Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A

Hành trình kết nối ASEAN - An Asean Affiliation (HCMUE)

Operating as usual

06/06/2023

|| BÌNH CHỌN VÒNG BÁN KẾT HỘI THI HÀNH TRÌNH KẾT NỐI ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION NĂM 2023 ||

❣️ Sau vòng Sơ khảo của Hội thi “ Hành trình kết nối ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION”, BTC đã tiến hành ghép đội và hướng dẫn các đội thi tham gia vòng Bán kết. Ở vòng này, mỗi đội thi sẽ thực hiện 01 sản phẩm video/clip về một quốc gia ASEAN mà đội đã được bốc thăm trước đó, nội dung chủ yếu xoay quanh về văn hóa, xã hội, những đóng góp của quốc gia đó vào cộng đồng ASEAN, địa lí, lịch sử,...
✨ Và sau đây, mọi người hãy cùng thưởng thức sản phẩm của:
- Đội: Tiểu Đồng Cầu ❣️
- Chủ đề: Tìm hiểu về Malaysia
Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay bình chọn cho sản phẩm tuyệt vời này đi nè 😍
------
🔥Cách thức bình chọn:
Bước 1️⃣: Nhấn Like trang Page “Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A”.
Bước 2️⃣: Nhấn thả React cho bài dự thi của đội, với quy ước:
👉1 React = 1 điểm
❌ Không tính Phẫn nộ
👉1 Share = 3 điểm
⚠️ Lưu ý
- Mỗi tài khoản chỉ được share 1 lần duy nhất.
- Bài share phải kèm theo các Hashtag sau mới được cho là hợp lệ:
- Một bài dự thi có thời gian nhận bình chọn là 2 ngày, sau 2 ngày mọi react, share đều sẽ không được tính thành điểm.
📛 Số điểm từ việc bình chọn sẽ chiếm 30% tổng điểm, và số điểm từ BTC cuộc thi chiếm 70% tổng điểm của đội ở vòng Bán kết này 📛
-------------------------------------------------
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
- Email: [email protected]
- Fanpage: Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A
06/06/2023

|| BÌNH CHỌN VÒNG BÁN KẾT HỘI THI HÀNH TRÌNH KẾT NỐI ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION NĂM 2023 ||

❣️ Sau vòng Sơ khảo của Hội thi “ Hành trình kết nối ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION”, BTC đã tiến hành ghép đội và hướng dẫn các đội thi tham gia vòng Bán kết. Ở vòng này, mỗi đội thi sẽ thực hiện 01 sản phẩm video/clip về một quốc gia ASEAN mà đội đã được bốc thăm trước đó, nội dung chủ yếu xoay quanh về văn hóa, xã hội, những đóng góp của quốc gia đó vào cộng đồng ASEAN, địa lí, lịch sử,...
✨ Và sau đây, mọi người hãy cùng thưởng thức sản phẩm của:
- Đội: Miss Grand ASEAN ❣️
- Chủ đề: Tìm hiểu về Malaysia
Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay bình chọn cho sản phẩm tuyệt vời này đi nè 😍
------
🔥Cách thức bình chọn:
Bước 1️⃣: Nhấn Like trang Page “Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A”.
Bước 2️⃣: Nhấn thả React cho bài dự thi của đội, với quy ước:
👉1 React = 1 điểm
❌ Không tính Phẫn nộ
👉1 Share = 3 điểm
⚠️ Lưu ý
- Mỗi tài khoản chỉ được share 1 lần duy nhất.
- Bài share phải kèm theo các Hashtag sau mới được cho là hợp lệ:
- Một bài dự thi có thời gian nhận bình chọn là 2 ngày, sau 2 ngày mọi react, share đều sẽ không được tính thành điểm.
📛 Số điểm từ việc bình chọn sẽ chiếm 30% tổng điểm, và số điểm từ BTC cuộc thi chiếm 70% tổng điểm của đội ở vòng Bán kết này 📛
-------------------------------------------------
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
- Email: [email protected]
- Fanpage: Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A
06/06/2023

|| BÌNH CHỌN VÒNG BÁN KẾT HỘI THI HÀNH TRÌNH KẾT NỐI ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION NĂM 2023 ||

❣️ Sau vòng Sơ khảo của Hội thi “ Hành trình kết nối ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION”, BTC đã tiến hành ghép đội và hướng dẫn các đội thi tham gia vòng Bán kết. Ở vòng này, mỗi đội thi sẽ thực hiện 01 sản phẩm video/clip về một quốc gia ASEAN mà đội đã được bốc thăm trước đó, nội dung chủ yếu xoay quanh về văn hóa, xã hội, những đóng góp của quốc gia đó vào cộng đồng ASEAN, địa lí, lịch sử,...
✨ Và sau đây, mọi người hãy cùng thưởng thức sản phẩm của:
- Đội: Five oceans ❣️
- Chủ đề: Tìm hiểu về Philippines
Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay bình chọn cho sản phẩm tuyệt vời này đi nè 😍
------
🔥Cách thức bình chọn:
Bước 1️⃣: Nhấn Like trang Page “Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A”.
Bước 2️⃣: Nhấn thả React cho bài dự thi của đội, với quy ước:
👉1 React = 1 điểm
❌ Không tính Phẫn nộ
👉1 Share = 3 điểm
⚠️ Lưu ý
- Mỗi tài khoản chỉ được share 1 lần duy nhất.
- Bài share phải kèm theo các Hashtag sau mới được cho là hợp lệ:
- Một bài dự thi có thời gian nhận bình chọn là 2 ngày, sau 2 ngày mọi react, share đều sẽ không được tính thành điểm.
📛 Số điểm từ việc bình chọn sẽ chiếm 30% tổng điểm, và số điểm từ BTC cuộc thi chiếm 70% tổng điểm của đội ở vòng Bán kết này 📛
-------------------------------------------------
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
- Email: [email protected]
- Fanpage: Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A
06/06/2023

|| BÌNH CHỌN VÒNG BÁN KẾT HỘI THI HÀNH TRÌNH KẾT NỐI ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION NĂM 2023 ||

