Mầm non thực nghiệm-Bắc Hải

Mầm non thực nghiệm Bắc Hải tại Hải Bắc - Hải Hậu - Nam Định là mô hình gi

Phương pháp dạy học ở Thực nghiệm Bắc Hải: Học qua thực hành – Trưởng thành qua trải nghiệm.
- Tại đây, học sinh được tôn trọng và phát huy những khả năng với phương châm: “Tôn trọng sự khác biệt”
- Phương châm giáo dục của Nhà trường là lấy học sinh làm trung tâm, tất cả hoạt động đều gắn với các hoạt động trải nghiệm của HS. Xây dựng một nhà trường thân thiện, HS được học và phát huy tối đa các

Operating as usual

09/12/2022

🎭💟𝗡𝗚𝗢̣̂ 𝗡𝗚𝗛𝗜̃𝗡𝗛 Đ𝗔́𝗡𝗚 𝗬𝗘̂𝗨 𝗟𝗔̀𝗠 𝗦𝗔𝗢 𝗞𝗛𝗢̂𝗡𝗚 𝗬𝗘̂𝗨 𝗖𝗛𝗢 Đ𝗨̛𝗢̛̣𝗖..!!.🤣🤣👏👏👏
🤩🤩 𝗛𝗢̣̂𝗜 𝗧𝗛𝗜 - 𝗧𝗜̀𝗠 𝗞𝗜𝗘̂́𝗠 𝗧𝗔̀𝗜 𝗡𝗔̆𝗡𝗚 𝗡𝗛𝗜́ - 𝗕𝗔𝗖𝗛𝗔𝗜.𝗦𝗖𝗛𝗢𝗢𝗟'𝗦 𝗚𝗢𝗧 𝗧𝗔𝗟𝗘𝗡𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟮.
• Với mong muốn có một sân chơi bổ ích cho các bé; tạo cơ hội để trẻ được thể hiện khả năng của mình; tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng trẻ có năng khiếu; hình thành sự tự tin, phong cách biểu diễn cho trẻ, trường Mầm non Bắc Hải.School đã tổ chức Hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí - BắcHai.School's got talent 2022”. Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng từ phụ huynh và các bé trong toàn trường.

• Trong buổi chung khảo, các bé đã say sưa, tự tin biểu diễn phần dự thi của mình: nhảy hiện đại, múa dân gian, thuyết trình, nói tiếng Anh, toán học, đơn ca... Mỗi tiết mục là một phần trình diễn đầy màu sắc, không chỉ thể hiện tài năng mà còn là bản lĩnh sân khấu, sự tự tin tuyệt vời của bé.

• Hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí - BắcHai.School's got talent 2022” cũng tạo nên sợi dây kết nối chặt chẽ giữa phụ huynh và Nhà trường để các con có được chương trình ý nghĩa nhất, tiết mục đặc sắc nhất.
---------------------------------
🌞 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐇𝐀̉𝐈.𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
𝑯𝒐̣𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉
𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎

📍Add : số 156 phố Mới - xóm 4 - Hải Bắc - Hải Hậu - Nam Định .
☎️ Hotline : 090 7950888 - 083 4379799
📩 Email: [email protected]
📌Facebook : mamnonthucnghiembachai.com


08/12/2022

🎭💟𝗧𝗔̀𝗜 𝗡𝗔̆𝗡𝗚 𝗞𝗛𝗢̂𝗡𝗚 𝗖𝗛𝗢̛̀ Đ𝗢̛̣𝗜 𝗧𝗨𝗢̂̉𝗜.👏👏👏
🤩🤩 𝗛𝗢̣̂𝗜 𝗧𝗛𝗜 - 𝗧𝗜̀𝗠 𝗞𝗜𝗘̂́𝗠 𝗧𝗔̀𝗜 𝗡𝗔̆𝗡𝗚 𝗡𝗛𝗜́ - 𝗕𝗔𝗖𝗛𝗔𝗜.𝗦𝗖𝗛𝗢𝗢𝗟'𝗦 𝗚𝗢𝗧 𝗧𝗔𝗟𝗘𝗡𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟮.
• Với mong muốn có một sân chơi bổ ích cho các bé; tạo cơ hội để trẻ được thể hiện khả năng của mình; tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng trẻ có năng khiếu; hình thành sự tự tin, phong cách biểu diễn cho trẻ, trường Mầm non Bắc Hải.School đã tổ chức Hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí - BắcHai.School's got talent 2022”. Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng từ phụ huynh và các bé trong toàn trường.

• Trong buổi chung khảo, các bé đã say sưa, tự tin biểu diễn phần dự thi của mình: nhảy hiện đại, múa dân gian, thuyết trình, nói tiếng Anh, toán học, đơn ca... Mỗi tiết mục là một phần trình diễn đầy màu sắc, không chỉ thể hiện tài năng mà còn là bản lĩnh sân khấu, sự tự tin tuyệt vời của bé.

• Hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí - BắcHai.School's got talent 2022” cũng tạo nên sợi dây kết nối chặt chẽ giữa phụ huynh và Nhà trường để các con có được chương trình ý nghĩa nhất, tiết mục đặc sắc nhất.
---------------------------------
🌞 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐇𝐀̉𝐈.𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
𝑯𝒐̣𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉
𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎

📍Add : số 156 phố Mới - xóm 4 - Hải Bắc - Hải Hậu - Nam Định .
☎️ Hotline : 090 7950888 - 083 4379799
📩 Email: [email protected]com
📌Facebook : mamnonthucnghiembachai.com


08/12/2022

🎭💟𝗕𝗔 𝗠𝗘̣ 𝗦𝗘̃ 𝗧𝗨̛̣ 𝗛𝗔̀𝗢 𝗩𝗘̂̀ 𝗖𝗢𝗡... 𝗦𝗔𝗨 𝗞𝗛𝗜 𝗫𝗘𝗠 𝗖𝗢𝗡 𝗧𝗥𝗜̀𝗡𝗛 𝗗𝗜𝗘̂̃𝗡...🥹🥹🥹😍👏👏👏👏
🤩🤩 𝗛𝗢̣̂𝗜 𝗧𝗛𝗜 - 𝗧𝗜̀𝗠 𝗞𝗜𝗘̂́𝗠 𝗧𝗔̀𝗜 𝗡𝗔̆𝗡𝗚 𝗡𝗛𝗜́ - 𝗕𝗔𝗖𝗛𝗔𝗜.𝗦𝗖𝗛𝗢𝗢𝗟'𝗦 𝗚𝗢𝗧 𝗧𝗔𝗟𝗘𝗡𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟮.
• Với mong muốn có một sân chơi bổ ích cho các bé; tạo cơ hội để trẻ được thể hiện khả năng của mình; tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng trẻ có năng khiếu; hình thành sự tự tin, phong cách biểu diễn cho trẻ, trường Mầm non Bắc Hải.School đã tổ chức Hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí - BắcHai.School's got talent 2022”. Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng từ phụ huynh và các bé trong toàn trường.

