15 phút học Tiếng Anh mỗi ngày cho người mất gốc

15 phút học Tiếng Anh mỗi ngày cho người mất gốc

Comments

KHÓA 2
Buổi 58: Âm /aʊ/- Bảng ký hiệu phiên âm quốc tế IPA
https://youtu.be/G68nReY-Os0

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM gồm 8 khóa
Mỗi khóa gồm 40 bài, thời hạn học 4 tháng (kể từ khi học viên đóng học phí)

Xuyên suốt 8 khóa: Học toàn bộ lý thuyết khẩu hình của bảng phiên âm quốc tế IPA, kỹ thuật cắt cụm, nối âm, chặn âm, lướt âm trong cụm + thực hành GHI ÂM gởi bài mỗi bài.
Học viên được chỉnh sửa phát âm từng âm, từng từ.

ƯU ĐÃI THÁNG 5/2022 (từ 1.5 đến 31.5.2022)
- Giảm 10% học phí cho học viên cũ
- Đối với học viên mới: 100% học phí cho khóa đầu tiên, giảm 10% học phí từ khóa thứ 2 trở đi
- Nhận link tài liệu 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
- Tham gia nhóm cùng học với đồng đội để có động lực học
https://zalo.me/g/ymyvie784
NHẮN TIN MÌNH NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ NHÉ
Trần Lê Khánh Phương
Zalo: 0937 270 122
KHÓA 2
Buổi 53 -Truyện chêm "FLOWER"
https://youtu.be/nObv3GtNefI

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM gồm 8 khóa
Mỗi khóa gồm 40 bài, thời hạn học 4 tháng (kể từ khi học viên đóng học phí)

Xuyên suốt 8 khóa: Học toàn bộ lý thuyết khẩu hình của bảng phiên âm quốc tế IPA, kỹ thuật cắt cụm, nối âm, chặn âm, lướt âm trong cụm + thực hành GHI ÂM gởi bài mỗi bài.
Học viên được chỉnh sửa phát âm từng âm, từng từ.

ƯU ĐÃI THÁNG 5/2022 (từ 1.5 đến 31.5.2022)
- Giảm 10% học phí cho học viên cũ
- Đối với học viên mới: 100% học phí cho khóa đầu tiên, giảm 10% học phí từ khóa thứ 2 trở đi
- Nhận link tài liệu 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
- Tham gia nhóm cùng học với đồng đội để có động lực học
https://zalo.me/g/ymyvie784
NHẮN TIN MÌNH NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ NHÉ
Trần Lê Khánh Phương
Zalo: 0937 270 122
KHÓA 2
Buổi 51- Truyện chêm "WAITING" phần 2
https://youtu.be/x4q1aanguSQ

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM gồm 8 khóa
Mỗi khóa gồm 40 bài, thời hạn học 4 tháng (kể từ khi học viên đóng học phí)

Xuyên suốt 8 khóa: Học toàn bộ lý thuyết khẩu hình của bảng phiên âm quốc tế IPA, kỹ thuật cắt cụm, nối âm, chặn âm, lướt âm trong cụm + thực hành GHI ÂM gởi bài mỗi bài.
Học viên được chỉnh sửa phát âm từng âm, từng từ.

- Giảm 10% học phí cho học viên cũ
- Đối với học viên mới: 100% học phí cho khóa đầu tiên, giảm 10% học phí từ khóa thứ 2 trở đi
- Nhận link tài liệu 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
- Tham gia nhóm cùng học với đồng đội để có động lực học
https://zalo.me/g/ymyvie784
NHẮN TIN MÌNH NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ NHÉ
Trần Lê Khánh Phương
Zalo: 0937 270 122
KHÓA 2
Buổi 50- Truyện chêm "WAITING" phần 1
https://youtu.be/i_CgZN-3Q-o

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM gồm 8 khóa
Mỗi khóa gồm 40 bài, thời hạn học 4 tháng (kể từ khi học viên đóng học phí)

Xuyên suốt 8 khóa: Học toàn bộ lý thuyết khẩu hình của bảng phiên âm quốc tế IPA, kỹ thuật cắt cụm, nối âm, chặn âm, lướt âm trong cụm + thực hành GHI ÂM gởi bài mỗi bài.
Học viên được chỉnh sửa phát âm từng âm, từng từ.

- Giảm 10% học phí cho học viên cũ
- Đối với học viên mới: 100% học phí cho khóa đầu tiên, giảm 10% học phí từ khóa thứ 2 trở đi
- Nhận link tài liệu 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
- Tham gia nhóm cùng học với đồng đội để có động lực học
https://zalo.me/g/ymyvie784
NHẮN TIN MÌNH NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ NHÉ
Trần Lê Khánh Phương
Zalo: 0937 270 122
KHÓA 2 trong số 8 của HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM
Buổi 43 - Buổi 43: Âm /ɝː/- Bảng ký hiệu phiên âm quốc tế IPA
https://youtu.be/y4UvW-0s5xE

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM
Học toàn bộ lý thuyết khẩu hình của bảng phiên âm quốc tế IPA, kỹ thuật cắt cụm, nối âm, chặn âm, lướt âm trong cụm + thực hành GHI ÂM gởi bài mỗi bài.
Học viên được chỉnh sửa phát âm từng âm, từng từ.
ĐĂNG KÝ TRONG THÁNG 4/2022, nhận ngay ƯU ĐÃI:
- Giảm 10% học phí cho học viên cũ
- Đối với học viên mới: 100% học phí cho khóa đầu tiên, giảm 10% học phí từ khóa thứ 2 trở đi
- Nhận link tài liệu 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
- Tham gia nhóm cùng học với đồng đội để có động lực học
NHẮN TIN MÌNH NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ NHÉ
Buổi 37b: Âm /æ/ [Phần 2]- Bảng ký hiệu phiên âm quốc tế IPA
https://youtu.be/IySktVm9740

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM
Học toàn bộ lý thuyết khẩu hình của bảng phiên âm quốc tế IPA, kỹ thuật cắt cụm, nối âm, chặn âm, lướt âm trong cụm + thực hành GHI ÂM gởi bài mỗi bài.
Học viên được chỉnh sửa phát âm từng âm, từng từ.
ĐĂNG KÝ TRONG THÁNG 4/2022, nhận ngay ƯU ĐÃI:
- Giảm 10% học phí cho học viên cũ
- Đối với học viên mới: 100% học phí cho khóa đầu tiên, giảm 10% học phí từ khóa thứ 2 trở đi
- Nhận link tài liệu 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
- Tham gia nhóm cùng học với đồng đội để có động lực học
NHẮN TIN MÌNH NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ NHÉ
Buổi 36 -Truyện chêm "POLLUTION" phần 1
https: https://youtu.be/Cj2rDFwBXWs