❣️ Sau vòng Sơ khảo của Hội thi “ Hành trình kết nối ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION”, BTC đã tiến hành ghép đội và hướng dẫn các đội thi tham gia vòng Bán kết. Ở vòng này, mỗi đội thi sẽ thực hiện 01 sản phẩm video/clip về một quốc gia ASEAN mà đội đã được bốc thăm trước đó, nội dung chủ yếu xoay quanh về văn hóa, xã hội, những đóng góp của quốc gia đó vào cộng đồng ASEAN, địa lí, lịch sử,...
✨ Và sau đây, mọi người hãy cùng thưởng thức sản phẩm của:
- Đội: Việt Nam ❣️
- Chủ đề: Tìm hiểu về Việt Nam
Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay bình chọn cho sản phẩm tuyệt vời này đi nè 😍
------
🔥Cách thức bình chọn:
Bước 1️⃣: Nhấn Like trang Page “Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A”.
Bước 2️⃣: Nhấn thả React cho bài dự thi của đội, với quy ước:
👉1 React = 1 điểm
❌ Không tính Phẫn nộ
👉1 Share = 3 điểm
⚠️ Lưu ý
- Mỗi tài khoản chỉ được share 1 lần duy nhất.
- Bài share phải kèm theo các Hashtag sau mới được cho là hợp lệ:
- Một bài dự thi có thời gian nhận bình chọn là 2 ngày, sau 2 ngày mọi react, share đều sẽ không được tính thành điểm.
📛 Số điểm từ việc bình chọn sẽ chiếm 30% tổng điểm, và số điểm từ BTC cuộc thi chiếm 70% tổng điểm của đội ở vòng Bán kết này 📛
-------------------------------------------------
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
- Email: [email protected]
- Fanpage: Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A
06/06/2023

|| BÌNH CHỌN VÒNG BÁN KẾT HỘI THI HÀNH TRÌNH KẾT NỐI ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION NĂM 2023 ||

❣️ Sau vòng Sơ khảo của Hội thi “ Hành trình kết nối ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION”, BTC đã tiến hành ghép đội và hướng dẫn các đội thi tham gia vòng Bán kết. Ở vòng này, mỗi đội thi sẽ thực hiện 01 sản phẩm video/clip về một quốc gia ASEAN mà đội đã được bốc thăm trước đó, nội dung chủ yếu xoay quanh về văn hóa, xã hội, những đóng góp của quốc gia đó vào cộng đồng ASEAN, địa lí, lịch sử,...
✨ Và sau đây, mọi người hãy cùng thưởng thức sản phẩm của:
- Đội: Quốc gia gen Z của Châu Á ❣️
- Chủ đề: Tìm hiểu về Đông Timor
Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay bình chọn cho sản phẩm tuyệt vời này đi nè 😍
------
🔥Cách thức bình chọn:
Bước 1️⃣: Nhấn Like trang Page “Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A”.
Bước 2️⃣: Nhấn thả React cho bài dự thi của đội, với quy ước:
👉1 React = 1 điểm
❌ Không tính Phẫn nộ
👉1 Share = 3 điểm
⚠️ Lưu ý
- Mỗi tài khoản chỉ được share 1 lần duy nhất.
- Bài share phải kèm theo các Hashtag sau mới được cho là hợp lệ:
- Một bài dự thi có thời gian nhận bình chọn là 2 ngày, sau 2 ngày mọi react, share đều sẽ không được tính thành điểm.
📛 Số điểm từ việc bình chọn sẽ chiếm 30% tổng điểm, và số điểm từ BTC cuộc thi chiếm 70% tổng điểm của đội ở vòng Bán kết này 📛
-------------------------------------------------
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
- Email: [email protected]
- Fanpage: Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A
06/06/2023

|| BÌNH CHỌN VÒNG BÁN KẾT HỘI THI HÀNH TRÌNH KẾT NỐI ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION NĂM 2023 ||

