CMC ARTS- vẽ sáng tạo trẻ em

CMC ARTS- vẽ sáng tạo trẻ em

Comments

LỚP HỌC VẼ SÁNG TẠO THIẾU NHI- SẮP RA MẮT THÁNG 3 NÀY 🤩🎉🎉🎉
---
🎨 Một lớp học vẽ siêu độc đáo sinh hoạt hằng tuần đều đặn

🎨 Giúp bật tung trí tưởng tượng, khơi dậy tiềm năng nghệ thuật, kích thích tư duy thông qua hội họa

🎨 Lồng ghép cùng SEL (Social Emotional Learning)- Giáo Dục Cảm Xúc Xã Hội, giúp phát triển trí tuệ cảm xúc

🎨 Cùng giáo viên đảm bảo về chuyên môn nghệ thuật, được đào tạo bài bản về giáo dục thế kỷ 21 từ những chuyên gia giáo dục hàng đầu

----
🍉🍉🍉 Lớp học siêu đặc biệt này sẽ bắt đầu vào tháng 3/2022. Thông tin lớp học sẽ sớm được "bật mí" trong tháng 2 này.
.
🎊🎁 Đặc biệt, "𝗹𝗶̀ 𝘅𝗶̀ 𝗵𝗼̣𝗰 𝗽𝗵𝗶́" 𝗰𝗵𝗼 𝟭𝟱 đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝘀𝗼̛́𝗺 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁.
Phụ huynh có thể inbox cho CMC để được nhận thông tin sớm nhất, trở thành 15 người may mắn đầu tiên nhé!
.
----
😍💕Mời các cha mẹ theo dõi fanpage CMC KIDZ- giáo dục sáng tạo cho trẻ em để cập nhật các chương trình sáng tạo cho bé.
☎ 091 909 4442
Tháng 3 chào bé bằng những tia nắng ấm ngọt ngào vàng tươi như mật. 🌞🌞🌞
🥰Thầy cô ở CMC cũng chào bé bằng những "lì xì" đầu năm như thế này nè.
✨✨✨Các bức chân dung những bạn nhỏ học tại lớp "𝐓𝐮̛ 𝐃𝐮𝐲 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐚̣𝐨" được vẽ tay bởi cô Cúc Cu đấy. "Lì xì" thế này đã đủ ngọt chưa?
.
>>> Theo dõi CMC KIDZ để tìm hiểu về các lớp học trẻ em "lạ" và "ngầu" nhất hệ mặt trời nhé! 🌞🌞🌞
Tháng 3 chào bé bằng những tia nắng ấm ngọt ngào vàng tươi như mật. 🌞🌞🌞
🥰Thầy cô ở CMC cũng chào bé bằng những "lì xì" đầu năm như thế này nè.
✨✨✨Các bức chân dung những bạn nhỏ học tại lớp "𝐓𝐮̛ 𝐃𝐮𝐲 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐚̣𝐨" được vẽ tay bởi cô Cúc Cu đấy. "Lì xì" thế này đã đủ ngọt chưa?
.
>>> Theo dõi CMC KIDZ để tìm hiểu về các lớp học trẻ em "lạ" và "ngầu" nhất hệ mặt trời nhé! 🌞🌞🌞
Tháng 3 chào bé bằng những tia nắng ấm ngọt ngào vàng tươi như mật. 🌞🌞🌞
🥰Thầy cô ở CMC cũng chào bé bằng những "lì xì" đầu năm như thế này nè.
✨✨✨Các bức chân dung những bạn nhỏ học tại lớp "𝐓𝐮̛ 𝐃𝐮𝐲 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐚̣𝐨" được vẽ tay bởi cô Cúc Cu đấy. "Lì xì" thế này đã đủ ngọt chưa?
.
>>> Theo dõi CMC KIDZ để tìm hiểu về các lớp học trẻ em "lạ" và "ngầu" nhất hệ mặt trời nhé! 🌞🌞🌞
Tháng 3 chào bé bằng những tia nắng ấm ngọt ngào vàng tươi như mật. 🌞🌞🌞
🥰Thầy cô ở CMC cũng chào bé bằng những "lì xì" đầu năm như thế này nè.
✨✨✨Các bức chân dung những bạn nhỏ học tại lớp "𝐓𝐮̛ 𝐃𝐮𝐲 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐚̣𝐨" được vẽ tay bởi cô Cúc Cu đấy. "Lì xì" thế này đã đủ ngọt chưa?
.
>>> Theo dõi CMC KIDZ để tìm hiểu về các lớp học trẻ em "lạ" và "ngầu" nhất hệ mặt trời nhé! 🌞🌞🌞
Tháng 3 chào bé bằng những tia nắng ấm ngọt ngào vàng tươi như mật. 🌞🌞🌞
🥰Thầy cô ở CMC cũng chào bé bằng những "lì xì" đầu năm như thế này nè.
✨✨✨Các bức chân dung những bạn nhỏ học tại lớp "𝐓𝐮̛ 𝐃𝐮𝐲 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐚̣𝐨" được vẽ tay bởi cô Cúc Cu đấy. "Lì xì" thế này đã đủ ngọt chưa?
.
>>> Theo dõi CMC KIDZ để tìm hiểu về các lớp học trẻ em "lạ" và "ngầu" nhất hệ mặt trời nhé! 🌞🌞🌞
Tháng 3 chào bé bằng những tia nắng ấm ngọt ngào vàng tươi như mật. 🌞🌞🌞
🥰Thầy cô ở CMC cũng chào bé bằng những "lì xì" đầu năm như thế này nè.
✨✨✨Các bức chân dung những bạn nhỏ học tại lớp "𝐓𝐮̛ 𝐃𝐮𝐲 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐚̣𝐨" được vẽ tay bởi cô Cúc Cu đấy. "Lì xì" thế này đã đủ ngọt chưa?
.
>>> Theo dõi CMC KIDZ để tìm hiểu về các lớp học trẻ em "lạ" và "ngầu" nhất hệ mặt trời nhé! 🌞🌞🌞
Tháng 3 chào bé bằng những tia nắng ấm ngọt ngào vàng tươi như mật. 🌞🌞🌞
🥰Thầy cô ở CMC cũng chào bé bằng những "lì xì" đầu năm như thế này nè.
✨✨✨Các bức chân dung những bạn nhỏ học tại lớp "𝐓𝐮̛ 𝐃𝐮𝐲 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐚̣𝐨" được vẽ tay bởi cô Cúc Cu đấy. "Lì xì" thế này đã đủ ngọt chưa?
.
>>> Theo dõi CMC KIDZ để tìm hiểu về các lớp học trẻ em "lạ" và "ngầu" nhất hệ mặt trời nhé! 🌞🌞🌞
Tháng 3 chào bé bằng những tia nắng ấm ngọt ngào vàng tươi như mật. 🌞🌞🌞
🥰Thầy cô ở CMC cũng chào bé bằng những "lì xì" đầu năm như thế này nè.
✨✨✨Các bức chân dung những bạn nhỏ học tại lớp "𝐓𝐮̛ 𝐃𝐮𝐲 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐚̣𝐨" được vẽ tay bởi cô Cúc Cu đấy. "Lì xì" thế này đã đủ ngọt chưa?
.
>>> Theo dõi CMC KIDZ để tìm hiểu về các lớp học trẻ em "lạ" và "ngầu" nhất hệ mặt trời nhé! 🌞🌞🌞
Tháng 3 chào bé bằng những tia nắng ấm ngọt ngào vàng tươi như mật. 🌞🌞🌞
🥰Thầy cô ở CMC cũng chào bé bằng những "lì xì" đầu năm như thế này nè.
✨✨✨Các bức chân dung những bạn nhỏ học tại lớp "𝐓𝐮̛ 𝐃𝐮𝐲 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐚̣𝐨" được vẽ tay bởi cô Cúc Cu đấy. "Lì xì" thế này đã đủ ngọt chưa?
.
>>> Theo dõi CMC KIDZ để tìm hiểu về các lớp học trẻ em "lạ" và "ngầu" nhất hệ mặt trời nhé! 🌞🌞🌞
Tháng 3 chào bé bằng những tia nắng ấm ngọt ngào vàng tươi như mật. 🌞🌞🌞
🥰Thầy cô ở CMC cũng chào bé bằng những "lì xì" đầu năm như thế này nè.
✨✨✨Các bức chân dung những bạn nhỏ học tại lớp "𝐓𝐮̛ 𝐃𝐮𝐲 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐚̣𝐨" được vẽ tay bởi cô Cúc Cu đấy. "Lì xì" thế này đã đủ ngọt chưa?
.
>>> Theo dõi CMC KIDZ để tìm hiểu về các lớp học trẻ em "lạ" và "ngầu" nhất hệ mặt trời nhé! 🌞🌞🌞
Tháng 3 chào bé bằng những tia nắng ấm ngọt ngào vàng tươi như mật. 🌞🌞🌞
🥰Thầy cô ở CMC cũng chào bé bằng những "lì xì" đầu năm như thế này nè.
✨✨✨Các bức chân dung những bạn nhỏ học tại lớp "𝐓𝐮̛ 𝐃𝐮𝐲 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐚̣𝐨" được vẽ tay bởi cô Cúc Cu đấy. "Lì xì" thế này đã đủ ngọt chưa?
.
>>> Theo dõi CMC KIDZ để tìm hiểu về các lớp học trẻ em "lạ" và "ngầu" nhất hệ mặt trời nhé! 🌞🌞🌞

