Học Tiếng Anh Online

BA MẸ THÊM AN TÂM - CÁC CON VỮNG KIẾN THỨC
Tiếng Anh Thiếu nhi
Tiếng Anh Thiếu n

Operating as usual

Photos from Học Tiếng Anh Online's post 10/11/2022

🔥💌 | 𝐍𝐇𝐔̛̃𝐍𝐆 Đ𝐈𝐄̂̀𝐔 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐂𝐎́ 𝐃𝐔𝐘 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝐓𝐀̣𝐈 𝐊𝐇𝐎𝐀́ 𝐇𝐎̣𝐂 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐈𝐄̂́𝐏 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐀𝐒𝐇𝐋𝐄𝐘’𝐒 𝐄𝐍𝐆𝐋𝐈𝐒𝐇 𝐀𝐂𝐀𝐃𝐄𝐌𝐘 | 💯💯💯

🔳 Sử dụng giáo trình quốc tế, chuẩn hoá giao tiếp giọng Mỹ
◼️ Lộ trình tinh giản
🔳 Kỹ năng tập trung ➡ Phát âm, nghe, nói, phản xạ và hội thoại
🔳 Không bẻ ngược quá trình như cách học xưa cũ lâu nay mọi người học, lan man và khó nuốt, không có tính ứng dụng.
▶️▶️Sau 72 giờ học, đầu ra đạt A2-B1 tuỳ đầu vào.
➡➡➡Có cam kết đầu ra, học lại miễn phí nếu k đạt.
⏩⏩⏩⏩Học phí lớp 1 kèm 1 1.350.000/tháng học gồm 12 buổi
✅✅✅tuần 3b mỗi buổi 1h thì có gọi là dạy vì đam mê chưa ạ? ☺️

💌💌 𝑨𝒔𝒉𝒍𝒆𝒚 đ𝒂̉𝒎 𝒃𝒂̉𝒐 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒃𝒂̂́𝒕 𝒌𝒊̀ 𝒄𝒂́ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒏𝒂̀𝒐 𝒅𝒂̣𝒚 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒎𝒖̛́𝒄 𝒑𝒉𝒊́ 𝒑𝒉𝒖̀ 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒉𝒐̛𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒍𝒐̛́𝒑 1 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒚 1 𝒕𝒓𝒐̀ 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒚 👩🏻‍🏫

———————-

❌✅ 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝘃𝗮̀ 𝗾𝘂𝗮́ 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝗵𝗮̉𝗼 - 𝗧𝗮̣𝗼 𝗺𝗼̣̂𝘁 đ𝗮̂̀𝘂 𝗿𝗮 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝗵𝗮̉𝗼✅❌

🎓𝑨𝒔𝒉𝒍𝒆𝒚'𝒔 𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒚 - "𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒍"🎓
🕑𝑶𝒑𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒎𝒆: 7:00 𝒂.𝒎 - 21:30 𝒑.𝒎
☎️𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 0912390103 (Zalo) - 0855 263 867 (support 24/7)
🔓 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒄𝒕 𝒇𝒐𝒓 𝒎𝒐𝒓𝒆

20/10/2022

What do you think about this picture? 🤪
Me first: Money and books don't help you see the Truth. You can see the Truth by yourself, the Truth is within you 😊

17/10/2022

🔥🎉𝐁𝐔̀𝐍𝐆 𝐍𝐎̂̉ 𝐓𝐔̛̣ 𝐓𝐈𝐍 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐈𝐄̂́𝐏 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐒𝐀𝐔 𝟒 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝐇𝐎̣𝐂 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄?? - “𝐾𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐!” 📍📍

📌 𝗣𝗵𝗮́𝘁 𝗮̂𝗺, 𝗣𝗵𝗮̉𝗻 𝘅𝗮̣ tiến bộ vượt bậc 𝘁𝘂̛̀ 𝗰𝗼𝗻 𝘀𝗼̂́ 𝟬
📌 𝗡𝗮̆𝗻𝗴 𝗹𝘂̛̣𝗰 𝗡𝗴𝗵𝗲, 𝗡𝗼́𝗶 𝘃𝗮̀ Đ𝗼̂́𝗶 𝘁𝗵𝗼𝗮̣𝗶 là 𝗸𝘆̃ 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣𝗻𝗴 𝘆𝗲̂́𝘂 của suốt khoá học.
📌 𝗥𝗲̀𝗻 𝗹𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗸𝘆̃ 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝗺𝗲̂̀𝗺 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗮𝗼 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽, sự tự tin, biểu cảm, khả năng đặt vấn đề và trình bày vấn đề
📌 𝗠𝗼̂𝗶 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗚𝗶𝗮𝗼 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝗧𝗶𝗲̂́𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵 tuyệt vời, sử dụng #100%_Tiếng_Anh

🔥🔥Chỉ có tại:
🔰🔰 𝐊𝐇𝐎𝐀́ 𝐇𝐎̣𝐂 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐈𝐄̂́𝐏 𝐂𝐎̛ 𝐁𝐀̉𝐍 - 𝟕𝟐𝐇 𝐂𝐇𝐈𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔̣𝐂 𝐓𝐈𝐄̂́𝐍𝐆 𝐀𝐍𝐇 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐈𝐄̂́𝐏 𝐓𝐔̛̀ 𝐂𝐎𝐍 𝐒𝐎̂́ 𝟎 ⚠️⚠️

⚡️⚡️Chương trình - được chính Ashley biên soạn kết hợp giáo trình 𝑮𝒊𝒂𝒐 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 + 𝒍𝒐̣̂ 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐 đ𝒐̂́𝒊 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒉𝒐̣𝒄 𝒍𝒂̀ 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 Đ𝒊 𝑳𝒂̀𝒎 𝑴𝒂̂́𝒕 𝑮𝒐̂́𝒄 ✅✅

🔰”Gửi tin nhắn” ngay cho Ashley để được tư vấn chương trình riêng dành cho bạn ❇️
———————-

❌✅ 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝘃𝗮̀ 𝗾𝘂𝗮́ 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝗵𝗮̉𝗼 - 𝗧𝗮̣𝗼 𝗺𝗼̣̂𝘁 đ𝗮̂̀𝘂 𝗿𝗮 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝗵𝗮̉𝗼✅❌

🎓𝑨𝒔𝒉𝒍𝒆𝒚'𝒔 𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒚 - "𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒍"🎓
🕑𝑶𝒑𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒎𝒆: 7:00 𝒂.𝒎 - 21:30 𝒑.𝒎
☎️𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 0912390103 (Zalo) - 0855 263 867 (support 24/7)
🔓 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒄𝒕 𝒇𝒐𝒓 𝒎𝒐𝒓𝒆

01/10/2022

🔰🔰 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒐̂́ 𝒕𝒖̛̀ 𝒗𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒗𝒆̂̀ 𝒒𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒂́𝒐 𝒑𝒉𝒐̂̉ 𝒃𝒊𝒆̂́𝒏

blouse /blauz/ áo sơ mi nữ
boxer shorts /´bɔksə ʃɔ:t/ quần đùi
dressing gown /ˈdresɪŋ ɡaʊn/ áo choàng tắm
overalls /ˈəʊ.vər.ɔːlz/ quần yếm
dinner jacket /ˈdɪn.ə ˌdʒæk.ɪt/ com lê đi dự tiệc
bow tie /ˌbəʊ ˈtaɪ/ nơ thắt cổ áo nam
top /tɒp/ áo
shirt /ʃɜːt/ áo sơ mi
tie /tai/ cà vạt
t-shirt /ti:’∫ə:t/ áo phông
raincoat /´rein¸kout/ áo mưa
anorak /´ænə¸ræk/ áo khoác có mũ
pullover /ˈpʊləʊvə(r)/ áo len chui đầu
sweater /ˈswetər/ áo len
cardigan /´ka:digən/ áo len cài đằng trước
jumper /ʤʌmpə/ áo len
suit /su:t/ bộ com lê nam hoặc bộ vét nữ
dressing gown: áo choàng tắm
overcoat /´ouvə¸kout/ áo măng tô
jacket /dʤækit/ áo khoác ngắn
blazer /´bleizə/ áo khoác nam dạng vét
swimming costume /´swimiη ´kɔstju:m/ quần áo bơi
pyjamas /pi’ʤɑ:məz/ bộ đồ ngủ
leather jacket /leðə ‘dʤækit/ áo khoác da