❣️ Sau vòng Sơ khảo của Hội thi “ Hành trình kết nối ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION”, BTC đã tiến hành ghép đội và hướng dẫn các đội thi tham gia vòng Bán kết. Ở vòng này, mỗi đội thi sẽ thực hiện 01 sản phẩm video/clip về một quốc gia ASEAN mà đội đã được bốc thăm trước đó, nội dung chủ yếu xoay quanh về văn hóa, xã hội, những đóng góp của quốc gia đó vào cộng đồng ASEAN, địa lí, lịch sử,...
✨ Và sau đây, mọi người hãy cùng thưởng thức sản phẩm của:
- Đội: Mặt trời nhỏ ❣️
- Chủ đề: Tìm hiểu về Philippines
Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay bình chọn cho sản phẩm tuyệt vời này đi nè 😍
------
🔥Cách thức bình chọn:
Bước 1️⃣: Nhấn Like trang Page “Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A”.
Bước 2️⃣: Nhấn thả React cho bài dự thi của đội, với quy ước:
👉1 React = 1 điểm
❌ Không tính Phẫn nộ
👉1 Share = 3 điểm
⚠️ Lưu ý
- Mỗi tài khoản chỉ được share 1 lần duy nhất.
- Bài share phải kèm theo các Hashtag sau mới được cho là hợp lệ:
- Một bài dự thi có thời gian nhận bình chọn là 2 ngày, sau 2 ngày mọi react, share đều sẽ không được tính thành điểm.
📛 Số điểm từ việc bình chọn sẽ chiếm 30% tổng điểm, và số điểm từ BTC cuộc thi chiếm 70% tổng điểm của đội ở vòng Bán kết này 📛
-------------------------------------------------
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
- Email: [email protected]
- Fanpage: Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A
06/06/2023

|| BÌNH CHỌN VÒNG BÁN KẾT HỘI THI HÀNH TRÌNH KẾT NỐI ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION NĂM 2023 ||

❣️ Sau vòng Sơ khảo của Hội thi “ Hành trình kết nối ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION”, BTC đã tiến hành ghép đội và hướng dẫn các đội thi tham gia vòng Bán kết. Ở vòng này, mỗi đội thi sẽ thực hiện 01 sản phẩm video/clip về một quốc gia ASEAN mà đội đã được bốc thăm trước đó, nội dung chủ yếu xoay quanh về văn hóa, xã hội, những đóng góp của quốc gia đó vào cộng đồng ASEAN, địa lí, lịch sử,...
✨ Và sau đây, mọi người hãy cùng thưởng thức sản phẩm của:
- Đội: PASSION ❣️
- Chủ đề: Tìm hiểu về Singapore
Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay bình chọn cho sản phẩm tuyệt vời này đi nè 😍
------
🔥Cách thức bình chọn:
Bước 1️⃣: Nhấn Like trang Page “Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A”.
Bước 2️⃣: Nhấn thả React cho bài dự thi của đội, với quy ước:
👉1 React = 1 điểm
❌ Không tính Phẫn nộ
👉1 Share = 3 điểm
⚠️ Lưu ý
- Mỗi tài khoản chỉ được share 1 lần duy nhất.
- Bài share phải kèm theo các Hashtag sau mới được cho là hợp lệ:
- Một bài dự thi có thời gian nhận bình chọn là 2 ngày, sau 2 ngày mọi react, share đều sẽ không được tính thành điểm.
📛 Số điểm từ việc bình chọn sẽ chiếm 30% tổng điểm, và số điểm từ BTC cuộc thi chiếm 70% tổng điểm của đội ở vòng Bán kết này 📛
-------------------------------------------------
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
- Email: [email protected]
- Fanpage: Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A
06/06/2023

|| BÌNH CHỌN VÒNG BÁN KẾT HỘI THI HÀNH TRÌNH KẾT NỐI ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION NĂM 2023 ||

❣️ Sau vòng Sơ khảo của Hội thi “ Hành trình kết nối ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION”, BTC đã tiến hành ghép đội và hướng dẫn các đội thi tham gia vòng Bán kết. Ở vòng này, mỗi đội thi sẽ thực hiện 01 sản phẩm video/clip về một quốc gia ASEAN mà đội đã được bốc thăm trước đó, nội dung chủ yếu xoay quanh về văn hóa, xã hội, những đóng góp của quốc gia đó vào cộng đồng ASEAN, địa lí, lịch sử,...
✨ Và sau đây, mọi người hãy cùng thưởng thức sản phẩm của:
- Đội: Đoàn kết ❣️
- Chủ đề: Tìm hiểu về Đông Timor
Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay bình chọn cho sản phẩm tuyệt vời này đi nè 😍
------
🔥Cách thức bình chọn:
Bước 1️⃣: Nhấn Like trang Page “Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A”.
Bước 2️⃣: Nhấn thả React cho bài dự thi của đội, với quy ước:
👉1 React = 1 điểm
❌ Không tính Phẫn nộ
👉1 Share = 3 điểm
⚠️ Lưu ý
- Mỗi tài khoản chỉ được share 1 lần duy nhất.
- Bài share phải kèm theo các Hashtag sau mới được cho là hợp lệ:
- Một bài dự thi có thời gian nhận bình chọn là 2 ngày, sau 2 ngày mọi react, share đều sẽ không được tính thành điểm.
📛 Số điểm từ việc bình chọn sẽ chiếm 30% tổng điểm, và số điểm từ BTC cuộc thi chiếm 70% tổng điểm của đội ở vòng Bán kết này 📛
-------------------------------------------------
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
- Email: [email protected]
- Fanpage: Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A
06/06/2023

|| BÌNH CHỌN VÒNG BÁN KẾT HỘI THI HÀNH TRÌNH KẾT NỐI ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION NĂM 2023 ||

