Khoa Điện - Điện Tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đ, Da Nang Videos

Videos by Khoa Điện - Điện Tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đ in Da Nang. Trang giới thiệu hoạt động của Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng.

Other Khoa Điện - Điện Tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đ videos

Team Building - Anh em ơi!!!

Training Robot dò đường

Ngỡ - Phan Tuấn

Yêu Là Tha Thu - Lớp 17T4

Và Cơn Mưa Tới

Em gái mưa - 17HQ1