Trường Mầm non xã Thanh Nghị, Ha-Nam Videos

Videos by Trường Mầm non xã Thanh Nghị in Ha-Nam.

Hoạt động: Trò chơi với đôi bàn tay
Cô giáo: Trần Thị Huế - Trường Mầm non xã Thanh Nghị

Other Trường Mầm non xã Thanh Nghị videos

Hoạt động: Trò chơi với đôi bàn tay Cô giáo: Trần Thị Huế - Trường Mầm non xã Thanh Nghị

Hoạt động tạo hình: Hướng dẫn trẻ tô màu bông hoa Giáo viên: Ngô Thị Thuỳ Dương- Trường Mầm non xã Thanh Nghị

Cô giáo: Dương Thị NhungVận động bài hát : Vũ điệu rửa tay🧚‍♀️ Ngày hôm nay các con hãy cùng với cô Nhung vận động một c...