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM
Học toàn bộ lý thuyết khẩu hình của bảng phiên âm quốc tế IPA, kỹ thuật cắt cụm, nối âm, chặn âm, lướt âm trong cụm + thực hành GHI ÂM gởi bài mỗi bài.
Học viên được chỉnh sửa phát âm từng âm, từng từ.
ĐĂNG KÝ TRONG THÁNG 4/2022, nhận ngay ƯU ĐÃI:
- Giảm 10% học phí cho học viên cũ
- Đối với học viên mới: 100% học phí cho khóa đầu tiên, giảm 10% học phí từ khóa thứ 2 trở đi
- Nhận link tài liệu 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
- Tham gia nhóm cùng học với đồng đội để có động lực học
NHẮN TIN MÌNH NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ NHÉ
Buổi 35 -Truyện chêm "ENVIRONMENT" phần 2
https://youtu.be/ay3oSSApEeghttps://youtu.be/CNRLLnMPoog
HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM
Học toàn bộ lý thuyết khẩu hình của bảng phiên âm quốc tế IPA, kỹ thuật cắt cụm, nối âm, chặn âm, lướt âm trong cụm + thực hành GHI ÂM gởi bài mỗi bài.
Học viên được chỉnh sửa phát âm từng âm, từng từ.
ĐĂNG KÝ TRONG THÁNG 4/2022, nhận ngay ƯU ĐÃI:
- Giảm 10% học phí cho học viên cũ
- Đối với học viên mới: 100% học phí cho khóa đầu tiên, giảm 10% học phí từ khóa thứ 2 trở đi
- Nhận link tài liệu 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
- Tham gia nhóm cùng học với đồng đội để có động lực học
NHẮN TIN MÌNH NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ NHÉ
Buổi 33 -Truyện chêm ENVIRONMENT phần 1
https://youtu.be/Q3Hqyj4mNHk

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM
Học toàn bộ lý thuyết khẩu hình của bảng phiên âm quốc tế IPA, kỹ thuật cắt cụm, nối âm, chặn âm, lướt âm trong cụm + thực hành GHI ÂM gởi bài mỗi bài.
Học viên được chỉnh sửa phát âm từng âm, từng từ.
ĐĂNG KÝ TRONG THÁNG 4/2022, nhận ngay ƯU ĐÃI:
- Giảm 10% học phí cho học viên cũ
- Đối với học viên mới: 100% học phí cho khóa đầu tiên, giảm 10% học phí từ khóa thứ 2 trở đi
- Nhận link tài liệu 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
- Tham gia nhóm cùng học với đồng đội để có động lực học
NHẮN TIN MÌNH NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ NHÉ
Buổi 31b: âm /e/
https://youtu.be/gvG31w8EvA8

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM
Học toàn bộ lý thuyết khẩu hình của bảng phiên âm quốc tế IPA, kỹ thuật cắt cụm, nối âm, chặn âm, lướt âm trong cụm + thực hành GHI ÂM gởi bài mỗi bài.
Học viên được chỉnh sửa phát âm từng âm, từng từ.
ĐĂNG KÝ TRONG THÁNG 4/2022, nhận ngay ƯU ĐÃI:
- Giảm 10% học phí cho học viên cũ
- Đối với học viên mới: 100% học phí cho khóa đầu tiên, giảm 10% học phí từ khóa thứ 2 trở đi
- Nhận link tài liệu 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
- Tham gia nhóm cùng học với đồng đội để có động lực học
NHẮN TIN MÌNH NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ NHÉ
💥Buổi 3️⃣0️⃣ -Truyện chêm TECHNOLOGY phần 2💥
https://youtu.be/_Y2q1iS_x_A

❤HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM❤
Học toàn bộ lý thuyết khẩu hình của bảng phiên âm quốc tế IPA, kỹ thuật cắt cụm, nối âm, chặn âm, lướt âm trong cụm + thực hành GHI ÂM gởi bài mỗi bài.
👍Học viên được chỉnh sửa phát âm từng âm, từng từ.
ĐĂNG KÝ TRONG THÁNG 3/2022, nhận ngay ƯU ĐÃI:
- Giảm 50% học phí (giá gốc 300k/3 tháng, giảm còn 150k/3 tháng)
- Nhận link tài liệu 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
- Tham gia nhóm cùng học với đồng đội để có động lực học
📲NHẮN TIN MÌNH NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ NHÉ
Buổi 25a: Âm /ɔ:r/
https://youtu.be/oEyqXRHAsW0
Ngày mai, thứ Năm (16/3) mình sẽ live tiếp phần b của buổi 25 nhé
Mình đã đăng bài vào lớp học, các bạn học viên vào lớp để lấy tài liệu nhé
Học viên gởi bài vào nhóm HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM https://zalo.me/g/ymyvie784 từ 8h sáng đến 11h tối, ngoài khung giờ này thì gởi tn riêng mình
Thành viên mới đăng ký học thử 24h thì nt riêng mình
Khóa hiện tại từ tháng 01.01 đến 30.04.2022 (3 tháng), học viên đăng ký trễ thì gởi bài ghi âm bù nhé
Mình sẽ xóa thành viên nếu nt lung tung, làm phiền thành viên khác

"PRACTICE MAKES PERFECT"
- Try to learn about 10 new words per day/ Cố gắng học khoảng 10 t?

Operating as usual

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2-BUỔI 75 -Truyện chêm TATOOS 15/06/2022

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2-BUỔI 75 -Truyện chêm TATOOS

KHÓA 2
Buổi 75: Truyện chêm "TATOOS"
https://youtu.be/HhwbJ227wjM

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM gồm 8 khóa
Mỗi khóa gồm 40 bài, thời hạn học 4 tháng (kể từ khi học viên đóng học phí)

Xuyên suốt 8 khóa: Học toàn bộ lý thuyết khẩu hình của bảng phiên âm quốc tế IPA, kỹ thuật cắt cụm, nối âm, chặn âm, lướt âm trong cụm + thực hành GHI ÂM gởi bài mỗi bài.
Học viên được chỉnh sửa phát âm từng âm, từng từ.

ƯU ĐÃI THÁNG 6/2022 (từ 1.6 đến 30.6.2022)
- Học phí: 400.000 đồng
- Giảm 10% học phí cho học viên cũ (360.000 đồng)
- Nhận link tài liệu 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
- Tham gia nhóm cùng học với đồng đội để có động lực học
https://zalo.me/g/ymyvie784
NHẮN TIN MÌNH NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ NHÉ
Trần Lê Khánh Phương
Zalo: 0937 270 122

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2-BUỔI 75 -Truyện chêm TATOOS HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2-BUỔI 75 -Truyện chêm TATOOSKênh tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSeVMxcLw/ Link video bài truyện chêm: https://vt.tiktok.co...

