Trường Mầm Non Chất Lượng Cao HOA THIÊN PHÚ, Di An Video September 24, 2018, 3:36am

Videos by Trường Mầm Non Chất Lượng Cao HOA THIÊN PHÚ in Di An. Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui, dành cho con trẻ những gì yêu thương nhất.

Bờm và Chị Hằng đi đâu thế ạ !!! 🤗🤗

Other Trường Mầm Non Chất Lượng Cao HOA THIÊN PHÚ videos

Bài múa đến từ các chị Lớp Lá 2

Bài múa “ Rock Vầng Trăng “ rất sôi động đến từ các em nhỏ dễ thương của Lớp Chồi 2

Bờm và Chị Hằng đi đâu thế ạ !!! 🤗🤗

Chú Cuội và Bờm 😄😄😄

Đêm Hội Trăng Rằm Của Các Em 😍😍

Tiết Mục Múa Nhạc Không Lời Đến Từ Các Bạn Lớp Lá 1

Không Khí vui Tươi Trong Ngày Khai giảng - Trò Chơi Taxi

Tiết Mục Múa Đến Từ Các Bạn Lớp Chồi 2

Tiết Mục Múa “ Những Ước Mơ “ Đó Lớp Múa Biểu Diễn

Bài Thơ “ Bạn Mới “ Đến Từ Các Bạn Lớp Mầm 1

“ Cô Giáo Em Là Hoa E Ban “ Đến Từ Các Chị Lớp Lá 2

Tiết mục múa “Ngày Đầu Tiên Đi Học “ của cô và trò lớp Mầm 2 biểu diễn

Bài Phát Biểu Cảm Tưởng Của Bạn “ Bảo Triều “ Đại Diện Cho 98 Bạn HS Khối Lá Trước Lúc xa Mái Trường MN

Tiết Mục Của Các Bạn Lớp Tiếng Anh

“Về MIền Cổ Tích” Đến Từ Các Bạn Lớp chồi 1 Biểu Diễn

Một Điệu Nhảy Rất Sôi Động “ Salala” Đến Từ Các Anh Chị Lớp Lá 2

Tiết Mục Rất Đáng Yêu Đến Từ Các Bạn Nhỏ Lớp Mầm 2 Biểu Diễn

Tiết Mục TRời Nắng Trời Mưa Đến Từ Các Bạn Lớp Mầm 1

Lời Phát Biểu Của Đại Diện Hội PH Trong Buổi Lễ Tổng Kết

Lớp nhà trẻ mở tiệc liên hoàn cuối năm

Tiệc chia tay cuối năm của các bạn lớp lá

About   Privacy   Login