Mầm non VietKids Montessori, Hanoi Videos

Videos by Mầm non VietKids Montessori in Hanoi. Mầm non Vietkids - Lớn lên cùng yêu thương

Cooking: Bé làm muối vừng

Other Mầm non VietKids Montessori videos

Cooking: Bé làm muối vừng

Lesson: Làm quen tiếng anh

Kỹ năng sống: Bé không đi theo người lạ!

😘

🥰

🥰

😘

😊

🤩

Ôn thơ: Bạn mới

🎊🎊🎊🎊🎊

❤❤❤

🥰

💦💦💦Nhìn những ánh mắt của các con khi đang chăm chú tỉ mỉ để có thể làm các bước giúp hoàn thành sản phẩm "Bình nước mi...

🍓🍒🍒🍎

🌞🌞🌞🌞

Happy women's day

Phát triển thể chất: Trò chơi vận động

Thí nghiệm vui Hoa nở trong nước

Tiểu phẩm: An toàn giao thông và thực hiện đúng tín hiệu đèn giao thông

Time learning English

🍒🍒🍒