❣️ Sau vòng Sơ khảo của Hội thi “ Hành trình kết nối ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION”, BTC đã tiến hành ghép đội và hướng dẫn các đội thi tham gia vòng Bán kết. Ở vòng này, mỗi đội thi sẽ thực hiện 01 sản phẩm video/clip về một quốc gia ASEAN mà đội đã được bốc thăm trước đó, nội dung chủ yếu xoay quanh về văn hóa, xã hội, những đóng góp của quốc gia đó vào cộng đồng ASEAN, địa lí, lịch sử,...
✨ Và sau đây, mọi người hãy cùng thưởng thức sản phẩm của:
- Đội: Xứ sở vạn đảo ❣️
- Chủ đề: Tìm hiểu về Indonesia
Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay bình chọn cho sản phẩm tuyệt vời này đi nè 😍
------
🔥Cách thức bình chọn:
Bước 1️⃣: Nhấn Like trang Page “Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A”.
Bước 2️⃣: Nhấn thả React cho bài dự thi của đội, với quy ước:
👉1 React = 1 điểm
❌ Không tính Phẫn nộ
👉1 Share = 3 điểm
⚠️ Lưu ý
- Mỗi tài khoản chỉ được share 1 lần duy nhất.
- Bài share phải kèm theo các Hashtag sau mới được cho là hợp lệ:
- Một bài dự thi có thời gian nhận bình chọn là 2 ngày, sau 2 ngày mọi react, share đều sẽ không được tính thành điểm.
📛 Số điểm từ việc bình chọn sẽ chiếm 30% tổng điểm, và số điểm từ BTC cuộc thi chiếm 70% tổng điểm của đội ở vòng Bán kết này 📛
-------------------------------------------------
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
- Email: [email protected]
- Fanpage: Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A
06/06/2023

|| BÌNH CHỌN VÒNG BÁN KẾT HỘI THI HÀNH TRÌNH KẾT NỐI ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION NĂM 2023 ||

❣️ Sau vòng Sơ khảo của Hội thi “ Hành trình kết nối ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION”, BTC đã tiến hành ghép đội và hướng dẫn các đội thi tham gia vòng Bán kết. Ở vòng này, mỗi đội thi sẽ thực hiện 01 sản phẩm video/clip về một quốc gia ASEAN mà đội đã được bốc thăm trước đó, nội dung chủ yếu xoay quanh về văn hóa, xã hội, những đóng góp của quốc gia đó vào cộng đồng ASEAN, địa lí, lịch sử,...
✨ Và sau đây, mọi người hãy cùng thưởng thức sản phẩm của:
- Đội: Bùng Cháy ❣️
- Chủ đề: Tìm hiểu về Indonesia
Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay bình chọn cho sản phẩm tuyệt vời này đi nè 😍
------
🔥Cách thức bình chọn:
Bước 1️⃣: Nhấn Like trang Page “Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A”.
Bước 2️⃣: Nhấn thả React cho bài dự thi của đội, với quy ước:
👉1 React = 1 điểm
❌ Không tính Phẫn nộ
👉1 Share = 3 điểm
⚠️ Lưu ý
- Mỗi tài khoản chỉ được share 1 lần duy nhất.
- Bài share phải kèm theo các Hashtag sau mới được cho là hợp lệ:
- Một bài dự thi có thời gian nhận bình chọn là 2 ngày, sau 2 ngày mọi react, share đều sẽ không được tính thành điểm.
📛 Số điểm từ việc bình chọn sẽ chiếm 30% tổng điểm, và số điểm từ BTC cuộc thi chiếm 70% tổng điểm của đội ở vòng Bán kết này 📛
-------------------------------------------------
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
- Email: [email protected]
- Fanpage: Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A
06/06/2023

|| BÌNH CHỌN VÒNG BÁN KẾT HỘI THI HÀNH TRÌNH KẾT NỐI ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION NĂM 2023 ||

❣️ Sau vòng Sơ khảo của Hội thi “ Hành trình kết nối ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION”, BTC đã tiến hành ghép đội và hướng dẫn các đội thi tham gia vòng Bán kết. Ở vòng này, mỗi đội thi sẽ thực hiện 01 sản phẩm video/clip về một quốc gia ASEAN mà đội đã được bốc thăm trước đó, nội dung chủ yếu xoay quanh về văn hóa, xã hội, những đóng góp của quốc gia đó vào cộng đồng ASEAN, địa lí, lịch sử,...
✨ Và sau đây, mọi người hãy cùng thưởng thức sản phẩm của:
- Đội: Đội 16 ❣️
- Chủ đề: Tìm hiểu về Campuchia
Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay bình chọn cho sản phẩm tuyệt vời này đi nè 😍
------
🔥Cách thức bình chọn:
Bước 1️⃣: Nhấn Like trang Page “Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A”.
Bước 2️⃣: Nhấn thả React cho bài dự thi của đội, với quy ước:
👉1 React = 1 điểm
❌ Không tính Phẫn nộ
👉1 Share = 3 điểm
⚠️ Lưu ý
- Mỗi tài khoản chỉ được share 1 lần duy nhất.
- Bài share phải kèm theo các Hashtag sau mới được cho là hợp lệ:
- Một bài dự thi có thời gian nhận bình chọn là 2 ngày, sau 2 ngày mọi react, share đều sẽ không được tính thành điểm.
📛 Số điểm từ việc bình chọn sẽ chiếm 30% tổng điểm, và số điểm từ BTC cuộc thi chiếm 70% tổng điểm của đội ở vòng Bán kết này 📛
-------------------------------------------------
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
- Email: [email protected]
- Fanpage: Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A
06/06/2023

|| BÌNH CHỌN VÒNG BÁN KẾT HỘI THI HÀNH TRÌNH KẾT NỐI ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION NĂM 2023 ||