• Trong buổi chung khảo, các bé đã say sưa, tự tin biểu diễn phần dự thi của mình: nhảy hiện đại, múa dân gian, thuyết trình, nói tiếng Anh, toán học, đơn ca... Mỗi tiết mục là một phần trình diễn đầy màu sắc, không chỉ thể hiện tài năng mà còn là bản lĩnh sân khấu, sự tự tin tuyệt vời của bé.

• Hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí - BắcHai.School's got talent 2022” cũng tạo nên sợi dây kết nối chặt chẽ giữa phụ huynh và Nhà trường để các con có được chương trình ý nghĩa nhất, tiết mục đặc sắc nhất.
---------------------------------
🌞 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐇𝐀̉𝐈.𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
𝑯𝒐̣𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉
𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎

📍Add : số 156 phố Mới - xóm 4 - Hải Bắc - Hải Hậu - Nam Định .
☎️ Hotline : 090 7950888 - 083 4379799
📩 Email: [email protected]
📌Facebook : mamnonthucnghiembachai.com


08/12/2022

🎭💟𝗣𝗛𝗔̂̀𝗡 𝗗𝗨̛̣ 𝗧𝗛𝗜 𝗚𝗜𝗔̀𝗨 𝗖𝗔̉𝗠 𝗫𝗨́𝗖...!!.🥹🥹🥹😍
🤩🤩 𝗛𝗢̣̂𝗜 𝗧𝗛𝗜 - 𝗧𝗜̀𝗠 𝗞𝗜𝗘̂́𝗠 𝗧𝗔̀𝗜 𝗡𝗔̆𝗡𝗚 𝗡𝗛𝗜́ - 𝗕𝗔𝗖𝗛𝗔𝗜.𝗦𝗖𝗛𝗢𝗢𝗟'𝗦 𝗚𝗢𝗧 𝗧𝗔𝗟𝗘𝗡𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟮.
• Với mong muốn có một sân chơi bổ ích cho các bé; tạo cơ hội để trẻ được thể hiện khả năng của mình; tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng trẻ có năng khiếu; hình thành sự tự tin, phong cách biểu diễn cho trẻ, trường Mầm non Bắc Hải.School đã tổ chức Hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí - BắcHai.School's got talent 2022”. Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng từ phụ huynh và các bé trong toàn trường.

• Trong buổi chung khảo, các bé đã say sưa, tự tin biểu diễn phần dự thi của mình: nhảy hiện đại, múa dân gian, thuyết trình, nói tiếng Anh, toán học, đơn ca... Mỗi tiết mục là một phần trình diễn đầy màu sắc, không chỉ thể hiện tài năng mà còn là bản lĩnh sân khấu, sự tự tin tuyệt vời của bé.

• Hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí - BắcHai.School's got talent 2022” cũng tạo nên sợi dây kết nối chặt chẽ giữa phụ huynh và Nhà trường để các con có được chương trình ý nghĩa nhất, tiết mục đặc sắc nhất.
---------------------------------
🌞 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐇𝐀̉𝐈.𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
𝑯𝒐̣𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉
𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎

📍Add : số 156 phố Mới - xóm 4 - Hải Bắc - Hải Hậu - Nam Định .
☎️ Hotline : 090 7950888 - 083 4379799
📩 Email: [email protected]
📌Facebook : mamnonthucnghiembachai.com


08/12/2022

🎭💟 𝗜 𝗟𝗜𝗞𝗘 𝗧𝗢 𝗦𝗣𝗘𝗔𝗞 𝗘𝗡𝗚𝗟𝗜𝗦𝗛...🇬🇧🇬🇧..🤣🤣😂
🤩🤩 𝗛𝗢̣̂𝗜 𝗧𝗛𝗜 - 𝗧𝗜̀𝗠 𝗞𝗜𝗘̂́𝗠 𝗧𝗔̀𝗜 𝗡𝗔̆𝗡𝗚 𝗡𝗛𝗜́ - 𝗕𝗔𝗖𝗛𝗔𝗜.𝗦𝗖𝗛𝗢𝗢𝗟'𝗦 𝗚𝗢𝗧 𝗧𝗔𝗟𝗘𝗡𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟮.
• Với mong muốn có một sân chơi bổ ích cho các bé; tạo cơ hội để trẻ được thể hiện khả năng của mình; tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng trẻ có năng khiếu; hình thành sự tự tin, phong cách biểu diễn cho trẻ, trường Mầm non Bắc Hải.School đã tổ chức Hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí - BắcHai.School's got talent 2022”. Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng từ phụ huynh và các bé trong toàn trường.

• Trong buổi chung khảo, các bé đã say sưa, tự tin biểu diễn phần dự thi của mình: nhảy hiện đại, múa dân gian, thuyết trình, nói tiếng Anh, toán học, đơn ca... Mỗi tiết mục là một phần trình diễn đầy màu sắc, không chỉ thể hiện tài năng mà còn là bản lĩnh sân khấu, sự tự tin tuyệt vời của bé.

• Hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí - BắcHai.School's got talent 2022” cũng tạo nên sợi dây kết nối chặt chẽ giữa phụ huynh và Nhà trường để các con có được chương trình ý nghĩa nhất, tiết mục đặc sắc nhất.
---------------------------------
🌞 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐇𝐀̉𝐈.𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
𝑯𝒐̣𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉
𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎

📍Add : số 156 phố Mới - xóm 4 - Hải Bắc - Hải Hậu - Nam Định .
☎️ Hotline : 090 7950888 - 083 4379799
📩 Email: [email protected]
📌Facebook : mamnonthucnghiembachai.com


08/12/2022

🎭💟 𝗡𝗛𝗔̀ 𝗧𝗛𝗢̛ 𝗧𝗨̛𝗢̛𝗡𝗚 𝗟𝗔𝗜..🤣🤣😂
🤩🤩 𝗛𝗢̣̂𝗜 𝗧𝗛𝗜 - 𝗧𝗜̀𝗠 𝗞𝗜𝗘̂́𝗠 𝗧𝗔̀𝗜 𝗡𝗔̆𝗡𝗚 𝗡𝗛𝗜́ - 𝗕𝗔𝗖𝗛𝗔𝗜.𝗦𝗖𝗛𝗢𝗢𝗟'𝗦 𝗚𝗢𝗧 𝗧𝗔𝗟𝗘𝗡𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟮.
• Với mong muốn có một sân chơi bổ ích cho các bé; tạo cơ hội để trẻ được thể hiện khả năng của mình; tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng trẻ có năng khiếu; hình thành sự tự tin, phong cách biểu diễn cho trẻ, trường Mầm non Bắc Hải.School đã tổ chức Hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí - BắcHai.School's got talent 2022”. Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng từ phụ huynh và các bé trong toàn trường.

