Ngoại ngữ Tomato - Trung tâm tiếng Đức chất lượng tại Hải Ph

Trung tâm ngoại ngữ Tomato Hải Phòng chuyên đào tạo tiếng Đức tại Hải Phòng,

Operating as usual

Photos from Ngoại ngữ Tomato - Trung tâm tiếng Đức chất lượng tại Hải Phòng's post 07/10/2022


❌𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛̃ - 𝐓𝐢𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 𝐓𝐎𝐌𝐀𝐓𝐎 𝐱𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨:
⛪⛪𝑲𝒉𝒂𝒊 𝒈𝒊𝒂̉𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒍𝒐̛́𝒑 𝒌𝒉𝒐́𝒂 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 10 𝒅𝒖̛̣ 𝒌𝒊𝒆̂́𝒏
📚📖𝑪𝒂́𝒄 𝒍𝒐̛́𝒑 𝒌𝒉𝒂𝒊 𝒈𝒊𝒂̉𝒏𝒈:
📌𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 - 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 - 𝑯𝑨̀𝒏- 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 - 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 Đ𝒖̛́𝒄 - 𝑻𝒊𝒏 𝒉𝒐̣𝒄 𝒗𝒂̆𝒏 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈
𝐿𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑇𝑂𝑀𝐴𝑇𝑂 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐👌👌👌
🔹𝑉𝑎̣𝑐ℎ 𝑟𝑜̃ 𝑙𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑛𝑔𝑎̆́𝑛.
🔹𝑅𝑒̀𝑛 𝑙𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑛 𝑥𝑎̣ 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑎̀ đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ 𝑔𝑖𝑎̉𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎̀𝑢 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ đ𝑜̣̂ 𝑡𝑢̛̀ 𝑁2 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑙𝑒̂𝑛
🔹𝐵𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 𝑣𝑢̛̣𝑛𝑔, 𝑛𝑔𝑢̛̃ 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑐𝑜́ 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜
🔹𝐵𝑎̀𝑖 𝑔𝑖𝑎̉𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑠𝑎́𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑒̂́
🔹𝑇𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛, 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑑𝑢 ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢́𝑐 𝑘ℎ𝑜́𝑎
🔹 Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝 𝑐𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑜̂𝑛 𝑡ℎ𝑖, 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑘𝑖̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀𝑜 𝑘𝑖̀ 𝑡ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣.
---------------
Tham khảo các khóa học của trung tâm Ngoại ngữ Tomato tại:
🌐 Website: http://ngoaingutomato.edu.vn/
🔔 Page: https://www.facebook.com/trungtamngoainguhaiphongtomato/
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TOMATO :
Chuyên đào tạo : Anh-Trung-Nhật-Hàn- Đức.
Các chương trình Du học- Du học nghề - XKLĐ Nhật - Hàn - CHLB Đức.
🏨 Cơ Sở 1: số 65 Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng.
🏦 Cơ Sở 2: số 94 Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng.
🏦 Cơ Sở 3: 148 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng
☎ Tel: 0225.628.0123 / 0225.657.2222
☎ Hotline: 0964.299.222 - Ms Trang
Tư vấn Miễn phí, nhiệt tình và tâm huyết !

02/10/2022


❌𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛̃ - 𝐓𝐢𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 𝐓𝐎𝐌𝐀𝐓𝐎 𝐱𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨:
⛪⛪𝑲𝒉𝒂𝒊 𝒈𝒊𝒂̉𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒍𝒐̛́𝒑 𝒌𝒉𝒐́𝒂 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 10 𝒅𝒖̛̣ 𝒌𝒊𝒆̂́𝒏
📚📖𝑪𝒂́𝒄 𝒍𝒐̛́𝒑 𝒌𝒉𝒂𝒊 𝒈𝒊𝒂̉𝒏𝒈:
📌𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 - 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 - 𝑯𝑨̀𝒏- 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 - 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 Đ𝒖̛́𝒄 - 𝑻𝒊𝒏 𝒉𝒐̣𝒄 𝒗𝒂̆𝒏 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈

