theo mình nghĩ là khá ổn và cũng có nhiều công việc làm thêm để chọn lựa. Hiện tại mình đã tìm được việc làm thêm với mức lương khoảng 7 bảng/giờ giúp mình trang trải được một phần sinh hoạt phí và có thể đi du lịch. Nhưng bạn cũng phải chuẩn bị tinh thần nhất định, bỏ bớt tinh thần “tiểu thơ” “công tử” hay “chanh sả” khi qua đây. Ví dụ như hàng ngày đi làm bạn phải cuốc bộ 15 – 20 phút từ nhà đến tàu điện ngầm, sau khi làm việc xong lại cuốc bộ từ chỗ làm ra ga tàu bắt chuyến tàu cuối để trở về nhà khi đêm muộn kể cả khi trời mưa hay giá rét. Nếu ở Việt Nam bạn đã quen là khách đi ăn nhà hàng thì khi sang đây vai trò thay đổi, nhiều khả năng bạn sẽ đóng vai là người phục vụ… Hay mặc dù rất thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ, nhưng các giảng viên cũng khá nghiêm khắc về chuyên môn, liêm chính học thuật và deadline nộp bài, nên mình cũng thường xuyên bị stress trước mỗi “con trăng” …
Ngoài ra, bạn bè cùng trang lứa của mình ở Sài Gòn còn liên tục up hình đám cưới, trăng mật, sinh con, thăng tiến, tụ tập bạn bè … các kiểu trên facebook làm đôi khi mình cũng nao núng lắm. Nhưng sống có một lần nên mình luôn phương châm làm việc gì cũng hết mình để sau này không hối hận. Thời gian hơn một năm không phải ngắn cũng không phải dài, nhưng nó sẽ là một trong những khoảng thời gian quý giá và đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình.
(Chloe Tran – Học viên thạc sĩ – Khách hàng của EPA - viết từ UK)

👉Liên hệ tư vấn miễn phí với: Thầy Nguyễn Anh Vũ (chuyên gia giáo dục, Phó trưởng khoa Tài chính - ĐH Ngân hàng TPHCM), 090 7449806

ĐƠN VỊ TUYỂN SINH QUỐC TẾ EPA
Địa chỉ: P 2.07, Cao ốc The Prince, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận

PS: Thành phố buồn là có thật ( Ảnh từ fb của tác giả)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THẠC SỸ TẠI ĐH ESSEX, ANH

Đây là chương trình học thạc sỹ tại trường ĐH uy tín của Anh, với học phí thấp, có thời gian học ngắn, chỉ với 1 năm. Chương trình này có cấp học bổng cho các học viên có điểm trung bình 4 năm ĐH từ 7.5 trở lên.

Thủ tục và quy trình tuyển sinh rất đơn giản. Thời gian nhập học sẽ diễn ra vào tháng 9 hàng năm và thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh được diễn ra quanh năm. Các thủ tục nhập học và xin Visa Anh được EPA tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Vui lòng liên hệ: Mr. Nguyễn Anh Vũ - Phó Khoa Tài Chính-Trường ĐH Ngân hàng TPHCM-Cố vấn chuyên môn của EPA. Điện thoại: 0907449806

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address


ĐƠN VỊ TUYỂN SINH QUỐC TẾ EPA -Toà Nhà The Prince, 17-19 Nguyễn Văn Trổi, Q.PN, TPHCM
Ho Chi Minh City
+84
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
English speeking club vietnam English speeking club vietnam
Ho Chi Minh City

ENGLISH CLUB, SAIGON ENGLISH CLUB, VIETNAM ENGLISH TALKING CLUB. American Talking club Vietnam, Single people Vietnam

CLB Vovinam Việt Võ Đạo Lân Sư Rồng Phù Đổng Q.6 CLB Vovinam Việt Võ Đạo Lân Sư Rồng Phù Đổng Q.6
20 Lý Chiêu Hoàng - Phường 10 - Quận 6
Ho Chi Minh City, 20

Thành lập ngày : 24/10/1989 Võ Sư : Lê Đình Phước Huấn luyện từ sơ đẳng đến nâng cao

Certified Hospitality Sales Professional Certified Hospitality Sales Professional
9A – 9B Thi Sach Street, Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City

Ohana Banana - Chăm sóc sắc đẹp Ohana Banana - Chăm sóc sắc đẹp
46A đường 160, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9
Ho Chi Minh City

Cung cấp các sản phẩm làm đẹp, thời trang chất lượng, uy tín.

CT TNHH MTV Sinh Thành An CT TNHH MTV Sinh Thành An
56 Ngô Bệ - Phường 13 - Q Tân Bình
Ho Chi Minh City

Chuyên cung cấp các thiết bị đồ chơi ngoài trời và trong lớp

Du học Ba Lan Du học Ba Lan
167 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 10, Quận 3
Ho Chi Minh City

Thông tin du học, kinh nghiệm sống và học tập tại Ba Lan của các bạn du học sinh Việt Nam

Apax Leaders Apax Leaders
Tầng 2, Chung Cư Lakai – 98-126 Nguyễn Tri Phương, Phường 8, Quận 5
Ho Chi Minh City, 700000

Giasumuctim.com Giasumuctim.com
119 Đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
Ho Chi Minh City, 700000

duhocvic.com duhocvic.com
25 Nguyễn Thị Thập
Ho Chi Minh City, 700000

CÔNG TY TNHH DU HỌC QUỐC TẾ VIC Du học VIC đi đầu về giáo dục miễn phí học phí, việc làm sau du học và định cư. Là công ty du học không bán khóa học.

Thợ hồ Và Công nhân Xây dựng Thợ hồ Và Công nhân Xây dựng
190 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q.Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

DỊCH VỤ HỖ TRỢ VIỆC LÀM - TUYỂN DỤNG & CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC, LAO ĐỘNG NGÀNH XÂY DỰNG

SAIGON BELLA MUSIC SAIGON BELLA MUSIC
Belleza Apartment, R 3.02, Block D25, Pham Huu Lau, Quan 7
Ho Chi Minh City

Committed to high quality music education

Singvietnam Singvietnam
65 Hà Huy Tập , Phường Tân Phong Quận 7
Ho Chi Minh City, 700000

Tư vấn du học và tìm việc làm phù hợp cho các bạn có mong muốn học tập và làm việc tại singapore

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C