Nơi trẻ em (4-12 tuổi) được khai phóng tiềm năng sáng tạo và tư duy thế kỷ 21 thông qua nghệ thuật.

Operating as usual

Photos from CMC ARTS- vẽ sáng tạo trẻ em's post 06/12/2022

QUÀ NOEL Ý NGHĨA CHO BÉ- CHI PHÍ HỢP LÝ CHO BA MẸ 😍 🎄🎄🎄
🎁 𝐓𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟓𝟑𝐤 𝐤𝐡𝐢 𝐦𝐮𝐚 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟏𝟐/𝟏𝟐
🎁 𝐓𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝟏𝟒𝟎𝐤 𝐤𝐡𝐢 𝐦𝐮𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐨 𝟐 𝐡𝐨̣̂𝐩
------------------------
Món quà độc-lạ này có tên "𝐖𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐢𝐧 𝐚 𝐛𝐨𝐱"

🎨 Là chiếc hộp cho bé học làm đồ chơi sáng tạo DIY tại nhà, đi kèm với video hướng dẫn từ họa sĩ Nguyễn Pháp.

🎨 Phương pháp dạy khai phóng, giúp bé phát triển ý tưởng riêng, khơi gợi trí sáng tạo độc đáo của riêng mình.

🎨 Bên trong hộp có đầy đủ họa cụ, nguyên vật liệu cho bé + quà tặng: thiệp tô màu, phụ kiện chụp hình Noel, sách thiếu nhi do họa sĩ CMC minh họa.
------------------------
🥰💕 Vừa mang lại niềm vui, vừa mang tính giáo dục, nuôi dưỡng tâm trí của bé. Chắc chắn đây là món quà "chuẩn gu" cho các họa sĩ nhí!
💟 Chỉ có: 350 k / hộp cho dịp ra mắt này
-
🔥🔥🔥 GIẢM THÊM 15% KHI MUA TRƯỚC 12/12:
👉 2️⃣9️⃣7️⃣ k / hộp
👉 5️⃣6️⃣0️⃣ k/ combo 2 hộp
👉 Đ𝐚̣̆𝐭 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐚̣𝐢 đ𝐚̂𝐲: shorturl.at/jzSX4
....................................................................................................
CMC sẽ có xác nhận đăng ký thành công, cha mẹ nhé. Cần tư vấn, hỗ trợ thêm hãy inbox CMC nhé. 🎄🎄🎄
☎ Hotline: 091 909 4442
̃thuật

Photos from CMC ARTS- vẽ sáng tạo trẻ em's post 05/12/2022

PHỐ TRONG HỘP 📦📦📦


🌱 Cả thế giới bỗng chốc thu nhỏ lại và nằm gọn trong những chiếc lon, chiếc hộp.

🌼 Đây là các tác phẩm của họa sĩ trẻ Khánh Băng. Cảm hứng sáng tạo của Khánh Băng đến từ những đồ vật đời thường, những nét văn hoá rất đỗi quen thuộc của người Việt. Ví dụ như những biển quảng cáo, chai nước ngọt Sting, chai dầu, văn hoá cúng rằm tháng 7,...

🌼 Từ nhỏ món đồ đơn giản nhưng với góc nhìn mới mẻ, hoạ sĩ đã thổi hồn vào đó và biến chúng trở thành những tác phẩm độc đáo, mang đầy tính sáng tạo.

💁‍♀️ Cùng nhìn ngắm những tác phẩm thú vị và đáng yêu dưới đây nhé! Hy vọng những hình ảnh này sẽ khơi gợi cảm hứng sáng tạo trong tuần mới của bạn!

Nguồn: .banngart

𝗖𝗠𝗖 𝗔𝗥𝗧𝗦
🎨 𝘍𝘦𝘦𝘭 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢𝘯 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵 -𝘛𝘩𝘪𝘯𝘬 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢 𝘭𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳 -𝘈𝘤𝘵 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘢𝘵𝘰𝘳
☎ 091 909 4442

03/12/2022

QUÀ GIÁNG SINH ĐỘC, LẠ CHO BÉ- CHI PHÍ HỢP LÝ CHO BA MẸ 🎅🎁🎁

𝐖𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐢𝐧 𝐚 𝐛𝐨𝐱 - Bé học làm đồ chơi sáng tạo cùng họa sĩ ngay tại nhà, được gửi "hộp bảo bối" về tận nhà! 😍 🎨🎨

-----------------------
☃️☃️☃️ Bên trong mỗi chiếc hộp có chứa:

👉 3 workshop làm đồ chơi Noel cùng thầy họa sĩ Nguyễn Pháp, với hình thức online tiện lợi

👉 Túi quà họa cụ- nguyên vật liệu- tài liệu cho bé thực hiện

👉 Kèm theo những món quà thú vị khác, giúp bé rèn luyện thêm kỹ năng tô-vẽ- cắt, dán:
💧 4 tấm thiệp Giáng Sinh tô màu kèm bao thiệp
💧 Đồ chơi thiệp Noel chuyển động
💧 Bút chì Noel có đầu gôm tẩy hình nhân vật hoạt hình
💧 5 món phụ kiện chụp hình DIY (photo booth props)
💧 1 cuốn truyện trẻ em "CỔ OAI ƠI!" được vẽ bởi họa sĩ CMC
💧 1 chiếc huy hiệu dành tặng riêng họa sĩ nhí của CMC

