Giáo Dục Thánh Hiền

Giáo Dục Thánh Hiền

Comments

Nam mô a Di Đà Phật
nam mo dai tu dai bi tam thinh cuu kho cuu nan quang dai linh cam ung bach y quan the am bo tat.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nam mo A Mi Đà Phật
Nam mô A Mi Đà Phật
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙏🏼🙏🏼🙏🏼ƠN THẦY 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 🙏🏼Thầy không dạy con chữ i tờ hồi nhỏ 🙏🏼Nhưng Thầy dạy con biết buông bỏ lỗi lầm 🙏🏼Biết giữ mình, biết sống thật bao dung 🙏🏼Biết vượt khỏi vô minh, rời chấp ngã 🙏🏼Tâm kiên định không bao giờ nghiêng ngả 🙏🏼Gắng học hành hiểu Đạo cả thêm sâu 🙏🏼Thương chúng sinh mà gạt hết mong cầu 🙏🏼Sống thanh thản nương phép màu Tam Bảo 🙏🏼Thoát u mê xa những gì phiền não 🙏🏼Con trở về Tam Bảo để tựa nương 🙏🏼Biết yêu thương và cũng biết khiêm nhường 🙏🏼Tự thấy mình nhỏ trên con đường tu tập 🙏🏼Sống an nhiên giữa dòng đời tấp nập 🙏🏼Chẳng hận thù và cũng chẳng bon chen 🙏🏼Công của Thầy con chẳng thể nào quên 🙏🏼Và chẳng biết đáp đền sao cho xứng 🙏🏼Chỉ mong sao đá mềm, chân Thầy cứng 🙏🏼Dìu dắt con đi thật vững đường đời 🙏🏼Tin luật quả nhân và biết có luân hồi 🙏🏼Trí tuệ sáng để thấm nhuần lời Thầy giảng 🙏🏼Biết mỗi bước đi đều hướng theo ánh sáng 🙏🏼Phật Pháp nhiệm mầu để an lạc thân tâm 🙏🏼Tháng 11 con xin được tri ân 🙏🏼Công đức của Thầy cao như núi Thái 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼Vòng tay của Thầy thật là nhân ái 🙏🏼🙏🏼🙏🏼Dắt chúng con mãi mãi chẳng nghỉ ngừng. ---------- 🙏🏼🙏🏼🙏🏼Phật tử Hoàng Ánh Tuyết pháp danh Diệu Âm thị Độkính dâng Thầy lời tri ân nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Đây là Trang chia sẻ những lời dạy của Cổ Thánh Tiên Hiền về: đạo đức luân lý và nhân quả!

Mission: Đưa tất cả chúng sanh về Cực Lạc!

Phóng sanh kỳ: 884. Ngày 10.06.2020

Phóng Sanh Kỳ : 884. Ngày 10.06.2020
Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui
Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật
Con Thường Nghỉ Rằng
A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Phóng sanh kỳ: 883. Ngày 09.06.2020

Phóng Sanh Kỳ : 883. Ngày 09.06.2020
Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui
Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật
Con Thường Nghỉ Rằng
A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Phóng sanh kỳ: 882. Ngày 08.06.2020

Phóng Sanh Kỳ : 882. Ngày 08.06.2020
Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui
Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật
Con Thường Nghỉ Rằng
A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Phóng sanh kỳ: 881. Ngày 07.06.2020

Phóng Sanh Kỳ : 881. Ngày 07.06.2020
Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui
Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật
Con Thường Nghỉ Rằng
A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Đại Đức Thích Giác Nhàn giảng lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang ngày 07/06/2020

Đại Đức Thích Giác Nhàn giảng lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang ngày 07/06/2020

Phóng sanh kỳ: 880. Ngày 06.06.2020

Phóng Sanh Kỳ : 880. Ngày 06.06.2020
Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui
Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật
Con Thường Nghỉ Rằng
A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Đại Đức Thích Giác Nhàn giảng lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang ngày 06/06/2020

Đại Đức Thích Giác Nhàn giảng lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang ngày 06/06/2020

Phóng sanh kỳ : 879. Ngày 05.06.2020

Phóng Sanh Kỳ : 879. Ngày 05.06.2020
Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui
Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật
Con Thường Nghỉ Rằng
A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Đại Đức Thích Giác Nhàn giảng lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang ngày 05/06/2020

