The Bee's Knees Toeic, Ho Chi Minh City Videos

Videos by The Bee's Knees Toeic in Ho Chi Minh City. Study hard, play hard!

Toeic vocabularies - "Travel" ✈️🚘🚞 #englishisfun #toeic

Other The Bee's Knees Toeic videos

Toeic vocabularies - "Travel" ✈️🚘🚞 #englishisfun #toeic

Toeic vocabularies ✍️✍️✍️ #learnenglish #TOEIC

Toeic vocabularies - "Eating out" ✍️✍️✍️ #learnenglish #englishisfun #vocabulary #TOEIC

Differences between Toeic & Ielts #TOEIC #IELTS #LearnEnglish

Livestream chữa đề ETS 2023
Livestream chữa đề ETS 2023Test 6

Những câu Tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp hằng ngày 🤓🤓🤓 #learningenglish #speaking #toeic #toeiconline

Livestream chữa ETS 2023 - Test 5
Lịch livestream: 20h Thứ 3-5-7 mỗi tuần.

Bạn đang gặp khó khăn với kỹ năng nghe Tiếng Anh? Hãy tham gia những buổi học miễn phí qua livestream của The Bee's Knee...

Các từ nối phổ biến trong Tiếng Anh ⬆️⬆️⬆️ #learnenglish #englishlesson #englishfluency

Những lỗi thường mắc phải khi học Toeic ⬆️⬆️⬆️

#learnontiktok #learnenglish

Các từ để hỏi trong Tiếng Anh ⬆️⬆️⬆️

Listen and answer the question 🎧❓#learnontiktok #learnenglish #TOEIC #listeningskill

Listen and answer the question 🎧❓ #part3toeic #learningTOEIC #toeiconline

Học TA cùng idol "💸💸💸"

Welcome to The Bee's Knees' class - Study hard, play hard 😎😎😎

Listen and answer the question 🎧❓

Always be yourself 🥰

Listen and answer the question 🎧❓

It's time to practice English listening skill 🎧🎧🎧 Let's follow The Bee's Knees' Tiktok Channel to study English ✅✅✅