-----------------------
🎉🎉🎉 Hiện CMC có 2 mẫu hộp khác nhau, chứa những hoạt động khác nhau.
,
🎁 Hộp 𝐂𝐡𝐨̛𝐢 𝐓𝐮̛𝐧𝐠 𝐁𝐮̛̀𝐧𝐠 với hoạt động :
1️⃣ Sàn đấu Sumo của ông Noel
2️⃣ Chiếc máy ảnh chụp hình ông Noel cùng bạn bè
3️⃣ Ông già Noel leo ống khói
,
🎁 Hộp 𝐕𝐮𝐢 𝐀̂́𝐦 𝐀́𝐩 với các hoạt động:
1️⃣ Khu rừng Noel trong chiếc hộp
2️⃣ Đồ chơi ông già Noel leo núi
3️⃣ Tấm thiệp Noel chuyển động
............................................................................
🔥🔥🔥 ĐẶC BIỆT: 𝐊𝐡𝐢 đ𝐚̣̆𝐭 𝐩𝐫𝐞-𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 (𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟓/𝟏𝟐): 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐦 𝟑𝟎%

✅ Chỉ có: 245.000 VND/ hộp
✅ Hời hơn nữa khi mua: 490.000 VND/ combo 2 hộp

💥💥 ĐĂNG KÝ NGAY TẠI ĐÂY: shorturl.at/hknNT
_______________________________________
☎️ 𝑀𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑎̆́𝑐 𝑚𝑎̆́𝑐 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑡ℎ𝑒̂𝑚, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̆́𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝐹𝑎𝑛𝑝𝑎𝑔𝑒 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 091 909 4442

Photos from CMC ARTS- vẽ sáng tạo trẻ em's post 30/11/2022

CẢ THẾ GIỚI THU NHỎ LẠI VỪA BẰNG KHỐI LEGO 🏠🏠🏠


💥 Trong lễ động thổ nhà máy LEGO tại Việt Nam, hẳn bạn rất ấn tượng với mô hình LEGO chợ Bến Thành, được tạo thành từ 45.000 mảnh ghép đúng không nào? Mô hình này được thực hiện bởi 2 artist là Kỷ Duy Phong và Huỳnh Khang.

🤵 Anh Huỳnh Khang (1990) là 1 LEGO builder nổi bật trong cộng đồng những người yêu thích bộ môn lắp ghép này. Các tác phẩm của anh lấy cảm hứng từ cuộc sống xung quanh, tập trung khai thác chất liệu sáng tạo gần gũi nhất với văn hoá đại chúng. Đó là con hẻm nhỏ, là xe hủ tiếu đêm, là những cây cột điện chằng chịt dây…

🤵 “Một tác phẩm nghệ thuật trước mắt phải thoả mãn được sở thích của người nghệ sĩ đã. Tức là người nghệ sĩ phải hiểu, phải tâm đắc và say mê nó trước, sau đó mới hướng tới phát triển những giá trị dành riêng cho xã hội hay cộng đồng một cách hiệu quả được” - anh Huỳnh Khang chia sẻ.

👇👇👇 Cùng ngắm nhìn những mô hình LEGO độc đáo của nghệ sĩ Huỳnh Khang dưới đây nhé!

🌱 Nếu bạn cũng có niềm đam mê sáng tạo như Huỳnh Khang, hãy bắt tay ngay từ hôm nay nhé. Biết đâu bạn sẽ góp nhặt được những thành công đáng tự hào như chàng trai này thì sao?

Nguồn: Advertising Vietnam,

𝗖𝗠𝗖 𝗔𝗥𝗧𝗦
🎨 𝘍𝘦𝘦𝘭 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢𝘯 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵 -𝘛𝘩𝘪𝘯𝘬 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢 𝘭𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳 -𝘈𝘤𝘵 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘢𝘵𝘰𝘳
☎ 091 909 4442

Photos from CMC ARTS- vẽ sáng tạo trẻ em's post 29/11/2022

XIN CHÚC MỪNG CÁC HỌA SĨ NHÍ VỪA "TỐT NGHIỆP" KHÓA 1- CHƯƠNG TRÌNH VẼ SÁNG TẠO THIẾU NHI 🎨 🤩🤩
🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Chương trình vẽ trực tuyến cho bé tiên phong tại Việt Nam vừa kết thúc khóa học đầu tiên với thật nhiều trải nghiệm bùng nổ với các bé và phản hồi tích cực từ các cha mẹ.
🌞 Sau chặng đường 3 quý học cùng các thầy cô họa sĩ thông qua ứng dụng Zoom, các bạn nhỏ ở khắp mọi miền đất nước đã có buổi "lễ trưởng thành" đáng nhớ cùng nhau.
.
🌈🌈🌈 Tại , trưởng thành là khi:
🌻 Bé tự tin với khả năng hiện tại của mình và không cần so sánh mình với mọi người xung quanh, bởi vì mỗi người đều có tốc độ phát triển riêng & xu hướng riêng
🌻 Bé yêu thích hành trình hơn là kết quả, bé đánh thức được sự hăm hở tò mò thử nghiệm liên tục những chất liệu mới và phong cách mới
🌻 Bé quan sát được cái đẹp và nhận ra tính nghệ thuật ở mọi thứ trong cuộc sống xung quanh, dù chỉ là những điều bé nhỏ, quen thuộc
🌈🌈🌈 🌈🌈🌈
Việc học không bao giờ kết thúc. Quá trình sáng tạo không bao giờ dừng lại. Buổi tổng kết này cũng sẽ mở ra một hành trình mới trên bước đường phát triển tư duy hình ảnh của các bạn nhỏ.
.
💗 Thương chúc các bạn nhỏ vẽ nhiều hơn, vui nhiều hơn, kể chuyện và sáng tạo nhiều hơn.
💗 Cảm ơn Quý Phụ Huynh đã đồng hành cùng CMC trên chặng đường vun trồng tâm trí con trẻ bằng nghệ thuật.
💜💜💜 CMC vẫn sẽ luôn ở đây để nắm tay bé bay vào thế giới sắc màu.

☎️ Hotline & Zalo: 091 909 44 42
🌐 Website: cmcparentinghub.com/

Photos from CMC ARTS- vẽ sáng tạo trẻ em's post 23/11/2022

THỬ THÁCH: 1 NGÀY LÀM CHỦ TIỆM TÓC 💇‍♀️💇


💁‍♀️ Nếu được làm chủ tiệm tóc, bé sẽ được sáng tạo hàng trăm kiểu tóc khác nhau: từ mái tóc suôn dài, tóc xoăn tít hay tóc cầu vồng.
Không chỉ vậy, những vị khách đến tiệm tóc còn vô cùng đặc biệt như bạn sư tử, bạn mèo nhỏ, bạn nhím,...

⚡️ Đây chính là hoạt động của lớp 𝐕𝐞̃ 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 cho bé từ 7-12 tuổi.

