Babble - Learn English Online - Học Tiếng Anh

Babble - Learn English Online - Learn English anywhere.

Operating as usual

25/01/2022

[English Below]
Bạn đã bao giờ nghe đến những thành ngữ về loài chó này trong tiếng Anh chưa? Phần 3 🐕 🐶
Nếu bạn thích những bộ truyện này,👍🏼 hãy bình luận bên dưới🤗
⋆﹥━━━━━━━━━━━━━━━﹤⋆
Have you ever heard of these dog idioms in English? Part 3 🐕 🐶
If You like these series,👍🏼 please comment below🤗
≿————- ❈ ————-≾
Học Tiếng Anh Mọi Nơi!
Learn English Anywhere!
───── ❝ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 ❞ ─────
✉️ Email: [email protected]
⊱ ━━━━.⋅ εïз ⋅.━━━━ ⊰

25/01/2022

Monsters ☠️

[English Below]
Quái vật ☠️
Nếu bạn thích những bộ truyện này,👍🏼 hãy bình luận bên dưới🤗
⋆﹥━━━━━━━━━━━━━━━﹤⋆
Monsters ☠️
If You like these series,👍🏼 please comment below🤗
≿————- ❈ ————-≾
Học Tiếng Anh Mọi Nơi!
Learn English Anywhere!
───── ❝ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 ❞ ─────
✉️ Email: [email protected]
⊱ ━━━━.⋅ εïз ⋅.━━━━ ⊰

24/01/2022

[English Below]
Bạn đã bao giờ nghe đến những thành ngữ về loài chó này trong tiếng Anh chưa? Phần 2 🐕 🐶
Nếu bạn thích những bộ truyện này,👍🏼 hãy bình luận bên dưới🤗
⋆﹥━━━━━━━━━━━━━━━﹤⋆
Have you ever heard of these dog idioms in English? Part 2 🐕 🐶
If You like these series,👍🏼 please comment below🤗
≿————- ❈ ————-≾
Học Tiếng Anh Mọi Nơi!
Learn English Anywhere!
───── ❝ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 ❞ ─────
✉️ Email: [email protected]
⊱ ━━━━.⋅ εïз ⋅.━━━━ ⊰

24/01/2022

Make Up Accessories💄

[English Below]
Phụ kiện trang điểm💄
Nếu bạn thích những bộ truyện này,👍🏼 hãy bình luận bên dưới🤗
⋆﹥━━━━━━━━━━━━━━━﹤⋆
Make Up Accessories💄
If You like these series,👍🏼 please comment below🤗
≿————- ❈ ————-≾
Học Tiếng Anh Mọi Nơi!
Learn English Anywhere!
───── ❝ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 ❞ ─────
✉️ Email: [email protected]
⊱ ━━━━.⋅ εïз ⋅.━━━━ ⊰

23/01/2022

[English Below]
Bạn đã bao giờ nghe đến những thành ngữ về loài chó này trong tiếng Anh chưa? Phần 1 🐕 🐶
Nếu bạn thích những bộ truyện này,👍🏼 hãy bình luận bên dưới🤗
⋆﹥━━━━━━━━━━━━━━━﹤⋆
Have you ever heard of these dog idioms in English? Part 1 🐕 🐶
If You like these series,👍🏼 please comment below🤗
≿————- ❈ ————-≾
Học Tiếng Anh Mọi Nơi!
Learn English Anywhere!
───── ❝ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 ❞ ─────
✉️ Email: [email protected]
⊱ ━━━━.⋅ εïз ⋅.━━━━ ⊰

23/01/2022

Kitchen Tools🔪🍲

[English Below]
Dụng cụ nhà bếp🔪🍲
Nếu bạn thích những bộ truyện này,👍🏼 hãy bình luận bên dưới🤗
⋆﹥━━━━━━━━━━━━━━━﹤⋆
Kitchen Tools🔪🍲
If You like these series,👍🏼 please comment below🤗
≿————- ❈ ————-≾
Học Tiếng Anh Mọi Nơi!
Learn English Anywhere!
───── ❝ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 ❞ ─────
✉️ Email: [email protected]
⊱ ━━━━.⋅ εïз ⋅.━━━━ ⊰

