Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Bắc Minh, Biên Hòa Videos

Videos by Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Bắc Minh in Biên Hòa. "Cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, làm việc tông đồ"

[MÚA ĐỒNG DIỄN LỄ THÊM SỨC NGÀY 24.07.2022]
-------------------------------
Để nói lên sự HIỆP THÔNG – THAM GIA & SỨ VỤ với Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI và đặc biệt ngày 24/07/2022, tại Tòa Giám Mục GP.Xuân Lộc diễn ra ngày Tiền Thượng Đồng Giám Mục GP.Xuân Lộc. Thiếu nhi Giáo xứ Bắc Minh chúng con xin được Hiệp Thông múa đồng diễn: BÀI CA HIỆP HÀNH

Other Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Bắc Minh videos

[MÚA ĐỒNG DIỄN LỄ THÊM SỨC NGÀY 24.07.2022]-------------------------------Để nói lên sự HIỆP THÔNG – THAM GIA & SỨ VỤ v...