Khi tham gia lớp học, bé sẽ được:
💥 Hướng dẫn cách sáng tạo nên các hoạ tiết cho nhân vật.
💥 Suy luận, hiện thực hoá ý tưởng thành hình vẽ.
💥 Tự do sáng tạo nên mái tóc cho các bạn thú thật dễ thương.

💕 Bạn thấy đó, tại , mỗi tranh vẽ là 1 ý tưởng khác nhau, đều độc nhất và không có tranh nào giống tranh nào. Mọi ý tưởng, cá tính của các bé đều được trân trọng như nhau.

👉 Tham gia ngay các lớp 𝐕𝐞̃ 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 của để trải nghiệm những hoạt động vui hết nấc như thế này nhé!
👉 Đừng ngại inbox hoặc gọi ngay cho CMC theo link bên dưới để tìm hiểu về các lớp học 𝐕𝐞̃ 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 của CMC nào!

☎️ Hotline & Zalo: 091 909 44 42
🌐 Website: cmcparentinghub.com/

Photos from CMC ARTS- vẽ sáng tạo trẻ em's post 21/11/2022

NHỮNG CHIẾC BÓNG… BIẾT HÁT 🎤🎤🎤


🏊‍♀️ Không chỉ biết hát thôi đâu, những chiếc bóng này còn biết bơi, biết bay và biết nấu ăn nữa đó.

🎨 Đây chính là những tác phẩm đầy sáng tạo của nghệ sĩ người Bỉ Vincent Bal. Ý tưởng của anh là biến những chiếc bóng đơn thuần trở nên thú vị hơn nhờ vào những nét vẽ. Anh đã xuất bản 1 cuốn sách mang tên Shadowology - cuốn sách về các tác phẩm sáng tạo cùng chiếc bóng.

💕 Cùng nhìn ngắm những tác phẩm đáng yêu và độc đáo của Vincent Bal nhé. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy cho mình những cảm hứng sáng tạo cho tuần mới đầy hứng khởi.

𝗖𝗠𝗖 𝗔𝗥𝗧𝗦
🎨 𝘍𝘦𝘦𝘭 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢𝘯 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵 -𝘛𝘩𝘪𝘯𝘬 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢 𝘭𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳 -𝘈𝘤𝘵 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘢𝘵𝘰𝘳
☎ 091 909 4442

20/11/2022

𝐈𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐜𝐡𝐨𝐨𝐬𝐞 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐚 𝐭𝐞𝐚𝐜𝐡𝐞𝐫,
𝐘𝐨𝐮 𝐜𝐡𝐨𝐨𝐬𝐞 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐚 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝- 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫.

Nếu bạn chọn công việc giáo viên
Tức là bạn chọn sứ mệnh thay đổi thế giới 💜💜💜

Và thế giới này cần thêm sự tử tế, sự sáng tạo, tình yêu thương và thấu cảm.

🌸🌸🌸🌸

CMC ARTS- trân trọng các phụ huynh và bạn nhỏ đã để các thầy cô họa sĩ đặt chân vào thế giới nhỏ của các em, dìu dắt các em trên hành trình phát triển tư duy, hình thành tính cách và bồi đắp tâm hồn!
💜💜💜
Chúc các thầy cô khắp nơi đều giữ vững tinh thần lạc quan, sáng tạo, và kết nối sâu sắc với đứa trẻ trong mình, để luôn tìm thấy niềm vui trong việc dạy dỗ trẻ em.
.
[Tranh vẽ của bé Khải Long- học sinh lớp Tư Duy Sáng Tạo]


𝗖𝗠𝗖 𝗔𝗥𝗧𝗦
🎨 𝘍𝘦𝘦𝘭 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢𝘯 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵- 𝘛𝘩𝘪𝘯𝘬 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢 𝘭𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳- 𝘈𝘤𝘵 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘢𝘵𝘰𝘳
☎ 091 909 4442


Photos from CMC ARTS- vẽ sáng tạo trẻ em's post 15/11/2022

👶 BÉ HỌC VẼ CHÂN DUNG CHÍNH MÌNH


💕 Đây chính là chủ đề của buổi vẽ tranh ở 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐕𝐞̃ 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝐂 (𝟒-𝟔 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢).

💁‍♀️ Các bé được cô Nu hướng dẫn vẽ chân dung cũng như thể hiện sở thích của mình bằng tranh vẽ.
🍧 Bạn Phương Thảo thì thích ăn kem, nên đã vẽ 1 ly kem nhiều sắc màu.
🍟 Bạn Hana thích khoai tây chiên, nên đã vẽ 1 phần khoai tây thật to.
Đáng yêu quá phải không nào?

⚡️ Tại CMC, các bạn nhỏ được trở thành 1 hoạ sĩ nhí thật thụ.
🎉 Được tự do sáng tạo nét vẽ của mình, thể hiện cá tính của bản thân mà không cần theo khuôn mẫu nào.
🎉 Ngoài ra, giờ học online nào cũng thật vui nhộn khi bắt đầu bằng những giờ khởi động, “warm up" không khí lớp bằng những bài hát vui nhộn.
🎉 Các bạn nhỏ được tự do bày tỏ suy nghĩ với các thầy cô.
🎉 Dù mỗi bạn có 1 nét vẽ riêng, 1 tốc độ khác nhau,... nhưng mỗi tác phẩm đều được trân trọng như nhau.

🖍🖍 🖍Lớp học trực tuyến 𝑽𝒆̃ 𝑺𝒂́𝒏𝒈 𝑻𝒂̣𝒐 𝑻𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝑵𝒉𝒊 sinh hoạt 60 phút vào mỗi cuối tuần, khiến bé luôn háo hức mong chờ tới thứ Bảy, Chủ Nhật 🥰
.
💬 Inbox CMC để được tư vấn, quý phụ huynh nhé!
☎️ Hotline & Zalo: 091 909 44 42
🌐 Website: cmcparentinghub.com/
̃_thuật

Photos from CMC ARTS- vẽ sáng tạo trẻ em's post 14/11/2022

🌈 SÁNG TẠO TỪ NHỮNG ĐIỀU ĐƠN GIẢN NHẤT


💕 Những vật dụng xung quanh như cuộn băng keo, que kem, chiếc cân điện tử,... tưởng chừng như chỉ là những vật vô tri, lại có thể biến thành những nhân vật thật sống động và đáng yêu.

💁‍♀️ Tất cả là nhờ bàn tay sáng tạo của nghệ sĩ Gilbert Legrand. Dưới con mắt tài hoa của anh, cảm hứng sáng tạo có thể đến từ những vật đơn giản nhất quanh mình.

🎨 Không nhất thiết phải ở trong studio, không cần phải có bảng vẽ và bút màu, chỉ cần có niềm đam mê hội hoạ và óc sáng tạo phong phú, ta có thể trở thành hoạ sĩ ở bất cứ đâu.

💥 Cùng nhìn ngắm những bức tranh của Gilbert Legrand, biết đâu chúng có thể “thổi bùng" cảm hứng sáng tạo của bạn đó!