𝐿𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑇𝑂𝑀𝐴𝑇𝑂 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐👌👌👌
🔹𝑉𝑎̣𝑐ℎ 𝑟𝑜̃ 𝑙𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑛𝑔𝑎̆́𝑛.
🔹𝑅𝑒̀𝑛 𝑙𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑛 𝑥𝑎̣ 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑎̀ đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ 𝑔𝑖𝑎̉𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎̀𝑢 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ đ𝑜̣̂ 𝑡𝑢̛̀ 𝑁2 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑙𝑒̂𝑛
🔹𝐵𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 𝑣𝑢̛̣𝑛𝑔, 𝑛𝑔𝑢̛̃ 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑐𝑜́ 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜
🔹𝐵𝑎̀𝑖 𝑔𝑖𝑎̉𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑠𝑎́𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑒̂́
🔹𝑇𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛, 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑑𝑢 ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢́𝑐 𝑘ℎ𝑜́𝑎
🔹 Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝 𝑐𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑜̂𝑛 𝑡ℎ𝑖, 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑘𝑖̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀𝑜 𝑘𝑖̀ 𝑡ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣.
---------------
Tham khảo các khóa học của trung tâm Ngoại ngữ Tomato tại:
🌐 Website: http://ngoaingutomato.edu.vn/
🔔 Page: https://www.facebook.com/trungtamngoainguhaiphongtomato/
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TOMATO :
Chuyên đào tạo : Anh-Trung-Nhật-Hàn- Đức.
Các chương trình Du học- Du học nghề - XKLĐ Nhật - Hàn - CHLB Đức.
🏨 Cơ Sở 1: số 65 Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng.
🏦 Cơ Sở 2: số 94 Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng.
🏦 Cơ Sở 3: 148 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng
☎ Tel: 0225.628.0123 / 0225.657.2222
☎ Hotline: 0964.299.222 - Ms Trang
Tư vấn Miễn phí, nhiệt tình và tâm huyết !

13/09/2022

🎉 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐆𝐈𝐀̉𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐓𝐈𝐄̂́𝐍𝐆 Đ𝐔̛́𝐂 𝐀𝟏.𝟏🎉
📅𝑇ℎ𝑢̛́ 4 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 14/9/ 2022
⏰𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛: 19ℎ30 - 21ℎ00
📅𝐿𝑖̣𝑐ℎ ℎ𝑜̣𝑐 : Thứ 2-4-6 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛
⛪️Đ𝑖̣𝑎 𝑐ℎ𝑖̉: 65 𝑄𝑢𝑎́𝑛 𝑁𝑎𝑚
-------------
🔥 𝐇𝐎̣𝐂 𝐓𝐇𝐔̛̉ 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́ - 𝐍𝐆𝐀̣𝐈 𝐆𝐈̀ 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 Đ𝐀̆𝐍𝐆 𝐊𝐘́
🔥 Hiện tại, TOMATO liên tục tuyển sinh các khóa học tiếng Đức từ trình độ A1 - B2 với chất lượng đào tạo hàng đầu tại Việt Nam.
👉 Đội ngũ giáo viên Việt Nam, giáo viên bản xứ dày dặn kinh nghiệm
👉 Chương trình đào tạo chuyên nghiệp, lộ trình cụ thể
👉 Phương pháp học tiếng Đức mới, hiệu quả
👉 Rèn luyện toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
👉 Cơ sở hạ tầng học tập khang trang, đầy đủ
🔥 NHANH TAY ĐĂNG KÝ để HỌC THỬ MIỄN PHÍ
=================================
Tham khảo các khóa học của trung tâm Ngoại ngữ Tomato tại:
🐮 Youtube: https://www.youtube.com/.../UCcgHt8GGUW5uKojjaKS.../featured
🌐 Website: http://ngoaingutomato.edu.vn/
🔔 Page: https://www.facebook.com/trungtamngoainguhaiphongtomato/
----------------------------------------
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TOMATO :
Chuyên đào tạo : Anh-Trung-Nhật-Hàn- Đức.
Các chương trình Du học- Du học nghề - XKLĐ Nhật - Hàn - CHLB Đức.
🏨 Cơ Sở 1: số 65 Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng.
🏦 Cơ Sở 2: số 94 Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng.
🏦 Cơ Sở 3: 148 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng
☎ Tel: 0225.628.0123 / 0225.657.2222
☎ Hotline: 0964.299.222 - Ms Trang
Tư vấn Miễn phí, nhiệt tình và tâm huyết !