22/01/2022

[English Below]
Các câu thay thế cho "Tôi có tin xấu" 😥
Nếu bạn thích những bộ truyện này,👍🏼 hãy bình luận bên dưới🤗
⋆﹥━━━━━━━━━━━━━━━﹤⋆
Alternative sentences for “I have bad news” 😥
If You like these series,👍🏼 please comment below🤗
≿————- ❈ ————-≾
Học Tiếng Anh Mọi Nơi!
Learn English Anywhere!
───── ❝ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 ❞ ─────
✉️ Email: [email protected]
⊱ ━━━━.⋅ εïз ⋅.━━━━ ⊰

22/01/2022

Types of Cacti 🌵

[English Below]
Các loại xương rồng 🌵
Nếu bạn thích những bộ truyện này,👍🏼 hãy bình luận bên dưới🤗
⋆﹥━━━━━━━━━━━━━━━﹤⋆
Types of Cacti 🌵
If You like these series,👍🏼 please comment below🤗
≿————- ❈ ————-≾
Học Tiếng Anh Mọi Nơi!
Learn English Anywhere!
───── ❝ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 ❞ ─────
✉️ Email: [email protected]
⊱ ━━━━.⋅ εïз ⋅.━━━━ ⊰

21/01/2022

[English Below]
Các câu thay thế cho “Tôi sẽ trả tiền” 💰 💳 💵
Nếu bạn thích những bộ truyện này,👍🏼 hãy bình luận bên dưới🤗
⋆﹥━━━━━━━━━━━━━━━﹤⋆
Alternative sentences for “I will pay” 💰 💳 💵
If You like these series,👍🏼 please comment below🤗
≿————- ❈ ————-≾
Học Tiếng Anh Mọi Nơi!
Learn English Anywhere!
───── ❝ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 ❞ ─────
✉️ Email: [email protected]
⊱ ━━━━.⋅ εïз ⋅.━━━━ ⊰

21/01/2022

Breakfast Food🍳🥞

[English Below]
Đồ ăn sáng🍳🥞
Nếu bạn thích những bộ truyện này,👍🏼 hãy bình luận bên dưới🤗
⋆﹥━━━━━━━━━━━━━━━﹤⋆
Breakfast Food🍳🥞
If You like these series,👍🏼 please comment below🤗
≿————- ❈ ————-≾
Học Tiếng Anh Mọi Nơi!
Learn English Anywhere!
───── ❝ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 ❞ ─────
✉️ Email: [email protected]
⊱ ━━━━.⋅ εïз ⋅.━━━━ ⊰

20/01/2022

[English Below]
Các câu thay thế cho “Có” 👌
Nếu bạn thích những bộ truyện này,👍🏼 hãy bình luận bên dưới🤗
⋆﹥━━━━━━━━━━━━━━━﹤⋆
Alternative sentences for “Yes” 👌
If You like these series,👍🏼 please comment below🤗
≿————- ❈ ————-≾
Học Tiếng Anh Mọi Nơi!
Learn English Anywhere!
───── ❝ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 ❞ ─────
✉️ Email: [email protected]
⊱ ━━━━.⋅ εïз ⋅.━━━━ ⊰

20/01/2022

Beach Essentials 🏖️🐚🩴

[English Below]
Những điều cần thiết cho bãi biển 🏖️🐚🩴
Nếu bạn thích những bộ truyện này,👍🏼 hãy bình luận bên dưới🤗
⋆﹥━━━━━━━━━━━━━━━﹤⋆
Beach Essentials 🏖️🐚🩴
If You like these series,👍🏼 please comment below🤗
≿————- ❈ ————-≾
Học Tiếng Anh Mọi Nơi!
Learn English Anywhere!
───── ❝ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 ❞ ─────
✉️ Email: [email protected]
⊱ ━━━━.⋅ εïз ⋅.━━━━ ⊰

