Chi Đoàn Giáo Viên Trung Tâm GDNN - GDTX TP.Thủ Đức

Trang fanpage Chi Đoàn Giáo Viên Trung Tâm GDNN-GDTX TP.Thủ Đức

Operating as usual

Photos from Chi Đoàn Giáo Viên Trung Tâm GDNN - GDTX TP.Thủ Đức's post 26/11/2022

🌿Sinh hoạt chính trị tháng 11/2022🍓🍓🍓
🎁Chào mừng 100 năm ngày sinh của Cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022).
🍓Chào mừng 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11).
🎄Chi đoàn giáo viên Trung tâm GDNN -GDTX thành phố Thủ Đức tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 11.

23/11/2022

Kỉ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt.

17/11/2022

Sự ra đời của “Ngày Nhà giáo Việt Nam” gắn liền với lịch sử của tổ chức Giáo giới tiến bộ trên thế giới. Để bảo vệ quyền lợi chân chính của các nhà giáo, tháng 7 năm 1946, Liên hiệp quốc tế các Công đoàn giáo giới được thành lập ở Pari (Pháp). Năm 1954 với nòng cốt là các nhà giáo xã hội chủ nghĩa đã nhất trí thông qua bản “Hiến chương các Nhà giáo”. Hội nghị quốc tế các nhà giáo lần thứ 2 (tháng 8/1957) đã quyết định lấy ngày 20/11 hàng năm là “Ngày quốc tế Hiến chương các Nhà giáo”.

Ở Việt Nam, ngày 20/11/1958, lần đầu tiên ngày “Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo” được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta. Khi đất nước thống nhất, ngày 20/11 đã được tổ chức rộng rãi trong cả nước và dần dần trở thành ngày truyền thống của giáo giới Việt Nam.

Để thể hiện đầy đủ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với đội ngũ giáo viên, cũng như nêu rõ vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên trong sự nghiệp đào tạo lớp người mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát huy truyền thống của nhân dân ta luôn tôn trọng, quý mến thầy giáo và cô giáo; theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Bộ trưởng đã ra quyết định số 167-HĐBT ngày 28/9/1982, nêu rõ: hàng năm sẽ lấy ngày 20 tháng 11 là ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ngày 20/11/1982 đã đi vào lịch sử Việt Nam, khi chính thức được công nhận là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày vinh danh nghề dạy học và nhà giáo, được tổ chức trọng thể trên toàn quốc, trở thành ngày hội truyền thống của các nhà giáo Việt Nam và của toàn dân quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Ngày cả xã hội thể hiện tình cảm, tấm lòng trân trọng tri ân đối với đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, vì những đóng góp to lớn của họ cho sự nghiệp trồng người.
Nguồn Bộ giáo dục và đào tạo

06/11/2022

Kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2022)

NGUYỄN ÁI QUỐC VỚI CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI VÀ LUẬN CƯƠNG CỦA LÊNIN

Bắt đầu từ cuộc Cách mạng Tháng Mười và Luận cương của Lênin, rồi sau đó tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã giải quyết được vấn đề lịch sử đặt ra trước đây đối với dân tộc Việt Nam là xác định một con đường đúng đắn cho cuộc đấu tranh tự giải phóng khỏi ách áp bức của chủ nghĩa thực dân.

Cuộc cách mạng có sức hấp dẫn lớn

Cuối năm 1917, khi Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp, Cách mạng Tháng Mười đã thành công. Cách mạng Tháng Mười mở ra một trang mới trong lịch sử nước Nga và thế giới, đánh dấu một xu thế phát triển xã hội mới. Một số nhà yêu nước, nhà cách mạng ở phương Đông khi đó tuy cũng bày tỏ mối thiện cảm với Cách mạng Tháng Mười như Tôn Trung Sơn (Trung Quốc), Phan Bội Châu (Việt Nam)... song không chọn đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười - chủ yếu vì họ chưa đánh giá đúng được tầm ảnh hưởng của cuộc cách mạng đó với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở các nước phương Đông.

Chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành nhanh chóng nhận thấy đây là một biến cố lịch sử lớn, có sức lôi cuốn, thức tỉnh quần chúng vì lần đầu tiên nhân dân lao động lập được chính quyền của mình. Với bề dày trải nghiệm trong hoạt động thực tiễn và sự nhạy bén về chính trị, Nguyễn Tất Thành từ "nhận thức cảm tính", thông qua nghiên cứu sách báo, tài liệu đã có những nhận thức sâu hơn về Cách mạng Tháng Mười.

Cùng với sự nhận thức về "mười ngày rung chuyển thế giới" (chữ của John Reed viết về Cách mạng Tháng Mười, 1919) mở ra một thời đại mới, Nguyễn Ái Quốc còn nhận ra sự cần thiết đoàn kết cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc ở Đông Dương với cuộc đấu tranh của nhân dân đang bị áp bức ở các nước thuộc địa khác.

Nói về ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười với các dân tộc thuộc địa, sau này Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế".

Tia sáng đầu tiên của dòng ánh sáng

Năm 1919, trong Đảng Xã hội Pháp nổ ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi về vấn đề: Nên ở lại Quốc tế II hay tham gia Quốc tế III? Quốc tế II bị chủ nghĩa sô-vanh làm tha hóa trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã không còn vai trò tiên phong và cách mạng. Quốc tế III (Quốc tế cộng sản) do V.I.Lênin sáng lập tháng 3/1919 tạo ra bước chuyển biến trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cũng như trong phong trào giải phóng dân tộc đầu thế kỷ 20. Cho đến khi nổ ra những cuộc tranh luận đó, Nguyễn Ái Quốc chưa đọc tác phẩm nào của V.I.Lênin. Điều Nguyễn Ái Quốc muốn biết nhất là Quốc tế nào bênh vực nhân dân các nước thuộc địa trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc?

Trong hai số liên tiếp ngày 16 và ngày 17/7/1920, báo L’Humanité (Nhân đạo) đăng Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa (Luận cương) của V.I.Lênin. Luận cương này sẽ được V.I.Lênin trình bày tại Đại hội II Quốc tế cộng sản họp từ ngày 19/7 đến ngày 7/8/1920. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Ái Quốc được đọc một tài liệu đề cập trực tiếp và mạnh mẽ về những điều Người khát khao đi tìm.

Trong Luận cương của mình, V.I.Lênin vạch rõ rằng phải: "phân biệt thật rõ rệt những dân tộc bị áp bức, phụ thuộc, không được hưởng quyền bình đẳng, với những dân tộc đi áp bức, bóc lột, được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi, để đập lại sự lừa dối kiểu dân chủ tư sản đang che giấu việc tuyệt đại đa số nhân dân trên trái đất bị một thiểu số nhỏ bé những nước tư bản tiên tiến rất mực giàu có, nô dịch về mặt thuộc địa và tài chính, - sự nô dịch này là đặc điểm của thời đại tư bản tài chính và chủ nghĩa đế quốc" (Luận cương).

Điều được V.I.Lênin nhấn mạnh trong Luận cương là phải xác lập mối quan hệ và tình đoàn kết đấu tranh trên thực tế giữa phong trào công nhân tại các nước tư bản với phong trào đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa, các nước chậm phát triển.

Theo V.I.Lênin: "điều quan trọng nhất trong chính sách của Quốc tế cộng sản về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa phải là làm cho vô sản và quần chúng lao động của tất cả các dân tộc và tất cả các nước gần gũi nhau để tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng chung nhằm lật đổ bọn địa chủ và giai cấp tư sản" (Luận cương). Bởi vì "...nếu không có chiến thắng đó thì không thể thủ tiêu được ách áp bức dân tộc và tình trạng bất bình đẳng" (Luận cương).

