GD&ĐT Phủ Lý, Ha-Nam Videos

Videos by GD&ĐT Phủ Lý in Ha-Nam. Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Click to enable sound Next

Other GD&ĐT Phủ Lý videos

Chú trọng phát triển tố chất học sinh- Thời sự VTV
Một phóng sự hay về đổi mới GDĐT: Chú trọng phát triển tố chất học sinh