AUG Vietnam, Da Nang Videos

Videos by AUG Vietnam in Da Nang. AUG (AusEd UniEd Group) là một trong những công ty du học uy tín, có hơn 27 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và hỗ trợ học sinh học tập tại nhiều tổ chức giáo dục hàng đầu trên thế giới.

Virtual Information Session - University of Western Australia

We are pleased to invite the representative from the top institutions in the country to join us and share the latest update on:

Admission Criteria
In-Demand Programs
Scholarship Offers
Alumni Stories

Click to enable sound Next

Other AUG Vietnam videos

Virtual Information Session - University of Western Australia
We are pleased to invite the representative from the top institutions in the country to join us and share the latest upd...

[AUG Australia] LIVE CHAT WITH MACQUARIE UNIVERSITY
📣 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐓 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐌𝐀𝐂𝐐𝐔𝐀𝐑𝐈𝐄 𝐔𝐍𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐓𝐘 👥🌍 Ranked in the top one per cent of universities globally, 𝐌𝐚𝐜𝐪𝐮𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 i...

LIVE CHAT WITH FLINDERS UNIVERSITY
📣 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐓 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐅𝐋𝐈𝐍𝐃𝐄𝐑𝐒 𝐔𝐍𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐓𝐘 👥𝐅𝐥𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 is recognized as a leader in medical teaching, and the curricu...

SOUTH AUSTRALIA MIGRATION UPDATE
Don’t miss out the opportunity to get the latest SA Migration Occupation List!Did you know that South Australia has rece...

[𝗔𝗨𝗚 𝗦𝘆𝗱𝗻𝗲𝘆] 𝗠𝗲 𝗹𝗶𝗸𝗲𝘆 𝗹𝗶𝗸𝗲𝘆 𝗹𝗶𝗸𝗲𝘆 𝗔𝗨𝗚 𝗦𝘁𝘂𝗱𝘆𝗙𝗲𝘀𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟮 💓Liệu trái tim của bạn có rung động mỗi khi bạn nghe thấy 3 tiếng “...

𝗔𝗨𝗚 𝗦𝘁𝘂𝗱𝘆 𝗙𝗲𝘀𝘁 𝟐𝟎𝟐𝟐 – 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗠𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝘀𝗵𝗶𝗽 𝗘𝘅𝗽𝗼🌟 Hội thảo định cư & hướng nghiệp lớn nhất nước Úc dành ch...

[AUG Perth] Live Chat with Kaplan Business School
🧑‍💻Kaplan Business School is a globally recognized institution with a unique experience different to universities.💯📆 28t...

[AUG TALK] Live Chat With Western Sydney University
📣 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐓 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐖𝐄𝐒𝐓𝐄𝐑𝐍 𝐒𝐘𝐃𝐍𝐄𝐘 𝐔𝐍𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐓𝐘 👥Western Sydney University is a world-class university, globally recognised f...

[𝐀𝐔𝐆 𝐌𝐞𝐥𝐛𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞]Trạm cuối cùng rồi các bạn ơi, chuẩn bị xuống xe 🚍🚍 và tìm hiểu về 𝐒𝐰𝐢𝐧𝐛𝐮𝐫𝐧𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 nào😊🤩🧱 𝐒𝐰𝐢𝐧𝐛𝐮𝐫𝐧𝐞 ...

[𝐀𝐔𝐆 𝐌𝐞𝐥𝐛𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞]Dừng chân ở trạm🚉 tiếp theo thôi các bạn ơiiiiii🤩🤩.Tiếp nối với series “Đi một ngày đàng, biết thêm 4 trư...

[𝐀𝐔𝐆 𝐌𝐞𝐥𝐛𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞]Đến với trạm🚉 tiếp theo trong series ”Đi một ngày đàng, biết thêm 4️⃣ trường đại học hàng đầu nước Úc” AU...

[𝐀𝐔𝐆 𝐌𝐞𝐥𝐛𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞]Mở đầu cho series ‘đi một ngày đàng, biết thêm 4 trường đại học hàng đầu nước Úc”, trạm dừng chân đầu tiê...

Live and Study in Western Australia (TIWA)
📅 21st June 2022 (Tuesday)⏰ 4 pm to 5 pm (Perth time)✏ Register Via: https://augstudy.com/.../aug-perth-explore-affordab...

[AUG Talk] Live chat with Macquarie University
🏫 𝐌𝐚𝐜𝐪𝐮𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 is a major Australian public teaching and research university located in Sydney. Founded in 1964 ...

[AUG TALK] LIVE CHAT WITH CHARLES DARWIN UNIVERSITY
📣 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐓 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐋𝐄𝐒 𝐃𝐀𝐑𝐖𝐈𝐍 𝐔𝐍𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐓𝐘🍂📅 𝐖𝐞𝐝𝐧𝐞𝐬𝐝𝐚𝐲 𝟏 𝐉𝐮𝐧𝐞⏲ 𝟒 𝐏𝐌 - 𝟓 𝐏𝐌 (𝐌𝐞𝐥/𝐒𝐲𝐝 𝐭𝐢𝐦𝐞)💻 Attend via Zoom to get your s...

𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐓 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐐𝐔𝐓
📅 𝐅𝐫𝐢𝐝𝐚𝐲 𝟐𝟕 𝐌𝐚𝐲⏲ 𝟒 𝐏𝐌 - 𝟓 𝐏𝐌 (𝐌𝐞𝐥/𝐒𝐲𝐝 𝐭𝐢𝐦𝐞)💻 Attend via Zoom to get your specific questions answered📳 Share the Facebook...

[AUG TALK] LIVE CHAT WITH SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
📣 𝐓𝐎𝐌𝐎𝐑𝐑𝐎𝐖! 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐓 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐖𝐈𝐍𝐁𝐔𝐑𝐍𝐄 𝐔𝐍𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐓𝐘 𝐎𝐅 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐍𝐎𝐋𝐎𝐆𝐘🍂📅 𝐖𝐞𝐝𝐧𝐞𝐬𝐝𝐚𝐲 𝟐𝟓 𝐌𝐚𝐲⏲ 𝟒 𝐏𝐌 - 𝟓 𝐏𝐌 (𝐌𝐞𝐥/𝐒𝐲𝐝 𝐭𝐢𝐦𝐞)💻 Attend...

[Sponsor]𝐇𝐨̣𝐜 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐮́ 𝐓𝐚̀𝐢 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐓𝐞̂́ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐌𝐨𝐫𝐞𝐭𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐲 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐞𝐬🏫 Được thành lập năm 1901, trải qua hơn 1️⃣2...

Live Chat With Charles Darwin University - VET Program & Migration Pathway in Northern Territory
📅 𝐖𝐞𝐝𝐧𝐞𝐬𝐝𝐚𝐲 𝟏𝟖 𝐌𝐚𝐲⏲ 𝟒 𝐏𝐌 - 𝟓 𝐏𝐌 (𝐌𝐞𝐥/𝐒𝐲𝐝 𝐭𝐢𝐦𝐞)💻 Attend via Zoom to get your specific questions answered📳 Share the Faceb...

[Sponsor]𝐒𝐭 𝐏𝐚𝐮𝐥'𝐬 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 - 𝐍𝐠𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐬𝐮̛̣ 𝐚̂́𝐦 𝐚́𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐚̂𝐦🏡 Đối với học sinh quốc tế, việc tìm được mộ...

Vòng quay may mắn - Ngày hội tư vấn tuyển sinh du học Úc
Chương trình bốc thăm trúng thưởng dành cho các bạn học sinh và quý vị phụ huynh đã đăng kí và tham gia Ngày hội tư vấn ...

Công Bố Giải Thưởng GIVEAWAY
📣 CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG GIVEAWAY CÙNG AUG 📣 AUG Vietnam xin được thông báo Voucher 4P's trị giá 500.000đ đã thuộc về chủ n...

Gặp gỡ Sở Giáo Dục bang Queensland
Bạn có đang tìm hiểu về Du học Úc tại tiểu bang Queensland bậc Trung học Cơ sở - Trung học Phổ thông? Hãy cùng đến với H...

Gặp gỡ đại diện Sở Giáo dục bang Nam Úc
Tiểu bang Nam Úc xinh đẹp - Nơi hành trình Du học và khám phá bắt đầu. Nam Úc là tiểu bang đặc biệt nhất tại Úc, tiếp gi...

🗣BUỔI WORKSHOP 13/3/2022 1001 Câu hỏi về du học Úc
📣 Cùng xem qua nội dung chia sẻ bổ ích sáng nay từ 3 bạn du học sinh Việt Nam có thành tích cao và hiện đang theo học tạ...

Gặp gỡ trường St Peter College tại Ngày Hội Tư Vấn Tuyển Sinh Du Học Úc
Bồi dưỡng một nền giáo dục xuất sắc hàng đầu cho lứa tuổi thiếu niên tại trường liên cấp 𝐒𝐭 𝐏𝐞𝐭𝐞𝐫’𝐬 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐞 – ngôi trườn...

Gặp gỡ trường Moreton Bay College tại Ngày Hội Tư Vấn Tuyển Sinh Du Học Úc
Du học cấp 3 tại 𝐌𝐨𝐫𝐞𝐭𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐲 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐞 – ngôi trường nổi tiếng về sự trẻ trung, năng động và sáng tạo tại tiểu bang Queens...

Gặp gỡ trường quốc tế St Paul tại Ngày Hội Tư Vấn Tuyển Sinh Du Học Úc
Du học Bậc Trung học tại tiểu bang Queensland với trường 𝐒𝐭 𝐏𝐚𝐮𝐥, ngôi trường học Anh Giáo có tiếng trên toàn thế giới c...

Gặp gỡ đại diện trường Mercedes College tại Ngày Hội Tư Vấn Tuyển Sinh Du Học Úc
🌈Du học bậc Trung học phổ thông tại 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐜 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐞𝐝𝐞𝐬 - Ngôi trường Công giáo hàng đầu Nam Úc🌈❣️ Tọa lạc tro...