• Trong buổi chung khảo, các bé đã say sưa, tự tin biểu diễn phần dự thi của mình: nhảy hiện đại, múa dân gian, thuyết trình, nói tiếng Anh, toán học, đơn ca... Mỗi tiết mục là một phần trình diễn đầy màu sắc, không chỉ thể hiện tài năng mà còn là bản lĩnh sân khấu, sự tự tin tuyệt vời của bé.

• Hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí - BắcHai.School's got talent 2022” cũng tạo nên sợi dây kết nối chặt chẽ giữa phụ huynh và Nhà trường để các con có được chương trình ý nghĩa nhất, tiết mục đặc sắc nhất.
---------------------------------
🌞 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐇𝐀̉𝐈.𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
𝑯𝒐̣𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉
𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎

📍Add : số 156 phố Mới - xóm 4 - Hải Bắc - Hải Hậu - Nam Định .
☎️ Hotline : 090 7950888 - 083 4379799
📩 Email: [email protected]
📌Facebook : mamnonthucnghiembachai.com


08/12/2022

🎭💟 𝗞𝗛𝗢̂𝗡𝗚 𝗡𝗚𝗔̣𝗜 𝗧𝗛𝗘̂̉ 𝗛𝗜𝗘̣̂𝗡..🤣🤣😂
🤩🤩 𝗛𝗢̣̂𝗜 𝗧𝗛𝗜 - 𝗧𝗜̀𝗠 𝗞𝗜𝗘̂́𝗠 𝗧𝗔̀𝗜 𝗡𝗔̆𝗡𝗚 𝗡𝗛𝗜́ - 𝗕𝗔𝗖𝗛𝗔𝗜.𝗦𝗖𝗛𝗢𝗢𝗟'𝗦 𝗚𝗢𝗧 𝗧𝗔𝗟𝗘𝗡𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟮.
• Với mong muốn có một sân chơi bổ ích cho các bé; tạo cơ hội để trẻ được thể hiện khả năng của mình; tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng trẻ có năng khiếu; hình thành sự tự tin, phong cách biểu diễn cho trẻ, trường Mầm non Bắc Hải.School đã tổ chức Hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí - BắcHai.School's got talent 2022”. Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng từ phụ huynh và các bé trong toàn trường.

• Trong buổi chung khảo, các bé đã say sưa, tự tin biểu diễn phần dự thi của mình: nhảy hiện đại, múa dân gian, thuyết trình, nói tiếng Anh, toán học, đơn ca... Mỗi tiết mục là một phần trình diễn đầy màu sắc, không chỉ thể hiện tài năng mà còn là bản lĩnh sân khấu, sự tự tin tuyệt vời của bé.

• Hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí - BắcHai.School's got talent 2022” cũng tạo nên sợi dây kết nối chặt chẽ giữa phụ huynh và Nhà trường để các con có được chương trình ý nghĩa nhất, tiết mục đặc sắc nhất.
---------------------------------
🌞 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐇𝐀̉𝐈.𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
𝑯𝒐̣𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉
𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎

📍Add : số 156 phố Mới - xóm 4 - Hải Bắc - Hải Hậu - Nam Định .
☎️ Hotline : 090 7950888 - 083 4379799
📩 Email: [email protected]
📌Facebook : mamnonthucnghiembachai.com


08/12/2022

🎭💟 𝗧𝗢̂́ 𝗖𝗛𝗔̂́𝗧 𝗖𝗨̉𝗔 𝗠𝗢̣̂𝗧 𝗡𝗚𝗛𝗘̣̂ 𝗦𝗜̃..!!!!?!🤣🤣😂
🤩🤩 𝗛𝗢̣̂𝗜 𝗧𝗛𝗜 - 𝗧𝗜̀𝗠 𝗞𝗜𝗘̂́𝗠 𝗧𝗔̀𝗜 𝗡𝗔̆𝗡𝗚 𝗡𝗛𝗜́ - 𝗕𝗔𝗖𝗛𝗔𝗜.𝗦𝗖𝗛𝗢𝗢𝗟'𝗦 𝗚𝗢𝗧 𝗧𝗔𝗟𝗘𝗡𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟮.
• Với mong muốn có một sân chơi bổ ích cho các bé; tạo cơ hội để trẻ được thể hiện khả năng của mình; tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng trẻ có năng khiếu; hình thành sự tự tin, phong cách biểu diễn cho trẻ, trường Mầm non Bắc Hải.School đã tổ chức Hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí - BắcHai.School's got talent 2022”. Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng từ phụ huynh và các bé trong toàn trường.

• Trong buổi chung khảo, các bé đã say sưa, tự tin biểu diễn phần dự thi của mình: nhảy hiện đại, múa dân gian, thuyết trình, nói tiếng Anh, toán học, đơn ca... Mỗi tiết mục là một phần trình diễn đầy màu sắc, không chỉ thể hiện tài năng mà còn là bản lĩnh sân khấu, sự tự tin tuyệt vời của bé.

• Hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí - BắcHai.School's got talent 2022” cũng tạo nên sợi dây kết nối chặt chẽ giữa phụ huynh và Nhà trường để các con có được chương trình ý nghĩa nhất, tiết mục đặc sắc nhất.
---------------------------------
🌞 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐇𝐀̉𝐈.𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
𝑯𝒐̣𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉
𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎

📍Add : số 156 phố Mới - xóm 4 - Hải Bắc - Hải Hậu - Nam Định .
☎️ Hotline : 090 7950888 - 083 4379799
📩 Email: [email protected]
📌Facebook : mamnonthucnghiembachai.com


08/12/2022

🎭💟 𝗡𝗘́𝗧 𝗛𝗢̂̀𝗡 𝗡𝗛𝗜𝗘̂𝗡 𝗟𝗔̀ 𝗖𝗔́𝗜 𝗗𝗨𝗬𝗘̂𝗡 𝗦𝗔̂𝗡 𝗞𝗛𝗔̂́𝗨 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗢̛́..! ?!🤣🤣😂😂
🤩🤩 𝗛𝗢̣̂𝗜 𝗧𝗛𝗜 - 𝗧𝗜̀𝗠 𝗞𝗜𝗘̂́𝗠 𝗧𝗔̀𝗜 𝗡𝗔̆𝗡𝗚 𝗡𝗛𝗜́ - 𝗕𝗔𝗖𝗛𝗔𝗜.𝗦𝗖𝗛𝗢𝗢𝗟'𝗦 𝗚𝗢𝗧 𝗧𝗔𝗟𝗘𝗡𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟮.
• Với mong muốn có một sân chơi bổ ích cho các bé; tạo cơ hội để trẻ được thể hiện khả năng của mình; tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng trẻ có năng khiếu; hình thành sự tự tin, phong cách biểu diễn cho trẻ, trường Mầm non Bắc Hải.School đã tổ chức Hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí - BắcHai.School's got talent 2022”. Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng từ phụ huynh và các bé trong toàn trường.

• Trong buổi chung khảo, các bé đã say sưa, tự tin biểu diễn phần dự thi của mình: nhảy hiện đại, múa dân gian, thuyết trình, nói tiếng Anh, toán học, đơn ca... Mỗi tiết mục là một phần trình diễn đầy màu sắc, không chỉ thể hiện tài năng mà còn là bản lĩnh sân khấu, sự tự tin tuyệt vời của bé.

• Hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí - BắcHai.School's got talent 2022” cũng tạo nên sợi dây kết nối chặt chẽ giữa phụ huynh và Nhà trường để các con có được chương trình ý nghĩa nhất, tiết mục đặc sắc nhất.
---------------------------------
🌞 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐇𝐀̉𝐈.𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
𝑯𝒐̣𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉
𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎

📍Add : số 156 phố Mới - xóm 4 - Hải Bắc - Hải Hậu - Nam Định .
☎️ Hotline : 090 7950888 - 083 4379799
📩 Email: [email protected]
📌Facebook : mamnonthucnghiembachai.com


08/12/2022

🎭💟 𝗖𝗢𝗡 𝗠𝗨𝗢̂́𝗡 𝗟𝗔̀𝗠 𝗡𝗚𝗛𝗘̣̂ 𝗦𝗜̃.🤣🤣😂😂
🤩🤩 𝗛𝗢̣̂𝗜 𝗧𝗛𝗜 - 𝗧𝗜̀𝗠 𝗞𝗜𝗘̂́𝗠 𝗧𝗔̀𝗜 𝗡𝗔̆𝗡𝗚 𝗡𝗛𝗜́ - 𝗕𝗔𝗖𝗛𝗔𝗜.𝗦𝗖𝗛𝗢𝗢𝗟'𝗦 𝗚𝗢𝗧 𝗧𝗔𝗟𝗘𝗡𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟮.
• Với mong muốn có một sân chơi bổ ích cho các bé; tạo cơ hội để trẻ được thể hiện khả năng của mình; tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng trẻ có năng khiếu; hình thành sự tự tin, phong cách biểu diễn cho trẻ, trường Mầm non Bắc Hải.School đã tổ chức Hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí - BắcHai.School's got talent 2022”. Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng từ phụ huynh và các bé trong toàn trường.

• Trong buổi chung khảo, các bé đã say sưa, tự tin biểu diễn phần dự thi của mình: nhảy hiện đại, múa dân gian, thuyết trình, nói tiếng Anh, toán học, đơn ca... Mỗi tiết mục là một phần trình diễn đầy màu sắc, không chỉ thể hiện tài năng mà còn là bản lĩnh sân khấu, sự tự tin tuyệt vời của bé.

• Hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí - BắcHai.School's got talent 2022” cũng tạo nên sợi dây kết nối chặt chẽ giữa phụ huynh và Nhà trường để các con có được chương trình ý nghĩa nhất, tiết mục đặc sắc nhất.
---------------------------------
🌞 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐇𝐀̉𝐈.𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
𝑯𝒐̣𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉
𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎

📍Add : số 156 phố Mới - xóm 4 - Hải Bắc - Hải Hậu - Nam Định .
☎️ Hotline : 090 7950888 - 083 4379799
📩 Email: [email protected]
📌Facebook : mamnonthucnghiembachai.com


07/12/2022

🎭💟 𝗧𝗨̛̣ 𝗧𝗜𝗡 & 𝗧𝗢𝗔̉ 𝗦𝗔́𝗡𝗚 🤩🤩 𝗛𝗢̣̂𝗜 𝗧𝗛𝗜 - 𝗧𝗜̀𝗠 𝗞𝗜𝗘̂́𝗠 𝗧𝗔̀𝗜 𝗡𝗔̆𝗡𝗚 𝗡𝗛𝗜́ - 𝗕𝗔𝗖𝗛𝗔𝗜.𝗦𝗖𝗛𝗢𝗢𝗟'𝗦 𝗚𝗢𝗧 𝗧𝗔𝗟𝗘𝗡𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟮.
• Với mong muốn có một sân chơi bổ ích cho các bé; tạo cơ hội để trẻ được thể hiện khả năng của mình; tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng trẻ có năng khiếu; hình thành sự tự tin, phong cách biểu diễn cho trẻ, trường Mầm non Bắc Hải.School đã tổ chức Hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí - BắcHai.School's got talent 2022”. Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng từ phụ huynh và các bé trong toàn trường.

• Trong buổi chung khảo, các bé đã say sưa, tự tin biểu diễn phần dự thi của mình: nhảy hiện đại, múa dân gian, thuyết trình, nói tiếng Anh, toán học, đơn ca... Mỗi tiết mục là một phần trình diễn đầy màu sắc, không chỉ thể hiện tài năng mà còn là bản lĩnh sân khấu, sự tự tin tuyệt vời của bé.

• Hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí - BắcHai.School's got talent 2022” cũng tạo nên sợi dây kết nối chặt chẽ giữa phụ huynh và Nhà trường để các con có được chương trình ý nghĩa nhất, tiết mục đặc sắc nhất.
---------------------------------
🌞 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐇𝐀̉𝐈.𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
𝑯𝒐̣𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉
𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎

📍Add : số 156 phố Mới - xóm 4 - Hải Bắc - Hải Hậu - Nam Định .
☎️ Hotline : 090 7950888 - 083 4379799
📩 Email: [email protected]
📌Facebook : mamnonthucnghiembachai.com


Photos from Mầm non thực nghiệm-Bắc Hải's post 07/12/2022

🎭💟 𝗧𝗨̛̣ 𝗧𝗜𝗡 & 𝗧𝗢𝗔̉ 𝗦𝗔́𝗡𝗚 🤩🤩 𝗛𝗢̣̂𝗜 𝗧𝗛𝗜 - 𝗧𝗜̀𝗠 𝗞𝗜𝗘̂́𝗠 𝗧𝗔̀𝗜 𝗡𝗔̆𝗡𝗚 𝗡𝗛𝗜́ - 𝗕𝗔𝗖𝗛𝗔𝗜.𝗦𝗖𝗛𝗢𝗢𝗟'𝗦 𝗚𝗢𝗧 𝗧𝗔𝗟𝗘𝗡𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟮.
• Với mong muốn có một sân chơi bổ ích cho các bé; tạo cơ hội để trẻ được thể hiện khả năng của mình; tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng trẻ có năng khiếu; hình thành sự tự tin, phong cách biểu diễn cho trẻ, trường Mầm non Bắc Hải.School đã tổ chức Hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí - BắcHai.School's got talent 2022”. Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng từ phụ huynh và các bé trong toàn trường.

• Trong buổi chung khảo, các bé đã say sưa, tự tin biểu diễn phần dự thi của mình: nhảy hiện đại, múa dân gian, thuyết trình, nói tiếng Anh, toán học, đơn ca... Mỗi tiết mục là một phần trình diễn đầy màu sắc, không chỉ thể hiện tài năng mà còn là bản lĩnh sân khấu, sự tự tin tuyệt vời của bé.

• Hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí - BắcHai.School's got talent 2022” cũng tạo nên sợi dây kết nối chặt chẽ giữa phụ huynh và Nhà trường để các con có được chương trình ý nghĩa nhất, tiết mục đặc sắc nhất.
---------------------------------
🌞 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐇𝐀̉𝐈.𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
𝑯𝒐̣𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉
𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎

📍Add : số 156 phố Mới - xóm 4 - Hải Bắc - Hải Hậu - Nam Định .
☎️ Hotline : 090 7950888 - 083 4379799
📩 Email: [email protected]
📌Facebook : mamnonthucnghiembachai.com


06/12/2022

🎭💟 𝗛𝗢̣̂𝗜 𝗧𝗛𝗜 - 𝗧𝗜̀𝗠 𝗞𝗜𝗘̂́𝗠 𝗧𝗔̀𝗜 𝗡𝗔̆𝗡𝗚 𝗡𝗛𝗜́ - 𝗕𝗔𝗖𝗛𝗔𝗜.𝗦𝗖𝗛𝗢𝗢𝗟'𝗦 𝗚𝗢𝗧 𝗧𝗔𝗟𝗘𝗡𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟮
🔸 Mỗi đứa trẻ đều có trong mình một ước mơ. Ba mẹ là người giúp con khám phá và nuôi dưỡng ước mơ từ những năng khiếu thuở bé.
🔸 Để những mầm xanh được chắp cánh, cuộc thi TÀI NĂNG NHÍ - BẮC HẢI.SCHOOL'S GOT TALENT 2022 chính là không gian cho các con tự do thể hiện, phát triển bản thân và cùng là để bố mẹ cùng con nuôi dưỡng niềm đam mê, tự tin làm những điều mình thích. Để bé có thêm những giây phút gắn kết, trải nghiệm đầy vui tươi, bổ ích.

🔸 Sân chơi mới mẻ, đa dạng về nội dung và hình thức hứa hẹn sẽ mang lại nhiều điều bất ngờ, hấp dẫn và thú vị. Hãy chờ đợi các màn thể hiện của các con và cùng con tự tin “thử tài” nhé!

🟡 1. Đối tượng dự thi:

🔺 Các bé đang theo học tại trường Mầm non thực nghiệm-Bắc Hải (Độ tuổi từ 2 đến 6 tuổi)

🟡 2. Thông điệp:

🔺 Chương trình là không gian để các bé được tự do thể hiện bất cứ điều gì là điểm mạnh của bé hoặc điều bé thích như hát, vẽ, đọc thơ, múa, chơi nhạc cụ, tô tượng, kể chuyện,… Từ đó, giúp bé tự tin để phát triển đồng thời tạo ra sự gắn kết giữa các bé và ba mẹ.

🔺 Hy vọng cuộc thi sẽ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các Ba mẹ. Hãy cùng cuộc thi tạo sân chơi thỏa sức sáng tạo cho các bé nhà mình.
---------------------------------
🌞 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐇𝐀̉𝐈.𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
𝑯𝒐̣𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉
𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎

📍Add : số 156 phố Mới - xóm 4 - Hải Bắc - Hải Hậu - Nam Định .
☎️ Hotline : 090 7950888 - 083 4379799
📩 Email: [email protected]
📌Facebook : mamnonthucnghiembachai.com


19/11/2022

👩‍🦳 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐓𝐇𝐈 " 𝐓𝐈𝐄̂́𝐓 𝐇𝐎̣𝐂 𝐇𝐀̣𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔́𝐂".
• Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Trường mầm non Bắc Hải.School tổ chức Hội thi " Tiết học Hạnh Phúc" dành cho tất cả CBGV nhà trường năm học 2022-2023.
• Đã có nhiều tiết học được các Cô tìm tòi sáng tạo với chất lượng chuyên môn cao cùng với sự đầu tư nghiêm tục đã mang lại sự thành công cho hội thi năm nay.
• Hội thi nhằm phát hiện, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, đồng thời tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực của mình, học tập trao đổi kinh nghiện về giảng dạy, chăm sóc trẻ và tổ chức lớp học; Khai thác sử dụng sáng tạo hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học, đồ chơi trẻ em; Thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
• Hội thi là một hoạt động thú vị và hấp dẫn, là sân chơi bổ ích cho toàn thể CBGV-NV nhà trường.
👁‍🗨 Sau đây là một số hình ảnh của cuộc thi.
---------------------------------
🌞 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐇𝐀̉𝐈.𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
𝑯𝒐̣𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉
𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎