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2-BUỔI 71 -Truyện chêm HEALTHY FOOD part 1 10/06/2022

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2-BUỔI 71 -Truyện chêm HEALTHY FOOD part 1

KHÓA 2
Buổi 71 -Truyện chêm "HEALTHY FOOD" part 1
https://youtu.be/aoF3keufekg

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM gồm 8 khóa
Mỗi khóa gồm 40 bài, thời hạn học 4 tháng (kể từ khi học viên đóng học phí)

Xuyên suốt 8 khóa: Học toàn bộ lý thuyết khẩu hình của bảng phiên âm quốc tế IPA, kỹ thuật cắt cụm, nối âm, chặn âm, lướt âm trong cụm + thực hành GHI ÂM gởi bài mỗi bài.
Học viên được chỉnh sửa phát âm từng âm, từng từ.

ƯU ĐÃI THÁNG 6/2022 (từ 1.6 đến 30.6.2022)
- Học phí: 400.000 đồng
- Giảm 10% học phí cho học viên cũ (360.000 đồng)
- Nhận link tài liệu 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
- Tham gia nhóm cùng học với đồng đội để có động lực học
https://zalo.me/g/ymyvie784
NHẮN TIN MÌNH NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ NHÉ
Trần Lê Khánh Phương
Zalo: 0937 270 122

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2-BUỔI 71 -Truyện chêm HEALTHY FOOD part 1 HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2-BUỔI 71 -Truyện chêm HEALTHY FOOD part 1Kênh tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSeVMxcLw/ Link video bài truyện chêm: https:...

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2- buổi 70 : âm /t/ - Học phát âm cho người mất gốc 10/06/2022

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2- buổi 70 : âm /t/ - Học phát âm cho người mất gốc

KHÓA 2
Buổi 70: Âm /t/- Bảng ký hiệu phiên âm quốc tế IPA
https://youtu.be/nTB-XQbUvr8

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM gồm 8 khóa
Mỗi khóa gồm 40 bài, thời hạn học 4 tháng (kể từ khi học viên đóng học phí)

Xuyên suốt 8 khóa: Học toàn bộ lý thuyết khẩu hình của bảng phiên âm quốc tế IPA, kỹ thuật cắt cụm, nối âm, chặn âm, lướt âm trong cụm + thực hành GHI ÂM gởi bài mỗi bài.
Học viên được chỉnh sửa phát âm từng âm, từng từ.

ƯU ĐÃI THÁNG 6/2022 (từ 1.6 đến 30.6.2022)
- Học phí: 400.000 đồng
- Giảm 10% học phí cho học viên cũ (360.000 đồng)
- Nhận link tài liệu 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
- Tham gia nhóm cùng học với đồng đội để có động lực học
https://zalo.me/g/ymyvie784
NHẮN TIN MÌNH NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ NHÉ
Trần Lê Khánh Phương
Zalo: 0937 270 122

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2- buổi 70 : âm /t/ - Học phát âm cho người mất gốc HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2- buổi 70 : âm /t/ - Học phát âm cho người mất gốcKênh tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSexW1HwK/ Nhóm zalo chỉnh phát âm mỗ...

08/06/2022

💥HỌC ONLINE - CẢI THIỆN TIẾNG ANH TẠI NHÀ💥
Các khóa học 1 kèm 1:
1️⃣ Tiếng Anh Trẻ Em (4-6 tuổi)
2️⃣ Tiếng Anh Trẻ Em (7-12 tuổi)
3️⃣ Tiếng Anh trẻ Em luyện thi chứng chỉ STARTERS, MOVERS, FLYERS (7-12 tuổi)
4️⃣ Luyện Giao tiếp 121 chủ đề thông dụng
5️⃣ Luyện Giao tiếp + Phát triển ý tưởng
6️⃣ Luyện phát âm cấp tốc trong 3 buổi học
7️⃣ Luyện phát âm - cải thiện giọng

và 💫HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM💫 gồm 8 khóa dành cho học viên muốn học linh động thời gian, thực hành nhiều và có giáo viên sữa lỗi chi tiết.
❤Nhấp vào link để xem tư vấn chi tiết từng khóa học nhé: 👇👇👇👇
https://bit.ly/3Q7hsRv
--> Zalo: Ms. Phuong 0️⃣9️⃣3️⃣7️⃣2️⃣7️⃣0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣ (Phát Âm Tiếng Anh Từ Số Không)

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2- buổi 67 : âm /b/ - Học phát âm cho người mất gốc 05/06/2022

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2- buổi 67 : âm /b/ - Học phát âm cho người mất gốc

KHÓA 2
Buổi 67: Âm /b/- Bảng ký hiệu phiên âm quốc tế IPA
https://youtu.be/WNp6pTNOwvo

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM gồm 8 khóa
Mỗi khóa gồm 40 bài, thời hạn học 4 tháng (kể từ khi học viên đóng học phí)

Xuyên suốt 8 khóa: Học toàn bộ lý thuyết khẩu hình của bảng phiên âm quốc tế IPA, kỹ thuật cắt cụm, nối âm, chặn âm, lướt âm trong cụm + thực hành GHI ÂM gởi bài mỗi bài.
Học viên được chỉnh sửa phát âm từng âm, từng từ.

ƯU ĐÃI THÁNG 5/2022 (từ 1.5 đến 31.5.2022)
- Giảm 10% học phí cho học viên cũ
- Đối với học viên mới: 100% học phí cho khóa đầu tiên, giảm 10% học phí từ khóa thứ 2 trở đi
- Nhận link tài liệu 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
- Tham gia nhóm cùng học với đồng đội để có động lực học
https://zalo.me/g/ymyvie784
NHẮN TIN MÌNH NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ NHÉ
Trần Lê Khánh Phương
Zalo: 0937 270 122

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2- buổi 67 : âm /b/ - Học phát âm cho người mất gốc HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2- buổi 67 : âm /b/ - Học phát âm cho người mất gốcKênh tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSexW1HwK/ Nhóm zalo chỉnh phát âm mỗ...

Từ Vựng tiếng Anh từ số 0 on TikTok 01/06/2022

Từ Vựng tiếng Anh từ số 0 on TikTok

Bây giờ mình livestream PHÁT ÂM ở kênh tiktok tuvungtienganhtuso0 nhé!
https://vt.tiktok.com/ZSexW1HwK/

Từ Vựng tiếng Anh từ số 0 on TikTok 48.0k Followers, 780 Following, 120.0k Likes - Watch awesome short videos created by Từ Vựng tiếng Anh từ số 0

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2- buổi 64 : âm /p/ - Học phát âm cho người mất gốc 27/05/2022

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2- buổi 64 : âm /p/ - Học phát âm cho người mất gốc

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2- buổi 64 : âm /p/ - Học phát âm cho người mất gốc HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2- buổi 64 : âm /p/ - Học phát âm cho người mất gốcKênh tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSexW1HwK/ Nhóm zalo chỉnh phát âm mỗ...

15/05/2022

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2- buổi 58 : âm /aʊ/ - Học phát âm cho người mất gốc

KHÓA 2
Buổi 58: Âm /aʊ/- Bảng ký hiệu phiên âm quốc tế IPA
https://youtu.be/G68nReY-Os0

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM gồm 8 khóa
Mỗi khóa gồm 40 bài, thời hạn học 4 tháng (kể từ khi học viên đóng học phí)

Xuyên suốt 8 khóa: Học toàn bộ lý thuyết khẩu hình của bảng phiên âm quốc tế IPA, kỹ thuật cắt cụm, nối âm, chặn âm, lướt âm trong cụm + thực hành GHI ÂM gởi bài mỗi bài.
Học viên được chỉnh sửa phát âm từng âm, từng từ.

