Self-Study

Self-Study

Comments

S

#Selfstudylibrary8 brings beneficial knowledge to human by natural science, moral values and insight to help human beings escape from suffering.

Mission: #Selfstudylibrary8 brings beneficial knowledge to humanity

[06/05/20]   Danh mà chi, lợi mà chi
Bèo mây bọt nước có ra gì.

Brut nature

Mother and Son love

Moms are superheroes. Fresh proof from Rajasthan.💪🐒

news.stanford.edu

Stanford students help connect farmers with food banks | Stanford News

From kindness to kindness we make the world better. (GlobalSsl8)

news.stanford.edu Stanford sophomores James Kanoff and Stella Delp created the not-for-profit FarmLink to salvage surplus food from farmers and donate it to overwhelmed food banks.

[05/15/20]   四海皆兄弟 - Brothers everywhere - Tứ hải giai huynh đệ

[05/12/20]   Regreening the desert with John. D Liu
More more than 15 years, cameraman and ecologist John D. Liu has been working on his worldwide mission to green deserts and to restore biodiversity.
Video source: Vpro Documentary

[05/11/20]   Không ra khỏi cửa,
Mà biết việc thiên hạ
Không dòm ngoài cửa,
Mà thấy đạo trời.
Càng ra xa,
Càng biết ít.
Bởi vậy, Thánh Nhân.
Không đi mà biết,
Không thấy mà hiểu,
Không làm mà nên.
Đạo Đức Kinh - Lão Tử

[05/10/20]   Fame and money is a poison snake. It can kill us with its poison. Always remind your consciousness should letting go of fame and money to have peaceful mind. (GlobalSsl8)

[05/08/20]   Hay un refrán español que reza así: Cortesía de sombrero, hace amistades y no cuesta dinero.

[05/04/20]   Các hành là pháp vô thường,
Sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui.

[05/03/20]   CHÁNH NGỮ
Tỷ-kheo từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.
Vị ấy từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy Tỷ-kheo ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.
Vị ấy từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác. Vị ấy nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.
Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.
Trích Kinh Sa Môn Quả

[05/03/20]   Thép đã tôi thế ấy.
How the steel was tempered.

[04/28/20]   Tam Đức: nhất viết Chánh Trực, nhị viết Cương Khắc, tam viết Nhu Khắc.
三德: 一曰正直, 二曰剛克, 三曰柔克

quantamagazine.org

How Space and Time Could Be a Quantum Error-Correcting Code | Quanta Magazine

If you understand which code space-time implements, it might help us in understanding the black hole interior. "Ahmed Almheiri"
https://www.quantamagazine.org/how-space-and-time-could-be-a-quantum-error-correcting-code-20190103/?fbclid=IwAR0tWah8bFItXLkUrMp-6x7KIHVZu58OPQOe1jwxRBr368Hqkhf7OqS0iDQ

quantamagazine.org The same codes needed to thwart errors in quantum computers may also give the fabric of space-time its intrinsic robustness.

[04/26/20]   Hận thù diệt hận thù
Đời này không thể có
Từ bi diệt hận thù
Là định luật thiên thu.

[04/25/20]   せんりのみちもいっぽから - Senri no michimo ippokara

[04/20/20]   Thiên hạ đều biết tốt là tốt,
Thì đã có xấu rồi,
Đều biết lành là lành
Thì đã có cái chẳng lành rồi.
Bởi vậy,
Có với Không cùng sanh,
Khó và Dễ cùng thành,
Cao và Thấp cùng chiều,
Giọng và Tiếng cùng họa,
Trước và Sau cùng theo.
Vậy nên Thánh Nhơn dùng "vô vi" mà xử sự,
Dùng "bất ngôn" mà dạy dỗ.
Để cho vạn vật nên mà không cản,
Tạo ra mà không chiếm đoạt,
Làm mà không cậy công,
Thành công mà không ở lại.
Vì bởi không ở lại,
Nên không bị bỏ đi.
Đạo đức Kinh
Dịch giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần

[04/16/20]   口は災いの元 - Kuchi wa wazawai no moto.