10/09/2022

𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐥𝐞̂̃ 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐲́ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 𝐭𝐚̣𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦. 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐲́ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 “𝐓𝐞̂́𝐭 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮 – 𝐓𝐞̂́𝐭 𝐂𝐮̉𝐚 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚̂𝐧” 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐚̉𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̂𝐧, 𝐛𝐚̣𝐧 𝐛𝐞̀,…🎉🎉
𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑖̣𝑝 𝑇𝐸̂́𝑇 Đ𝑂𝐴̀𝑁 𝑉𝐼𝐸̂𝑁 𝑥𝑖𝑛 𝑘𝑖́𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑣𝑖𝑒̂𝑛, 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛, ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑢̀𝑎 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢 𝑣𝑢𝑖 𝑣𝑒̉ 𝑣𝑎̀ 𝑎̂́𝑚 𝑎́𝑝 𝑏𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀.
𝐶ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑞𝑢𝑦́ ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑎̃ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑔𝑎̆́𝑚 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑂𝑀𝐴𝑇𝑂

19/08/2022

GIAO TIẾP TIẾNG ĐỨC chỉ còn là “chuyện nhỏ” vì đã có TOMATO lo
Sau 1 khoá học bạn có thể tự tin giao tiếp, nắm vững ngữ pháp Và từ vựng 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️
================================================
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TOMATO
►ĐĂNG KÝ KÊNH https://www.youtube.com/channel/UCcgHt8GGUW5uKojjaKSPTxQ
►Tel/zalo: 0964.299.222 - 0225.657.2222
►Website học online: https://tomatoonline.edu.vn/
►Facebook: https://www.facebook.com/tomatoonline.edu.vn
► Tiktok: https://www.tiktok.com/

17/08/2022

Từ vựng qua hình ảnh

16/08/2022

Mỗi ngày ít từ mới. Học từ đi với câu mới nhớ lâu

05/08/2022
04/08/2022
03/08/2022
02/08/2022
30/07/2022
29/07/2022
28/07/2022

Rất nhiều tiền ạ🥲

Photos from Ngoại ngữ Tomato - Trung tâm tiếng Đức chất lượng tại Hải Phòng's post 27/07/2022

Photos from Ngoại ngữ Tomato - Trung tâm tiếng Đức chất lượng tại Hải Phòng's post

26/07/2022
Photos from Ngoại ngữ Tomato - Trung tâm tiếng Đức chất lượng tại Hải Phòng's post 24/07/2022

🎂🍰 Những buổi đầy ấm áp và niềm vui TOMATO cùng các bạn học viên tổ chức dành tặng thầy cô giáo

😘 Ở TOMATO không chỉ có những buổi học, không chỉ có những kiến thức, mà ở đây còn có sự gắn kết và tình yêu thương

😘 Cảm ơn những thành viên của ngôi nhà Tomato thật nhiều ❤️
---------------
Tham khảo các khóa học của trung tâm Ngoại ngữ Tomato tại:
🌐 Website: http://ngoaingutomato.edu.vn/
🔔 Page: https://www.facebook.com/trungtamngoainguhaiphongtomato/
----------------------------------------
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TOMATO :
Chuyên đào tạo : Anh-Trung-Nhật-Hàn- Đức.
Các chương trình Du học- Du học nghề - XKLĐ Nhật - Hàn - CHLB Đức.
🏨 Cơ Sở 1: số 65 Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng.
🏦 Cơ Sở 2: số 94 Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng.
🏦 Cơ Sở 3: 148 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng
☎ Tel: 0225.628.0123 / 0225.657.2222
☎ Hotline: 0964.299.222 - Ms Trang
Tư vấn Miễn phí, nhiệt tình và tâm huyết !

23/07/2022
22/07/2022
21/07/2022
20/07/2022
16/07/2022
12/07/2022
11/07/2022
09/07/2022
08/07/2022
06/07/2022
05/07/2022

Giới từ hơi khó nhằn...

04/07/2022
02/07/2022
01/07/2022
30/06/2022

😂😂😂

29/06/2022
Photos from Ngoại ngữ Tomato - Trung tâm tiếng Đức chất lượng tại Hải Phòng's post 28/06/2022

Photos from Ngoại ngữ Tomato - Trung tâm tiếng Đức chất lượng tại Hải Phòng's post

25/06/2022

cấy ghép, làm cầu răng, trám răng, làm sạch răng

23/06/2022

Mỗi ngày 1 từ vựng tiếng Đức

22/06/2022

Bạn có khỏe không?