ƯU ĐÃI THÁNG 5/2022 (từ 1.5 đến 31.5.2022)
- Giảm 10% học phí cho học viên cũ
- Đối với học viên mới: 100% học phí cho khóa đầu tiên, giảm 10% học phí từ khóa thứ 2 trở đi
- Nhận link tài liệu 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
- Tham gia nhóm cùng học với đồng đội để có động lực học
https://zalo.me/g/ymyvie784
NHẮN TIN MÌNH NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ NHÉ
Trần Lê Khánh Phương
Zalo: 0937 270 122

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2- buổi 58 : âm /aʊ/ - Học phát âm cho người mất gốc HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2- buổi 58 : âm /aʊ/ - Học phát âm cho người mất gốcKênh tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSexW1HwK/ Nhóm zalo chỉnh phát âm m...

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2-BUỔI 53 -Truyện chêm FLOWER 09/05/2022

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2-BUỔI 53 -Truyện chêm FLOWER

KHÓA 2
Buổi 53 -Truyện chêm "FLOWER"
https://youtu.be/nObv3GtNefI

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM gồm 8 khóa
Mỗi khóa gồm 40 bài, thời hạn học 4 tháng (kể từ khi học viên đóng học phí)

Xuyên suốt 8 khóa: Học toàn bộ lý thuyết khẩu hình của bảng phiên âm quốc tế IPA, kỹ thuật cắt cụm, nối âm, chặn âm, lướt âm trong cụm + thực hành GHI ÂM gởi bài mỗi bài.
Học viên được chỉnh sửa phát âm từng âm, từng từ.

ƯU ĐÃI THÁNG 5/2022 (từ 1.5 đến 31.5.2022)
- Giảm 10% học phí cho học viên cũ
- Đối với học viên mới: 100% học phí cho khóa đầu tiên, giảm 10% học phí từ khóa thứ 2 trở đi
- Nhận link tài liệu 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
- Tham gia nhóm cùng học với đồng đội để có động lực học
https://zalo.me/g/ymyvie784
NHẮN TIN MÌNH NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ NHÉ
Trần Lê Khánh Phương
Zalo: 0937 270 122

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2-BUỔI 53 -Truyện chêm FLOWER HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2-BUỔI 53 -Truyện chêm FLOWER Kênh tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSeVMxcLw/ Link video bài truyện chêm: https://vt.tiktok....

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2-BUỔI 51 -Truyện chêm WAITING phần 2 05/05/2022

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2-BUỔI 51 -Truyện chêm WAITING phần 2

KHÓA 2
Buổi 51- Truyện chêm "WAITING" phần 2
https://youtu.be/x4q1aanguSQ

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM gồm 8 khóa
Mỗi khóa gồm 40 bài, thời hạn học 4 tháng (kể từ khi học viên đóng học phí)

Xuyên suốt 8 khóa: Học toàn bộ lý thuyết khẩu hình của bảng phiên âm quốc tế IPA, kỹ thuật cắt cụm, nối âm, chặn âm, lướt âm trong cụm + thực hành GHI ÂM gởi bài mỗi bài.
Học viên được chỉnh sửa phát âm từng âm, từng từ.

- Giảm 10% học phí cho học viên cũ
- Đối với học viên mới: 100% học phí cho khóa đầu tiên, giảm 10% học phí từ khóa thứ 2 trở đi
- Nhận link tài liệu 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
- Tham gia nhóm cùng học với đồng đội để có động lực học
https://zalo.me/g/ymyvie784
NHẮN TIN MÌNH NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ NHÉ
Trần Lê Khánh Phương
Zalo: 0937 270 122

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2-BUỔI 51 -Truyện chêm WAITING phần 2 HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2-BUỔI 51 -Truyện chêm WAITING phần 2Kênh tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSeVMxcLw/ Link video bài truyện chêm: https://vt....

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2-BUỔI 50 -Truyện chêm WAITING phần 1 04/05/2022

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2-BUỔI 50 -Truyện chêm WAITING phần 1

KHÓA 2
Buổi 50- Truyện chêm "WAITING" phần 1
https://youtu.be/i_CgZN-3Q-o

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM gồm 8 khóa
Mỗi khóa gồm 40 bài, thời hạn học 4 tháng (kể từ khi học viên đóng học phí)

Xuyên suốt 8 khóa: Học toàn bộ lý thuyết khẩu hình của bảng phiên âm quốc tế IPA, kỹ thuật cắt cụm, nối âm, chặn âm, lướt âm trong cụm + thực hành GHI ÂM gởi bài mỗi bài.
Học viên được chỉnh sửa phát âm từng âm, từng từ.

- Giảm 10% học phí cho học viên cũ
- Đối với học viên mới: 100% học phí cho khóa đầu tiên, giảm 10% học phí từ khóa thứ 2 trở đi
- Nhận link tài liệu 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
- Tham gia nhóm cùng học với đồng đội để có động lực học
https://zalo.me/g/ymyvie784
NHẮN TIN MÌNH NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ NHÉ
Trần Lê Khánh Phương
Zalo: 0937 270 122

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2-BUỔI 50 -Truyện chêm WAITING phần 1 HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2-BUỔI 50 -Truyện chêm WAITING phần 1Kênh tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSeVMxcLw/ Link video bài truyện chêm: https://vt....

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2- buổi 43 : âm /ɝː/ 27/04/2022

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2- buổi 43 : âm /ɝː/

KHÓA 2 trong số 8 của HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM
Buổi 43 - Buổi 43: Âm /ɝː/- Bảng ký hiệu phiên âm quốc tế IPA
https://youtu.be/y4UvW-0s5xE

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM
Học toàn bộ lý thuyết khẩu hình của bảng phiên âm quốc tế IPA, kỹ thuật cắt cụm, nối âm, chặn âm, lướt âm trong cụm + thực hành GHI ÂM gởi bài mỗi bài.
Học viên được chỉnh sửa phát âm từng âm, từng từ.
ĐĂNG KÝ TRONG THÁNG 4/2022, nhận ngay ƯU ĐÃI:
- Giảm 10% học phí cho học viên cũ
- Đối với học viên mới: 100% học phí cho khóa đầu tiên, giảm 10% học phí từ khóa thứ 2 trở đi
- Nhận link tài liệu 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
- Tham gia nhóm cùng học với đồng đội để có động lực học
NHẮN TIN MÌNH NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ NHÉ

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2- buổi 43 : âm /ɝː/ HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM-KHÓA 2- buổi 43 : âm /ɝː/ - Học phát âm cho người mất gốcKênh tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSexW1HwK/ Nhóm zalo chỉnh phát âm m...