Đại Đức Thích Giác Nhàn giảng lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang ngày 05/06/2020

Phóng sanh kỳ: 878. Ngày 04.06.2020

Phóng Sanh Kỳ : 878. Ngày 01
4.06.2020
Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui
Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật
Con Thường Nghỉ Rằng
A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Đại Đức Thích Giác Nhàn giảng lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang ngày 04/06/2020

Đại Đức Thích Giác Nhàn giảng lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang ngày 04/06/2020

Phóng sanh kỳ: 876. Ngày 03.06.2020

Phóng Sanh Kỳ : 876. Ngày 03.06.2020
Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui
Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật
Con Thường Nghỉ Rằng
A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Phóng sanh kỳ: 875. Ngày 02.06.2020

Phóng Sanh Kỳ : 875. Ngày 02.06.2020
Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui
Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật
Con Thường Nghỉ Rằng
A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Phóng sanh kỳ: 874. Ngày 01.06.2020

Phóng Sanh Kỳ : 874. Ngày 01.06.2020
Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui
Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật
Con Thường Nghỉ Rằng
A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Tặng kinh sách miễn phí đợt 8 (Vip)

⚜️⭕. TẶNG MIỄN PHÍ. ⭕⚜️
❇️❇️❇️ ĐỢT 8 ❇️❇️❇️
✅ mới cập nhật:
+ Sách Mới:
- Chú giải kinh Vô Lượng Thọ (cực dày).
- Vô Lượng Thọ Yếu Giải (Cực dày).
- Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm giảng ký (cực dày).
- Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Giảng Ký.
- Tịnh Nghiệp Tam Phước.
- Kinh Văn Và Những Lời Khai Thị.
- Những Lời Dạy Của Tổ Sư Ấn Quang.
+ Máy bấm ghi nhớ sô niệm Phật.
+ Khẩu trang loại vải cấp độ @
+ Ảnh Phật Di Đà giấy
+ Liễn Ghi lời Dạy quan trọng của tổ sư Ấn Quang
꧁ ༺A Di Đà PᏂậᎿ ༻꧂
📛 Lưu ý:
+ Khẩu trang thỉnh nhiều được
+ liễn rất nhiều. Có thể thỉnh ở số lượng lớn.
+ Máy Bấm chỉ thỉnh 1 cái.
✅- Bạn muốn thỉnh thì gửi thông tin ở dưới BÌNH LUẬN.
+ Tên người nhận: ......
+ Địa chỉ người nhận: ....
+ Số điện thoại người nhận: ....
+ Loại gì, Số lượng: .....
Hoặc gói số: 079.234.4948 gặp ban tổ chức xin thỉnh sách
+"đừng gọi vào giờ nghỉ nhé!"
📛 Lưu ý là mình gửi bưu điện nên bạn hiền nhớ trực máy để bưu điện gọi, và bạn hiền trả cước phí vận chuyện nha!
- Vì mong muốn nhiều người biết đến Phật pháp hơn nên các bạn cứ chia sẻ thông tin này ra nhiều nơi nữa nhé.
📒 KINH ĐỂ ĐỌC HẰNG NGÀY:
01. Kinh Vô lượng Thọ. (Gáy thường)
02. Phẩm 6 trích Kinh vô lượng thọ.
03. Kinh A Di Đà
📗 KINH ĐỌC THAM KHẢO:
01. Công đức tạo tượng Phật
02. Nghiệp báo sai biệt
03. TẢ KINH A DI ĐÀ ( đồ theo chữ)
📓 SÁCH CHỈ RÕ VỀ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ
01. Ấn quang văn sao tục biên.
02. Ấn quang văn sao chánh biên.
03. Những lời dạy của tổ sư ấn quang.
04. TINH HOA LỤC (vip)
05. GIÁO DỤC GIA ĐÌNH (vip)
06. Ấn quang gia ngôn lục.
07. Kinh văn và những lời khai thị.
08. tịnh nghiệp tam phước.
09. Nhận thức phật giáo.
📙 : SÁCH NÓI VỀ HỘ NIỆM LÚC LÂM CHUNG
01. Hành trang cho ngày cuối.
02. Những Điều Thiết Yếu Lúc Lâm Chung.
03. Văn phát nguyện Sám hối.
📙 : SÁCH NÓI VỀ GIẢNG GIẢI KINH ĐIỂN :
01. Vô lượng thọ yếu giải ( cực dày )
02. Chú giải kinh vô lượng thọ ( dày )
03. Lượt giải kinh Vô lượng thọ. ( mỏng )
04. Giảng phẩm 6 ở kinh vô lượng thọ.
05. Giảng giải chú đại bi.
06. Thọ khang bảo giám.
07. Bảo thân tiết dục.
08. Trung phong tam thời hệ niệm ( cực dày )
09. Để hiểu thấu hành đúng pháp hộ niệm.
10. Phát khởi bồ tát thù thắng chí nhạo kinh.
📙 : SÁCH NÓI VỀ TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG :
01. Muốn Phật pháp hưng thì tăng khen tăng. (HT. Tịnh Không)
02. Hòa thượng hải hiền (HT. Hải hiền)
📕 : SÁCH NÓI VỀ SỨC KHỎE :
01. Suối nguồn tươi trẻ.
02. Niệm phật chuyển hóa tế bào ung thư.
03. Lễ phật và y học.
📙 : SÁCH NÓI VỀ CĂN BẢN LÀM NGƯỜI :
01. Đạo làm con.
02. Cảm ứng thiên hội biên
📙 : SÁCH NÓI VỀ TRUYỆN NHÂN QUẢ :
01. Quan âm linh cảm lục ( truyện linh ứng khi niệm quan âm)
02. Bốn chúng vãng sanh. ( truyện người vãng sanh)
03. An Sĩ toàn thư (trọn bộ).
⚜️ Phụ trợ:
+ Liễn lời dạy ấn tổ 3 liễn:
01- Nhà tích điều thiện, điều vui có thừa
Nhà tích điều ác, tai ương có thừa.
02- Chín cõi chúng sanh bỏ đường tắt tây phương khó tròn nên quả giác.
Mười phương chư Phật rời cửa mầu tịnh độ khó độ khắp hồng mê.
03- Sống uổng bảy mươi năm, tháng ngày chẳng còn mấy. Như tù dẫn ra chợ, mỗi ngày gần cái chết. Tạ tuyệt hết thảy sự, để chuyên tu tịnh nghiệp. Nếu hiểu lòng ngu thành, mới là chân liên hữu.
+ Khẩu trang loại vải dạng @
+ Máy bấm niệm Phật (chỉ thỉnh 1 cái)
+ Hình phật di dà
+ lời khai thị khác khổ lớn để lồng khung. (xem video)
Địa chỉ tặng sách: Tịnh Thất Quan Âm, thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Thầy quản lý: Thích Nhuận Phiên .
Ai phát tâm in kinh sách gửi về về số tài khoản của chùa.
Tên tài khoản: trần văn hơn.
Số tài khoản: 056.1000.74 74 74
Tại ngân hàng: vietcombank phòng giao dịch đức trọng-lâm đồng.