Cũng theo V.I.Lênin, nước Nga Xô-viết khi đó: "tập hợp chung quanh mình, một mặt là các phong trào của công nhân tiên tiến ở tất cả các nước ủng hộ nhà nước xô-viết; và mặt khác là tất cả các phong trào giải phóng dân tộc trong các thuộc địa và trong các dân tộc bị áp bức mà kinh nghiệm đau đớn đã làm cho họ tin chắc rằng đối với họ không có con đường cứu vãn nào khác ngoài sự chiến thắng của Chính quyền xô-viết đối với chủ nghĩa đế quốc thế giới" (Luận cương).
Luận cương của V.I.Lênin đã tạo cho Nguyễn Ái Quốc cảm xúc mạnh mẽ. Những luận điểm của V.I.Lênin về những vấn đề dân tộc và thuộc địa trong bối cảnh mới của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc trên toàn thế giới được luận giải trong Luận cương đã làm cho Người hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba.

Những luận điểm này đã giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của Nguyễn Ái Quốc trước câu hỏi: Đứng về Quốc tế nào? Người đã có câu trả lời rõ ràng: Đứng về Quốc tế III của V.I.Lênin. Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy trong tư tưởng của V.I.Lênin sự ủng hộ và nguồn sức mạnh vươn tới cái đích của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong nửa cuối năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã "xông vào các cuộc tranh luận" trong Đảng xã hội Pháp ở Paris-như sau này Người kể lại. Với sự giúp đỡ của các đồng chí như Marcel Cachin, Paul Vaillant Couturier, Mongmusso... dần dần Nguyễn Ái Quốc đã có được những nhận thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin. Những hoạt động thực tiễn và nghiên cứu lý luận đã rèn luyện thêm bản lĩnh chính trị của Nguyễn Ái Quốc.

Ngày 30/12/1920, tại Đại hội Tua, Nguyễn Ái Quốc là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, bỏ phiếu tán thành tham gia Quốc tế III. Từ thời điểm đó, Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên chính thức là một chiến sĩ đấu tranh cho lý tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Trong bóng tối dày đặc của chủ nghĩa thực dân, từ một người yêu nước nhiệt thành, Nguyễn Ái Quốc đã trở thành một chiến sĩ cách mạng tiên phong, trở thành một người cộng sản.

Sự gặp gỡ như một tất yếu lịch sử

Nguyễn Ái Quốc đã đi một con đường hoàn toàn khác với những con đường các nhà cách mạng trước đó đã đi. Khi đó không chỉ có một mình Nguyễn Ái Quốc là người yêu nước, không chỉ có một mình Nguyễn Ái Quốc muốn cứu nước. Nhưng chỉ Nguyễn Ái Quốc tìm được con đường đúng đắn cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc khi đến với chủ nghĩa Lênin.

Đó là quyết định quan trọng thứ hai sau quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước - quyết định đưa cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc Việt Nam theo con đường của Cách mạng Tháng Mười.

Bắt đầu từ cuộc Cách mạng Tháng Mười và Luận cương của Lênin, sau đó tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin, Nguyễn Ái Quốc không chỉ "sáng tỏ", "tin tưởng" mà còn khẳng định rằng đó là chủ nghĩa "cách mạng nhất, chân chính nhất". Thế giới trong những năm 20, 30 của thế kỷ 20 còn có nhiều chủ nghĩa, nhiều học thuyết khác nhưng trong Đường Kách mệnh, Nguyễn Ái Quốc sớm khẳng định cuộc cách mạng giải phóng của dân tộc Việt Nam sẽ đi theo con đường của chủ nghĩa Mác-Lênin, theo con đường Cách mạng Tháng Mười.

Người viết: "Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công, và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật... Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mệnh thành công thì phải dân chúng (công nông) làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất. Nói tóm lại là phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và Lênin".

