Giáo Dục Thánh Hiền, Đà Lạt Videos

Videos by Giáo Dục Thánh Hiền in Đà Lạt. Đây là Trang chia sẻ những lời dạy của Cổ Thánh Tiên Hiền về: đạo đức luân lý và nhân quả!

Phóng sanh kỳ: 884. Ngày 10.06.2020

Phóng Sanh Kỳ : 884. Ngày 10.06.2020
Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui
Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật
Con Thường Nghỉ Rằng
A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Other Giáo Dục Thánh Hiền videos

Phóng sanh kỳ: 884. Ngày 10.06.2020
Phóng Sanh Kỳ : 884. Ngày 10.06.2020 Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật Con Thường Nghỉ Rằng A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Phóng sanh kỳ: 883. Ngày 09.06.2020
Phóng Sanh Kỳ : 883. Ngày 09.06.2020 Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật Con Thường Nghỉ Rằng A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Phóng sanh kỳ: 882. Ngày 08.06.2020
Phóng Sanh Kỳ : 882. Ngày 08.06.2020 Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật Con Thường Nghỉ Rằng A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Phóng sanh kỳ: 881. Ngày 07.06.2020
Phóng Sanh Kỳ : 881. Ngày 07.06.2020 Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật Con Thường Nghỉ Rằng A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Phóng sanh kỳ: 880. Ngày 06.06.2020
Phóng Sanh Kỳ : 880. Ngày 06.06.2020 Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật Con Thường Nghỉ Rằng A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Phóng sanh kỳ : 879. Ngày 05.06.2020
Phóng Sanh Kỳ : 879. Ngày 05.06.2020 Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật Con Thường Nghỉ Rằng A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Phóng sanh kỳ: 878. Ngày 04.06.2020
Phóng Sanh Kỳ : 878. Ngày 01 4.06.2020 Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật Con Thường Nghỉ Rằng A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Phóng sanh kỳ: 876. Ngày 03.06.2020
Phóng Sanh Kỳ : 876. Ngày 03.06.2020 Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật Con Thường Nghỉ Rằng A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Phóng sanh kỳ: 875. Ngày 02.06.2020
Phóng Sanh Kỳ : 875. Ngày 02.06.2020 Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật Con Thường Nghỉ Rằng A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Phóng sanh kỳ: 874. Ngày 01.06.2020
Phóng Sanh Kỳ : 874. Ngày 01.06.2020 Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật Con Thường Nghỉ Rằng A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Tặng kinh sách miễn phí đợt 8 (Vip)
⚜️⭕. TẶNG MIỄN PHÍ. ⭕⚜️ ❇️❇️❇️ ĐỢT 8 ❇️❇️❇️ ✅ mới cập nhật: + Sách Mới: - Chú giải kinh Vô Lượng Thọ (cực dày). - Vô Lượng Thọ Yếu Giải (Cực dày). - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm giảng ký (cực dày). - Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Giảng Ký. - Tịnh Nghiệp Tam Phước. - Kinh Văn Và Những Lời Khai Thị. - Những Lời Dạy Của Tổ Sư Ấn Quang. + Máy bấm ghi nhớ sô niệm Phật. + Khẩu trang loại vải cấp độ @ + Ảnh Phật Di Đà giấy + Liễn Ghi lời Dạy quan trọng của tổ sư Ấn Quang ꧁ ༺A Di Đà PᏂậᎿ ༻꧂ 📛 Lưu ý: + Khẩu trang thỉnh nhiều được + liễn rất nhiều. Có thể thỉnh ở số lượng lớn. + Máy Bấm chỉ thỉnh 1 cái. ✅- Bạn muốn thỉnh thì gửi thông tin ở dưới BÌNH LUẬN. + Tên người nhận: ...... + Địa chỉ người nhận: .... + Số điện thoại người nhận: .... + Loại gì, Số lượng: ..... Hoặc gói số: 079.234.4948 gặp ban tổ chức xin thỉnh sách +"đừng gọi vào giờ nghỉ nhé!" 📛 Lưu ý là mình gửi bưu điện nên bạn hiền nhớ trực máy để bưu điện gọi, và bạn hiền trả cước phí vận chuyện nha! - Vì mong muốn nhiều người biết đến Phật pháp hơn nên các bạn cứ chia sẻ thông tin này ra nhiều nơi nữa nhé. 📒 KINH ĐỂ ĐỌC HẰNG NGÀY: 01. Kinh Vô lượng Thọ. (Gáy thường) 02. Phẩm 6 trích Kinh vô lượng thọ. 03. Kinh A Di Đà 📗 KINH ĐỌC THAM KHẢO: 01. Công đức tạo tượng Phật 02. Nghiệp báo sai biệt 03. TẢ KINH A DI ĐÀ ( đồ theo chữ) 📓 SÁCH CHỈ RÕ VỀ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ 01. Ấn quang văn sao tục biên. 02. Ấn quang văn sao chánh biên. 03. Những lời dạy của tổ sư ấn quang. 04. TINH HOA LỤC (vip) 05. GIÁO DỤC GIA ĐÌNH (vip) 06. Ấn quang gia ngôn lục. 07. Kinh văn và những lời khai thị. 08. tịnh nghiệp tam phước. 09. Nhận thức phật giáo. 📙 : SÁCH NÓI VỀ HỘ NIỆM LÚC LÂM CHUNG 01. Hành trang cho ngày cuối. 02. Những Điều Thiết Yếu Lúc Lâm Chung. 03. Văn phát nguyện Sám hối. 📙 : SÁCH NÓI VỀ GIẢNG GIẢI KINH ĐIỂN : 01. Vô lượng thọ yếu giải ( cực dày ) 02. Chú giải kinh vô lượng thọ ( dày ) 03. Lượt giải kinh Vô lượng thọ. ( mỏng ) 04. Giảng phẩm 6 ở kinh vô lượng thọ. 05. Giảng giải