19/01/2022

[English Below]
Câu thay thế cho "Tôi đi ngủ" 💤 🛌 🧸
Nếu bạn thích những bộ truyện này,👍🏼 hãy bình luận bên dưới🤗
⋆﹥━━━━━━━━━━━━━━━﹤⋆
Alternative sentences for “I am going to sleep” 💤 🛌 🧸
If You like these series,👍🏼 please comment below🤗
≿————- ❈ ————-≾
Học Tiếng Anh Mọi Nơi!
Learn English Anywhere!
───── ❝ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 ❞ ─────
✉️ Email: [email protected]
⊱ ━━━━.⋅ εïз ⋅.━━━━ ⊰

19/01/2022

Musical Instruments 🎺🪗🪕🎻🎶🎸🪘🎙️

[English Below]
Nhạc cụ 🎺🪗🪕🎻🎶🎸🪘🎙️
Nếu bạn thích những bộ truyện này,👍🏼 hãy bình luận bên dưới🤗
⋆﹥━━━━━━━━━━━━━━━﹤⋆
Musical Instruments 🎺🪗🪕🎻🎶🎸🪘🎙️
If You like these series,👍🏼 please comment below🤗
≿————- ❈ ————-≾
Học Tiếng Anh Mọi Nơi!
Learn English Anywhere!
───── ❝ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 ❞ ─────
✉️ Email: [email protected]
⊱ ━━━━.⋅ εïз ⋅.━━━━ ⊰

18/01/2022

[English Below]
Các câu thay thế cho "Bạn có thể giúp tôi không?" 🤔
Nếu bạn thích những bộ truyện này,👍🏼 hãy bình luận bên dưới🤗
⋆﹥━━━━━━━━━━━━━━━﹤⋆
Alternative sentences for “Can You help me?” 🤔
If You like these series,👍🏼 please comment below🤗
≿————- ❈ ————-≾
Học Tiếng Anh Mọi Nơi!
Learn English Anywhere!
───── ❝ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 ❞ ─────
✉️ Email: [email protected]
⊱ ━━━━.⋅ εïз ⋅.━━━━ ⊰

18/01/2022

Bakery Products 🍞🥯

[English Below]
Sản phẩm bánh 🍞🥯
Nếu bạn thích những bộ truyện này,👍🏼 hãy bình luận bên dưới🤗
⋆﹥━━━━━━━━━━━━━━━﹤⋆
Bakery Products 🍞🥯
If You like these series,👍🏼 please comment below🤗
≿————- ❈ ————-≾
Học Tiếng Anh Mọi Nơi!
Learn English Anywhere!
───── ❝ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 ❞ ─────
✉️ Email: [email protected]
⊱ ━━━━.⋅ εïз ⋅.━━━━ ⊰

17/01/2022

[English Below]
Các lựa chọn thay thế cho từ “Bởi vì” 💡
Nếu bạn thích những bộ truyện này,👍🏼 hãy bình luận bên dưới🤗
⋆﹥━━━━━━━━━━━━━━━﹤⋆
Alternatives for the word “Because” 💡
If You like these series,👍🏼 please comment below🤗
≿————- ❈ ————-≾
Học Tiếng Anh Mọi Nơi!
Learn English Anywhere!
───── ❝ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 ❞ ─────
✉️ Email: [email protected]
⊱ ━━━━.⋅ εïз ⋅.━━━━ ⊰

17/01/2022

90’s Stuff 📟📼🪀

[English Below]
Những điều của 90 📟📼🪀
Nếu bạn thích những bộ truyện này,👍🏼 hãy bình luận bên dưới🤗
⋆﹥━━━━━━━━━━━━━━━﹤⋆
90’s Stuff 📟📼🪀
If You like these series,👍🏼 please comment below🤗
≿————- ❈ ————-≾
Học Tiếng Anh Mọi Nơi!
Learn English Anywhere!
───── ❝ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 ❞ ─────
✉️ Email: [email protected]
⊱ ━━━━.⋅ εïз ⋅.━━━━ ⊰

