Accessible Technological Engineering Club - ATEC, Hanoi Videos

Videos by Accessible Technological Engineering Club - ATEC in Hanoi. CLB cho những bạn trẻ mong muốn ứng dụng khoa học để giải quyết những vấn đề trong đời sống quanh ta

WEBINAR EXOSKELENTUM

WEBINAR EXOSKELENTUM: GAME STARTS!!!
Xin kính mời mọi người tham dự webinar của ATEC mùa t2

Other Accessible Technological Engineering Club - ATEC videos

WEBINAR EXOSKELENTUM
WEBINAR EXOSKELENTUM: GAME STARTS!!! Xin kính mời mọi người tham dự webinar của ATEC mùa t2