𝗖𝗠𝗖 𝗔𝗥𝗧𝗦
🎨 𝘍𝘦𝘦𝘭 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢𝘯 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵- 𝘛𝘩𝘪𝘯𝘬 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢 𝘭𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳- 𝘈𝘤𝘵 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘢𝘵𝘰𝘳
☎ 091 909 4442

Photos from CMC ARTS- vẽ sáng tạo trẻ em's post 11/11/2022

CÁC CHA MẸ NÓI GÌ KHI BÉ HỌC TẠI CMC ARTS- vẽ sáng tạo trẻ em 🎨
❤️❤️❤️
Niềm vui của các thầy cô họa sĩ là khi được sự công nhận ngọt ngào từ các cha mẹ có bé đang học VẼ SÁNG TẠO online đó! 🌸🌸🌸
.
🥰 CMC trân trọng vô cùng sự tin yêu và đồng hành của các cha mẹ và các bé đã dành cho các thầy cô.
🥰CMC mong rằng mọi bạn nhỏ đều sẽ được trao cơ hội để trở thành "𝐩𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐦𝐢̀𝐧𝐡".
.
🌈🌈🌈 Lớp học VẼ SÁNG TẠO THIẾU NHI; dành cho bé 4- 6 tuổi & 7-12 tuổi.
🔷 Inbox CMC để được hỗ trợ thông tin, cha mẹ nhé!

𝗖𝗠𝗖 𝗔𝗥𝗧𝗦
🎨 𝘍𝘦𝘦𝘭 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢𝘯 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵- 𝘛𝘩𝘪𝘯𝘬 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢 𝘭𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳- 𝘈𝘤𝘵 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘢𝘵𝘰𝘳
☎ 091 909 4442


Photos from CMC ARTS- vẽ sáng tạo trẻ em's post 09/11/2022

CÙNG KHÁM PHÁ THẾ GIỚI ĐẠI DƯƠNG QUA TRANH VẼ CỦA CÁC "HỌA SĨ NHÍ" NHÉ! 🐳🐳🌊🌊
----
🧑‍🎨Các bé "họa sĩ nhí" tại chỉ mới 4-6 tuổi thôi, nhưng tự tin và tài hoa lắm đó!

🌈 Bé luôn bắt đầu giờ học online với những trò chơi vui nhộn kích thích tư duy hình ảnh.

🌈 Bé được cô kể chuyện về đại dương xanh rì.
Qua đó, bé cũng được khơi gợi sự liên tưởng về biển cả & niềm hứng thú để sáng tạo nên biển cả của riêng mình.

🌊🌊🌊🌊🌊🌊
💦 Bé tạo nên những bạn cá ngộ nghĩnh từ các hình dạng cơ bản: tròn, vuông, tam giác, chữ nhật...

💦 Bé cũng được cô khơi gợi để sáng tạo các loài cá thú vị theo trí tưởng tượng của riêng mình.

💦 Điều đặc biệt trong lớp học này: không bức vẽ của bạn nào hoàn toàn giống của bạn nào cả.

🥰🥰🥰 Mỗi bạn đều có quyền tạo ra dấu ấn riêng trên tác phẩm của mình.
💖💖 Mỗi bạn đều có một tốc độ vẽ khác nhau, kỹ năng cầm bút/ tô màu/ cắt kéo khác nhau... Các thầy cô đều tôn trọng sự khác biệt này.
---------------------------
🖍🖍 🖍Lớp học trực tuyến 𝑽𝒆̃ 𝑺𝒂́𝒏𝒈 𝑻𝒂̣𝒐 𝑻𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝑵𝒉𝒊 sinh hoạt 60 phút vào mỗi cuối tuần, khiến bé luôn háo hức mong chờ tới thứ Bảy, Chủ Nhật 🥰
.
💬 Inbox CMC để được tư vấn, quý phụ huynh nhé!
☎️ Hotline & Zalo: 091 909 44 42
🌐 Website: cmcparentinghub.com/

̃_thuật

08/11/2022

ĐỂ ĐỔ XĂNG MỖI NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CUỘC CHIẾN 💥❗️❗️❗️

🛵 Tranh thủ đêm khuya ra đổ xăng
🛵 Chạy tới cây xăng nào cũng báo hết
🛵 Kẹt xe, xếp hàng cả tiếng mới đổ được xăng nhưng cũng không được đổ đầy bình
👉 Nhưng không đổ xăng được thì làm sao đưa đón con đi học???

😭 Chuyên đơn giản nhất như đổ xăng, ấy vậy mà hiện nay lại trở thành nỗi lo mỗi ngày của các ba mẹ ở Sài Gòn, Hà Nội đúng không nào?

🎉 Đừng lo ba mẹ ơi, CMC có các lớp học VẼ SÁNG TẠO ONLINE cực chất cho bé rồi đây!

✅ Nhẹ tênh gánh nặng xăng xe, khi bé có thể học ngay tại nhà.
✅ Giúp bé khám phá sở trường của bản thân, học cách bày tỏ suy nghĩ - ý kiến - cảm xúc của mình thông qua hội họa.
✅ Bé được học cùng những họa sĩ thực thụ; dạy theo phương pháp học thông qua vui chơi và kể chuyện, tạo sự hứng thú, kích hoạt ý tưởng riêng của bé.

🎁🎁🎁 ĐỪNG BỎ LỠ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THÁNG NÀY
💥 Inbox để được tư vấn, quý phụ huynh nhé!
☎️ Hotline & Zalo: 091 909 44 42
🌐 Website: cmcparentinghub.com/


Photos from CMC ARTS- vẽ sáng tạo trẻ em's post 07/11/2022

[Cảm hứng sáng tạo] NHỒI BÔNG CẢ THẾ GIỚI 🐻🐷🦁

🍟🍦🫖 Bánh snack, viên thuốc, que kem, tách trà,... tất tần tật những vật dụng hằng ngày bỗng chốc hoá thành thú nhồi bông dưới bàn tay của Lucy Sparrow.

🎉 Tài khoản Instagram sewyoursoul của Lucy thu hút đến 100 ngàn người theo dõi vì những món đồ sáng tạo và đáng yêu hết mức, đặc biệt là những người có niềm đam mê với đồ nhồi bông.

🙋‍♀️ Cùng nhìn ngắm những món đồ bé xinh nhồi bông của Lucy nhé, biết đâu bạn sẽ tìm thấy được vô số cảm hứng sáng tạo tuần này đó.
🔥 Đừng quên like và theo dõi page để không bỏ lỡ những thông tin hay ho về sáng tạo nhé!