𝑻𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒐̂́ 𝒄𝒖̣𝒎 𝒕𝒖̛̀ 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒗𝒆̂̀ 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈

to be on trend: đang có xu hướng, hợp thời trang
casual clothes: quần áo giản dị (không hình thức)
classic style: phong cách đơn giản, cổ điển
designer label: một thương hiệu nổi tiếng thường tạo ra những sản phẩm đắt tiền
dressed to kill: ăn mặc cực kỳ cuốn hút
to dress for the occasion: mặc quần áo phù hợp với sự kiện
fashionable: hợp thời trang
fashion house: công ty bán những mẫu thiết kế mới nhất
fashion icon: biểu tượng thời trang
fashion show: show thời trang

01/10/2022

🔰 𝐓𝐈𝐄̂́𝐍𝐆 𝐀𝐍𝐇 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐈𝐄̂́𝐏 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐋𝐀̀ 𝐍𝐆𝐎̂𝐍 𝐍𝐆𝐔̛̃ - Đ𝐎́ 𝐋𝐀̀ 𝐊𝐘̃ 𝐍𝐀̆𝐍𝐆 ✔️✔️

‼️ 𝘿𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙏𝙝𝙖̉𝙤 - 𝙃𝙤̣𝙘 𝙫𝙞𝙚̂𝙣 22𝙩 - 𝙃𝙤𝙖̀𝙣 𝙩𝙤𝙖̀𝙣 𝙢𝙖̂́𝙩 𝙜𝙤̂́𝙘 𝙏𝙞𝙚̂́𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝, đến với Ashley’s English Academy với “nhiều” các nỗi sợ, bạn ấy thật sự không chỉ là sợ Tiếng Anh mà còn chán ghét nó. Mang tâm lý tự ti, nghĩ rằng mình thật sự “câm điếc” với thứ ngôn ngữ toàn cầu này. Ashley chưa chắc là người thầy giỏi, nhưng mình tự tin là người truyền cảm hứng để các bạn thay đổi cách nhìn, thay đổi suy nghĩ và thay đổi hành động với 𝙏𝙞𝙚̂́𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝 - 𝙣𝙜𝙤̂𝙣 𝙣𝙜𝙪̛̃ 𝙘𝙪̉𝙖 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙙𝙖̂𝙣 𝙏𝙤𝙖̀𝙣 𝘾𝙖̂̀𝙪 𝙃𝙤𝙖́ ✅✅

Nếu bạn còn chần chừ với việc học Tiếng Anh, thời gian sau này là rất nhiều lần hối tiếc vì ngày hôm nay không quyết đoán hơn.

———————-

🔰🔰𝗖𝗛𝗢̣𝗡 𝗟𝗨̛̣𝗔 𝗞𝗛𝗢𝗔́ 𝗛𝗢̣𝗖 𝗚𝗜𝗔𝗢 𝗧𝗜𝗘̂́𝗣 𝗧𝗨̛̀ 𝗖𝗢̛ 𝗕𝗔̉𝗡 -> 𝗡𝗔̂𝗡𝗚 𝗖𝗔𝗢 𝗢𝗡𝗟𝗜𝗡𝗘 - 𝗢𝗙𝗙𝗟𝗜𝗡𝗘 cùng Ashley 📚📚

🌻Được định hướng đúng đắn Phương pháp học từ đầu
🌻 Giáo trình Giao tiếp Quốc tế từ Oxford
🌻Lộ trình tinh giản, hiệu quả và tiết kiệm thời gian công sức
🌻 Phương thức học tích hợp - kết hợp tinh tế lý thuyết và thực hành ứng dụng, phù hợp xu thế 4.0 vô cùng linh động.
🌻 Được hỗ trợ bởi đội ngũ giảng viên + chuyên viên kể cả ngoài giờ học
🌻 Cam kết đầu ra sau 72h học : Phản xạ Giao tiếp - Nghe - Nói đạt B1-B2 tuỳ đầu vào
📌📌Trên hết: 𝑮𝑰𝑨𝑶 𝑻𝑰𝑬̂́𝑷 Đ𝑬̂̉ 𝑼̛́𝑵𝑮 𝑫𝑼̣𝑵𝑮 - 𝑲𝑬̂́𝑻 𝑸𝑼𝑨̉ 𝑳𝑨̀ 𝑻𝑯𝑼̛́ 𝑻𝑯𝑨̂́𝒀 Đ𝑼̛𝑶̛̣𝑪 - 𝑲𝑯𝑶̂𝑵𝑮 𝑪𝑨̂̀𝑼 𝑲𝑰̀ 𝑯𝑶̣𝑪 𝑻𝑯𝑼𝑨̣̂𝑻 - 𝑻𝑰𝑬̂́𝑻 𝑲𝑰𝑬̣̂𝑴 1/2 𝑻𝑯𝑶̛̀𝑰 𝑮𝑰𝑨𝑵 𝑯𝑶̣𝑪 𝑺𝑶 𝑽𝑶̛́𝑰 𝑪𝑨́𝑪 𝑳𝑶̣̂ 𝑻𝑹𝑰̀𝑵𝑯 𝑲𝑯𝑨́𝑪 ✅✅
————————-

❌✅ 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝘃𝗮̀ 𝗾𝘂𝗮́ 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝗵𝗮̉𝗼 - 𝗧𝗮̣𝗼 𝗺𝗼̣̂𝘁 đ𝗮̂̀𝘂 𝗿𝗮 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝗵𝗮̉𝗼✅❌

🎓𝑨𝒔𝒉𝒍𝒆𝒚'𝒔 𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒚 - "𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒍"🎓
🕑𝑶𝒑𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒎𝒆: 7:00 𝒂.𝒎 - 21:30 𝒑.𝒎
☎️𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 0912390103 (Zalo) - 0855 263 867 (support 24/7)
🔔 𝑭𝒂𝒏𝒑𝒂𝒈𝒆: Học Tiếng Anh Online
🔓 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒄𝒕 𝒇𝒐𝒓 𝒎𝒐𝒓𝒆

12/09/2022

𝑻𝒖̀𝒏𝒈 𝑳𝒂̂𝒎 - 𝑲𝒊𝒅 7 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊 đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒖̛̀ 𝑯𝒖̛𝒏𝒈 𝒀𝒆̂𝒏
- “𝑪𝒐̂ 𝒐̛𝒊, 𝒐̛̉ 𝒒𝒖𝒆̂ 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒉𝒐̣𝒄 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒊𝒐̛̀.” … 🤣🤣

- 🎉 𝑾𝑬𝑳𝑪𝑶𝑴𝑬 𝑻𝑶 𝑨𝑺𝑯𝑳𝑬𝒀’𝑺 𝑬𝑵𝑮𝑳𝑰𝑺𝑯 𝑨𝑪𝑨𝑫𝑬𝑴𝒀🎉-

Sau tiết đầu tiên Học Tiếng Anh Online mà đã giỏi thế, con đã tự giới thiệu bản thân được bằng Tiếng Anh nhaaa.