❣️ Sau vòng Sơ khảo của Hội thi “ Hành trình kết nối ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION”, BTC đã tiến hành ghép đội và hướng dẫn các đội thi tham gia vòng Bán kết. Ở vòng này, mỗi đội thi sẽ thực hiện 01 sản phẩm video/clip về một quốc gia ASEAN mà đội đã được bốc thăm trước đó, nội dung chủ yếu xoay quanh về văn hóa, xã hội, những đóng góp của quốc gia đó vào cộng đồng ASEAN, địa lí, lịch sử,...
✨ Và sau đây, mọi người hãy cùng thưởng thức sản phẩm của:
- Đội: YOUNG ❣️
- Chủ đề: Tìm hiểu về Brunei
Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay bình chọn cho sản phẩm tuyệt vời này đi nè 😍
------
🔥Cách thức bình chọn:
Bước 1️⃣: Nhấn Like trang Page “Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A”.
Bước 2️⃣: Nhấn thả React cho bài dự thi của đội, với quy ước:
👉1 React = 1 điểm
❌ Không tính Phẫn nộ
👉1 Share = 3 điểm
⚠️ Lưu ý
- Mỗi tài khoản chỉ được share 1 lần duy nhất.
- Bài share phải kèm theo các Hashtag sau mới được cho là hợp lệ:
- Một bài dự thi có thời gian nhận bình chọn là 2 ngày, sau 2 ngày mọi react, share đều sẽ không được tính thành điểm.
📛 Số điểm từ việc bình chọn sẽ chiếm 30% tổng điểm, và số điểm từ BTC cuộc thi chiếm 70% tổng điểm của đội ở vòng Bán kết này 📛
-------------------------------------------------
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
- Email: [email protected]
- Fanpage: Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A
06/06/2023

|| BÌNH CHỌN VÒNG BÁN KẾT HỘI THI HÀNH TRÌNH KẾT NỐI ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION NĂM 2023 ||

❣️ Sau vòng Sơ khảo của Hội thi “ Hành trình kết nối ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION”, BTC đã tiến hành ghép đội và hướng dẫn các đội thi tham gia vòng Bán kết. Ở vòng này, mỗi đội thi sẽ thực hiện 01 sản phẩm video/clip về một quốc gia ASEAN mà đội đã được bốc thăm trước đó, nội dung chủ yếu xoay quanh về văn hóa, xã hội, những đóng góp của quốc gia đó vào cộng đồng ASEAN, địa lí, lịch sử,...
✨ Và sau đây, mọi người hãy cùng thưởng thức sản phẩm của:
- Đội: Shine ❣️
- Chủ đề: Tìm hiểu về Thái Lan
Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay bình chọn cho sản phẩm tuyệt vời này đi nè 😍
------
🔥Cách thức bình chọn:
Bước 1️⃣: Nhấn Like trang Page “Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A”.
Bước 2️⃣: Nhấn thả React cho bài dự thi của đội, với quy ước:
👉1 React = 1 điểm
❌ Không tính Phẫn nộ
👉1 Share = 3 điểm
⚠️ Lưu ý
- Mỗi tài khoản chỉ được share 1 lần duy nhất.
- Bài share phải kèm theo các Hashtag sau mới được cho là hợp lệ:
- Một bài dự thi có thời gian nhận bình chọn là 2 ngày, sau 2 ngày mọi react, share đều sẽ không được tính thành điểm.
📛 Số điểm từ việc bình chọn sẽ chiếm 30% tổng điểm, và số điểm từ BTC cuộc thi chiếm 70% tổng điểm của đội ở vòng Bán kết này 📛
-------------------------------------------------
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
- Email: [email protected]
- Fanpage: Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A
Photos from Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A's post 05/06/2023

🎊|| MINIGAME GHÉP HÌNH ĐOÁN ĐỊA DANH - HÀNH TRÌNH KẾT NỐI ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION ||🎊

✨Lời đầu tiên, Tiểu Tin Địa xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn vì đã đồng hành cùng minigame ngày 17/5 vừa qua. Mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ những hoạt động đầy bất ngờ và thú vị khác đến từ Tiểu Tin Địa nhé 🙆‍♂️

🎉 Tiểu Tin Địa xin được bật mí đáp án của các ô chữ trong minigame lần này ngay sau đây, xin mời các bạn cùng theo dõi nhé!
🗺️Địa danh thứ nhất: Cầu Vàng - Đà Nẵng (Việt Nam)
👉 Với số thứ tự mảnh ghép lần lượt là: 8 - A, 6 - B , 4 - C, 2 - D, 1 - E, 3 - F, 5 - G, 9 - H, 7 - I.
🗺️Địa danh thứ hai: Merlion - Merlion Park (Singapore)
👉 Với số thứ tự mảnh ghép lần lượt là: 8 - A, 5 - B , 4 - C, 3 - D, 6 - E, 2 - F, 1 - G, 7 - H, 9 - I.
🗺️Địa danh thứ ba: Chùa Phật Vàng - Bangkok (Thái Lan)
Với số thứ tự mảnh ghép lần lượt là: 9 - A, 6 - B , 7 - C, 5 - D, 4 - E, 1 - F, 3- G, 2 - H, 8 - I.
🗺️Địa danh thứ tư: Angkor Wat - Siem Reap (Campuchia)
Với số thứ tự mảnh ghép lần lượt là: 6 - A, 4 - B , 9 - C, 7 - D, 5 - E, 3 - F, 8 - G, 1 - H, 2 - I.

