Lớp Dự Thính- ABC, Da Nang Videos

Videos by Lớp Dự Thính- ABC in Da Nang. Người ta trồng cây mong mười năm hái quả. Ta trồng người mong lợi ích trăm năm.

Other Lớp Dự Thính- ABC videos

😍😍🎁🎁🎁🎂🌹🌹🌹#lopduthinhABC #lopduthinh1 #lopduthinh2 #lophocthemcohien

Đọc bài cuối tuần dành cho các con 🌼 khoá học 2022-2023 🌼#lopduthinhABC #lopduthinh1 #lophocohien #lopduthinhABC1 #lopdu...

Con đã lớn khôn 🤣🤣🤣🤣 #lopduthinhABC #lopduthinh1 #lophoccohien #lopduthinhABC2 #lophocthemcohien #lopduthinh

Ngày em vào đội 🌹🌹🌹

Lớp học vui nhộn 😊😊😊😊😊🌹🌹🌹 #lophocduthinhABC #lopduthinhABC #lopduthinh1

Câu chuyện của rễ 🌻🌻🌻🌻#lopduthinhABC #lophocthem #lopduthinh1 #lopduthinh2 #lophoccohien

Have a nice day 😊😊😁🌻🌻🌻
Have a nice day 🌻😁😁😁🌹🌹#lopduthinhABC #lopduthinh1 #lopduthinh #lophoccohien #lopduthinh #lophocthem

Sắp lên lớp 1 đọc như thế này có được không ạ ! 😜😜😜😜 #lopduthinhABC #lopduthinh1 #lophocthem #lophoccohien #lophocthem #...

Làm toán tí nè 🥰🥰🥰🥰🥰

1 chiếc video đọc bài 😁😁😁 #lopduthinhABC #lophoccohien #lophocthemcohien

⚡️⚡️ Bảo ngọc 4 tuổi thôi nè _ học sớm để làm gì ??? Để con có thể tự tin vào lớp 1 Để ba mẹ không áp lực bở...

👍👍👍 #lopduthinhABC #lophoccohien

Học tập là một quá trình dài ❤️❤️#lopduthinhABC #lophocthem #lopcohien