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 37b : âm /æ/ [phần 2] - Học phát âm cho người mất gốc 19/04/2022

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 37b : âm /æ/ [phần 2] - Học phát âm cho người mất gốc

Buổi 37b: Âm /æ/ [Phần 2]- Bảng ký hiệu phiên âm quốc tế IPA
https://youtu.be/IySktVm9740

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM
Học toàn bộ lý thuyết khẩu hình của bảng phiên âm quốc tế IPA, kỹ thuật cắt cụm, nối âm, chặn âm, lướt âm trong cụm + thực hành GHI ÂM gởi bài mỗi bài.
Học viên được chỉnh sửa phát âm từng âm, từng từ.
ĐĂNG KÝ TRONG THÁNG 4/2022, nhận ngay ƯU ĐÃI:
- Giảm 10% học phí cho học viên cũ
- Đối với học viên mới: 100% học phí cho khóa đầu tiên, giảm 10% học phí từ khóa thứ 2 trở đi
- Nhận link tài liệu 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
- Tham gia nhóm cùng học với đồng đội để có động lực học
NHẮN TIN MÌNH NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ NHÉ

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 37b : âm /æ/ [phần 2] - Học phát âm cho người mất gốc HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 37b : âm /æ/ [phần 2] - Học phát âm cho người mất gốcKênh tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSexW1HwK/ Nhóm zalo chỉnh phát âm ...

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 36 -Truyện chêm POLLUTION phần 1 14/04/2022

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 36 -Truyện chêm POLLUTION phần 1

Buổi 36 -Truyện chêm "POLLUTION" phần 1
https: https://youtu.be/Cj2rDFwBXWs

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM
Học toàn bộ lý thuyết khẩu hình của bảng phiên âm quốc tế IPA, kỹ thuật cắt cụm, nối âm, chặn âm, lướt âm trong cụm + thực hành GHI ÂM gởi bài mỗi bài.
Học viên được chỉnh sửa phát âm từng âm, từng từ.
ĐĂNG KÝ TRONG THÁNG 4/2022, nhận ngay ƯU ĐÃI:
- Giảm 10% học phí cho học viên cũ
- Đối với học viên mới: 100% học phí cho khóa đầu tiên, giảm 10% học phí từ khóa thứ 2 trở đi
- Nhận link tài liệu 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
- Tham gia nhóm cùng học với đồng đội để có động lực học
NHẮN TIN MÌNH NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ NHÉ

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 36 -Truyện chêm POLLUTION phần 1 HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 36 -Truyện chêm POLLUTION phần 1 - Học phát âm cho người mất gốcKênh tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSeVMxcLw/ Link video b...

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 34: âm /er/ - Học phát âm cho người mất gốc 11/04/2022

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 34: âm /er/ - Học phát âm cho người mất gốc

Buổi 35 -Truyện chêm "ENVIRONMENT" phần 2
https://youtu.be/ay3oSSApEeghttps://youtu.be/CNRLLnMPoog
HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM
Học toàn bộ lý thuyết khẩu hình của bảng phiên âm quốc tế IPA, kỹ thuật cắt cụm, nối âm, chặn âm, lướt âm trong cụm + thực hành GHI ÂM gởi bài mỗi bài.
Học viên được chỉnh sửa phát âm từng âm, từng từ.
ĐĂNG KÝ TRONG THÁNG 4/2022, nhận ngay ƯU ĐÃI:
- Giảm 10% học phí cho học viên cũ
- Đối với học viên mới: 100% học phí cho khóa đầu tiên, giảm 10% học phí từ khóa thứ 2 trở đi
- Nhận link tài liệu 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
- Tham gia nhóm cùng học với đồng đội để có động lực học
NHẮN TIN MÌNH NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ NHÉ

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 34: âm /er/ - Học phát âm cho người mất gốc HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 34: âm /er/ - Học phát âm cho người mất gốcKênh tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSexW1HwK/ Nhóm zalo chỉnh phát âm mỗi ngày: ...

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 33 -Truyện chêm ENVIRONMENT phần 1 07/04/2022

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 33 -Truyện chêm ENVIRONMENT phần 1

Buổi 33 -Truyện chêm ENVIRONMENT phần 1
https://youtu.be/Q3Hqyj4mNHk

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM
Học toàn bộ lý thuyết khẩu hình của bảng phiên âm quốc tế IPA, kỹ thuật cắt cụm, nối âm, chặn âm, lướt âm trong cụm + thực hành GHI ÂM gởi bài mỗi bài.
Học viên được chỉnh sửa phát âm từng âm, từng từ.
ĐĂNG KÝ TRONG THÁNG 4/2022, nhận ngay ƯU ĐÃI:
- Giảm 10% học phí cho học viên cũ
- Đối với học viên mới: 100% học phí cho khóa đầu tiên, giảm 10% học phí từ khóa thứ 2 trở đi
- Nhận link tài liệu 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
- Tham gia nhóm cùng học với đồng đội để có động lực học
NHẮN TIN MÌNH NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ NHÉ

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 33 -Truyện chêm ENVIRONMENT phần 1 HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 33 -Truyện chêm ENVIRONMENT phần 1 - Học phát âm cho người mất gốcKênh tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSeVMxcLw/ Link video...

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 31b: âm /e/ - Học phát âm cho người mất gốc 02/04/2022

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 31b: âm /e/ - Học phát âm cho người mất gốc

Buổi 31b: âm /e/
https://youtu.be/gvG31w8EvA8

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM
Học toàn bộ lý thuyết khẩu hình của bảng phiên âm quốc tế IPA, kỹ thuật cắt cụm, nối âm, chặn âm, lướt âm trong cụm + thực hành GHI ÂM gởi bài mỗi bài.
Học viên được chỉnh sửa phát âm từng âm, từng từ.
ĐĂNG KÝ TRONG THÁNG 4/2022, nhận ngay ƯU ĐÃI:
- Giảm 10% học phí cho học viên cũ
- Đối với học viên mới: 100% học phí cho khóa đầu tiên, giảm 10% học phí từ khóa thứ 2 trở đi
- Nhận link tài liệu 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
- Tham gia nhóm cùng học với đồng đội để có động lực học
NHẮN TIN MÌNH NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ NHÉ

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 31b: âm /e/ - Học phát âm cho người mất gốc HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 31b: âm /e/ - Học phát âm cho người mất gốcKênh tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSexW1HwK/ Nhóm zalo chỉnh phát âm mỗi ngày: ...