Phóng sanh kỳ: 873. Ngày 31.05.2020
Phóng Sanh Kỳ : 873. Ngày 31.05.2020 Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật Con Thường Nghỉ Rằng A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Đại Đức Thích Giác Nhàn giảng trực tiếp ngày 31/05/2020
Đại Đức Thích Giác Nhàn giảng trực tiếp ngày 31/05/2020

Phóng sanh kỳ: 872. Ngày 30.05.2020
Phóng Sanh Kỳ : 872. Ngày 30.05.2020 Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật Con Thường Nghỉ Rằng A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Đại Đức Thích Giác Nhàn giảng lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang ngày 30/05/2020
Đại Đức Thích Giác Nhàn giảng lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang ngày 30/05/2020

Hoan Nghênh Chia Sẻ

Phóng sanh kỳ: 871. Ngày 29.05.2020
Phóng Sanh Kỳ : 871. Ngày 29.05.2020 Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật Con Thường Nghỉ Rằng A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Phóng sanh kỳ: 870. Ngày 28.05.2020
Phóng Sanh Kỳ : 870. Ngày 28.05.2020 Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật Con Thường Nghỉ Rằng A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Phóng sanh kỳ: 869. Ngày 27.05.2020
Phóng Sanh Kỳ : 869. Ngày 27.05.2020 Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật Con Thường Nghỉ Rằng A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Phóng sanh kỳ: 868. Ngày 26.05.2020
Phóng Sanh Kỳ : 868. Ngày 26.05.2020 Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật Con Thường Nghỉ Rằng A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Phóng sanh kỳ: 867. Ngày 25.05.2020
Phóng Sanh Kỳ : 867. Ngày 25.05.2020 Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật Con Thường Nghỉ Rằng A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Phóng sanh kỳ: 866. Ngày 24.05.2020
Phóng Sanh Kỳ : 866. Ngày 24.05.2020 Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật Con Thường Nghỉ Rằng A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Phóng sanh kỳ: 865. Ngày 23.05.2020
Phóng Sanh Kỳ : 865. Ngày 23.05.2020 Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật Con Thường Nghỉ Rằng A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Phóng sanh kỳ: 864. Ngày 22.05.2020
Phóng Sanh Kỳ : 864. Ngày 22.05.2020 Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật Con Thường Nghỉ Rằng A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Phóng sanh kỳ: 863. Ngày 21.05.2020
Phóng Sanh Kỳ : 863. Ngày 21.05.2020 Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật Con Thường Nghỉ Rằng A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

About   Privacy   Login