𝗖𝗠𝗖 𝗔𝗥𝗧𝗦
🎨 𝘍𝘦𝘦𝘭 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢𝘯 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵 - 𝘛𝘩𝘪𝘯𝘬 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢 𝘭𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳 - 𝘈𝘤𝘵 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘢𝘵𝘰𝘳
☎ 091 909 4442

Photos from CMC ARTS- vẽ sáng tạo trẻ em's post 05/11/2022

CÙNG KHÁM PHÁ "BÍ MẬT HẬU TRƯỜNG" ĐẰNG SAU NHỮNG BUỔI HỌC VẼ ONLINE CHO BÉ TẠI CMC ARTS- NHA 😜😍😍
---
🤪 "Bàn dạy học" của các thầy cô giáo không thể "nghiêm trang" được,
👉 Mà luôn đầy thú bông, mô hình, rối que, rối tay, đạo cụ đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng
.
🤡 Khi vào lớp học, các thầy cô luôn xuất hiện với những bộ trang phục ngộ nghĩnh, những chiếc nón hóa trang vui nhộn, thậm chí là vẽ mặt theo chủ đề bài học nữa đó...
.
⭐️⭐️ Một buổi học 60 phút của bé, là biết bao sự chuẩn bị chu đáo kỹ càng và nhiệt huyết của các thầy cô họa sĩ trẻ, năng động, tâm lý.
.
🌈🌈🌈 Bởi vì CMC hiểu: mọi em bé đều sẽ trải qua bước đầu tiên khi học một lĩnh vực nào đó. Nếu lần tiếp cận đầu tiên đó đủ vui, đủ thú vị và cởi mở, thì hành trình tiếp nối phía sau của các bạn sẽ rất tuyệt vời.
.
CMC luôn nỗ lực để tạo ra một hành trình sáng tạo mà điểm bắt đầu, ở đó có nhiều câu chuyện, sự hài hước, dí dỏm, và tinh thần chơi đùa với hình vẽ, không có đúng sai, xấu đẹp, cũng không có đánh giá hay sự kỳ vọng.

Vì việc vẽ,
vốn rất vui! 🥰💕💕


𝗖𝗠𝗖 𝗔𝗥𝗧𝗦
🎨 𝘍𝘦𝘦𝘭 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢𝘯 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵- 𝘛𝘩𝘪𝘯𝘬 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢 𝘭𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳- 𝘈𝘤𝘵 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘢𝘵𝘰𝘳
☎ 091 909 4442

Photos from CMC ARTS- vẽ sáng tạo trẻ em's post 03/11/2022

[Cảm nhận của phụ huynh] PHỤ HUYNH NÓI GÌ VỀ ĐÊM HALLOWEEN TRỰC TUYẾN TẠI CMC??? 🎁🎁🎁

💖 Nhờ sự tham gia nhiệt tình của phụ huynh cũng như các bé, sự kiện “Sáng tạo chiếc hộp Halloween cùng hoạ sĩ" đã diễn ra rất thành công tốt đẹp.

Cùng xem cảm nhận của phụ huynh và các bé khi tham gia sự kiện hấp dẫn này nhé 👇👇👇
💖 CMC vô cùng cảm ơn những góp ý, nhận xét chân thành của quý phụ huynh trong sự kiện lần này.
👉 Ngoài sự kiện Halloween, CMC vẫn còn rất nhiều hoạt động thú vị khác đang chờ các bé tham dự đó. Like và theo dõi page để không bỏ lỡ thông tin về các sự kiện sắp diễn ra nhé!

𝗖𝗠𝗖 𝗔𝗥𝗧𝗦
🎨 𝘍𝘦𝘦𝘭 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢𝘯 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵- 𝘛𝘩𝘪𝘯𝘬 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢 𝘭𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳- 𝘈𝘤𝘵 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘢𝘵𝘰𝘳
☎ 091 909 4442


Photos from CMC ARTS- vẽ sáng tạo trẻ em's post 02/11/2022

[Sản phẩm của bé] SẼ RA SAO NẾU CHÚNG MÌNH SỐNG TRONG THẾ GIỚI HÌNH TRÒN??? 🙋‍♀️

🟡 Ồ, dĩ nhiên là tất cả mọi người, đồ vật, muôn thú đều tròn xoe.
💖 Nào là bạn nhím hình tròn, bạn khủng long tròn, bạn cừu cũng trò nốt.

🎉 Tất cả những điều đó đã được các bạn nhỏ lớp 𝐕𝐞̃ 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 𝐋𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐂 thể hiện qua những bức tranh đáng yêu.
🎉 Thông qua lớp học, các bạn nhỏ được thỏa sức sáng tạo thế giới tròn của riêng mình. Ngoài ra, hoạt động cũng giúp bé phát triển và làm dồi dào thêm vốn từ vựng hình ảnh.
🎉 Bật mí: thầy Pháp và cô Khoai còn tổ chức nhiều hoạt động thú vị bên cạnh việc hướng dẫn vẽ tranh đó.
⚡️ Thật là tuyệt phải không nào?

💖 Khi đến với , khái niệm “đúng - sai, xấu - đẹp" không tồn tại. Bé được tự do thể hiện cá tính, suy nghĩ của của chính mình, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình và hài hước từ các thầy cô siêu tâm lý.

👉 Đăng ký ngay các lớp học của để không bỏ lỡ những hoạt động thú vị và đầy sáng tạo nhé, các bé ơi!

𝗖𝗠𝗖 𝗔𝗥𝗧𝗦
🎨 𝘍𝘦𝘦𝘭 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢𝘯 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵- 𝘛𝘩𝘪𝘯𝘬 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢 𝘭𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳- 𝘈𝘤𝘵 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘢𝘵𝘰𝘳
☎ 091 909 4442

Photos from CMC parenting hub's post 01/11/2022

CÙNG ĐIỂM TIN LẠI ĐÊM HALLOWEEN TRỰC TUYẾN CỰC CHẤT TẠI CMC NHÉ! 🎃🎃🎃
-------------
💟Hàng trăm bạn nhỏ Việt ở khắp các tỉnh thành và sống tại đất nước khác cùng ngồi trước màn hình giao lưu trực tuyến thật sinh động!
.
💟 Có thật nhiều điều kỳ diệu và phép màu, ảo thuật đã diễn ra Nhưng phép màu tuyệt vời nhất là ở trí tưởng tượng và sự sáng tạo tuyệt vời của các bé đó!
.
😍😍😍Qua câu chuyện kể bằng rối của cô Cúc Cu, các bé được phát huy trí tưởng tượng & học được sự cởi mở, không đóng khung suy nghĩ:
👉👉Không phải quái vật nào cũng xấu xa, có những người bạn tuy to lớn xù xì nhưng rất dịu dàng hoặc nhút nhát... Và hãy tử tế tốt bụng với tất cả mọi người dù họ là ai nhé!
.
🎃🎃🎃 Các bé cũng được thỏa sức phát huy sáng tạo & rèn luyện kỹ năng làm thủ công trong hoạt động làm chiếc hộp Halloween huyền bí cùng họa sĩ Nguyễn Pháp và cô Dung.
.
🌈🌈🌈Hẹn gặp các bạn nhỏ trong những lớp học sáng tạo ở CMC cùng các thầy cô "phù thủy hình ảnh" siêu tâm lý và yêu trẻ nhé!

Photos from CMC ARTS- vẽ sáng tạo trẻ em's post 01/11/2022

[Cảm hứng sáng tạo] NUÔI DƯỠNG SÁNG TẠO CHO BÉ TRONG CHÍNH… CĂN BẾP, BA MẸ THỬ XEM 👇👇👇

🌈Sáng tạo không nhất thiết là vẽ tranh, nó đến từ mọi khía cạnh trong cuộc sống. Trong sân vườn, trong phòng ngủ, hoặc thậm chí là trong… bếp.

🧁Để giúp bé phát triển khả năng sáng tạo, ba mẹ hãy thử rủ rủ rê bé cùng vào bếp và làm bánh cupcake. Cupcake là loại bánh không chỉ dễ làm mà còn là món ăn yêu thích của các bạn nhỏ.
😂😂😂1 chiếc cupcake hình minion, hình chú chó, hay hình… cục p**p do chính tay bé làm ra sẽ khiến bé thích thú vô cùng với việc làm bánh và sáng tạo đó. Đảm bảo cả nhà sẽ bật cười không ngừng vì những chiếc bánh có “1 không 2” của bé yêu nhà mình!