Photos from 15 phút học Tiếng Anh mỗi ngày cho người mất gốc's post 28/03/2022

💥Buổi 3️⃣0️⃣ -Truyện chêm TECHNOLOGY phần 2💥
https://youtu.be/_Y2q1iS_x_A

❤HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM❤
Học toàn bộ lý thuyết khẩu hình của bảng phiên âm quốc tế IPA, kỹ thuật cắt cụm, nối âm, chặn âm, lướt âm trong cụm + thực hành GHI ÂM gởi bài mỗi bài.
👍Học viên được chỉnh sửa phát âm từng âm, từng từ.
ĐĂNG KÝ TRONG THÁNG 3/2022, nhận ngay ƯU ĐÃI:
- Giảm 50% học phí (giá gốc 300k/3 tháng, giảm còn 150k/3 tháng)
- Nhận link tài liệu 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
- Tham gia nhóm cùng học với đồng đội để có động lực học
📲NHẮN TIN MÌNH NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ NHÉ

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 25a: âm /ɔ:r/ - Học phát âm cho người mất gốc 16/03/2022

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 25a: âm /ɔ:r/ - Học phát âm cho người mất gốc

Buổi 25a: Âm /ɔ:r/
https://youtu.be/oEyqXRHAsW0
Ngày mai, thứ Năm (16/3) mình sẽ live tiếp phần b của buổi 25 nhé
Mình đã đăng bài vào lớp học, các bạn học viên vào lớp để lấy tài liệu nhé
Học viên gởi bài vào nhóm HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM https://zalo.me/g/ymyvie784 từ 8h sáng đến 11h tối, ngoài khung giờ này thì gởi tn riêng mình
Thành viên mới đăng ký học thử 24h thì nt riêng mình
Khóa hiện tại từ tháng 01.01 đến 30.04.2022 (3 tháng), học viên đăng ký trễ thì gởi bài ghi âm bù nhé
Mình sẽ xóa thành viên nếu nt lung tung, làm phiền thành viên khác

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 25a: âm /ɔ:r/ - Học phát âm cho người mất gốc HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 25a: âm /ɔ:r/ - Học phát âm cho người mất gốcKênh tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSexW1HwK/ Nhóm zalo chỉnh phát âm mỗi ngày...

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 24 -Truyện chêm A BUSY DAY phần 2 - Học phát âm cho người mất gốc 14/03/2022

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 24 -Truyện chêm A BUSY DAY phần 2 - Học phát âm cho người mất gốc

Buổi 24: A BUSY DAY part 2
https://youtu.be/EnQEkmhQoMk
Mình đã đăng bài vào lớp học, các bạn học viên vào lớp để lấy tài liệu nhé
Học viên gởi bài vào nhóm HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM https://zalo.me/g/ymyvie784 từ 8h sáng đến 11h tối, ngoài khung giờ này thì gởi tn riêng mình
Thành viên mới đăng ký học thử 24h thì nt riêng mình
Khóa hiện tại từ tháng 01.01 đến 30.04.2022 (3 tháng), học viên đăng ký trễ thì gởi bài ghi âm bù nhé
Mình sẽ xóa thành viên nếu nt lung tung, làm phiền thành viên khác

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 24 -Truyện chêm A BUSY DAY phần 2 - Học phát âm cho người mất gốc HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 24 -Truyện chêm A BUSY DAY phần 2 - Học phát âm cho người mất gốcKênh tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSeVMxcLw/ Link video ...

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 23 -Truyện chêm A BUSY DAY phần 1 - Học phát âm cho người mất gốc 12/03/2022

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 23 -Truyện chêm A BUSY DAY phần 1 - Học phát âm cho người mất gốc

Buổi 23: A BUSY DAY part 1
https://youtu.be/EIcq_TBN6yc
Mình đã đăng bài vào lớp học, các bạn học viên vào lớp để lấy tài liệu nhé
Học viên gởi bài vào nhóm HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM https://zalo.me/g/ymyvie784 từ 8h sáng đến 11h tối, ngoài khung giờ này thì gởi tn riêng mình
Thành viên mới đăng ký học thử 24h thì nt riêng mình
Khóa hiện tại từ tháng 01.01 đến 30.04.2022 (3 tháng), học viên đăng ký trễ thì gởi bài ghi âm bù nhé
Mình sẽ xóa thành viên nếu nt lung tung, làm phiền thành viên khác

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 23 -Truyện chêm A BUSY DAY phần 1 - Học phát âm cho người mất gốc HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 23 -Truyện chêm A BUSY DAY phần 1 - Học phát âm cho người mất gốcKênh tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSeVMxcLw/ Link video ...

02/03/2022

Buổi 19: Âm /a:/
https://youtu.be/flVy2GSchbw
Mình đã đăng bài vào lớp học, các bạn học viên vào lớp để lấy tài liệu nhé
Học viên gởi bài vào nhóm HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM https://zalo.me/g/ymyvie784 từ 8h sáng đến 11h tối, ngoài khung giờ này thì gởi tn riêng mình
Thành viên mới đăng ký học thử 24h thì nt riêng mình
Khóa hiện tại từ tháng 01.01 đến 30.04.2022 (3 tháng), học viên đăng ký trễ thì gởi bài ghi âm bù nhé
Mình sẽ xóa thành viên nếu nt lung tung, làm phiền thành viên khác

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 15 -Truyện chêm BOOKS phần 1 - Học phát âm cho người mất gốc 21/02/2022

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 15 -Truyện chêm BOOKS phần 1 - Học phát âm cho người mất gốc

Buổi 15: Truyện chêm BOOKS part 1
https://youtu.be/HcCzeXOPR60
Mình đã đăng bài vào lớp học, các bạn học viên vào lớp để lấy tài liệu nhé
Học viên gởi bài vào nhóm HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM https://zalo.me/g/ymyvie784 từ 8h sáng đến 11h tối, ngoài khung giờ này thì gởi tn riêng mình
Thành viên mới đăng ký học thử 24h thì nt riêng mình
Khóa hiện tại từ tháng 01.01 đến 30.04.2022 (3 tháng), học viên đăng ký trễ thì gởi bài ghi âm bù nhé
Mình sẽ xóa thành viên nếu nt lung tung, làm phiền thành viên khác

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 15 -Truyện chêm BOOKS phần 1 - Học phát âm cho người mất gốc HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 15 -Truyện chêm BOOKS phần 1 - Học phát âm cho người mất gốcKênh tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSeVMxcLw/ Link video bài t...