Xin lỗi con, cô dạy các cô chú người lớn, người đi làm nhiều quá nên cô viết cào như mèo 😅🤣
————

❌✅ 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝘃𝗮̀ 𝗾𝘂𝗮́ 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝗵𝗮̉𝗼 - 𝗧𝗮̣𝗼 𝗺𝗼̣̂𝘁 đ𝗮̂̀𝘂 𝗿𝗮 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝗵𝗮̉𝗼✅❌
————————-

🎓𝑨𝒔𝒉𝒍𝒆𝒚'𝒔 𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒚 - "𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒍"🎓
🏫𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑫𝒊𝒆̣̂𝒖, 𝑯𝒂̉𝒊 𝑪𝒉𝒂̂𝒖, Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈
🕑𝑶𝒑𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒎𝒆: 7:00 𝒂.𝒎 - 21:30 𝒑.𝒎
☎️𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 0855 263 867 - 0912390103

Photos from Học Tiếng Anh Online's post 11/09/2022

𝑨𝒔𝒉𝒍𝒆𝒚 𝒄𝒉𝒊𝒂 𝒔𝒆̉ 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̀ 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 🔥 𝑻𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒅𝒆̂̃ 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒍𝒂̣𝒊 𝒏𝒉𝒂̂̀𝒎 𝒔𝒖𝒐̂́𝒕 𝒏𝒉𝒆́ 😰

🌵Tiếp tục đồng hạnh cùng các bạn qua khoá học Online 1 kèm 1 - trực tiếp bởi Ashley


🔥𝐗𝐎𝐀́ 𝐁𝐎̉ 𝐍𝐎̂̃𝐈 𝐒𝐎̛̣ 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐈𝐄̂́𝐏 𝐓𝐈𝐄̂́𝐍𝐆 𝐀𝐍𝐇 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝟕 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 Đ𝐀̂̀𝐔 - 𝐂𝐇𝐈𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔̣𝐂 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐈𝐄̂́𝐏 𝐒𝐀𝐔 𝟕𝟐𝐇 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 🔥

📌 Học phí siêu ưu đãi chỉ từ 67k/h cho nhóm kèm 1-1 , 1-2, 1-3, 1-4 (Lớp học không quá 4 bạn) 📌

✅ Lớp học Online qua Zoom, phù hợp với xu hướng mùa dịch 😍
✅ Sĩ số 4 bạn, dễ dàng tương tác và luyện tập
✅ Học trực tiếp với giáo viên, có động lực mỗi ngày
✅ Giáo trình chuẩn Quốc tế, tích hợp và rút gọn, tiết kiệm thời gian học
✅ Đội ngũ support 24/7 kể cả khi đã “tốt nghiệp“ .
✅ Giờ học rất linh hoạt, không tạo áp lực cho người đi làm

💯 Đ𝐀̂̀𝐔 𝐑𝐀 𝐒𝐀𝐔 𝟕𝟐 𝐁𝐔𝐎̂̉𝐈 𝐇𝐎̣𝐂:

🔆 Giao tiếp căn bản với người nước ngoài sau 6 tháng (Level A2 hoặc B1 tuỳ đầu vào)
🔆 Biết cách tự học, tự nâng cao kiến thức
🔆 Có phát âm đúng và phản xạ tốt

👌 “Gửi tin nhắn” ngay cho Ashley nhé
—————————————-—

🎓𝑨𝒔𝒉𝒍𝒆𝒚'𝒔 𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒚 - "𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒍"🎓
🏫𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑫𝒊𝒆̣̂𝒖, 𝑯𝒂̉𝒊 𝑪𝒉𝒂̂𝒖, Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈
🕑𝑶𝒑𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒎𝒆: 7:00 𝒂.𝒎 - 21:30 𝒑.𝒎
☎️𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 0855 263 867

Photos from Học Tiếng Anh Online's post 17/08/2022

Bạn đã biết hết cách dùng 5 động từ quen thuộc này? Ok GET GO 🔥🔥

Photos from Học Tiếng Anh Online's post 15/08/2022

🌈𝐓𝐡𝐚𝐲 đ𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐨́𝐢 “𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 𝐘𝐨𝐮” 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐦𝐚̃𝐢 𝐦𝐚̣̆𝐧 𝐧𝐡𝐞́ 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚 𝐨̛𝐢

‼️ HOẶC: ĐỂ KHÔNG CÔ ĐƠN, CHỌN LỰA KHOÁ HỌC GIAO TIẾP TỪ CƠ BẢN -> NÂNG CAO tại Ashley’s English Academy :

🌻Được định hướng đúng đắn Phương pháp học từ đầu
🌻 Giáo trình Giao tiếp Quốc tế từ Oxford
🌻Lộ trình tinh giản, hiệu quả và tiết kiệm thời gian công sức
🌻 Phương thức học Online phù hợp xu thế 4.0 vô cùng linh động và tinh tế
🌻 Được hỗ trợ bởi đội ngũ giảng viên + chuyên viên kể cả ngoài giờ học
🌻 Cam kết đầu ra sau 72h học : Phản xạ Giao tiếp - Nghe - Nói đạt B1-B2 tuỳ đầu vào

🛎Trên hết: GIAO TIẾP ĐỂ ỨNG DỤNG - KẾT QUẢ LÀ THỨ THẤY ĐƯỢC - KHÔNG CẦU KÌ HỌC THUẬT - TIẾT KIỆM 1/2 THỜI GIAN HỌC SO VỚI CÁC LỘ TRÌNH TẠI TRUNG TÂM KHÁC
——————

🔥 KHOÁ HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI ĐI LÀM BỊ MẤT CĂN BẢN 🔥 CÓ TIẾNG ANH, SỢ GÌ THIẾU CƠ HỘI 🔥
📌 Học phí siêu ưu đãi chỉ từ 67k/h cho nhóm kèm 1-1 , 1-2, 1-3, 1-4 (Lớp học không quá 4 bạn) 📌

✅ Lớp học Online qua Zoom, phù hợp với xu hướng mùa dịch 😍
✅ Sĩ số 4 bạn, dễ dàng tương tác và luyện tập
✅ Học trực tiếp với giáo viên, có động lực mỗi ngày
✅ Giáo trình chuẩn Quốc tế, tích hợp và rút gọn, tiết kiệm thời gian học
✅ Đội ngũ support 24/7 kể cả khi đã “tốt nghiệp“ .
✅ Giờ học rất linh hoạt, không tạo áp lực cho người đi làm

💯 ĐẦU RA SAU 72 BUỔI HỌC:
🔆 Giao tiếp căn bản với người nước ngoài sau 6 tháng (Level A2 hoặc B1 tuỳ đầu vào)
🔆 Biết cách tự học, tự nâng cao kiến thức
🔆 Có phát âm đúng và phản xạ tốt

👌 “Gửi tin nhắn” ngay cho Ashley nhé
—————————————-—

🎓𝑨𝒔𝒉𝒍𝒆𝒚'𝒔 𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒚 - "𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒍"🎓
🏫𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑫𝒊𝒆̣̂𝒖, 𝑯𝒂̉𝒊 𝑪𝒉𝒂̂𝒖, Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈
🕑𝑶𝒑𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒎𝒆: 7:00 𝒂.𝒎 - 21:30 𝒑.𝒎
☎️𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 0855 263 867

Photos from Học Tiếng Anh Online's post 28/07/2022

𝐏𝐇𝐀́ 𝐁𝐎̉ 𝐑𝐀̀𝐎 𝐂𝐀̉𝐍 𝐓𝐈𝐄̂́𝐍𝐆 𝐀𝐍𝐇, 𝐓𝐔̛̣ 𝐓𝐈𝐍 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 𝐁𝐀̀𝐘 𝐓𝐈𝐄̂́𝐍𝐆 𝐀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐒𝐀𝐔 𝟏𝟐 𝐆𝐈𝐎̛̀ 𝐇𝐎̣𝐂 🔰🔰🔰