🔥 Và không để các bạn chờ lâu nữa, Tiểu Tin Địa xin phép công bố 3️⃣ bạn may mắn và trả lời chính xác nhất sẽ nhận phần quà đến từ Ban Tổ chức Hội thi A.A.A. Xin chúc mừng:
🎁
1. Ngô Xuân Nghi - 48.01.104.094 - khoa Công nghệ Thông tin
2. Nguyễn Thị Ngọc Nhi - 47.01.616.143 - khoa Địa lí
3. Lại Ngọc Anh Thư - 47.01.616.195 - khoa Địa lí

🙆🏻‍♀️ Các bạn có tên hãy nhanh chóng inbox fanpage để được nhận quà nhaaaa ❤️
✌️ Đừng quên theo dõi và cập nhật thông tin mới nhất về Hội thi tại fanpage "Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A", Tiểu Tin Địa còn rất nhiều hoạt động hấp dẫn chờ các bạn tham gia đó nhé!!!

Photos from Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A's post 25/05/2023

💖|| MINIGAME GHÉP HÌNH ĐOÁN ĐỊA DANH - HÀNH TRÌNH KẾT NỐI ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION ||💖

😍Chào mừng các bạn đến với trò chơi khởi động tiếp theo của hành trình kết nối ASEAN ghép hình đoán địa danh, một cuộc phiêu lưu thú vị khám phá các địa danh nổi tiếng trong khu vực Đông Nam Á. Các bạn đã sẵn sàng để thử thách trí thông minh và khả năng nhận diện địa danh của mình chưa nào?

💌Nguyên tắc chơi: Hình ảnh địa danh sẽ bị chia thành các mảnh nhỏ và có đánh số thứ tự từ 1-9. Người chơi sắp xếp các mảnh hình vào đúng theo khung mẫu đã cho trước. Sau đó, chúng ta sẽ đến với cấp độ khó hơn là hãy gọi tên địa danh nổi tiếng đó ra. Chúc các bạn may mắn!

🙋Đối tượng tham gia: Tất cả các sinh viên đang học tập tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
⏱️Thời gian diễn ra: Từ nay đến hết ngày 28/5/2023

📃Cách thức tham gia:
1️⃣Like và share bài viết ở chế độ công khai kèm theo hashtag:
2️⃣Tag ít nhất 3 người bạn để cùng tham gia hoạt động khởi động và chọn một số ngẫu nhiên có 3 chữ số
Ví dụ: - 789
3️⃣Truy cập vào form dưới đây để bắt đầu trò chơi: https://bit.ly/MINIGAME_GHDDD_AAA

🤗Hãy sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu đầy sức hấp dẫn và thách thức trí tuệ của bạn! Cùng trải nghiệm trò chơi ghép hình đoán địa danh và khám phá các khu vực Đông Nam Á một cách mới mẻ.
👑Chinh phục thử thách, hoàn thành các bức hình và trở thành người chiến thắng trong cuộc hành trình này. Chúc các bạn có một trải nghiệm thật thú vị với trò chơi khởi động từ “Hành trình kết nối ASEAN”.

22/05/2023

|| HỘI THI HÀNH TRÌNH KẾT NỐI ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION NĂM 2023 || - CHECK MAIL, XÁC NHẬN THAM GIA VÒNG BÁN KẾT - ĐỢT 2 📧📧
_____________________________
✉️Ting tong ting tong📢

📢 Các bạn ơi, kết quả của vòng Sơ khảo đã được gửi đến hộp thư điện tử của các bạn rồi nè. Check mail ngay thôi nào!

🌸 Các bạn vui lòng kiểm tra email bằng email sinh viên (.hcmue.edu.vn), kiểm tra trong "Hộp thư đến" và cả "Hộp thư Spam" (mail rác) để đảm bảo không bỏ lỡ những thông tin quan trọng nhé.
⚠Nếu bạn không nhận được email thì cũng đừng lo lắng nhé, hãy liên lạc ngay cho Tiểu Tin Địa tại fanpage “Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A” để được hỗ trợ sớm nhất nha.

💐 Đồng thời, Tiểu Tin Địa xin chúc mừng những thí sinh xuất sắc đã vượt qua Vòng Sơ khảo để bước vào vòng thi tiếp theo của Hội thi. Chúng ta sắp bước vào một hành trình tìm kiếm những cá nhân xuất sắc nhất, hi vọng các bạn sẽ phát huy hết khả năng của mình để cùng làm nên một chuyến hành trình chinh phục vũ trụ A.A.A rực rỡ, tuyệt vời!

🌻 Đối với những bạn phải dừng bước ở đây, đừng buồn nhé, các bạn đã làm rất tốt rồi nhưng chỉ thiếu một chút may mắn thôi. Mình tin chắc rằng đây không phải là sự kết thúc mà là một bước khởi đầu mới cho hành trình của chính các bạn.

❗Nếu có thắc mắc về kết quả của Vòng Sơ khảo thì bạn vui lòng phản hồi về fanpage của chương trình trước 20g00 ngày 23/5/2023.