Zalo - HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM 19/02/2022

Zalo - HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM

Buổi 14: Truyện chêm OCEAN part 2
Mình đã đăng bài vào lớp học, các bạn học viên vào lớp để lấy tài liệu nhé
Học viên gởi bài vào nhóm HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM https://zalo.me/g/ymyvie784 từ 8h sáng đến 11h tối, ngoài khung giờ này thì gởi tn riêng mình
Thành viên mới đăng ký học thử 24h thì nt riêng mình
Khóa hiện tại từ tháng 01.01 đến 30.04.2022 (3 tháng), học viên đăng ký trễ thì gởi bài ghi âm bù nhé
Mình sẽ xóa thành viên nếu nt lung tung, làm phiền thành viên khác
https://youtu.be/Du_FwDw-MQg

Zalo - HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM Bấm vào đây để tham gia nhóm trên Zalo

18/02/2022

Từ liên kết (Linking words) về Thêm thông tin ((Adding informatio)
https://quizlet.com/_b3xxou?x=1qqt&i=1daxdn

Zalo - HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM 14/02/2022

Zalo - HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM

Buổi 12 - Truyện chêm OCEAN phần 1
Mình đã đăng bài vào lớp học, các bạn học viên vào lớp để lấy tài liệu nhé
Học viên gởi bài vào nhóm HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM https://zalo.me/g/ymyvie784 từ 8h sáng đến 11h tối, ngoài khung giờ này thì gởi tn riêng mình
Thành viên mới đăng ký học thử 24h thì nt riêng mình
Khóa hiện tại từ tháng 01.01 đến 30.04.2022 (3 tháng), học viên đăng ký trễ thì gởi bài ghi âm bù nhé
Mình sẽ xóa thành viên nếu nt lung tung, làm phiền thành viên khác
https://youtu.be/b6og98jBN0g

Zalo - HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM Bấm vào đây để tham gia nhóm trên Zalo

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 11: âm /u:/ - Học phát âm cho người mất gốc 12/02/2022

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 11: âm /u:/ - Học phát âm cho người mất gốc

Buổi 11 - âm /u:/
Mình đã đăng bài vào lớp học, các bạn học viên vào lớp để lấy tài liệu nhé
Học viên gởi bài vào nhóm từ 8h sáng đến 11h tối, ngoài khung giờ này thì gởi tn riêng mình
Thành viên mới đăng ký học thử 24h thì nt riêng mình
Khóa hiện tại từ tháng 01.01 đến 30.04.2022 (3 tháng), học viên đăng ký trễ thì gởi bài ghi âm bù nhé
Mình sẽ xóa thành viên nếu nt lung tung, làm phiền thành viên khác
https://youtu.be/kGQB_UtCcjs

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 11: âm /u:/ - Học phát âm cho người mất gốc HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 11: âm /u:/ - Học phát âm cho người mất gốcKênh tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSexW1HwK/ Nhóm zalo chỉnh phát âm mỗi ngày: ...

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 10 -Truyện chêm ENERGETIC - Học phát âm cho người mất gốc 11/02/2022

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 10 -Truyện chêm ENERGETIC - Học phát âm cho người mất gốc

Buổi 10 - Truyện chêm ENERGETIC
Mình đã đăng bài vào lớp học, các bạn học viên vào lớp để lấy tài liệu nhé
Học viên gởi bài vào nhóm từ 8h sáng đến 11h tối, ngoài khung giờ này thì gởi tn riêng mình
Thành viên mới đăng ký học thử 24h thì nt riêng mình
Khóa hiện tại từ tháng 01.01 đến 30.04.2022 (3 tháng), học viên đăng ký trễ thì gởi bài ghi âm bù nhé
Mình sẽ xóa thành viên nếu nt lung tung, làm phiền thành viên khác
https://youtu.be/4hIZa3JjhO8

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 10 -Truyện chêm ENERGETIC - Học phát âm cho người mất gốc HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 10 -Truyện chêm ENERGETIC - Học phát âm cho người mất gốcKênh tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSexW1HwK/ Link video bài truy...

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 9 -Truyện chêm SPRING phần 2 - Học phát âm cho người mất gốc 10/02/2022

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 9 -Truyện chêm SPRING phần 2 - Học phát âm cho người mất gốc

Buổi 9 - Truyện chêm SPRING - part 2
Mình đã đăng bài vào lớp học, các bạn học viên vào lớp để lấy tài liệu nhé
Học viên gởi bài vào nhóm từ 8h sáng đến 11h tối, ngoài khung giờ này thì gởi tn riêng mình
Thành viên mới đăng ký học thử 24h thì nt riêng mình
Khóa hiện tại từ tháng 01.01 đến 30.04.2022 (3 tháng), học viên đăng ký trễ thì gởi bài ghi âm bù nhé
Mình sẽ xóa thành viên nếu nt lung tung, làm phiền thành viên khác
https://youtu.be/-96pVVuH3qU

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 9 -Truyện chêm SPRING phần 2 - Học phát âm cho người mất gốc HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 9 -Truyện chêm SPRING phần 2 - Học phát âm cho người mất gốcKênh tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSexW1HwK/ Link video bài t...

Zalo - HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM 09/02/2022

Zalo - HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM

Buổi 8
Mình đã đăng bài vào lớp học, các bạn học viên vào lớp để lấy tài liệu nhé
Học viên gởi bài vào nhóm https://zalo.me/g/ymyvie784 từ 8h sáng đến 11h tối, ngoài khung giờ này thì gởi tn riêng mình
Thành viên mới đăng ký học thử 24h thì nt riêng mình
Khóa hiện tại từ tháng 01.01 đến 30.04.2022 (3 tháng), học viên đăng ký trễ thì gởi bài ghi âm bù nhé
Mình sẽ xóa thành viên nếu nt lung tung, làm phiền thành viên khác
https://youtu.be/uCFmtoIvwjY

Zalo - HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM Bấm vào đây để tham gia nhóm trên Zalo

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 7 -Truyện chêm SPRING phần 1 - Học phát âm cho người mất gốc 08/02/2022

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 7 -Truyện chêm SPRING phần 1 - Học phát âm cho người mất gốc

Buổi 7 - Truyện chêm SPRING - part 1
Mình đã đăng bài vào lớp học, các bạn học viên vào lớp để lấy tài liệu nhé
Học viên gởi bài vào nhóm HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM từ 8h sáng đến 11h tối, ngoài khung giờ này thì gởi tn riêng mình
Thành viên mới đăng ký học thử 24h thì nt riêng mình
Khóa hiện tại từ tháng 01.01 đến 30.04.2022 (3 tháng), học viên đăng ký trễ thì gởi bài ghi âm bù nhé
Mình sẽ xóa thành viên nếu nt lung tung, làm phiền thành viên khác
https://youtu.be/cI-K1TT_vIw

HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 7 -Truyện chêm SPRING phần 1 - Học phát âm cho người mất gốc HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM buổi 7 -Truyện chêm SPRING phần 1 - Học phát âm cho người mất gốcKênh tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSexW1HwK/ Link video bài t...

31/01/2022

Trong năm qua, bạn đã đạt được gì và nuối tiếc điều gì?