“Học Tiếng Anh để không trở nên “mù ngôn ngữ” trong thế giới hiện đại”

💯 NẾU BẠN:
❌ Chưa thể giao tiếp căn bản được bằng Tiếng Anh
❌ Cần Tiếng Anh để có thêm nhiều cơ hội
❌ Tìm lớp học Tiếng Anh với mô hình & học phí hợp lý
Thì đây:

🔥 KHOÁ HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI ĐI LÀM BỊ MẤT CĂN BẢN 🔥 CÓ TIẾNG ANH, SỢ GÌ THIẾU CƠ HỘI 🔥
📌 Học phí siêu ưu đãi chỉ từ 67k/h cho nhóm kèm 1-1 , 1-2, 1-3, 1-4 (Lớp học không quá 4 bạn) 📌

✅ Lớp học Online qua Zoom, phù hợp với xu hướng mùa dịch 😍
✅ Sĩ số 4 bạn, dễ dàng tương tác và luyện tập
✅ Học trực tiếp với giáo viên, có động lực mỗi ngày
✅ Giáo trình chuẩn Quốc tế, tích hợp và rút gọn, tiết kiệm thời gian học
✅ Đội ngũ support 24/7 kể cả khi đã “tốt nghiệp“ .
✅ Giờ học rất linh hoạt, không tạo áp lực cho người đi làm

💯 ĐẦU RA SAU 72 BUỔI HỌC:
🔆 Giao tiếp căn bản với người nước ngoài sau 6 tháng (Level A2 hoặc B1 tuỳ đầu vào)
🔆 Biết cách tự học, tự nâng cao kiến thức
🔆 Có phát âm đúng và phản xạ tốt

👌 “Gửi tin nhắn” ngay cho Ashley nhé
—————————————-—

🎓𝑨𝒔𝒉𝒍𝒆𝒚'𝒔 𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒚 - "𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒍"🎓
🏫𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑫𝒊𝒆̣̂𝒖, 𝑯𝒂̉𝒊 𝑪𝒉𝒂̂𝒖, Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈
🕑𝑶𝒑𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒎𝒆: 7:00 𝒂.𝒎 - 21:30 𝒑.𝒎
☎️𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 0855 263 867

14/07/2022

CHỈ SAU 3H học Online từ mất gốc 100%

❤️‍🔥𝑲𝑯𝑶̂𝑵𝑮 𝑻𝑰𝑵 𝑪𝑼̃𝑵𝑮 𝑷𝑯𝑨̉𝑰 𝑻𝑰𝑵❤️‍🔥

Tuần trước, một đối tác đã tỏ vẻ nghi ngờ khi tôi khẳng định “Không cần tới thời gian tính bằng tháng hoặc năm để chỉnh sửa phát âm, ngữ âm, ngữ điệu trong giao tiếp Tiếng Anh. Với Ashley, chỉ cần vài giờ học. Kết quả là thứ có thể nhìn thấy được ngay sau buổi học đầu tiên”. Tôi mở ngay video bài tập về nhà của học viên u30, kéo lên những video bài tập đầu tiên chị ấy nộp. Cậu bạn bên cạnh - là một hướng dẫn viên du lịch - đồng thời dạy giao tiếp - mạnh miệng “chặt chém” tôi trước đối tác: “Phát âm thế này chắc chắn phải được đào tạo rất lâu qua trường lớp hoặc thực chiến giao tiếp với người nước ngoài nhiều rồi, 100% không phải từ mất gốc mà chỉ sau 1,2,3 buổi đầu nói được như vậy,… bla bla “. Lúc ấy tôi không hề ấm ức tức giận vì bị phủ nhận thành quả, ngược lại tôi thấy vui và tự hào biết mấy. Vâng, qua đào tạo trường lớp mà anh nói, chính là tôi - Ashley - Ashley English’s Academy đây mà. Tôi mỉm cười chiến thắng, và im lặng nghe cậu ấy mở file words dài dằng dặc trình bày phương pháp dạy phát âm lộ trình 6 tháng - tương đương 6 ngày học thực chiến với phương pháp LUYỆN PHẢN XẠ TỰ NHIÊN THÔNG QUA NGHE, NÓI cùng Ashley. 😀
Cho Ashley 6 tháng, luyện bạn Giao tiếp từ mất gốc, xoá bỏ nỗi sợ Giao tiếp Tiếng Anh trong vòng 72H!!!

⁉️🔥 [𝐒𝐀𝐔 𝟑𝐇 𝐇𝐎̣𝐂 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐈𝐄̂́𝐏 𝐓𝐔̛̀ 𝐌𝐀̂́𝐓 𝐆𝐎̂́𝐂? 𝐁𝐀̣𝐍 𝐍𝐎́𝐈 Đ𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐆𝐈̀?]🔥 - Video học viên gửi Btvn sau 3 buổi học 👇🏻👇🏻👇🏻
Học Tiếng Anh Online

12/07/2022

NGƯỜI MẤT GỐC TỰ GIỚI THIỆU BẢN THÂN BẰNG TIẾNG ANH CHỈ SAU 10' ĐẦU TIÊN?

🔥 𝐌𝐀̂́𝐓 𝐆𝐎̂́𝐂 𝐓𝐈𝐄̂́𝐍𝐆 𝐀𝐍𝐇???
🔥 𝐓𝐔̛̣ 𝐆𝐈𝐎̛́𝐈 𝐓𝐇𝐈𝐄̣̂𝐔 𝐁𝐀̉𝐍 𝐓𝐇𝐀̂𝐍 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐒𝐀𝐔 𝟏𝟎' Đ𝐀̂̀𝐔 𝐓𝐈𝐄̂𝐍?

👍🏻- Ashley trả lời : Tất cả câu trả lời các bạn sẽ có ngay sau cùng Ashley. Đừng nghi ngờ khả năng của bản thân bạn nhé.
👍🏻- Mất gốc hoàn toàn Tiếng Anh vẫn có thể 𝒏𝒈𝒉𝒆 𝒗𝒂̀ 𝒑𝒉𝒂̉𝒏 𝒙𝒂̣ được với phương pháp dạy 𝐏𝐇𝐀̉𝐍 𝐗𝐀̣ 𝐓𝐔̛̣ 𝐍𝐇𝐈𝐄̂𝐍 - 𝐓𝐀̆́𝐌 𝐓𝐈𝐄̂́𝐍𝐆 𝐀𝐍𝐇 của Ashley’s English Academy.
👍🏻- Chẳng có phương pháp dạy nào hay và hiệu quả hơn phương pháp có thể đ𝐚́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐚̉ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐨̂𝐧 𝐧𝐠𝐮̛̃.

👇👇👇
Cùng xem học viên của Ashley đã thay đổi thế nào chỉ sau 10p đầu tiên ấn tượng

❌✅ 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝘃𝗮̀ 𝗾𝘂𝗮́ 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝗵𝗮̉𝗼 - 𝗧𝗮̣𝗼 𝗺𝗼̣̂𝘁 đ𝗮̂̀𝘂 𝗿𝗮 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝗵𝗮̉𝗼✅❌
————————-

🎓𝑨𝒔𝒉𝒍𝒆𝒚'𝒔 𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒚 - "𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒍"🎓
🏫𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑫𝒊𝒆̣̂𝒖, 𝑯𝒂̉𝒊 𝑪𝒉𝒂̂𝒖, Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈
🕑𝑶𝒑𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒎𝒆: 7:00 𝒂.𝒎 - 21:30 𝒑.𝒎
☎️𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 0855 263 867

Photos from Học Tiếng Anh Online's post 04/06/2022

🌵 Lưu ngay lại nào các Sĩ tử của Ashley English’s Academy 👍🏻👍🏻
————————
🎓𝑨𝒔𝒉𝒍𝒆𝒚'𝒔 𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒚 - "𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒍"🎓
🏫𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑫𝒊𝒆̣̂𝒖, 𝑯𝒂̉𝒊 𝑪𝒉𝒂̂𝒖, Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈
🕑𝑶𝒑𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒎𝒆: 7:00 𝒂.𝒎 - 21:30 𝒑.𝒎
☎️𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 0855 263 867

28/05/2022

🛑Sau 12h học Giao tiếp từ mất gốc, tôi được gì?

