Geopark Club - Trường THPT Hạ Lang, Cao Bang Videos

Videos by Geopark Club - Trường THPT Hạ Lang in Cao Bang. Clb “Cùng em khám phá CVĐCNN Cao Bằng “

Thực hiện kế hoạch tổ chức ngoại khoá tháng 2 với chủ đề " Thanh niên với lý tưởng cách mạng Đảng ", clb Tiếng Anh kết hợp với clb Cùng em khám phá công viên địa chất non nước Cao Bằng đã xây dựng video ngắn thuyết trình về khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, thuộc xã Trường Hà - huyện Hà Quảng - tỉnh Cao Bằng và nằm trong tuyến tham quan " Trở về nguồn cội " - CVDCNNCB

Other Geopark Club - Trường THPT Hạ Lang videos

Thực hiện kế hoạch tổ chức ngoại khoá tháng 2 với chủ đề " Thanh niên với lý tưởng cách mạng Đảng ", clb Tiếng Anh kết h...

Hoạt động trải nghiệm của các thành viên câu lạc bộ " cùng em khám phá công viên địa chất" của học sinh trường THPT Hạ L...