Trường THCS Trần Phú - Quận 12, Ho Chi Minh City Videos

Videos by Trường THCS Trần Phú - Quận 12 in Ho Chi Minh City. Trường Thcs Trần Phú được thành lập ngày 1/8/2019

Other Trường THCS Trần Phú - Quận 12 videos

Hội thi Video clip: "Quyển sách em yêu" năm 2022Giới thiệu sách: Phạm Mai Hoa - Lớp 8A2#quyensachemyeuquan12

Hội thi Video clip: "Quyển sách em yêu" năm 2022Giới thiệu sách: Kiều Thuỷ Hương - Lớp 8A2#quyensachemyeuquan12

🥳🥳🥳CHUNG KẾT HỘI THI TIẾNG HÁT TRẦN PHÚ - LẦN 3 - NĂM HỌC 2021 - 2022🎼Bài hát dự thi: "Cô giáo em là hoa E Ban"🎤Trình bà...

🥳🥳🥳GIẢI I - KHỐI 8 - HỘI THI "NHẢY DÂY" - TỰ DO NAMBài dự thi: Huỳnh Xuân Tiến - Lớp 8A5---------

🥳🥳🥳CHUNG KẾT HỘI THI LÀM THIỆP ĐIỆN TỬ CHÚC MỪNG 20/11 - NĂM HỌC 2021 - 2022Bài dự thi: Lê Thiện An - Lớp 8A3---------❤️...

🥳🥳🥳CHUNG KẾT HỘI THI LÀM THIỆP ĐIỆN TỬ CHÚC MỪNG 20/11 - NĂM HỌC 2021 - 2022Bài dự thi: Phạm Minh Thư - Lớp 8A3---------...

🥳🥳🥳CHUNG KẾT HỘI THI LÀM THIỆP ĐIỆN TỬ CHÚC MỪNG 20/11 - NĂM HỌC 2021 - 2022Bài dự thi: Hoàng Quốc Kiến Văn - Phạm Trí H...

🥳🥳🥳CHUNG KẾT HỘI THI TIẾNG HÁT TRẦN PHÚ - LẦN 3 - NĂM HỌC 2021 - 2022🎼Bài hát dự thi: "Like My Father"🎤Trình bày: "Phan ...

🥳🥳🥳CHUNG KẾT HỘI THI TIẾNG HÁT TRẦN PHÚ - LẦN 3 - NĂM HỌC 2021 - 2022🎼Bài hát dự thi: "Proud of you"🎤Trình bày: "Đoàn Ng...

🥳🥳🥳CHUNG KẾT HỘI THI TIẾNG HÁT TRẦN PHÚ - LẦN 3 - NĂM HỌC 2021 - 2022🎼Bài hát dự thi: "Count on me "🎤Trình bày: "Nguyễn ...

🥳🥳🥳CHUNG KẾT HỘI THI TIẾNG HÁT TRẦN PHÚ - LẦN 3 - NĂM HỌC 2021 - 2022🎼Bài hát dự thi: "The Nights"🎤Trình bày: "Huỳnh Lê ...

🥳🥳🥳CHUNG KẾT HỘI THI TIẾNG HÁT TRẦN PHÚ - LẦN 3 - NĂM HỌC 2021 - 2022🎼Bài hát dự thi: "How far I'll go của Moana "🎤Trình...

🥳🥳🥳CHUNG KẾT HỘI THI TIẾNG HÁT TRẦN PHÚ - LẦN 3 - NĂM HỌC 2021 - 2022🎼Bài hát dự thi: "Nghĩa sư đồ"🎤Trình bày: "Nguyễn N...