🛑 𝐌𝐀̂́𝐓 𝐆𝐎̂́𝐂 𝐒𝐀𝐔 𝟏𝟐𝐇 𝐇𝐎̣𝐂 - 𝐁𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ đ𝐮̉ 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐀𝐬𝐡𝐥𝐞𝐲 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲?

🔰 Đây là dự án BTVN nhỏ, thuyết trình giới thiệu về Gia đình và từng thành viên (tên, tuổi, nghề nghiệp, tính cách) sau chủ đề FAMILY.

💯💯 Và Như Ashley đã cam kết từ đầu : “𝑲𝒆̂́𝒕 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒉𝒖̛́ 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒏𝒉𝒊̀𝒏 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒈𝒂̆́𝒏 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕”

✅✅SAU 12H HỌC TỪ CON SỐ 0 - HỌC VIÊN U30 TỰ TIN NĂNG LỰC NÓI TIẾNG ANH VÀ CẢI THIỆN PHÁT ÂM ĐÁNG KỂ ❤️
————————

💯 NẾU BẠN:
❌ Chưa thể giao tiếp căn bản được bằng Tiếng Anh
❌ Cần Tiếng Anh để có thêm nhiều cơ hội
❌ Tìm lớp học Tiếng Anh với mô hình & học phí hợp lý
Thì đây:

🔥 KHOÁ HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI ĐI LÀM BỊ MẤT CĂN BẢN 🔥 CÓ TIẾNG ANH, SỢ GÌ THIẾU CƠ HỘI 🔥
📌 Học phí siêu ưu đãi chỉ từ 67k/h cho nhóm kèm 1-1 , 1-2, 1-3, 1-4 (Lớp học không quá 4 bạn) 📌

✅ Lớp học Online qua Zoom, phù hợp với xu hướng mùa dịch 😍
✅ Sĩ số 4 bạn, dễ dàng tương tác và luyện tập
✅ Học trực tiếp với giáo viên, có động lực mỗi ngày
✅ Giáo trình chuẩn Quốc tế, tích hợp và rút gọn, tiết kiệm thời gian học
✅ Đội ngũ support 24/7 kể cả khi đã “tốt nghiệp“ .
✅ Giờ học rất linh hoạt, không tạo áp lực cho người đi làm

💯 ĐẦU RA SAU 72 BUỔI HỌC:
🔆 Giao tiếp căn bản với người nước ngoài sau 6 tháng (Level A2 hoặc B1 tuỳ đầu vào)
🔆 Biết cách tự học, tự nâng cao kiến thức
🔆 Có phát âm đúng và phản xạ tốt

👌 “Gửi tin nhắn” ngay cho Ashley nhé
—————————————-—

🎓𝑨𝒔𝒉𝒍𝒆𝒚'𝒔 𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒚 - "𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒍"🎓
🏫𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑫𝒊𝒆̣̂𝒖, 𝑯𝒂̉𝒊 𝑪𝒉𝒂̂𝒖, Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈
🕑𝑶𝒑𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒎𝒆: 7:00 𝒂.𝒎 - 21:30 𝒑.𝒎
☎️𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 0855 263 867

21/05/2022

Tự tin giới thiệu Gia Đình sau 1.5 tháng học

𝐏𝐇𝐀́ 𝐁𝐎̉ 𝐑𝐀̀𝐎 𝐂𝐀̉𝐍 𝐓𝐈𝐄̂́𝐍𝐆 𝐀𝐍𝐇, 𝐓𝐔̛̣ 𝐓𝐈𝐍 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 𝐁𝐀̀𝐘 𝐓𝐈𝐄̂́𝐍𝐆 𝐀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐒𝐀𝐔 𝟏𝟐 𝐆𝐈𝐎̛̀ 𝐇𝐎̣𝐂 🔰🔰🔰

“Học Tiếng Anh để không trở nên “mù ngôn ngữ” trong thế giới hiện đại”

💯 NẾU BẠN:
❌ Chưa thể giao tiếp căn bản được bằng Tiếng Anh
❌ Cần Tiếng Anh để có thêm nhiều cơ hội
❌ Tìm lớp học Tiếng Anh với mô hình & học phí hợp lý
Thì đây:

🔥 KHOÁ HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI ĐI LÀM BỊ MẤT CĂN BẢN 🔥 CÓ TIẾNG ANH, SỢ GÌ THIẾU CƠ HỘI 🔥
📌 Học phí siêu ưu đãi chỉ từ 67k/h cho nhóm kèm 1-1 , 1-2, 1-3, 1-4 (Lớp học không quá 4 bạn) 📌

✅ Lớp học Online qua Zoom, phù hợp với xu hướng mùa dịch 😍
✅ Sĩ số 4 bạn, dễ dàng tương tác và luyện tập
✅ Học trực tiếp với giáo viên, có động lực mỗi ngày
✅ Giáo trình chuẩn Quốc tế, tích hợp và rút gọn, tiết kiệm thời gian học
✅ Đội ngũ support 24/7 kể cả khi đã “tốt nghiệp“ .
✅ Giờ học rất linh hoạt, không tạo áp lực cho người đi làm

💯 ĐẦU RA SAU 72 BUỔI HỌC:
🔆 Giao tiếp căn bản với người nước ngoài sau 6 tháng (Level A2 hoặc B1 tuỳ đầu vào)
🔆 Biết cách tự học, tự nâng cao kiến thức
🔆 Có phát âm đúng và phản xạ tốt

👌 “Gửi tin nhắn” ngay cho Ashley nhé
—————————————-—

🎓𝑨𝒔𝒉𝒍𝒆𝒚'𝒔 𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒚 - "𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒍"🎓
🏫𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑫𝒊𝒆̣̂𝒖, 𝑯𝒂̉𝒊 𝑪𝒉𝒂̂𝒖, Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈
🕑𝑶𝒑𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒎𝒆: 7:00 𝒂.𝒎 - 21:30 𝒑.𝒎
☎️𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 0855 263 867

18/05/2022

🌵💛 Đã lâu không khoe Học Viên rồi 🥰
Học viên COM28 -

“𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐧𝐞̂𝐧 “𝐦𝐮̀ 𝐧𝐠𝐨̂𝐧 𝐧𝐠𝐮̛̃” 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̣𝐢”

💯 𝐍𝐄̂́𝐔 𝐁𝐀̣𝐍:

❌ Chưa thể giao tiếp căn bản được bằng Tiếng Anh
❌ Cần Tiếng Anh để có thêm nhiều cơ hội
❌ Tìm lớp học Tiếng Anh với mô hình & học phí hợp lý
Thì đây:

