Tiếng Trung Phương Thuỷ, Da Nang Videos

Videos by Tiếng Trung Phương Thuỷ in Da Nang. Các bạn cần tư vấn hoặc đăng ký học vui lòng liên hệ page "Tiếng Trung Phương Thuỷ" ❤️

𝟏𝟎月份,你好!
𝐂𝐡𝐚̀𝐨 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟎 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝟏 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 đ𝐚́𝐧𝐠 𝐲𝐞̂𝐮. <𝟑

别因为别人说你不好,就觉得自己真的哪哪都不好。
有些不善浪的人,就喜欢让你怀疑自己。
你很好,知道吗?

Bié yīnwèi biérén shuō nǐ bù hǎo, jiù juéde zìjǐ zhēn de nǎ nǎ dōu bù hǎo.
Yǒu xiē bú shànlàng de rén, jiù xǐhuan ràng nǐ huáiyí zìjǐ.
Nǐ hěn hǎo, zhīdào ma?

Other Tiếng Trung Phương Thuỷ videos

𝟏𝟎月份,你好!𝐂𝐡𝐚̀𝐨 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟎 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝟏 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 đ𝐚́𝐧𝐠 𝐲𝐞̂𝐮. <𝟑别因为别人说你不好,就觉得自己真的哪哪都不好。有些不善浪的人,就喜欢让你怀疑自己。你很好,知道吗?Bié yīnwèi...

【中秋节 - TẾT TRUNG THU】吃月饼 /chī yuèbǐng/ ăn bánh Trung thu赏月 /shǎng yuè/ ngắm trăng玩花灯 ...

Lại là một chiếc clip học tiếng Trung qua bài hát nha mọi người 😊😊Mọi người hãy follow kênh tiktok mới của Tiếng Trung P...

Học tiếng Trung qua bài hát "只是太爱你“#tiengtrung #hoctiengtrung #hoctiengtrungdanang #hoctiengtrungquabaihat #studychinese...

Jī jiào le tiān huì liàng, Jī bú jiào tiān yě huì liàng, Tiān liàng bú liàng búshì jī shuō le suàn, Guānjiàn shì shéi xǐ...