Tư duy hóa học NAP, Hanoi Videos

Videos by Tư duy hóa học NAP in Hanoi. Chia sẻ tài liệu, định hướng học tập...luyện thi online HÓA HỌC

YÊU LẠI TỪ ĐẦU - CHỮA BTRL: 1.8

YÊU LẠI TỪ ĐẦU - CHỮA BTRL: 1.8

Other Tư duy hóa học NAP videos

YÊU LẠI TỪ ĐẦU - CHỮA BTRL: 1.8
YÊU LẠI TỪ ĐẦU - CHỮA BTRL: 1.8

THI THỬ KIẾN THỨC CUỐI HỌC KÌ 1
THI THỬ KIẾN THỨC CUỐI HỌC KÌ 1

"Bài RAP - Mừng 20/11/2023" From NAPer 2K6: Đỗ Duy Hưng Lớp 12A1 - THPT Khoái Châu - Hưng Yên

MÓN QUÀ From NAPer 2K8: Minh Anh Đến từ Phú Thọ gửi thầy và hệ thống Cảm ơn Minh Anh thật nhiều và chúc em luôn học tốt ...

YÊU LẠI TỪ ĐẦU - BÀI GIẢNG: 1.8
YÊU LẠI TỪ ĐẦU - BÀI GIẢNG: 1.8

YÊU LẠI TỪ ĐẦU - CHỮA BTRL: 1.7
YÊU LẠI TỪ ĐẦU - CHỮA BTRL: 1.7

YÊU LẠI TỪ ĐẦU - CHỮA BTRL: 1.6
YÊU LẠI TỪ ĐẦU - CHỮA BTRL: 1.6

YÊU LẠI TỪ ĐẦU - BG: 1.6 + 1.7
YÊU LẠI TỪ ĐẦU - BG: 1.6 + 1.7

YÊU LẠI TỪ ĐẦU - CHỮA BTRL: 1.5
YÊU LẠI TỪ ĐẦU - CHỮA BTRL: 1.5

YÊU LẠI TỪ ĐẦU - BÀI GIẢNG: 1.5
YÊU LẠI TỪ ĐẦU - BÀI GIẢNG: 1.5

YÊU LẠI TỪ ĐẦU - CHỮA BTRL: 1.4
YÊU LẠI TỪ ĐẦU - CHỮA BTRL: 1.4

YÊU LẠI TỪ ĐẦU - BG: 1.4
YÊU LẠI TỪ ĐẦU - BG: 1.4===ĐK nhận sách các em i.b vào page nha !

YÊU LẠI TỪ ĐẦU - BG: 1.3
YÊU LẠI TỪ ĐẦU - BG: 1.3

2K7 - LỚP 11: BỔ TRỢ BÀI TOÁN HNO3
2K7 - LỚP 11: BỔ TRỢ BÀI TOÁN HNO3

YÊU LẠI TỪ ĐẦU - BG: 1.1 + 1.2
YÊU LẠI TỪ ĐẦU - BG: 1.1 + 1.2

2K8 - LỚP 10: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - LẦN 7
2K8 - LỚP 10: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - LẦN 7

THI THỬ KIẾN THỨC GIỮA KÌ 1 - LỚP 11
THI THỬ KIẾN THỨC GIỮA KÌ 1 - LỚP 11

2K6 - LỚP 12: THỰC CHIẾN CHUYÊN ĐỀ - LẦN 17
2K6 - LỚP 12: THỰC CHIẾN CHUYÊN ĐỀ - LẦN 17

2K8 - LỚP 10: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - LẦN 6
2K8 - LỚP 10: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - LẦN 6

2K8 - LỚP 10 - KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN 5 - GIỮA HK I
2K8 - LỚP 10 - KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN 5 - GIỮA HK I

2K8 - LỚP 10 - THI THỬ GIỮA HỌC KỲ I
2K8 - LỚP 10 - THI THỬ GIỮA HỌC KỲ I

2K8 - LỚP 10 - THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 1
2K8 - LỚP 10 - THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 1MỪNG TẾT TRUNG THU HỆ THỐNG GIẢM 50% HỌC PHÍ (ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC KHỐI LỚP 2K6, 2...

THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 1- LỚP 11
THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 1- LỚP 11MỪNG TẾT TRUNG THU HỆ THỐNG GIẢM 50% HỌC PHÍ (ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC KHỐI LỚP 2K6, 2K7, 2K8...

2K6 XPS: CHỮA ĐỀ THỰC CHIẾN CHUYÊN ĐỀ - LẦN 15
2K6 XPS: CHỮA ĐỀ THỰC CHIẾN CHUYÊN ĐỀ - LẦN 15

CHỮA ĐỀ THỰC CHIẾN CHUYÊN ĐỀ LẦN 14 - GIỮA HKI
CHỮA ĐỀ THỰC CHIẾN CHUYÊN ĐỀ LẦN 14 - GIỮA HKI

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - LẦN 2 - LỚP 11
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - LẦN 2 - LỚP 11

2K6 - LỚP 12 - CHỮA ĐỀ THỰC CHIẾN CHUYÊN ĐỀ LẦN 13
2K6 - LỚP 12 - CHỮA ĐỀ THỰC CHIẾN CHUYÊN ĐỀ LẦN 13

NAP 2K8 - LỚP 10: CHỮA ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - LẦN 2
NAP 2K8 - LỚP 10: CHỮA ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - LẦN 2

NAP 2K8 - LỚP 10: THỰC CHIẾN: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ
NAP 2K8 - LỚP 10: THỰC CHIẾN: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