🔥 𝐊𝐇𝐎𝐀́ 𝐇𝐎̣𝐂 𝐓𝐈𝐄̂́𝐍𝐆 𝐀𝐍𝐇 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐈𝐄̂́𝐏 𝐂𝐇𝐎 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 Đ𝐈 𝐋𝐀̀𝐌 𝐁𝐈̣ 𝐌𝐀̂́𝐓 𝐂𝐀̆𝐍 𝐁𝐀̉𝐍 🔥 𝐂𝐎́ 𝐓𝐈𝐄̂́𝐍𝐆 𝐀𝐍𝐇, 𝐒𝐎̛̣ 𝐆𝐈̀ 𝐓𝐇𝐈𝐄̂́𝐔 𝐂𝐎̛ 𝐇𝐎̣̂𝐈

📌 Học phí siêu ưu đãi chỉ từ 67k/h cho nhóm kèm 1-1 , 1-2, 1-3, 1-4 (Lớp học không quá 4 bạn) 📌

✅ Lớp học Online qua Zoom, phù hợp với xu hướng mùa dịch 😍
✅ Sĩ số 4 bạn, dễ dàng tương tác và luyện tập
✅ Học trực tiếp với giáo viên, có động lực mỗi ngày
✅ Giáo trình chuẩn Quốc tế, tích hợp và rút gọn, tiết kiệm thời gian học
✅ Đội ngũ support 24/7 kể cả khi đã “tốt nghiệp“ .
✅ Giờ học rất linh hoạt, không tạo áp lực cho người đi làm

💯 ĐẦU RA SAU 72 BUỔI HỌC:
🔆 Giao tiếp căn bản với người nước ngoài sau 6 tháng (Level A2 hoặc B1 tuỳ đầu vào)
🔆 Biết cách tự học, tự nâng cao kiến thức
🔆 Có phát âm đúng và phản xạ tốt

👌 “Gửi tin nhắn” ngay cho Ashley nhé
—————————————-—

🎓𝑨𝒔𝒉𝒍𝒆𝒚'𝒔 𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒚 - "𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒍"🎓
🏫𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑫𝒊𝒆̣̂𝒖, 𝑯𝒂̉𝒊 𝑪𝒉𝒂̂𝒖, Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈
🕑𝑶𝒑𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒎𝒆: 7:00 𝒂.𝒎 - 21:30 𝒑.𝒎
☎️𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 0855 263 867

Photos from Học Tiếng Anh Online's post 10/05/2022

🛑[Đ𝐀́𝐏 𝐔̛́𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐔 𝐂𝐀̂̀𝐔 𝐇𝐎̣𝐂 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐈𝐄̂́𝐏 𝐓𝐈𝐄̂́𝐍𝐆 𝐀𝐍𝐇 𝐎𝐅𝐅𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐍𝐇𝐎́𝐌 𝐈́𝐓 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 Đ𝐀̀ 𝐍𝐀̆̃𝐍𝐆]🛑

Chào các bạn, mình là Ashley, giáo viên Tiếng Anh giao tiếp, kinh nghiệm 7 năm giảng dạy và 3 năm làm việc với người nước ngoài, Làm quản lý trung tâm anh ngữ Người nước ngoài. Hiện mình đã và đang đào tạo rất nhiều anh/chị/em đi làm mất gốc. Mình sử dụng giáo trình quốc tế, chuẩn hoá giao tiếp giọng Mỹ, lộ trình tinh giản, kỹ năng tập trung Phát âm, nghe, nói, phản xạ và hội thoại, không bẻ ngược quá trình như cách học xưa cũ lâu nay mọi người học, lan man và khó nuốt, không có tính ứng dụng.

Ashley đã biên soạn Chương Trình Giao tiếp Ứng Dụng và Tích hợp, mang tính ứng dụng cao vào thực tiễn, kết hợp những phương pháp học hiệu quả và tiết kiệm thời gian nhất, phù hợp với thực tế nhu cầu của đối tượng là Người lớn - Người đi làm mất gốc. Các bạn cần lắm một phương pháp giảng dạy tinh giản, dễ hiểu, nhanh chóng có thể áp dụng ngay, và người lớn chúng ta thứ chúng ta thiếu nhất chính là Thời Gian, chúng ta muốn nhìn thấy sự tiến bộ của bản thân nhanh nhất có thể.
Ashley không tự tin là Giáo viên Giỏi, chỉ dám tự tin là một Người Truyền Cảm Hứng tốt, và hơn hết, Ashley hiểu các bạn cần gì.

Với những nền tảng trên, 1 Khoá học kéo dài 72 giờ học, đầu ra đạt A2-B1 tuỳ đầu vào nha. Có cam kết đầu ra bằng hợp đồng , học lại miễn phí nếu không đạt.

Đã có rất nhiều anh/chị/em ở Đà Nẵng hỏi Ashley về việc mở lớp dạy trực tiếp, Ashley đã lên kế hoạch khai giảng lớp Trực tiếp vào tuần sau. Ashley vẫn còn đảm nhận nhiều lớp Online, nên hiện tại sẽ chỉ còn dành thời gian cho 1-2 lớp trực tiếp vào buổi tối, số lượng học viên tối đa cho mỗi lớp là 6 học viên mà thôi để đảm bảo hiệu suất cao nhất, tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc cho tất cả chúng ta. Nếu các anh/chị/em vẫn quan tâm chờ đợi những lớp Offline đầu tiên này, hãy nhắn tin cho Ashley để giữ chỗ trống nha, và chúng ta sẽ bắt đầu khởi động chặng mới sớm nhất.

Cảm ơn mọi người!
Ashley.
———————-

❌✅ 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝘃𝗮̀ 𝗾𝘂𝗮́ 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝗵𝗮̉𝗼 - 𝗧𝗮̣𝗼 𝗺𝗼̣̂𝘁 đ𝗮̂̀𝘂 𝗿𝗮 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝗵𝗮̉𝗼✅❌

🎓𝑨𝒔𝒉𝒍𝒆𝒚'𝒔 𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒚 - "𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒍"🎓
🏫𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑫𝒊𝒆̣̂𝒖, 𝑯𝒂̉𝒊 𝑪𝒉𝒂̂𝒖, Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈
🕑𝑶𝒑𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒎𝒆: 7:00 𝒂.𝒎 - 21:30 𝒑.𝒎
☎️𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 0855 263 867

Photos from Học Tiếng Anh Online's post 10/05/2022

Gì cũng cần phải có mẹo đúng không cả nhà 😤

❌✅ 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝘃𝗮̀ 𝗾𝘂𝗮́ 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝗵𝗮̉𝗼 - 𝗧𝗮̣𝗼 𝗺𝗼̣̂𝘁 đ𝗮̂̀𝘂 𝗿𝗮 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝗵𝗮̉𝗼✅❌
————————-

🎓𝑨𝒔𝒉𝒍𝒆𝒚'𝒔 𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒚 - "𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒍"🎓
🏫𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑫𝒊𝒆̣̂𝒖, 𝑯𝒂̉𝒊 𝑪𝒉𝒂̂𝒖, Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈
🕑𝑶𝒑𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒎𝒆: 7:00 𝒂.𝒎 - 21:30 𝒑.𝒎
☎️𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 0855 263 867

28/04/2022

Phản xạ 100% Tiếng Anh sau 2 buổi

Photos from Học Tiếng Anh Online's post 11/03/2022

BẮN TIẾNG ANH CHUẨN NHƯ TÂY
lưu ngay để đi ăn chém gió nào mọi người ơi 🥰🥰

17/02/2022

11H HỌC TỪ MẤT GỐC

𝗕𝗧𝗩𝗡 𝗰𝘂̉𝗮 𝗵𝗼̣𝗰 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗡𝗚𝗨̛𝗢̛̀𝗜 Đ𝗜 𝗟𝗔̀𝗠 𝗠𝗔̂́𝗧 𝗚𝗢̂́𝗖 𝘀𝗮𝘂 𝟭𝟭 𝗴𝗶𝗼̛̀ Học Tiếng Anh Online 𝘁𝘂̛̀ 𝗰𝗼𝗻 𝘀𝗼̂́ 𝟬 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗻𝗮̀𝘆 𝘁𝗵𝗶̀ 𝘁𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗿𝗮̂́𝘁 đ𝗮́𝗻𝗴 đ𝗲̂̉ 𝗲𝗺 𝗸𝗵𝗼𝗲 đ𝘂́𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗮̉ 𝗻𝗵𝗮̀? 🥳🥳