Tư tưởng yêu nước truyền thống cùng với khát vọng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khi ra đi tìm đường giải phóng dân tộc đã có thêm những yếu tố mới của thời đại và gặp Chủ nghĩa Mác-Lênin như một tất yếu. Sự gặp gỡ này phản ánh nhu cầu đang đặt ra của lịch sử là xác định một con đường đúng đắn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc là người đảm nhận nhiệm vụ lịch sử này. Con đường này đã được khai mở từ quyết tâm tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh rồi được dòng ánh sáng tư tưởng của Lênin và hiện thực của cuộc Cách mạng Tháng Mười soi rọi.

Theo Nhân dân

Photos from Chi Đoàn Giáo Viên Trung Tâm GDNN - GDTX TP.Thủ Đức's post 31/10/2022

💯ĐẠI HỘI NHIỆM KÌ 2022-2024
🌿Được sự cho phép của Thành đoàn Thành phố Thủ Đức, Cấp ủy, Chi bộ, BGĐ Trung tâm GDNN- GDTX Tp.Thủ Đức, Chi đoàn GV Trung tâm GDNN-GDTX Tp.Thủ Đức đã long trọng tổ chức đại hội chi đoàn giáo viên nhiệm kì 2022-2024.
🌱Đến tham dự Đại hội nhiệm kì này Chi đoàn GV vui mừng đón tiếp các đồng chí:
🎊Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - UVB*H Thành đoàn Tp.Thủ Đức.
🎉Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Xuân- PBT Chi bộ, PGĐ Trung tâm.
🎄Đ/c Võ Văn Quý -Chủ tịch công đoàn,PGĐ Trung tâm
🏖Đ/c Phạm Trung Hiền- Chi ủy viên
💯Đ/c Nguyễn Minh Phúc - Bí thư chi đoàn giáo viên
💫Đ/c Trần Hoài Bảo - Trợ lí thanh niên
🤩Qua 3 giờ làm việc khẩn trương,trách nhiệm và nhiệt tình chi đoàn giáo viên đã thống nhất 100% về báo cáo tổng kết, phương hướng, bản kiểm điểm của B*H nhiệm kì cũ. Qua đó chi đoàn đã bầu được B*H nhiệm kì mới 2022-2024 với số phiếu gần như tuyệt đối.
💯Sau phiên hội nghị lần thứ nhất B*H đã nhất trí 100% bầu đồng chí Nguyễn Minh Phúc giữ chức bí thư chi đoàn nhiệm kì 2022-2024.
🏖Đến với Đại hội đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân - PBT chi bộ, PGĐ Trung tâm đã có những chỉ đạo và động viên kịp thời đến chi đoàn. Đồng thời đồng chí đã gửi lời chúc mừng đến B*H chi đoàn nhiệm kì mới và gửi lời chúc mừng chân thành đến đồng chí Nguyễn Minh Phúc đã được tái đắc cử nhiệm kì mới này!
🎋Thay mặt B*H chi đoàn mới đ/c Nguyễn Minh Phúc đã gửi lời cảm ơn đến thành đoàn Thủ Đức, Cấp ủy, Chi bộ, BGĐ và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
💯Chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩
💫💫🎄💫💫💫💫🎄💫💫💫💫💫🎄💫💫

Photos from Chi Đoàn Giáo Viên Trung Tâm GDNN - GDTX TP.Thủ Đức's post 23/10/2022

☘️Chi đoàn giáo viên gửi lời chúc mừng đến hơn 600 học viên Trung tâm GDNN - GDTX thành phố Thủ Đức đã được đứng vào hàng ngũ của Đoàn. 😍
🍓Mong các em tiếp tục học tập phấn đấu rèn luyện tốt để xứng đáng với vai trò mới là Đoàn viên ĐTNCS Hồ Chí Minh.
😘 Đến tham dự lễ kết nạp đoàn viên hôm nay thầy trò Trung tâm vui mừng chào đón thầy Trịnh Định Vũ Huy - Bí thư chi bộ - Giám đốc Trung tâm; cô Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Phó bí thư chi bộ - Phó giám đốc Trung tâm; thầy Nguyễn Minh Phúc - Bí thư chi đoàn giáo viên; thầy Trần Hoài Bảo - Trợ lí thanh niên; bạn Võ Thị Thúy Linh - Bí thư đoàn Trung tâm, cùng các thầy cô trong chi đoàn giáo viên. Đặc biệt nhất là có sự hiện diện của hơn 600 học viên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đoàn.
🍅Xin chúc mừng Đoàn Trung tâm có thêm đoàn viên mới