22/06/2022
21/06/2022

Bảng chữ cái đầy đủ trong tiếng Đức 🇩🇪🇩🇪🇩🇪

20/06/2022

😂😅😅

18/06/2022

😂😂😂

17/06/2022
Photos from Ngoại ngữ Tomato - Trung tâm tiếng Đức chất lượng tại Hải Phòng's post 16/06/2022

24 câu hỏi thông dụng cho người mới bắt đầu

15/06/2022

Bảng Động từ bất quy tắc quy tiếng Đức

Photos from Ngoại ngữ Tomato - Trung tâm tiếng Đức chất lượng tại Hải Phòng's post 14/06/2022

Tổng hợp các mẫu câu giao tiếp thông dụng trong Tiếng Đức ❤️

Photos from Ngoại ngữ Tomato - Trung tâm tiếng Đức chất lượng tại Hải Phòng's post 13/06/2022

Bạn đã biết tỏ tình bằng tiếng Đức chưa? 💗

11/06/2022

Một số từ vựng cho ngày mới nhé

10/06/2022
08/06/2022

📒📒 𝐇𝐨̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 Đ𝐮̛́𝐜 𝐡𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲 - 𝐂𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐚̂̀𝐦 𝐭𝐚𝐲!!!
📚📚KHAI GIẢNG
🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪 Đức ngày càng được các bạn trẻ Việt Nam chọn là điểm đặt chân cho con đường du học!
❌ Bạn muốn học tiếng Đức?
❌ Bạn muốn đi du học Đức?
❌ Bạn muốn tìm trung tâm dạy tiếng Đức hay, phương pháp dạy mới với học phí sinh viên?
👉 Hãy đăng ký ngay khóa học Tiếng Đức tại TOMATO ngay hôm nay thôi nào !!!!!!!!!!!!!!
-----------------------------------------
📚📚 KHÓA TIẾNG ĐỨC A1.1
🔑 Ngày khai giảng: Thứ 3, ngày 14/6/ 2022
🔑 Lịch học: Thứ 3,5,7
🔑 Khung giờ học: 18h00 - 19h30
🔑 Địa điểm học: TOMATO cơ sở 1: 65 Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng
--------------------------------------
⁉️⁉️TẠI SAO NÊN ĐẾN HỌC TIẾNG ĐỨC?
💯 Đội ngũ giáo viên kinh nghiệm nhất, tận tình nhất
💯 Cơ sở vật chất đầy đủ, chất lượng
💯 Giáo trình cập nhật, đúng chuẩn
💯 Bộ đề thi phong phú, đa dạng
💯 Cơ hội giao tiếp với người bản địa
💯 Tư vấn du học Đức miễn phí 100%
---------------
Tham khảo các khóa học của trung tâm Ngoại ngữ Tomato tại:
🌐 Website: http://ngoaingutomato.edu.vn/
🔔 Page: https://www.facebook.com/trungtamngoainguhaiphongtomato/
----------------------------------------
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TOMATO :
Chuyên đào tạo : Anh-Trung-Nhật-Hàn- Đức.
Các chương trình Du học- Du học nghề - XKLĐ Nhật - Hàn - CHLB Đức.
🏨 Cơ Sở 1: số 65 Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng.
🏦 Cơ Sở 2: số 94 Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng.
🏦 Cơ Sở 3: 148 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng
☎ Tel: 0225.628.0123 / 0225.657.2222
☎ Hotline: 0964.299.222 - Ms Trang
Tư vấn Miễn phí, nhiệt tình và tâm huyết !

01/06/2022

👩‍🏫 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐆𝐈𝐀̉𝐍𝐆
𝐃𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝟲/𝟐𝟎𝟐𝟐 - 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐍𝐠𝐮̛̃ 𝐓𝐨𝐦𝐚𝐭𝐨
🇰🇷️🇺🇲️🇹🇷 CÁC LỚP NGOẠI NGỮ:
📕📕 Tiếng Anh - Trung - Nhật - Hàn - Đức

𝑲𝒉𝒐́𝒂 𝒉𝒐̣𝒄 𝒏𝒈𝒐𝒂̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛̃ 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝑶𝑴𝑨𝑻𝑶 𝒔𝒆̃:
👉 Giúp các bạn trau dồi 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.
👉 Giúp bạn giao tiếp ngoại ngữ thành thạo
👉 Giúp cho các bạn luyện các kỹ năng, kiến thức để thi TOPIK, HSK, JLPT, IELTS...
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
🏫🏫Trung tâm ngoại ngữ TOMATO tự hào là trung tâm ngoại ngữ uy tín tại Hải Phòng đào tạo tiếng Hàn - Nhật - Trung - Anh - Đức theo chương trình chuẩn

CHÚNG TÔI CÓ:

👉 Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn

👉 Có giáo viên nước ngoài trực tiếp giảng dạy.

👉 Chương trình giảng dạy hiện đại, cập nhật thường xuyên.