📍Add : số 156 phố Mới - xóm 4 - Hải Bắc - Hải Hậu - Nam Định .
☎️ Hotline : 090 7950888 - 083 4379799
📩 Email: [email protected]
📌Facebook : mamnonthucnghiembachai.com


Photos from Mầm non thực nghiệm-Bắc Hải's post 19/11/2022

👩‍🦳 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐓𝐇𝐈 " 𝐓𝐈𝐄̂́𝐓 𝐇𝐎̣𝐂 𝐇𝐀̣𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔́𝐂".
• Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Trường mầm non Bắc Hải.School tổ chức Hội thi " Tiết học Hạnh Phúc" dành cho tất cả CBGV nhà trường năm học 2022-2023.
• Đã có nhiều tiết học được các Cô tìm tòi sáng tạo với chất lượng chuyên môn cao cùng với sự đầu tư nghiêm tục đã mang lại sự thành công cho hội thi năm nay.
• Hội thi nhằm phát hiện, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, đồng thời tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực của mình, học tập trao đổi kinh nghiện về giảng dạy, chăm sóc trẻ và tổ chức lớp học; Khai thác sử dụng sáng tạo hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học, đồ chơi trẻ em; Thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
• Hội thi là một hoạt động thú vị và hấp dẫn, là sân chơi bổ ích cho toàn thể CBGV-NV nhà trường.
👁‍🗨 Sau đây là một số hình ảnh của cuộc thi.
---------------------------------
🌞 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐇𝐀̉𝐈.𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
𝑯𝒐̣𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉
𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎

📍Add : số 156 phố Mới - xóm 4 - Hải Bắc - Hải Hậu - Nam Định .
☎️ Hotline : 090 7950888 - 083 4379799
📩 Email: [email protected]
📌Facebook : mamnonthucnghiembachai.com


08/11/2022

⏯ 𝗖𝗢𝗡 Đ𝗔̃ 𝗧𝗥𝗨̛𝗢̛̉𝗡𝗚 𝗧𝗛𝗔̀𝗡𝗛
• Yêu lắm những nét chữ con viết, những nét chữ đầu tiên có chút nguệch ngoạc, lúc méo lúc tròn. Nhưng có sao đâu, những nét chữ tự do, hồn nhiên như chính tâm hồn con đã là thành quả từ cả một quá trình tập trung rèn luyện.
• Rồi mai này con sẽ viết đẹp hơn, viết được suy nghĩ của mình với những lời hay ý đẹp..

---------------------------------
🌞 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐇𝐀̉𝐈.𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
𝑯𝒐̣𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉
𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎

📍Add : số 156 phố Mới - xóm 4 - Hải Bắc - Hải Hậu - Nam Định .
☎️ Hotline : 090 7950888 - 083 4379799
📩 Email: [email protected]
📌Facebook : mamnonthucnghiembachai.com


Photos from Mầm non thực nghiệm-Bắc Hải's post 08/11/2022

🌟 𝗡𝗛𝗨̛̃𝗡𝗚 𝗡𝗘́𝗧 𝗖𝗛𝗨̛̃ Đ𝗔̂̀𝗨 𝗧𝗜𝗘̂𝗡
• Yêu lắm những nét chữ con viết, những nét chữ đầu tiên có chút nguệch ngoạc, lúc méo lúc tròn. Nhưng có sao đâu, những nét chữ tự do, hồn nhiên như chính tâm hồn con đã là thành quả từ cả một quá trình tập trung rèn luyện.
• Rồi mai này con sẽ viết đẹp hơn, viết được suy nghĩ của mình với những lời hay ý đẹp..

---------------------------------
🌞 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐇𝐀̉𝐈.𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
𝑯𝒐̣𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉
𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎

📍Add : số 156 phố Mới - xóm 4 - Hải Bắc - Hải Hậu - Nam Định .
☎️ Hotline : 090 7950888 - 083 4379799
📩 Email: [email protected]
📌Facebook : mamnonthucnghiembachai.com


05/11/2022

👩‍🦳 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐓𝐇𝐈 " 𝐓𝐈𝐄̂́𝐓 𝐇𝐎̣𝐂 𝐇𝐀̣𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔́𝐂".
• Hướng tới kỷ niệm Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Trường mầm non Bắc Hải.School tổ chức Hội thi " Tiết học Hạnh Phúc" dành cho tất cả CBGV nhà trường năm học 2022-2023.
• Hội thi nhằm phát hiện, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, đồng thời tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực của mình, học tập trao đổi kinh nghiện về giảng dạy, chăm sóc trẻ và tổ chức lớp học; Khai thác sử dụng sáng tạo hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học, đồ chơi trẻ em; Thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
• Hội thi hứa hẹn mang lại nhiều hoạt động thú vị và hấp dẫn.
👁‍🗨 Ba mẹ cùng chờ đợi nhé..!!
---------------------------------
🌞 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐇𝐀̉𝐈.𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
𝑯𝒐̣𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉
𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎

📍Add : số 156 phố Mới - xóm 4 - Hải Bắc - Hải Hậu - Nam Định .
☎️ Hotline : 090 7950888 - 083 4379799
📩 Email: [email protected]
📌Facebook : mamnonthucnghiembachai.com


29/10/2022
29/10/2022

🎃 🅷🅰🅿🅿🆈 🅷🅰🅻🅾🆆🅴🅴🅽
🤖😻 𝗛𝗔𝗟𝗢𝗪𝗘𝗘𝗡 - 𝗛𝗨𝗬𝗘̂̀𝗡 𝗕𝗜́ - 𝗗𝗜𝗘̣̂𝗨 𝗞𝗬̀
• Với mong muốn các bạn nhỏ sẽ có những trải nhiệm thú vị trong dịp lễ hội Halloween, các cô giáo và các bạn nhỏ Mầm non thực nghiệm-Bắc Hải đã cùng nhau chuẩn bị quần áo, hóa thân thành phù thủy, siêu anh hùng hay những cô tiên nhỏ xinh đẹp trong câu chuyện cổ tích.
• Trong buổi lễ hội, học sinh đã được hòa mình vào hàng loạt trò chơi thú vị đậm màu sắc Halloween. Các bạn vô cùng thích thú khi trở thành các nhân vật yêu thích, kỳ dị như phù thủy, siêu nhân...hay những nàng công chúa thật xinh đẹp.
👁‍🗨 𝙈𝙤̛̀𝙞 𝘽𝙖 𝙢𝙚̣ 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝙭𝙚𝙢 𝙘𝙖́𝙘 𝙗𝙚́ 𝙝𝙤́𝙖 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙩𝙝𝙚̂́ 𝙣𝙖̀𝙤 𝙣𝙝𝙚́!
---------------------------------
🌞 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐇𝐀̉𝐈.𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
𝑯𝒐̣𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉
𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎

📍Add : số 156 phố Mới - xóm 4 - Hải Bắc - Hải Hậu - Nam Định .
☎️ Hotline : 090 7950888 - 083 4379799
📩 Email: [email protected]
📌Facebook : mamnonthucnghiembachai.com


29/10/2022

🎃 🅷🅰🅿🅿🆈 🅷🅰🅻🅾🆆🅴🅴🅽
🤖😻 𝗥𝗢̣̂𝗡 𝗥𝗔̀𝗡𝗚 𝗞𝗛𝗢̂𝗡𝗚 𝗞𝗛𝗜́ 𝗟𝗘̂̃ 𝗛𝗢̣̂𝗜 𝗛𝗢𝗔́ 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗚 - 𝗛𝗔𝗟𝗢𝗪𝗘𝗘𝗡
• Với mong muốn các bạn nhỏ sẽ có những trải nhiệm thú vị trong dịp lễ hội Halloween, các cô giáo và các bạn nhỏ Mầm non thực nghiệm-Bắc Hải đã cùng nhau chuẩn bị quần áo, hóa thân thành phù thủy, siêu anh hùng hay những cô tiên nhỏ xinh đẹp trong câu chuyện cổ tích.
• Trong buổi lễ hội, học sinh đã được hòa mình vào hàng loạt trò chơi thú vị đậm màu sắc Halloween. Các bạn vô cùng thích thú khi trở thành các nhân vật yêu thích, kỳ dị như phù thủy, siêu nhân...hay những nàng công chúa thật xinh đẹp.
👁‍🗨 𝙈𝙤̛̀𝙞 𝘽𝙖 𝙢𝙚̣ 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝙭𝙚𝙢 𝙘𝙖́𝙘 𝙗𝙚́ 𝙝𝙤́𝙖 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙩𝙝𝙚̂́ 𝙣𝙖̀𝙤 𝙣𝙝𝙚́!
---------------------------------
🌞 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐇𝐀̉𝐈.𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
𝑯𝒐̣𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉
𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎

📍Add : số 156 phố Mới - xóm 4 - Hải Bắc - Hải Hậu - Nam Định .
☎️ Hotline : 090 7950888 - 083 4379799
📩 Email: [email protected]
📌Facebook : mamnonthucnghiembachai.com


Photos from Mầm non thực nghiệm-Bắc Hải's post 29/10/2022

🎃 🅷🅰🅿🅿🆈 🅷🅰🅻🅾🆆🅴🅴🅽
🤖😻 𝗥𝗢̣̂𝗡 𝗥𝗔̀𝗡𝗚 𝗞𝗛𝗢̂𝗡𝗚 𝗞𝗛𝗜́ 𝗟𝗘̂̃ 𝗛𝗢̣̂𝗜 𝗛𝗢𝗔́ 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗚 - 𝗛𝗔𝗟𝗢𝗪𝗘𝗘𝗡
• Với mong muốn các bạn nhỏ sẽ có những trải nhiệm thú vị trong dịp lễ hội Halloween, các cô giáo và các bạn nhỏ Mầm non thực nghiệm-Bắc Hải đã cùng nhau chuẩn bị quần áo, hóa thân thành phù thủy, siêu anh hùng hay những cô tiên nhỏ xinh đẹp trong câu chuyện cổ tích.
• Trong buổi lễ hội, học sinh đã được hòa mình vào hàng loạt trò chơi thú vị đậm màu sắc Halloween. Các bạn vô cùng thích thú khi trở thành các nhân vật yêu thích, kỳ dị như phù thủy, siêu nhân...hay những nàng công chúa thật xinh đẹp.
👁‍🗨 𝙈𝙤̛̀𝙞 𝘽𝙖 𝙢𝙚̣ 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝙭𝙚𝙢 𝙘𝙖́𝙘 𝙗𝙚́ 𝙝𝙤́𝙖 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙩𝙝𝙚̂́ 𝙣𝙖̀𝙤 𝙣𝙝𝙚́!
---------------------------------
🌞 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐇𝐀̉𝐈.𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
𝑯𝒐̣𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉
𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎

📍Add : số 156 phố Mới - xóm 4 - Hải Bắc - Hải Hậu - Nam Định .
☎️ Hotline : 090 7950888 - 083 4379799
📩 Email: [email protected]
📌Facebook : mamnonthucnghiembachai.com


Videos (show all)