[04/14/20]   Đi khéo, không để dấu chân,
Nói khéo, không để lỗi lầm...
Đạo đức kinh - Lão Tử

Our Story

Global Self-study Library 8 #GlobalSsl8 founded with our wish is bring insightful knowledge to humanity by 4 truths of human, natural science, moral values and insight to help human escape from suffering. Because human are so suffering: Suffering for livelihood, Suffering for sickness, Suffering for old age, Suffering for dead, Suffering for want but don't get what we want, Suffering for hate each other but meet each other everyday, Suffering for love each other but don't stay together, Suffering for separation, Suffering for don't understand each other, Suffering for put love in wrong way that hurt yourself and hurt other, Suffering for bully words, Suffering for bad words, Suffering for slander words, Suffering for contemptuous words, Suffering for be stolen, Suffering for betray each other, Suffering for don't trust each other, Suffering for lie each other, Suffering for addicted drugs, alcohol, game, shopping, sexual, eat ... Suffering for fame, for money, Suffering for jealousy each other, Suffering for kill each other, Suffering for hurt each other, Suffering for greedy, Suffering for angry, Suffering for ignorance ... And because ignorance that human beings greedy, angry and craving to hurt themselves and hurt other beings. The only way to escape from suffering is letting go greedy, angry and craving. The Right Path to escape from suffering is have right view, right thinking, right words, right livelihood, right lifestyle, right effort to stop and quit bad things, do and develop good things, handle cause and effect of yourself such as sickness, aged, died and your living daily by moral values and strong consciousness...and finally is let go of material world to keep peaceful mind... With our small ability, we can not help the world better if there is no support of others such as authors of documents used in Global Self-Study Library 8 for educational purpose. We really appreciate your contribution and hope your permission to use your useful documents for educational purpose only. We will try to use multilingual as much as we can. With hoping for the better world. (GlobalSsl8)

********

Find the way back into the old right path

There was a man who walk on the path in the forest. Suddenly he found the old path that predecessors used to go. He walked follow that path and he found out the ancient city that many people once lived in, with parks, gardens, ponds and magnificent temples. He came back and told to the king and the mandarins. “Your master, when I walked down the path in the forest, I found out the old path which lead to the ancient city that many people once lived in, with parks, gardens, ponds and magnificent temples. Please recovery that ancient city. Later, the king and his ministers decided to restore the ancient city, and later, the city became prosperous, densely populated, flourishing and prosperous.

Likewise, we have found the old way, the path that the Holy man pass through in previous periods. What was the old road? It is the Eightfold Path: Right understanding, Right Thought, Right Speech, Right Action, Right Livelihood, Right Effort, Right Mindfulness, and Right Concentration. I followed that path.

In that way, I have gained right understanding of the old and the died, the right understanding causes of aging and death, the right understanding the eradication of old and died, the right understanding the path of eradication old and died.

In that way, we have gained right understanding about the life of human, the right understanding about cause of suffering in the life of human, the right understanding about the eradication of suffering in the life of human, the right understanding about the path of eradication of suffering in the life of human.

In that way, we have gained right understanding about ownership, the right understanding cause of ownership, the right understanding the eradication of ownership, the right understanding the path of the eradication ownership.

In that way, we have gained right understanding about keeping, right understanding about the cause of keeping, right understanding about the eradication keeping, right understanding about the way to eradicate keeping.

In that way, we have gained right understanding about craving, right understanding about the cause of craving, right understanding about the eradication of craving, right understanding the way to eradicate craving.

In that way, we have gained right understanding about feeling, right understanding about the cause of feeling, right understanding about the eradication of feeling, and right understanding about the path of eradication feeling.

Along the way, we have gained right understanding about contact, right understanding about the cause of contact, right understanding about the eradication contact, right understanding about the path of eradication contact.

Along that road, I had right understand of outside world , right understanding about the causes of outside world, right understanding about the eradication of outside world, right understanding the way of eradication outside world.

According to that path, we have gained right understanding of our mind and physical body, right understanding the cause of our mind and physical body formed, the right understanding the eradication of our mind and physical body, right understanding the path of eradication our mind and physical body.

In that way, we have gained right understanding about the consciousness, right understanding the cause of consciousness, right understanding the eradication of consciousness, and right understanding the path eradication of consciousness.