Photos from Chi Đoàn Giáo Viên Trung Tâm GDNN - GDTX TP.Thủ Đức's post 22/10/2022

💯Góc chúc mừng💯💯💯
🎋Chúc mừng đồng chí Đoàn Lê Minh Hiển, Ủy viên B*H chi đoàn giáo viên đã xuất sắc giành được " GIẢI BA" của cuộc thi thiết kế bộ ảnh" THỦ ĐỨC VƯƠN TẦM CAO MỚI".
🎋Ngoài ra xin gửi lời chúc mừng đến toàn bộ Êkip đã bắt tay hợp tác để hoàn thành sản phẩm đạt kết quả trên. Xin chúc mừng tất cả các đồng chí đã tham gia tạo nên sản phẩm.
🎊Đồng thời Chi đoàn giáo viên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Trịnh Đình Vũ Huy - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Trung tâm đã trực tiếp chỉ đạo và đồng hành cùng sản phẩm từ những ngày đầu tiên đến khi thành phẩm. Chi đoàn giáo viên cũng xin gửi lời cảm ơn đến đồng chí Phạm Trung Hiền - Chi ủy viên, đồng chí Nguyễn Minh Phúc - Bí thư chi đoàn giáo viên đã hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình để có được sản phẩm chất lượng.
🎊Lời cuối xin chúc mừng toàn bộ Êkip của chi đoàn giáo viên đã hoàn thành bộ ảnh " Thủ Đức vươn tầm cao mới"🎁☺🎁☺

20/10/2022

Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022) và 12 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2022)

💐💐💐

Xin gửi lời chúc mừng đến các cô giáo trong hội đồng sư phạm Trung tâm , chúc cho các cô sẽ luôn vui tươi, hạnh phúc và luôn tự tin vào vẻ đẹp của mình! Cảm ơn các cô đã luôn đóng góp sức mình cho sự thành công chung của Tập thể Trung tâm .

Photos from Chi Đoàn Giáo Viên Trung Tâm GDNN - GDTX TP.Thủ Đức's post 15/10/2022

🎄Chúc mừng đồng chí Trần Văn Chí Linh, đoàn viên chi đoàn giáo viên đã đứng được đứng vào hàng ngũ của Đảng🎋
🎊Mong đồng chí tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Trung tâm giao phó🎋
🎁Đến dự lễ kết nạp Đảng của đồng chí Linh có sự hiện diện của Đ/c Nguyễn Minh Phúc - Bí thư chi đoàn giao viên. Đồng chí Phúc đã gửi giỏ hoa chúc mừng đến đồng chí Linh🎋
🎊Các đồng chí trong chi đoàn giáo viên đã đến chúc mừng đồng chí Linh nhân ngày vui 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🤩🤩🤩🥰🥰🥰🥰🥰

Photos from Chi Đoàn Giáo Viên Trung Tâm GDNN - GDTX TP.Thủ Đức's post 06/10/2022

🥰Sau bao sự cố gắng của hội đồng sư phạm Trung tâm và hôm nay là trái ngọt. Một năm học đầy vất vả của cả Trung tâm nhưng kết quả ấy là trái chín quá đổi ngọt ngào ...
💯Chúc mừng tập thể Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Thủ Đức

Photos from Chi Đoàn Giáo Viên Trung Tâm GDNN - GDTX TP.Thủ Đức's post 04/10/2022