🎯🎯🎯 Những lợi ích khi cho trẻ học tiếng anh sớm:👉 Thúc đẩy sự phát triển trí não👉 Tự tin và mạnh dạn trong giao tiếp👉 Ph...
👉  Mầm Non Thực Nghiệm Bắc Hải  liên tục tuyển sinh lứa tuổi từ 15 tháng trở lên. 👍  Với đội ngũ giáo viên giàu kinh ngh...
🪴🪴 𝙏𝙃𝙐̛ 𝘾𝙃𝙐́𝘾 𝙏𝙀̂́𝙏..!!😍 Kính gửi: toàn thể CBGV- NV cùng Quý Phụ huynh và các con thân mến.!!🌸 Trong bầu không khí ấm á...
🔜🔜📣 [𝙎𝙐̛̣ 𝙆𝙄𝙀̣̂𝙉 𝙎𝘼̆́𝙋 𝘿𝙄𝙀̂̃𝙉 𝙍𝘼...] 𝘾𝙃𝙄̉ 𝘾𝙊̀𝙉 1 𝙉𝙂𝘼̀𝙔 𝙉𝙐̛̃𝘼...𝙇𝙀̂̃ 𝙆𝙃𝘼𝙄 𝙏𝙍𝙐̛𝙊̛𝙉𝙂 𝙈𝘼̂̀𝙈 𝙉𝙊𝙉 𝙏𝙃𝙐̛̣𝘾 𝙉𝙂𝙃𝙄𝙀̣̂𝙈 𝘽𝘼̆́𝘾 𝙃𝘼̉𝙄.🌟...
🌟🌟 𝐓𝐔̛𝐍𝐆 𝐁𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐇𝐀̉𝐈.💯 𝐂𝐎̛ 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝟎𝟏 𝐒𝐔𝐀̂́𝐓 𝐇𝐎̣𝐂 𝐁𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝟏𝟎𝟎% ...
💯 𝐂𝐎̛ 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝟎𝟏 𝐒𝐔𝐀̂́𝐓 𝐇𝐎̣𝐂 𝐁𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝟏𝟎𝟎% 𝐇𝐎̣𝐂 𝐏𝐇𝐈́ 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 Đ𝐀̂̀𝐔 𝐓𝐈𝐄̂𝐍 𝐊𝐇𝐈 𝐓𝐇𝐀𝐌 𝐃𝐔̛̣ 𝐒𝐔̛̣ 𝐊𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛𝐍...
💯 𝐂𝐎̛ 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝟎𝟏 𝐒𝐔𝐀̂́𝐓 𝐇𝐎̣𝐂 𝐁𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝟏𝟎𝟎% 𝐇𝐎̣𝐂 𝐏𝐇𝐈́ 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 Đ𝐀̂̀𝐔 𝐓𝐈𝐄̂𝐍 𝐊𝐇𝐈 𝐓𝐇𝐀𝐌 𝐃𝐔̛̣ 𝐒𝐔̛̣ 𝐊𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛𝐍...
🌟🌟 𝐓𝐔̛𝐍𝐆 𝐁𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐇𝐀̉𝐈.💯 𝐂𝐎̛ 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝟎𝟏 𝐒𝐔𝐀̂́𝐓 𝐇𝐎̣𝐂 𝐁𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝟏𝟎𝟎% ...
🪴 𝘾𝙐̀𝙉𝙂 𝙆𝙃𝘼́𝙈 𝙋𝙃𝘼́ 𝙉𝙂𝙊̂𝙄 𝙏𝙍𝙐̛𝙊̛̀𝙉𝙂 " Đ𝙀̣𝙋 𝙉𝙃𝙐̛ 𝙈𝙊̛"👁‍🗨 Hẹn gặp lại các con tại Mầm non thực nghiệm Bắc Hải.-------------...
⁉️ 𝘽𝙀́ 𝙃𝙊̣𝘾 𝙂𝙄̀ 𝙏𝘼̣𝙄 𝙈𝘼̂̀𝙈 𝙉𝙊𝙉 𝙏𝙃𝙐̛̣𝘾 𝙉𝙂𝙃𝙄𝙀̣̂𝙈 - 𝘽𝘼̆́𝘾 𝙃𝘼̉𝙄.𝙎𝘾𝙃𝙊𝙊𝙇  👁‍🗨 Hãy theo chân Bachai Mamnon để xem các bạn nhỏ n...
❤️ CHÀO NĂM MỚI 2022.🎄 HAPPY NEW YEAR.Chào năm mới 2022 Mầm non Thực nghiệm Bắc Hải tặng nhiều phần Quà hấp dẫn cho Bé k...
#CHƯƠNG_TRÌNH_ĐẶC_BIỆT_ƯU_ĐÃI_VÔ_CÙNG_HẤP_DẪN_NHÂN_DỊP_KHAI_TRƯƠNG - #MẦM_NON_THỰC_NGHIỆM_BẮC_HẢI.🤩🤩 #HỌC_PHÍ_CHỈ_1_TRIỆ...

Location

Category

Telephone

Website

Address

156/Phố Mới/Xóm 4/Hải Bắc/Hải Hậu/Nam Định
Hai Hau

Opening Hours

Monday 07:00 - 17:30
Tuesday 07:00 - 17:30
Wednesday 07:00 - 17:30
Thursday 07:00 - 17:30
Friday 07:00 - 17:30
Saturday 07:00 - 17:30

Other Hai Hau schools & colleges (show all)
Gen Z- Trường THPT An Phúc Gen Z- Trường THPT An Phúc
Hai Hau

Ngày 15/6/2022 được lấy là ngày ra mắt fanpage .Nơi chia sẻ những câu chuyện ho?

Nghệ Thuật DƯƠNG CẦM Nghệ Thuật DƯƠNG CẦM
Khu 6 Thị Trấn Yên Định
Hai Hau

Đào tạo bộ môn Piano, Organ, Guitar, Vẽ, Cảm thụ âm nhạc Cung cấp nhạc cụ chất lượng, giá tốt.

Nguyễn Thuỳ Dung Nguyễn Thuỳ Dung
Hai Hau

Giáo Viên Mang tầm nhìn - Mang sứ mệnh Chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ bay cao

Đom Đóm Studio - Ảnh viện bé yêu và gia đình Đom Đóm Studio - Ảnh viện bé yêu và gia đình
Xóm 4/Hải Phương/Hải Hậu/Nam Định
Hai Hau, 07939

Chụp ảnh Newborn - Baby - Bầu - Gia đình chuyên nghiệp số 1 tại Hải Hậu - N

Anh Ngữ  USpeak Anh Ngữ USpeak
Xã Hải An
Hai Hau, 20.131450053753742,106.2100842430498

Trung Tâm Anh Ngữ USpeak � Địa chỉ : - Cơ Sở 1: Xóm 6 xã Hải Toàn- Hải Hậu-

Star Academy Grapeseed Star Academy Grapeseed
Khu 7 Thị Trấn Yên Định, Hải Hậu, Nam Định
Hai Hau, 07900

Star Academy GrapeSEED – Chương trình tiếng Anh toàn diện cho trẻ 4 - 12 tuổi

Thu Hằng Thu Hằng
Thị Trấn Yên Định
Hai Hau

Giáo Viên Mang tầm nhìn - Mang sứ mệnh Chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ bay cao

Vietnam America Montessori School Vietnam America Montessori School
Khu 7, TT Yên Định, Nam Định
Hai Hau, 07900

Giáo dục sớm theo phương pháp Montessori

Dung Thùy Dung Thùy
Thị Trấn Yên Định
Hai Hau

Giáo Viên Mang tầm nhìn - Mang sứ mệnh Chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ bay cao bay xa! Hiệp Hội Chị Em Phụ Nữ Việt Nam

Aloha baby Aloha baby
Xóm 19, Hải Trung, Hải Hậu, Nam định (hướng Yên Định Qua Cầu
Hai Hau, 428200

Premium baby spa

Cẩm Tú - Chăm sóc mẹ và bé tại nhà Cẩm Tú - Chăm sóc mẹ và bé tại nhà
Trực Đại, Trực Ninh, Nam Định
Hai Hau, 2400

Massage và Tắm bé Massage thư giãn bầu và sau sinh Giảm mỡ bụng sau sinh Thông tắc