Phát âm, ngữ điệu đã rất tiến bộ. Ashley không yêu cầu sự hoàn hảo, chỉ mong cầu sự cố gắng, và kết quả là thứ NHÌN THẤY ĐƯỢC ✅✅

15/02/2022

*📣 𝐀𝐒𝐇𝐋𝐄𝐘 𝐄𝐍𝐆𝐋𝐈𝐒𝐇 𝐀𝐂𝐀𝐃𝐄𝐌𝐘
- 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐀́𝐎 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐓𝐈𝐄̂́𝐍𝐆 𝐀𝐍𝐇 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄*📣* (𝐅𝐮𝐥𝐥𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐯𝐚̀ 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐦𝐞)

1. Địa điểm làm việc: Làm việc online tại nhà

2.Thời gian làm việc:
▪Fulltime: Sáng, chiều , tối, khung giờ linh hoạt theo lịch phân công của trung tâm
▪Partime: Khung giờ rảnh có thể nhận lớp
🔹Các lớp trong khung giờ đào tạo: 8:00-22:00

3. Công việc: Giảng dạy online nhiều cấp độ: Giao tiếp, Thiếu nhi, thiếu niên, luyện kỹ năng.

4. Mô tả công việc

* Giảng dạy theo giáo trình được cung cấp sẵn, giáo viên được linh hoạt chọn/kết hợp giáo trình phù hợp với học viên.

* Dạy online 1:1 và 1 - group

5. Yêu cầu:

* Các bạn đã có kinh nghiệm dạy online, nếu chưa từng dạy online sẽ được đào tạo.

* Phát âm chuẩn, yêu thích việc giảng dạy

* Biết cách tạo không khí lớp học vui vẻ.

6. Quyền lợi:

* Đựợc đào tạo về chuyên môn và phương pháp giảng dạy

* Đội ngũ support hỗ trợ 24/24

* Nhận lương vào ngày 10 hàng tháng qua ngân hàng.

Mọi thắc mắc, trao đổi thêm về công việc, các bạn vui lòng nhắn tin cho mình để mình hỗ trợ nhé!
- Gởi CV về : [email protected]
- Hoặc liên hệ trực tiếp: 0855.263.867 (Ms.Nhi)
💚❤️💚

12/02/2022

⁉️𝑵𝑮𝑼̛𝑶̛̀𝑰 Đ𝑰 𝑳𝑨̀𝑴 𝑴𝑨̂́𝑻 𝑮𝑶̂́𝑪 𝑻𝑰𝑬̂́𝑵𝑮 𝑨𝑵𝑯? 𝑪𝑶̀𝑵 𝑪𝑯𝑶̛̀ 𝑮𝑰̀ 𝑵𝑼̛̃𝑨???⁉️

🔰𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐮̛𝐮 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 : 𝐇𝐨̣𝐜 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝟏 𝐤𝐞̀𝐦 𝟏 ❌𝐂𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐀𝐬𝐡𝐥𝐞𝐲’𝐬 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲❌

☘️ Học trực tiếp với giáo viên giọng Chuẩn Mỹ
☘ Được hỗ trợ bởi cả giáo viên và chuyên viên đào tạo - support 24/24
☘️ Được đào tạo giáo trình quốc tế chuẩn hoá giao tiếp giọng Mỹ
☘️ Kỹ năng chú trọng: Phát âm - Nghe - Nói - Phản xạ
👍🏻👍🏻Lộ trình rõ ràng, trọng tâm, không lan man, tiết kiệm thời gian, công sức và tối ưu hiệu quả, tính ứng dụng của Giao tiếp
👍🏻👍🏻 Tuần học 3 buổi, đảm bảo được luyện tập thường xuyên
👍🏻👍🏻 Thời gian linh động, lộ trình cá nhân hoá (được điều chỉnh phù hợp nhu cầu, trình độ từng cá nhân)

🧧🧧𝗟𝗶̀ 𝘅𝗶̀ đ𝗮̂̀𝘂 𝗻𝗮̆𝗺: 𝗨̛𝘂 đ𝗮̃𝗶 đ𝗲̂́𝗻 𝟮𝟬% 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝗸𝗵𝗼𝗮́ 𝗵𝗼̣𝗰, 𝗰𝗵𝗶̉ 𝘁𝘂̛̀ 𝟭.𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬/ 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 😱😱😱
———————
🎓𝑨𝒔𝒉𝒍𝒆𝒚'𝒔 𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒚 - "𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒍"🎓
🏫𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑫𝒊𝒆̣̂𝒖, 𝑯𝒂̉𝒊 𝑪𝒉𝒂̂𝒖, Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈
🕑𝑶𝒑𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒎𝒆: 7:00 𝒂.𝒎 - 21:30 𝒑.𝒎
☎️𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 0855 263 867
09123 901 03

03/02/2022


🔥 𝐊𝐇𝐎𝐀́ 𝐇𝐎̣𝐂 𝐓𝐈𝐄̂́𝐍𝐆 𝐀𝐍𝐇 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐈𝐄̂́𝐏 𝐂𝐇𝐎 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 Đ𝐈 𝐋𝐀̀𝐌 𝐁𝐈̣ 𝐌𝐀̂́𝐓 𝐂𝐀̆𝐍 𝐁𝐀̉𝐍
👍🏻 𝑪𝒐́ 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉, 𝒔𝒐̛̣ 𝒈𝒊̀ 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒄𝒐̛ 𝒉𝒐̣̂𝒊 🌱

📌 𝗛𝗼̣𝗰 𝗽𝗵𝗶́ 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝘂̛𝘂 đ𝗮̃𝗶 𝗰𝗵𝗶̉ 𝘁𝘂̛̀ 𝟲𝟳𝗸/𝗵 cho nhóm kèm 1-1 , 1-2, 1-3, 1-4 (Lớp học không quá 4 bạn) 📌

🌻Phương pháp tinh giản rút ngắn thời gian học - kết hợp giáo trình chuẩn Quốc Tế từ Oxford University ➡️ Đảm bảo đầu ra hiệu quả nhất - tối ưu nhất

🌻 Lớp học Online qua Zoom, phù hợp với xu hướng mùa dịch 😍
🌻 Sĩ số 4 bạn, dễ dàng tương tác và luyện tập
🌻 Ứng dụng thực hành các chủ đề giao tiếp đời sống, công việc
🌻 Giáo trình chuẩn Quốc tế, tích hợp và rút gọn, tiết kiệm thời gian học
🌻 Đội ngũ support 24/7 kể cả khi đã “tốt nghiệp“ .
✅ Giờ học rất linh hoạt, không tạo áp lực cho người đi làm

💯 Đ𝗔̂̀𝗨 𝗥𝗔 𝗦𝗔𝗨 𝟳𝟮 𝗕𝗨𝗢̂̉𝗜 𝗛𝗢̣𝗖:
🔆 Giao tiếp căn bản với người nước ngoài sau 6 tháng (Level A2 hoặc B1 tuỳ đầu vào)
🔆 Biết cách tự học, tự nâng cao kiến thức
🔆 Có phát âm đúng và phản xạ tốt