28/01/2022

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT
1️⃣ Mình ngưng các lớp học online từ ngày 29.1.2022 đến hết ngày 6.2.2022, bắt đầu 7.1.2022 dạy lại bình thường.
2️⃣ Lịch livestream PHÁT ÂM có 1 số thay đổi. Thứ Bảy (29.1.2022) live truyện chêm, nghỉ nguyên tuần từ 30.1 đến hết 6.2, thứ hai (7.2) truyện chêm, thứ ba (8.2) truyện chêm, thứ tư (9.2) ipa, thứ năm (10.2) truyện chêm, thứ sáu (11.2) ipa, thứ bảy (11.2) truyện chêm (BÙ TUẦN NGHỈ)
https://vt.tiktok.com/ZSexW1HwK/
3️⃣ Tạm ngưng live từ vựng đến khi hoạt động lại.
CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI BÌNH AN, THÀNH ĐẠT VAG THỊNH VƯỢNG
Tran Le Khanh Phuong
Tiktok: tuvungtienganhtuso0
Facebook: Tran Le Khanh Phuong
Fanpage: 15 phút học tiếng Anh mỗi ngày cho người mất gốc
Youtube: 15 phút học giao tiếp hằng ngày

26/01/2022

HỌC PHÁT ÂM KHÔNG KHÓ
Quan trọng là bạn có kiên trì hay không?
Link tham gia nhóm: https://zalo.me/g/ymyvie784
Livestream trên kênh tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSexW1HwK/
LỊCH HỌC: 2 4 7 hàng tuần

25/01/2022

Mình đã đăng file word tài liệu phát âm buổi hôm nay lên googleclassroom.com, link bên dưới
https://classroom.google.com/c/NDU3MzIxNTMwOTE5?cjc=jarxp2a
Hoặc bạn đăng nhập gmail bạn, rồi nhấn tham gia lớp với mã bên dưới
jarxp2a

24/01/2022

Vào nhóm học phát âm ngay và luôn nè, chỉ dành cho người kiên trì
https://zalo.me/g/ymyvie784

24/01/2022

Phát âm buổi 4 (Sat 22.01.2022)
Xem đầy đủ video tại: https://youtu.be/5xAOqSlD3Ro
Nhóm zalo HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN PHÁT ÂM : https://zalo.me/g/ymyvie784
Nhóm zalo HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN TỪ VỰNG: https://zalo.me/g/vmiwgj802
- Lịch học qua livestream: 12h trưa thứ 2 3 5 6 cn học từ vựng, 12h trưa thứ Tư học IPA, 12h trưa thứ Bảy học phát âm qua truyện chêm

23/01/2022

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
Nhóm zalo: https://zalo.me/g/ymyvie784
1. Lịch học: 12h trưa thứ 4 (học IPA) và 12h trưa thứ Bảy (truyện chêm)
2. Học qua livestream ở kênh tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSexW1HwK/
3. Trong buổi học: hướng dẫn lý thuyết + sửa phát âm (chỉ 2-3 người) trực tiếp trên live (cách 1: yêu cầu live chung, cách 2: nt riêng qua zalo để nhận ID zoom)
3. Sau buổi live, học viên vào nhóm nhận file tài liệu, bắt đầu ghi âm gởi bài (24h đối với học viên học thử và không giới hạn đối với học viên chính thức)
4. Học viên nộp bài tính từ sau buổi live đến trước buổi live kế tiếp, không nộp lại bài cũ, không nộp trễ hạn để hình thành thói quen học tập tích cực, không trì hoãn
5. Học viên chỉ gởi bài ghi âm, không Chào mình là tvm, cảm ơn, xin lỗi, hỏi han, .... để tránh làm phiền người khác
6. Học phí: 150k/ 3 tháng/ 24 buổi học
7. Học viên vào sau, bị trễ bài, nếu muốn học lại bài cũ, phải trả thêm học phí
THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI LÀ DO CHÍNH BẠN QUYẾT ĐỊNH. ĐỪNG BỎ CÔNG SỨC RA ĐỂ THỰC HIỆN ƯỚC MƠ CHO NGƯỜI KHÁC

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Website

Address

Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 08:00 - 22:00
Tuesday 08:00 - 22:00
Wednesday 08:00 - 22:00
Thursday 08:00 - 22:00
Friday 08:00 - 22:00
Saturday 08:00 - 22:00
Sunday 08:00 - 22:00

Other Tutors/Teachers in Ho Chi Minh City (show all)
Công TY TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục Great Ocean - DTD Công TY TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục Great Ocean - DTD
Ho Chi Minh City

Hỗ trợ cung ứng lao động và học tập sang thị trường Nhật Bản.

IELTS Fighter - Tạ Quang Bửu IELTS Fighter - Tạ Quang Bửu
926B Tạ Quang Bửu Phường 5 Quận 8
Ho Chi Minh City

IELTS Fighter- Tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.

Chi đoàn Nguyễn Thái Học - Quận 1 Chi đoàn Nguyễn Thái Học - Quận 1
71 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1
Ho Chi Minh City

Chi đoàn Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Thái Học - Quận 1

Luyện chữ đẹp Thủ Đức Luyện chữ đẹp Thủ Đức
Ho Chi Minh City

Chuyên luyện chữ đẹp và dạy vẽ tranh

Gia Sư LÊ QUÝ ĐÔN Gia Sư LÊ QUÝ ĐÔN
110 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Gia sư LÊ QUÝ ĐÔN cung cấp dịch vụ Gia sư chất lượng cao - Luyện thi Đại học

Hành Taiwan Hành Taiwan
17/25 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1
Ho Chi Minh City

Mình tên là Hành, mình là giáo viên Đài Loan dạy tiếng Trung ở ĐH.Mở TP.HCM.

Talk to Mr David - Giao tiếp với thầy David Talk to Mr David - Giao tiếp với thầy David
Minh Phụng, P9, Q11 HCM
Ho Chi Minh City, 72614

Với hơn 8 năm kinh nghiệm của thầy David tại VN. Hãy đến với thầy để cải th

IELTS BÉ TƯ VÕ - Người truyền lửa IELTS BÉ TƯ VÕ - Người truyền lửa
Số 72 - Đường Số 6 - Khu Phố 2 - Phường Linh Trung - Quận Thủ
Ho Chi Minh City

Với những khó khăn mà TƯ đã trãi qua Tư tự tin giúp bạn học TIẾNG ANH trở nê

Gia Sư Thiên Phúc_Nhận Dạy Đàn Organ Tại Nhà Khu Vực TP.HCM Gia Sư Thiên Phúc_Nhận Dạy Đàn Organ Tại Nhà Khu Vực TP.HCM
16/23 Đường Số 18, Bình Hưng Hòa, Bình Tân
Ho Chi Minh City, 71914

Chuyên nhận dạy đàn Piano Organ tại nhà cho bé từ 6 tuổi Khu vực Thành Phố Hồ

Lớp Toán Cô Hiệp - Sara Hiệp Lớp Toán Cô Hiệp - Sara Hiệp
4 Trịnh Đình Thảo
Ho Chi Minh City, 70

Chuyên dạy bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và luyện thi vào trường chuyên, trư?

Kho tài liệu giáo viên miễn phí Kho tài liệu giáo viên miễn phí
Quận 8
Ho Chi Minh City, 700000

Tổng hợp và sưu tầm, chia sẻ tới quý thầy cô kho sáng kiến, bài giảng, giáo ?

THIÊN NỮ BĂNG NHI THIÊN NỮ BĂNG NHI
4/12 Đường Số 2 Khu Phố 3 Phường Hiệp Bình Chánh Quận Thủ Đ
Ho Chi Minh City, 70000

Teaching - Collecting - Sharing Arts