🧁Cùng ngắm nhìn những chiếc cupcake đáng yêu và thú vị dưới đây. Biết đâu, ba mẹ và bé có thể tìm được những cảm hứng hay ho khi làm bánh đó.

🎉Đừng quên nhấn like và theo dõi page để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích về sáng tạo và giáo dục nhé!

𝗖𝗠𝗖 𝗔𝗥𝗧𝗦
🎨 𝘍𝘦𝘦𝘭 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢𝘯 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵 - 𝘛𝘩𝘪𝘯𝘬 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢 𝘭𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳 - 𝘈𝘤𝘵 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘢𝘵𝘰𝘳
☎ 091 909 4442

Photos from CMC ARTS- vẽ sáng tạo trẻ em's post 30/10/2022

Mang cảm hứng Halloween vào bữa ăn của bé 🎃🍂🍁🎃

Ba mẹ và bé cùng tham khảo một vài gợi ý cho bàn Halloween siêu "nghệ thuật", siêu cute, và giàu dinh dưỡng nhé! 😘💕💕
.

💟 Khả năng sáng tạo hình ảnh và sự khéo léo tỉ mỉ của đôi tay không chỉ hỗ trợ cho công việc vẽ tranh, họa sĩ.
,
💟 Mà cả những đầu bếp, hoặc những người có sở thích chăm sóc bữa ăn thật xinh đẹp, chỉn chu, cũng cần tới tài hoa nghệ thuật nữa đấy!!
,
💗💗💗Nghệ thuật có ở quanh ta, trong nhất nhiều ngành nghề và lĩnh vực của cuộc sống.

Hãy để đồng hành cùng bé với những bước chân đầu tiên khám phá thế giới nghệ thuật đầy tích cực và cởi mở, cha mẹ nhé! 🥰🥰


𝗖𝗠𝗖 𝗔𝗥𝗧𝗦
🎨 𝘍𝘦𝘦𝘭 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢𝘯 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵- 𝘛𝘩𝘪𝘯𝘬 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢 𝘭𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳- 𝘈𝘤𝘵 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘢𝘵𝘰𝘳
☎ 091 909 4442


Photos from CMC ARTS- vẽ sáng tạo trẻ em's post 27/10/2022

👻👻 BÍ KÍP CHƠI HALLOWEEN THẬT DZUI CỦA MA NHÚT NHÁT 👻👻
.
🎃🎃🎃 Bạn Ma Nhút Nhát đi chơi Halloween cùng hàng trăm bạn nhỏ khác...
Và đã phát hiện ra "bí quyết" đó là:

"Lúc đi hết mình. Lúc về hết buồn" nè 😘♬♫♩
.
🧚‍♀️ Đối với những bạn nhỏ hướng nội hoặc có xu hướng nhút nhát, rụt rè; khi tham gia một chương trình trực tuyến/ online có thể sẽ dễ dàng cho bạn làm quen và đỡ sợ hơn đó!
.
🧚‍♀️ Một trong những cách để phá vỡ sự lo lắng là TIẾNG CƯỜI!!
.
🧚‍♀️ Tại , trước mỗi hoạt động sáng tạo, bé được chơi trò chơi và nghe kể chuyện theo cách tương tác đầy dí dỏm, khơi gợi sự vui thích và giảm sự lo lắng ngại ngùng của bé hơn đó!!
.
🤫 “Bật mí” tới đây thôi. Các bé "nhút nhát" muốn học bí kíp của bạn ma nhút nhát, hãy tham gia CHƯƠNG TRÌNH HALLOWEEN MIỄN PHÍ CHO BÉ- SÁNG TẠO CHIẾC HỘP HALLOWEEN CÙNG HỌA SĨ nhé!! 💕
------------
✅ Chương trình sẽ diễn ra trên nền tảng Zoom
✅ Vào lúc 19h30 tối thứ Sáu, 28/10
😍😍 Bé sẽ được nghe kể chuyện bằng rối & hướng dẫn làm một món đồ chơi Halloween kỳ bí đầy sáng tạo ❤❤❤
.
✅ Để bé được tham dự phòng Zoom cho buổi Halloween và các chương trình miễn phí định kỳ của CMC, cha mẹ tham gia vào group zalo cộng đồng phụ huynh ở dưới mục "bình luận"/ comment nhé 👇👇👇
--------

25/10/2022

SÁNG TẠO CHIẾC HỘP HALLOWEEN CÙNG PHÙ THỦY HỌA SĨ CMC 🎃🍂🍁🎃
𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́ 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐞́, 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 🎁🎁🎁
⏰𝐓𝐨̂́𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐬𝐚́𝐮, 𝟐𝟖/𝟏𝟎
-----------
Loa loa loa,
Các "siêu anh hùng", "công chúa", và "phù thủy" nhỏ ơi 😍😍
👻👻👻 Tụi mình cùng đón không khí Halloween tại nhà theo cách vừa đơn giản, vừa sáng tạo độc nhất vô nhị nha! ✨✨
.
🧙‍♀️ 🧙‍♂️🧙‍♂️ Những "phù thủy họa sĩ" tại CMC sẽ "hô biến" tối thứ Sáu của bé trở thành một kỷ niệm Halloween tuổi thơ khó quên, ngập tràn sắc màu cổ tích đó!
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
🎃 Bé sẽ được nghe cô phù thủy Cúc Cu kể chuyện bằng rối que và tương tác với những bài hát ngộ nghĩnh
.
🎃 Bé sẽ được thầy giáo họa sĩ Nguyễn Pháp và cô họa sĩ Dung cute hướng dẫn làm một "chiếc hộp Halloween" siêu sáng tạo!
.
🎃 Bé sẽ được gửi tặng những mẫu printable mặt nạ Halloween độc quyền ở CMC, để bố mẹ in ra và cho bé đeo hóa trang trong chương trình để tăng phần vui nhộn.
.
🎃 Bé sẽ được khoe tác phẩm và giao lưu cùng hàng trăm bạn nhỏ họa sĩ nhí trên khắp đất nước Việt Nam
.
🎁🎁 Đặc biệt, bé cũng có cơ hội nhận những phần quà họa cụ, đồ dùng học tập khi chơi game trong chương trình nữa đó!! 😍😍
--------------
✅ Chương trình sẽ diễn ra trên nền tảng Zoom
✅ Vào lúc 19h30 tối thứ Sáu, 28/10
.
✅ Để bé được tham dự phòng Zoom cho buổi Halloween và các chương trình miễn phí định kỳ của CMC, cha mẹ tham gia vào group zalo cộng đồng phụ huynh ở dưới mục "bình luận"/ comment nhé 👇👇👇
--------

Photos from CMC ARTS- vẽ sáng tạo trẻ em's post 25/10/2022

[Cảm hứng sáng tạo] THIÊN NHIÊN CÓ MÀU GÌ? 💐🌿🍁

🎨Tại sao bạn phải đến hiệu văn phòng phẩm để tìm được 1 bảng màu như ý, trong khi chúng vẫn luôn ở xung quanh ta?