16/01/2022

[English Below]
Các loại chó🐕🐩🐶
Nếu bạn thích những bộ truyện này, hãy bình luận bên dưới🤗
⋆﹥━━━━━━━━━━━━━━━﹤⋆
Dog Types🐕🐩🐶
If You like these series, please comment below🤗
⊱ ━━━━.⋅ εïз ⋅.━━━━ ⊰
Học Tiếng Anh Mọi Nơi!
Learn English Anywhere!
───── ❝ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 ❞ ─────
✉️ Email: [email protected]
≿————- ❈ ————-≾

Videos (show all)

Monsters ☠️
Make Up Accessories💄
Kitchen Tools🔪🍲
Types of Cacti 🌵
Breakfast Food🍳🥞
Beach Essentials 🏖️🐚🩴
Musical Instruments 🎺🪗🪕🎻🎶🎸🪘🎙️
Bakery Products 🍞🥯
90’s Stuff 📟📼🪀

Location

Category

Website

Address

Ho Chi Minh City

Other Language schools in Ho Chi Minh City (show all)
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUFLIT Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUFLIT
Số 828, đường Sư Vạn Hạnh
Ho Chi Minh City, 7000000

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUFLIT chuyên đào tạo các chương trình Anh ngữ quốc tế TOEIC, luyện CEFR, tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh tổng quát cùng các khóa đào tạo Tin học ứng dụng.

IELTS Gladiator IELTS Gladiator
6/3 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1
Ho Chi Minh City

Các khóa học IELTS từ cơ bản đến nâng cao: - IELTS 4.0 - 6.5+ - IELTS 7.0++

Cùng học tiếng Đức- DLmA Cùng học tiếng Đức- DLmA
Chung Cư Saigon Gateway, đường Song Hành Quận 9
Ho Chi Minh City

Wir lernen Deutsch zusammen

Chuyên Anh Luyện thi THPT QG và Đại Học thầy Lê Thạnh Chuyên Anh Luyện thi THPT QG và Đại Học thầy Lê Thạnh
177A Quách Đình Bảo, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú
Ho Chi Minh City

Chuyên Anh luyện thi THPT và Đại học uy tín chất lượng tại TPHCM

Everyday Japanese in Ho Chi Minh City Everyday Japanese in Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City

In this group, we will post dynamic and short content to teach you grammar rules, useful words, handy verbs, and fun curiosities about Japanese. We will share photos, videos, and learning content every day so you can improve your Japanese step by step.

IELTS Testprep IELTS Testprep
Ho Chi Minh City, 70000

IELTS Testprep giúp các trang bị kĩ năng vững chắc trước khi tham gia kì thi IELTS. IELTS Testprep is an IELTS test preparation service, preparing IELTS students with essential knowledge and skills to achieve their IELTS goal.

iTeach VN iTeach VN
Ho Chi Minh City

Là Trường Anh ngữ trực tuyến chất lượng chuẩn Cambridge với giá cả hợp lý nhất! Chúng tôi không ngừng phát triển để cho người học những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà chỉ riêng iTeach có được!

TT Anh ngữ An Nhân Tâm - AEC TT Anh ngữ An Nhân Tâm - AEC
Số 138, đường 138, Phường Tân Phú, Quận 9
Ho Chi Minh City, 700000

Đào tạo Kỹ năng sống - Kỹ năng mềm bằng tiếng Anh từ 3 tuổi

Tiếng Trung giao tiếp online 24/7 Tiếng Trung giao tiếp online 24/7
256/27A Phan Huy Ích Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 480000

Cung cấp giải pháp học tiếng Trung online cho các bạn không có điều kiện tới tr

Apollo English Junior Apollo English Junior
307 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6
Ho Chi Minh City, 700000

Ms.Ha’s English Home - Fly High With English Ms.Ha’s English Home - Fly High With English
439/59/1 Hồ Học Lãm Phường An Lạc Quận Bình Tân
Ho Chi Minh City

This is an English Home - a place for you to improve your English skills with the help of Ms. Ha. I

Trung tâm ngoại ngữ Hoàng Gia Anh Trung tâm ngoại ngữ Hoàng Gia Anh
14 đường D3, KDC Nam Long, Phường Phước Long B, Quận 9
Ho Chi Minh City, 715964