🎀 Thay mặt Ban Tổ chức Hội thi, Tiểu Tin Địa xin cảm ơn sự tham gia và tinh thần của tất cả các bạn. Mong rằng các bạn sẽ luôn dõi theo hành trình chinh phục A.A.A của chúng mình nha.
🚩 Hãy theo dõi Fanpage "Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A" để tiếp tục khám phá những điều thú vị về vũ trụ A.A.A và cập nhật những thông tin mới nhất về Hội thi nhé!
_____________________________
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
💌Email: [email protected]
📍Fanpage: Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A

22/05/2023

|| HỘI THI HÀNH TRÌNH KẾT NỐI ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION NĂM 2023 || - DANH SÁCH THAM GIA VÒNG BÁN KẾT ✨✨

🌻 Vòng Sơ khảo Hội thi “Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A” năm 2023 đã chính thức khép lại với sự tham gia của đông đảo các bạn thí sinh.

🌈 Sau nhiều ngày tranh tài gay cấn thì những gương mặt xuất sắc nhất đã lộ diện. Tiểu Tin Địa xin chúc mừng các bạn đã giành được tấm vé bước tiếp vào Vòng Bán kết. Chúc các bạn duy trì được phong độ thật tốt, tự tin, phát huy hết sức mình và tiến gần hơn tới phần thi “Về đích”.

🥰 Cuối cùng, Ban Tổ chức xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn sinh viên vì sự tham gia hết sức sôi nổi và nhiệt tình. Những bạn phải tạm dừng chân tại vòng này cũng đừng buồn mà hãy tiếp tục theo dõi, ủng hộ chúng mình cũng như các bạn thí sinh trên chuyến hành trình sắp tới nhé!

😉 Đừng quên thường xuyên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào của Hội thi đến từ Tiểu Tin Địa nha!
_____________________________
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
📧 Email: [email protected]
📍 Fanpage: Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A

20/05/2023

|| HỘI THI HÀNH TRÌNH KẾT NỐI ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION NĂM 2023 || - CHECK MAIL KẾT QUẢ VÒNG SƠ KHẢO 📧📧
_____________________________
✉️Ting tong ting tong📢

📢 Các bạn ơi, kết quả của vòng Sơ khảo đã được gửi đến hộp thư điện tử của các bạn rồi nè. Check mail ngay thôi nào!

🌸 Các bạn vui lòng kiểm tra email bằng email sinh viên (.hcmue.edu.vn), kiểm tra trong "Hộp thư đến" và cả "Hộp thư Spam" (mail rác) để đảm bảo không bỏ lỡ những thông tin quan trọng nhé.
⚠Nếu bạn không nhận được email thì cũng đừng lo lắng nhé, hãy liên lạc ngay cho Tiểu Tin Địa tại fanpage “Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A” để được hỗ trợ sớm nhất nha.

💐 Đồng thời, Tiểu Tin Địa xin chúc mừng những thí sinh xuất sắc đã vượt qua Vòng Sơ khảo để bước vào vòng thi tiếp theo của Hội thi. Chúng ta sắp bước vào một hành trình tìm kiếm những cá nhân xuất sắc nhất, hi vọng các bạn sẽ phát huy hết khả năng của mình để cùng làm nên một chuyến hành trình chinh phục vũ trụ A.A.A rực rỡ, tuyệt vời!

🌻 Đối với những bạn phải dừng bước ở đây, đừng buồn nhé, các bạn đã làm rất tốt rồi nhưng chỉ thiếu một chút may mắn thôi. Mình tin chắc rằng đây không phải là sự kết thúc mà là một bước khởi đầu mới cho hành trình của chính các bạn.

❗Nếu có thắc mắc về kết quả của Vòng Sơ khảo thì bạn vui lòng phản hồi về fanpage của chương trình trong hết ngày 21/5/2023.

🎀 Thay mặt Ban Tổ chức Hội thi, Tiểu Tin Địa xin cảm ơn sự tham gia và tinh thần của tất cả các bạn. Mong rằng các bạn sẽ luôn dõi theo hành trình chinh phục A.A.A của chúng mình nha.
🚩 Hãy theo dõi Fanpage "Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A" để tiếp tục khám phá những điều thú vị về vũ trụ A.A.A và cập nhật những thông tin mới nhất về Hội thi nhé!
_____________________________
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
💌Email: [email protected]
📍Fanpage: Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A

17/05/2023

[📢 THÔNG BÁO: VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI "HÀNH TRÌNH KẾT NỐI ASEAN" ĐÃ CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU! 🌍]

💖 Chào các bạn yêu thích văn hóa và đam mê khám phá ASEAN! Chúng tôi vô cùng phấn khởi thông báo rằng vòng sơ khảo cuộc thi "Hành trình kết nối ASEAN" đã chính thức bắt đầu. Đây là một cơ hội tuyệt vời để bạn thể hiện tình yêu và sự quan tâm đối với vùng đất huyền thoại này và khám phá những điều mới mẻ về các quốc gia trong cộng đồng ASEAN.

🌟 Mục tiêu của cuộc thi:
Cuộc thi "Hành trình kết nối ASEAN" nhằm mục đích tạo ra một sân chơi sáng tạo và thú vị, khuyến khích mọi người chia sẻ câu chuyện, trải nghiệm, và hiểu biết về các quốc gia thành viên ASEAN. Chúng tôi muốn xây dựng một cộng đồng đa văn hóa mạnh mẽ, thúc đẩy sự hiểu biết và tình đoàn kết giữa các quốc gia trong khu vực.