👌 “Gửi tin nhắn” ngay cho Ashley để sắp xếp học thử miễn phí nhé
—————————————-—

🎓𝑨𝒔𝒉𝒍𝒆𝒚'𝒔 𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒚 - "𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒍"🎓
🏫𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑫𝒊𝒆̣̂𝒖, 𝑯𝒂̉𝒊 𝑪𝒉𝒂̂𝒖, Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈
🕑𝑶𝒑𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒎𝒆: 7:00 𝒂.𝒎 - 21:30 𝒑.𝒎
☎️𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 0855 263 867
09123 901 03

27/01/2022

🔔 [𝐀𝐄𝐀] 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐍𝐆𝐇𝐈̉ 𝐓𝐄̂́𝐓 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 Đ𝐀́𝐍 𝐍𝐇𝐀̂𝐌 𝐃𝐀̂̀𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟐 🔔
🌸 🌸 🌸
Ashley's English Academy xin thông báo đến Quý Phụ huynh và Học viên về thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2022

Chúng ta sẽ bắt đầu nghỉ tết 10 ngày từ Thứ Sáu ngày 28/01/2022 (26 Tết) đến hết Chủ Nhật ngày 06/02/2022 (mùng 6 Tết) và trở lại làm việc bình thường vào Thứ Hai ngày 07/02/2022 (mùng 7 Tết). Như vậy các lớp sẽ tiếp học đến hết ngày Thứ Năm 27/01/2022.

Chúc Quý Phụ huynh và Học viên có một kì nghỉ Tết đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình cùng những người thân yêu. 🌸 🌸 🌸

Trân trọng,
Ashley.

Videos (show all)

CHỈ SAU 3H học Online từ mất gốc 100%
NGƯỜI MẤT GỐC TỰ GIỚI THIỆU BẢN THÂN BẰNG TIẾNG ANH CHỈ SAU 10' ĐẦU TIÊN?
🛑Sau 12h học Giao tiếp từ mất gốc, tôi được gì?
Tự tin giới thiệu Gia Đình sau 1.5 tháng học
🌵💛 Đã lâu không khoe Học Viên rồi 🥰Học viên COM28 - #Giao_Tiếp_Cho_Người_đi_làm #mất_gốc“𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫...
11H HỌC TỪ MẤT GỐC
HOMEWORK ONLINE SPEAKING PROJECT
Phản xạ 100% Tiếng Anh sau 2 buổi
🔰Mất gốc Tiếng Anh, bắt đầu từ đâu???🌻🌻Ở ĐÂY CHÚNG TÔI CHO BẠN PHƯƠNG PHÁP, KỸ NĂNG VÀ NGƯỜI ĐỒNG HÀNH, CÒN LẠI LÀ Ở BẠN...
Tại sao không học Online lớp đông?
🔥𝗞𝗵𝗼𝗲 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝘅𝗶́𝘂 𝗯𝘂̀𝗻𝗴 𝗻𝗼̂̉ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗞𝗶𝗱 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗔𝘀𝗵𝗹𝗲𝘆 : 𝗔𝗻𝗻𝗶𝗲 - 𝗛𝗼 𝗖𝗵𝗶 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗖𝗶𝘁𝘆 - 𝘀𝗮𝘂 𝟯 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝗵𝗼̣𝗰 𝗢𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗖𝗼𝗻 𝗰𝗵𝘂̛́𝗻𝗴 𝘁𝗼̉ đ...

Location

Telephone

Website

Address


Hoàng Diệu, Hải Châu, Hải Châu
Da Nang
50200

Opening Hours

Monday 07:00 - 21:30
Tuesday 07:00 - 21:30
Wednesday 07:00 - 21:30
Thursday 07:00 - 21:30
Friday 07:00 - 21:30
Saturday 07:00 - 22:00
Sunday 07:00 - 22:00

Other Language schools in Da Nang (show all)
Bộ môn Võ -  Đại học TDTT Đà Nẵng Bộ môn Võ - Đại học TDTT Đà Nẵng
44/Dũng Sĩ Thanh Khê/quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Da Nang

Trang bị cho sinh viên, học viên những kiến thức cơ bản, lý luận thực tiễn v?

VJ Đà Nẵng - Du Học Hàn Quốc & Nhật Bản VJ Đà Nẵng - Du Học Hàn Quốc & Nhật Bản
32 BÙI TÁ HÁN, KHUÊ MỸ, NGŨ HÀNH SƠN
Da Nang, 550000

Cùng VJ Đà Nẵng chắp cánh ước mơ du học Hàn Quốc & Nhật Bản

Trung Tâm Anh Ngữ Victory Trung Tâm Anh Ngữ Victory
Thôn Giáng Nam 2, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, Thành Phố Đà Nẵ
Da Nang, 550000

Học Tiếng Nhật cùng Thủy Nakamura Học Tiếng Nhật cùng Thủy Nakamura
03B An Thượng 24, Q. Ngũ Hành Sơn
Da Nang, 550000

Nơi chia sẻ kinh nghiệm tự học tiếng Nhật. Nhận dạy kèm tiếng Nhật online, ti?

Nhật ngữ Raymond Nhật ngữ Raymond
38 Trần Tấn Mới
Da Nang, 50216

“ NHẬT NGỮ RAYMOND, BỪNG SÁNG TƯƠNG LAI ”. Là Trung tâm Nhật ngữ , do CT thiết kế Nhật bản nổi tiếng thành lập. Với sự uy tín của mình Raymond mong muốn tạo ra cộng đồng học tiếng nhật lớn mạnh!

OngThay Bookstore - Tiệm sách cho mọi nhà OngThay Bookstore - Tiệm sách cho mọi nhà
70 Dương Vân Nga
Da Nang

- Sách, truyện, học liệu, tài liệu tiếng Anh - song ngữ cho trẻ em và người lớ

Tiếng Anh Miss Ivy Đà Nẵng Tiếng Anh Miss Ivy Đà Nẵng
14 Bình Minh 3, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng
Da Nang, 550000

VỚI KINH NGHIỆM DẠY TIẾNG ANH HƠN 8 NĂM, CÔ ĐÃ ĐÚC KẾT LẠI PHƯƠNG PHÁP HỌC G

Xuất Khẩu Lao Động Và Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Miền Trung Xuất Khẩu Lao Động Và Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Miền Trung
5 Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Da Nang, 550000

không MÔI GIỚI, không ĐẶT CỌC, phí THẤP, đơn hàng ĐA DẠNG ngành nghề, lương CAO, tăng ca + làm thêm nhiều, thi tuyển LIÊN TỤC, đã thi là ĐỖ

Englab TOEIC - Luyện thi TOEIC Chất lượng cao Đà Nẵng Englab TOEIC - Luyện thi TOEIC Chất lượng cao Đà Nẵng
11 Võ Như Hưng
Da Nang

Cung cấp các khóa học luyện thi TOEIC với mục tiêu 550-900+

OngThay English - Tiếng Anh Giao Tiếp Đà Nẵng OngThay English - Tiếng Anh Giao Tiếp Đà Nẵng
264 Nguyễn Tri Phương
Da Nang, 550000

OngThay English đồng hành cùng học viên từ mất gốc tiến tới giao tiếp thành th?

Xất Khẩu Lao Động - Du Học Nhật Bản VNJP Xất Khẩu Lao Động - Du Học Nhật Bản VNJP
Da Nang

Hỗ trợ tư vấn XKLĐ - KS - DU HỌC Nhật Bản và các nước Châu Âu uy tín, trách nhiệm và nhiệt tình.

Wordplay Đà Nẵng Wordplay Đà Nẵng
101 Vo Chi Cong Str
Da Nang, 550000

Điểm nổi bật của Wordplay chính là chương trình Phonics độc quyền do thầy Keith