👉 Các chương trình giao lưu, trao đổi giữa học viên và giáo viên được tổ chức thường niên

👉 Phòng học rộng rãi, trang bị máy chiếu loa đài hiện đại.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➡ Nhanh tay để được tư vấn miễn phí về khóa học cũng như các thắc mắc liên quan đến khóa học
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Tham khảo các khóa học của trung tâm Ngoại ngữ Tomato tại:
🌐 Website: http://ngoaingutomato.edu.vn/
🔔 Page: https://www.facebook.com/trungtamngoainguhaiphongtomato/
----------------------------------------
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TOMATO :
Chuyên đào tạo : Anh-Trung-Nhật-Hàn- Đức.
Các chương trình Du học- Du học nghề - XKLĐ Nhật - Hàn - CHLB Đức.
🏨 Cơ Sở 1: số 65 Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng.
🏦 Cơ Sở 2: số 94 Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng.
🏦 Cơ Sở 3: 148 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng
☎ Tel: 0225.628.0123 / 0225.657.2222
☎ Hotline: 0964.299.222 - Ms Trang
Tư vấn Miễn phí, nhiệt tình và tâm huyết !

Want your school to be the top-listed School/college in Hai Phong?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Tiếng Hàn cơ bản với người bắt đầu
Tiếng Hàn cơ bản với người bắt đầu
Một trong những lớp học online mà TOMATO tổ chức học online qua những đợt dịch thế kỷ ❤
Cùng TOMATO học ngoại ngữ và đẩy lùi dịch bệnh nhé!
Không thể ra tuyến đầu chống dịch Vậy hãy chung tay đẩy lùi dịch cùng 🍅===========================================Học on...
Ai bảo tiếng Đức là khô khan???
Một số cụm từ tiếng Đức không thể dịch sang thứ tiếng khác

Location

Category

Telephone

Address


Hai Phong
184755

Opening Hours

Monday 08:00 - 21:00
Tuesday 08:00 - 21:00
Wednesday 08:00 - 21:00
Thursday 08:00 - 21:00
Friday 08:00 - 21:00
Saturday 08:00 - 21:00
Other Schools in Hai Phong (show all)
Hai Phong Marie Curie High School Hai Phong Marie Curie High School
Khum Pháp 1, Đường Lạch Tray, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô
Hai Phong, NA

Mái trường thân thương

Trung tâm tiếng Hàn tại Hải Phòng Trung tâm tiếng Hàn tại Hải Phòng
40A/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng
Hai Phong, 180000

Trung tâm tiếng Hàn tại Hải Phòng Chuyên đào tạo tiếng Hàn, du học Hàn Quốc Hotline: 0901 400 898

Hán Ngữ Khai Tâm Hán Ngữ Khai Tâm
Hán Ngữ Khai Tâm, Khu Đống Quán, Thôn 1, Thủy Sơn, Thủy Nguyên
Hai Phong

Trung tâm Hán Ngữ Khai Tâm chuyên đào tạo các khoá học tiếng Trung từ sơ cấp đ

Lớp Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 1-K22 Lớp Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 1-K22
Phan Đăng Lưu/Kiến An
Hai Phong

Con mẹ Thoa ��

Đào tạo Thuyền viên Bách Nghệ Đào tạo Thuyền viên Bách Nghệ
Đường Mạc Quyết
Hải Phòng

Hồ sơ nhập học thuyền viên

GoVictory Academy GoVictory Academy
Tầng 2/Tòa Nhà Seabank, Số 17, Lô 7B, Lê Hồng Phong, Hải Phòng
Hai Phong

Môi trường học và thực hành Tiếng Anh, Tiếng Trung dành cho trẻ em, sinh viên, người đi làm Với học phí tầm trung, giáo trình chuẩn quốc tế và giáo viên nước ngoài tại Hải Phòng. Các lớp ONLINE-OFFLINE

Trường Mầm Non Sao Việt 2 Trường Mầm Non Sao Việt 2
Cát Bi
Hai Phong

Trường mầm non Sao Việt 2 Địa chỉ: 309 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng

Tiếng Anh THPT-Luyện Thi-Xóa Mất Gốc Tiếng Anh THPT-Luyện Thi-Xóa Mất Gốc
Tổ Dân Phố 7/Thị Trấn An Dương/H. An Dương
Hai Phong

Đoàn trường THPT Thái Phiên Hải Phòng Đoàn trường THPT Thái Phiên Hải Phòng
Hai Phong

Tuyên truyền về hoạt động của Đoàn trường THPT Thái Phiên - Hải Phòng

Học Tiếng Anh - KOALA Hải Phòng Học Tiếng Anh - KOALA Hải Phòng
Hai Phong

Trung tâm tiếng anh KOALA Hải Phòng với sứ mệnh kiến tạo công dân toàn cầu. Mô