🏖Hình ảnh hàng tuần của Trung tâm GDNN-GDTX Tp.Thủ Đức chào cờ đầu tuần. Với sự hướng dẫn nhắc nhở và chỉ đạo của thầy cô trong Ban giám đốc làm buổi chào cờ thêm phần trang trọng🏖🏖🏖🏖
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Photos from Chi Đoàn Giáo Viên Trung Tâm GDNN - GDTX TP.Thủ Đức's post 04/10/2022

🥰Thầy cô và học viên Trung tâm hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời🥰

Photos from Chi Đoàn Giáo Viên Trung Tâm GDNN - GDTX TP.Thủ Đức's post 02/10/2022

💖Chúc mừng thầy cô trong Chi đoàn giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Thủ Đức đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của thanh niên trong năm học 2021 - 2022🥰🥰🥰

19/09/2022

💯Lời Bác căn dặn ngày này năm xưa

🌸Ngày 19-9-1954, trong buổi gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội tại Đền Giếng trong khu di tích Đền Hùng. Bác Hồ căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”

18/09/2022

😊CHUYỆN VUI TAI CỦA TRUNG TÂM NHÀ MÌNH....
♥️CHIA SẺ CHO CÁC EM HỌC VIÊN LÀM ĐỘNG LỰC HỌC TẬP
☘MỘT HÀNH TRÌNH ĐẦY Ý NGHĨA 🥰
- Mình dạy lớp 10: phụ huynh hỏi ở đây học trình độ như phổ thông hả Cô? - Dạ
- Mình dạy lớp 11, các bạn lo lắng: Học viên 12 năm ngoái đậu đại học nhiều không Cô? - Nhiều lắm chứ.
- Mình chủ nhiệm lớp 12, phụ huynh và học viên hỏi: Có đậu đại học chính quy được không Cô? - Các bạn 12 trước đây đã đậu rất nhiều.
Tuần này các em khối 12 báo kết quả trúng tuyển đại học cho mình rất nhiều, ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Sư phạm TP. HCM , ĐH Nông Lâm, ĐH Công nghiệp, Ngành Y ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH UEF, ĐH Lao động và Xã hội... Kết quả ấy dĩ nhiên làm mình vui cùng các em, nhưng hạnh phúc hơn cả là các em còn gửi lời cảm ơn đến Thầy Cô ở Trung tâm GDNN - GDTX Tp Thủ Đức đã giúp đỡ các em có được kết quả ấy. Một hành trình học tập mà các em đã biến sự lo lắng thành cố gắng, tiến tới có thành quả và rồi hiểu và học được cách biết ơn những điều tốt đẹp, mình tin rằng những học viên của mình sẽ thành công và sống chan chứa yêu thương.
CHÚC MỪNG CÁC EM, NHỮNG TÂN THỦ LĨNH TƯƠNG LAI 💐❤ Lớp 12as1 của trung tâm GDNN GDTX thành phố Thủ Đức, cô Đặng Thị Minh Nguyệt chủ nhiệm, có nhiều em đậu vào Đại học

01/09/2022

💯 Theo dòng lịch sử tháng 9

Photos from Chi Đoàn Giáo Viên Trung Tâm GDNN - GDTX TP.Thủ Đức's post 25/08/2022

Photos from Chi Đoàn Giáo Viên Trung Tâm GDNN - GDTX TP.Thủ Đức's post

Photos from Chi Đoàn Giáo Viên Trung Tâm GDNN - GDTX TP.Thủ Đức's post 24/08/2022

🎊CHÀO MỪNG THẦY CÔ CHỦ NHIỆM KHỐI 12 NĂM HỌC 2022-2023 💯💯💯💯

Photos from Chi Đoàn Giáo Viên Trung Tâm GDNN - GDTX TP.Thủ Đức's post 24/08/2022

🎊CHÀO MỪNG THẦY CÔ CHỦ NHIỆM KHỐI 11 NĂM HỌC 2022-2023 💯💯💯💯

Photos from Chi Đoàn Giáo Viên Trung Tâm GDNN - GDTX TP.Thủ Đức's post 24/08/2022

