Ms Trang English, Ha-Nam Videos

Videos by Ms Trang English in Ha-Nam. English for Children (3+) Các bạn mất kiến thức cơ bản. Giao tiếp cơ bản

Học cùng UyenLinh_6ys
Unit 7: S, T, U, V
12 hình ảnh (12 từ vựng) mỗi tuần.
Vừa học phát âm, đánh vần, vừa tích lũy từ vựng.

Click to enable sound

Other Ms Trang English videos

Học cùng UyenLinh_6ysUnit 7: S, T, U, V12 hình ảnh (12 từ vựng) mỗi tuần.Vừa học phát âm, đánh vần, vừa tích lũy từ vựng...