In that way, we have gained right understanding about the bad action, right understanding about the cause of bad action, right understanding about the eradication of bad action, and right understanding about the way to eradicate bad action.

***

” In such a way, I taught of monks and Buddhists, so that this holy life may become mighty, splendid, and widely propagated to gods and humans. ”

Gautama Buddha

Translated in English by GlobalSsl8

SHARE

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address


Mỹ đình
Ho Chi Minh City
1

General information

#GlobalSsl8 brings beneficial knowledge to human beings. With hoping for the better world.
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
TQM Leaders TQM Leaders
Ho Chi Minh City

Đào tạo lãnh đạo quản lý chất lượng

Gemmy English Gemmy English
36/35 Nguyễn Hiền, P.4, Q.3
Ho Chi Minh City, +841696242024

Luyện IELTS Academic và các kỹ năng tiếng Anh. Địa chỉ: 36/35 Nguyễn Hiền, P.4, Q.3 Liên hệ: 0396242024

International Tutors International Tutors
Số 25 Đường 38 Thảo Điền Quận 2
Ho Chi Minh City, 70000

International Tutors với đội ngũ 100% giảng viên là người nước ngoài hoạt động theo mô hình gia sư quốc tế tại TP.HCM

Câu Lạc Bộ Tiếng Việt May Mắn Câu Lạc Bộ Tiếng Việt May Mắn
33 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1
Ho Chi Minh City

Trân Trọng kính chào! Câu lạc bộ Tiếng Việt May Mắn được thành lập với mong muốn giao lưu với những ai yêu thích Tiếng Việt cũng như văn hóa Việt Nam.

TechBridge Vietnam TechBridge Vietnam
Lầu 4, 387 - 389 Hai Bà Trưng, P. 8, Q. 3, TP. HCM
Ho Chi Minh City, 70000

TechBridge Vietnam provides CIO - CTO - CSO - IT Manager Coaching Programs, ITIL V3 Foundation, COBIT, ISMS, ISO & IT Advisory Services. We provide the excellent service. Please visit our website http://techbridge.vn for more information.

Học viện Ngôn Từ Học viện Ngôn Từ
42/4 Nguyễn Giản Thanh
Ho Chi Minh City

NGÔN TỪ MỞ RA THẾ GIỚI CỦA BẠN PHÁT TRIỂN TƯ DUY | KHƠI DẬY TIỀM NĂNG NGÔN NGỮ | TỰ TIN | TỎA SÁNG

Manulife Manulife
102 AB Cống Quỳnh
Ho Chi Minh City

Bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam

Fulbright Everest Launchpad Fulbright Everest Launchpad
2 Hai Trieu, Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City

Fulbright Everest Launchpad là chương trình hợp tác giáo dục Anh ngữ tiên phong giữa Trường Đại học Fulbright Việt Nam và Everest Education.

BIT BIT
208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 80000

Founded in November 2005, the BIT Group is a joint-stock company base on information technology (IT) with main businesses are Digital Marketing Agency, IT Management BIT.com.vn education company is a member of BIT Group.

Rubic Talks Rubic Talks
Ho Chi Minh City

Là những buổi "trà sáng" mang tính học thuật vừa học vừa chơi đầy thú vị và ý nghĩa ^_^ Hãy cùng theo dõi và tham gia với RU nhé các bạn :-)

Wellgen Việt Nam Wellgen Việt Nam
Số 1 Trần Văn Danh, P.13, Q. Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Wellgen Việt Nam là công ty hàng đầu Việt Nam về đào tạo, tư vấn định hướng giáo dục - định hướng nghề nghiệp thông qua Sinh Trắc Học - Dấu Vân Tay

Tiếng Anh Giao Tiếp I-Talk Tiếng Anh Giao Tiếp I-Talk
11 ĐƯỜNG Hồ Bá Kiện, Quận 10, Ho Chi Minh, Vietnam
Ho Chi Minh City, 700000

I-talk Việt Nam cung cấp cho bạn những kiến thức, tài liệu, tin tức, giải trí, từ vựng, ngữ pháp, phương pháp và kênh học tiếng anh toàn diện

About   Privacy   Login C