👉Thời gian vòng sơ khảo:
⏱Thời gian: từ ngày 17/05/2023 đến hết ngày 19/05/2023.
🏆Quyền lợi khi tham gia: Hoàn thành 40/50 câu hỏi, sinh viên sẽ được vào vòng tiếp theo và nhận được Giấy chứng nhận xét danh hiệu Sinh viên 5 Tốt tiêu chí “Hội nhập tốt” mảng Hoạt động giao lưu quốc tế.
🙌Ngoài ra, sinh viên đạt 40/50 câu sẽ bước vào vòng Bán kết của hội thi dự kiến tổ chức vào những ngày cuối của tháng 5 đó 😜

🌟 Hãy cùng tham gia vòng sơ khảo cuộc thi "Hành trình kết nối ASEAN" trên ứng dụng YouthHCMUE và truyền tải những câu chuyện đặc sắc, những trải nghiệm tuyệt vời và tình yêu với vùng đất ASEAN đến mọi người. Chúng tớ mong muốn tạo nên một diễn đàn sôi nổi và sáng tạo, nơi mà mọi người có thể cùng nhau khám phá và kết nối.
🌍 Hãy trở thành một phần của cuộc hành trình đầy màu sắc và hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng kết nối ASEAN vững mạnh!
-----------------------------------------------
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
💌Email: [email protected]
📍Fanpage: Hành trình kết nối ASEAN - A.A.A

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

|| VÒNG CHUNG KẾT - VÒNG BÌNH CHỌN HỘI THI HÀNH TRÌNH KẾT NỐI ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION ||💟 Hội thi “Hành trình kết n...
|| VÒNG CHUNG KẾT - VÒNG BÌNH CHỌN HỘI THI HÀNH TRÌNH KẾT NỐI ASEAN - AN ASEAN AFFILIATION ||💟 Hội thi “Hành trình kết n...

Location

Category

Website

Address


280 An Dương Vương, Phường 4
Ho Chi Minh City
700000
Other Schools in Ho Chi Minh City (show all)
A6 Le Hong Phong high school, class of 2000-2003 A6 Le Hong Phong high school, class of 2000-2003
235 Nguyen Van Cu Street , Dist . 5
Ho Chi Minh City, N.

Hey folks, this page was created for you, members & friends of A6 LHP 2000 - 2003. No rule, no censor, pls share whatever you have, even your "hot clips"... Keep in touch guys & have fun with the page! Cheerrs

Ho Chi Minh University of Technology Ho Chi Minh University of Technology
97 Vo Van Tan Street, 6 Ward, 3 District
Ho Chi Minh City, 08000

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT) is the leading university in teaching and research activities of Vietnam . We play the active role in the fields of talents cultivation and providing manpower with strong technical skills to the South

Executive MBA - MCI Executive MBA - MCI
Phòng 401, Tòa Nhà A4 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10
Ho Chi Minh City, 700000

MBA-MCI® là chương trình MBA tiên phong trên thế giới đào tạo Thạc sĩ QTKD, chuyên ngành Tư vấn

AISVN - American International School Vietnam AISVN - American International School Vietnam
220 Nguyen Van Tao Street, Nha Be District
Ho Chi Minh City, 700000

Innovative International Education; Vietnamese Values.

Raffles International College Hochiminh Raffles International College Hochiminh
117 Nguyen Van Troi Street , Ward 12, Phu Nhuan Dist. , HCMC
Ho Chi Minh City, 70000

We're a unique education provider specializing in DESIGN and COMMERCE, affiliated with Raffles Educa

Trường PTTH DL Nguyễn Khuyến Trường PTTH DL Nguyễn Khuyến
CS1 : Số 132 Cộng Hòa, P4, Q Tân Bình; CS3A&B : Số T15 Mai Lão Bạng, P13, Q Tân Bình; CS4 :327 QL 13, Khu Phố 5, QL13, P Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 084

Nơi kết nối tất cả các anh hùng hào kiệt của trường Phổ thông trung học Dân Lập Nguyễn Khuyến

VNU-HCMUS Advanced Program in Computer Science VNU-HCMUS Advanced Program in Computer Science
227 Nguyen Van Cu Dist. 5
Ho Chi Minh City, 70000

APCS - Advanced Program in Computer Science, one of ten most remarkable educational events in 2005. It was from the approval of the project "Renovation of university education in Vietnam" by the Prime Minister

Information Technology - HCMUS Information Technology - HCMUS
227 Nguyen Van Cu, District 5
Ho Chi Minh City, 70000

Trang Facebook chính thức của Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM. Cập nhật thường xuyên các hoạt động của Khoa.

Business Administration Club - BAC FTU2 Business Administration Club - BAC FTU2
15 D5, Ward 25, Bình Thạnh District, HCMC
Ho Chi Minh City, 70000

Business Administration Club - Sharpen Your Leading Style

Tân Bình Middle School Tân Bình Middle School
117-119 Cách Mạng Tháng Tám
Ho Chi Minh City

Nhất Bảo Nhì Đông Tam Nga Tứ Phú

Thông tin Tuyển sinh Khoa Tài nguyên nước - Hcmunre Thông tin Tuyển sinh Khoa Tài nguyên nước - Hcmunre
236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Fanpage của Khoa Tài nguyên nước - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM

Cờ Vua Sài Gòn - CN Chu Văn An - Bình Thạnh Cờ Vua Sài Gòn - CN Chu Văn An - Bình Thạnh
46 Đường Số 8, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Cờ Vua Sài Gòn chuyên nghiên cứu và ứng dụng chương trình đào tạo cờ vua nhằm khai thác sức mạnh ..