Thông tin Tuyển sinh Khoa Tài nguyên nước - Hcmunre, Ho Chi Minh City Videos

Videos by Thông tin Tuyển sinh Khoa Tài nguyên nước - Hcmunre in Ho Chi Minh City. Fanpage của Khoa Tài nguyên nước - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM

Chảy mãi những mạch nguồn!

Ngày Quốc tế hành động vì các dòng sông 14/3

#tainguyennuoc
#DTM

Other Thông tin Tuyển sinh Khoa Tài nguyên nước - Hcmunre videos

Chảy mãi những mạch nguồn!Ngày Quốc tế hành động vì các dòng sông 14/3#tainguyennuoc#DTM

Sửa đổi Luật Tài nguyên nước để Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả hơn nguồn Tài nguyên nước Quốc Gia

Các bạn sinh viên Khóa 07 lớp Quản lý và Kỹ thuật Tài nguyên nước thật dễ thương.Bảo vệ đồ án mà vui quá!!!#tainguyennu...