🎨Long Live Simple là 1 tài khoản Instagram nổi tiếng với việc sưu tầm những bảng màu đến từ thiên nhiên. Màu sắc của lá cây, của những bông hoa, của những chiếc bánh macaron,... khi được tập hợp lại bỗng chốc trở thành những bảng màu thật xinh xắn.

🎨Hãy thử quan sát, tìm kiếm những thứ xung quanh, bạn cũng có thể tạo nên bảng màu cho riêng mình đó. Đừng quên chia sẻ với bảng màu của bạn nhé!

Nguồn: Long Live Simple

𝗖𝗠𝗖 𝗔𝗥𝗧𝗦
🎨 𝘍𝘦𝘦𝘭 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢𝘯 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵- 𝘛𝘩𝘪𝘯𝘬 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢 𝘭𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳- 𝘈𝘤𝘵 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘢𝘵𝘰𝘳
☎ 091 909 4442

CMC KIDZ - Ngôi nhà sáng tạo lý tưởng dành cho con trẻ Việt Nam.

ABOUT CMC KIDZ

Ngôi nhà sáng tạo lý tưởng dành cho con trẻ Việt Nam.

🌟 Nơi con trẻ được là chính mình, được phát triển tối đa tiềm năng sáng tạo và tư duy thời đại công nghệ kỹ thuật số, được trải nghiệm cuộc sống qua các dự án thực tế, và vun đắp vẻ đẹp tâm hồn cùng những thầy cô mình triết.

🌟 Với niềm tin mãnh liệt vào khả năng học tập vô hạn và tư duy đột phá của trẻ em Việt, CMC KIDZ mang sứ mệnh phát triển một thế hệ mới đầy sáng tạo, giàu bản lĩnh, hiểu bản thân, và biết hành động.

Videos (show all)

🎉🎉KHAI GIẢNG LỚP HỌC VẼ SÁNG TẠO THIẾU NHI- THÁNG 9, THÁNG 10  🎨 🎨𝐁𝐞́ 𝐯𝐮𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐚 𝐬𝐢̃  🤩🖍------- ...
🔥🔥 ĐẤU TRƯỜNG SÁNG TẠO TRUNG THU 🔥🔥 BÉ SẴN SÀNG CHƯA? 🤩🤩
REVIEW TỪ NGƯỜI HỌC- KHÓA "SÁNG TÁC TRUYỆN TRANH CÙNG HỌA SĨ" 😍😍🎨----💝 Thật ra video này là một món quà đáng yêu từ bạn ...
LỚP HỌC VẼ SÁNG TẠO THIẾU NHI 🎨🤩✨✨- VUI HỌC THẢ GA, KHÔNG LO VỀ GIÁ, ĐỘT PHÁ TƯ DUY 💡🖍-------------✅ Chương trình giáo d...
BẬT MÍ ĐIỀU THÚ VỊ CHỜ ĐỢI BÉ VÀO 29/5 NÀY! 😍❤️❤️🎨🥳Tại ngày chơi 𝐕𝐞̃ Đ𝐚 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐋𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐃𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐨̣𝐚- sự kiệ...
THỬ THÁCH CHO BÉ- 😱 VẼ HUY HIỆU SỨC MẠNH TRONG VÒNG 4 NỐT NHẠC 🎵🎶🎶---Tèn ten, Ở #CMC_KIDZ, các bạn nhỏ học vẽ theo cách ...
GÓC CẢNH BÁO ‼️❗️⚠️ÉT Ô ÉT 💥 ...🔥Phát hiện một lớp học vẽ vô cùng "nguy hiểm"!😮Nói là dạy vẽ, nhưng thật ra là "lò đào t...
Trẻ thơ luôn dạy cho người lớn cách thể hiện tình yêu thương 🥰❤️❤️ Bạn Kem đã có một cách thể hiện tình yêu rất sáng tạo...
"GẬY BIẾN HÌNH"- ĐỒ CHƠI SÁNG TẠO SIÊU NGẦU 🤩❤❤ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN TẠI BUỔI HỌC MIỄN PHÍ TỐI NAY! ✨✨✨Vào mỗi tối thứ Tư hằng...

Location

Category

Telephone

Address


Quận Phú Nhuận, TPHCM
Ho Chi Minh City
70000

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
RMIT Vietnam Analytics Club RMIT Vietnam Analytics Club
Ho Chi Minh City

Founded in 2008, Analytics Club aims to aid students as they explore the Business Analytics field.

EVOL Edu EVOL Edu
TTC Building, 1 Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
Ho Chi Minh City, 700000

Fanpage chính thức của EVOL Edu - một đơn vị thành viên trực thuộc EVOL GROUP

Singapore Singapore
158 Hồ Bá Kiện, P. 15, Q. 10
Ho Chi Minh City

Here is update latest information on Singapore, if you are interested in this, Let's click and like!

Thư Viện Vật Lý Thư Viện Vật Lý
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5
Ho Chi Minh City, 70000

Upload, download các bài giảng, giáo án, trắc nghiệm, đề thi, đề thi đại học và thi học sinh giỏi, cùng trao đổi kinh nghiệm, trắc nghiệm online - http://thuvienvatly.com

BLUE GALAXY GROUP BLUE GALAXY GROUP
32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 01, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Ch
Ho Chi Minh City, 700000

BLUE GALAXY GROUP là tổ chức giáo dục được thành lập từ năm 2009 chuyên cung cấp các chương trình học bổng du học, việc làm và định cư tại nước ngoài như Đài Loan, Úc, Canada, Mỹ,...

EF Việt Nam du học EF Việt Nam du học
HM Town Building, Floor 14, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 5, District 3
Ho Chi Minh City, 700000

Thành lập năm 1965, EF là tổ chức giáo dục quốc tế lớn nhất thế giới. EF cung cấp các chương trình Du học hè, Ngôn ngữ, Trung học, ĐH & sau ĐH.

PFIEV2007 PFIEV2007
268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
Ho Chi Minh City, 70000

Solvay Brussels School of Economics and Management - Vietnam Solvay Brussels School of Economics and Management - Vietnam
Room 112, 1st Fl. , HCMC Open University, 97 Võ Văn Tần Street, Ward 6, Dist
Ho Chi Minh City, 600

Solvay Brussels School is a faculty of the Université Libre de Bruxelles http://www.solvay-mba.edu.vn

MT07KHTN MT07KHTN
268 Ly Thuong Kiet, Ward 14, District 10
Ho Chi Minh City

Lớp Kỹ Sư Tài Năng ngành Khoa Học Máy Tính khóa 2007 - Đại học Bách Khoa TpHCM

Legal English Course - Khóa học tiếng Anh pháp lý Legal English Course - Khóa học tiếng Anh pháp lý
180 Nguyễn Công Trứ
Ho Chi Minh City

A legal English course for those who want to work in a professional legal working environment and pu

Tiếng Anh Kế Toán Tiếng Anh Kế Toán
17 Lý Thái Tổ
Ho Chi Minh City, 083

Học Tiếng Anh thật dễ dàng tại www.tienganhketoan.com

Du học Nhật Bản giá rẻ Du học Nhật Bản giá rẻ
140 Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 350-1103

Giá cả hợp lý, uy tín, chất lượng là hàng đầu! Trực tiếp hỗ trợ về nhà ?