🎊CHÀO MỪNG THẦY CÔ CHỦ NHIỆM KHỐI 10 NĂM HỌC 2022-2023 💯💯💯💯

Photos from Chi Đoàn Giáo Viên Trung Tâm GDNN - GDTX TP.Thủ Đức's post 19/08/2022

DANH SÁCH HỌC VIÊN CƠ SỞ 1 NĂM HỌC 2022- 2023

Videos (show all)

Clip dễ thương đến từ tập thể 10AS2, gửi lơi chúc đến quý thầy cô Trung tâm🥰🥰🥰🥰
🌷🌷🌷 Chào mừng 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam ( 20/11) 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹    🌲🌲🌲     20 tháng 11 – Ngày tri ân Thầy Cô.🌲🌲🌲🌲🌲         ...

Location

Category

Telephone

Website

Address


153/1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City
71307

Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
RMIT Vietnam Analytics Club RMIT Vietnam Analytics Club
Ho Chi Minh City

Founded in 2008, Analytics Club aims to aid students as they explore the Business Analytics field.

EVOL Edu EVOL Edu
TTC Building, 1 Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
Ho Chi Minh City, 700000

Fanpage chính thức của EVOL Edu - một đơn vị thành viên trực thuộc EVOL GROUP

Singapore Singapore
158 Hồ Bá Kiện, P. 15, Q. 10
Ho Chi Minh City

Here is update latest information on Singapore, if you are interested in this, Let's click and like!

Thư Viện Vật Lý Thư Viện Vật Lý
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5
Ho Chi Minh City, 70000

Upload, download các bài giảng, giáo án, trắc nghiệm, đề thi, đề thi đại học và thi học sinh giỏi, cùng trao đổi kinh nghiệm, trắc nghiệm online - http://thuvienvatly.com

BLUE GALAXY GROUP BLUE GALAXY GROUP
32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 01, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Ch
Ho Chi Minh City, 700000

BLUE GALAXY GROUP là tổ chức giáo dục được thành lập từ năm 2009 chuyên cung cấp các chương trình học bổng du học, việc làm và định cư tại nước ngoài như Đài Loan, Úc, Canada, Mỹ,...

EF Việt Nam du học EF Việt Nam du học
HM Town Building, Floor 14, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 5, District 3
Ho Chi Minh City, 700000

Thành lập năm 1965, EF là tổ chức giáo dục quốc tế lớn nhất thế giới. EF cung cấp các chương trình Du học hè, Ngôn ngữ, Trung học, ĐH & sau ĐH.

PFIEV2007 PFIEV2007
268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
Ho Chi Minh City, 70000

Solvay Brussels School of Economics and Management - Vietnam Solvay Brussels School of Economics and Management - Vietnam
Room 112, 1st Fl. , HCMC Open University, 97 Võ Văn Tần Street, Ward 6, Dist
Ho Chi Minh City, 600

Solvay Brussels School is a faculty of the Université Libre de Bruxelles http://www.solvay-mba.edu.vn

MT07KHTN MT07KHTN
268 Ly Thuong Kiet, Ward 14, District 10
Ho Chi Minh City

Lớp Kỹ Sư Tài Năng ngành Khoa Học Máy Tính khóa 2007 - Đại học Bách Khoa TpHCM

Legal English Course - Khóa học tiếng Anh pháp lý Legal English Course - Khóa học tiếng Anh pháp lý
180 Nguyễn Công Trứ
Ho Chi Minh City

A legal English course for those who want to work in a professional legal working environment and pu

Tiếng Anh Kế Toán Tiếng Anh Kế Toán
17 Lý Thái Tổ
Ho Chi Minh City, 083

Học Tiếng Anh thật dễ dàng tại www.tienganhketoan.com

Du học Nhật Bản giá rẻ Du học Nhật Bản giá rẻ
140 Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 350-1103

Giá cả hợp lý, uy tín, chất lượng là hàng đầu! Trực tiếp hỗ trợ về nhà ?