Phóng sanh kỳ: 873. Ngày 31.05.2020

Phóng Sanh Kỳ : 873. Ngày 31.05.2020
Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui
Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật
Con Thường Nghỉ Rằng
A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Đại Đức Thích Giác Nhàn giảng trực tiếp ngày 31/05/2020

Đại Đức Thích Giác Nhàn giảng trực tiếp ngày 31/05/2020

Phóng sanh kỳ: 872. Ngày 30.05.2020

Phóng Sanh Kỳ : 872. Ngày 30.05.2020
Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui
Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật
Con Thường Nghỉ Rằng
A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Đại Đức Thích Giác Nhàn giảng lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang ngày 30/05/2020

Đại Đức Thích Giác Nhàn giảng lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang ngày 30/05/2020

Hoan Nghênh Chia Sẻ

Phóng sanh kỳ: 871. Ngày 29.05.2020

Phóng Sanh Kỳ : 871. Ngày 29.05.2020
Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui
Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật
Con Thường Nghỉ Rằng
A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Phóng sanh kỳ: 870. Ngày 28.05.2020

Phóng Sanh Kỳ : 870. Ngày 28.05.2020
Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui
Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật
Con Thường Nghỉ Rằng
A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Phóng sanh kỳ: 869. Ngày 27.05.2020

Phóng Sanh Kỳ : 869. Ngày 27.05.2020
Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui
Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật
Con Thường Nghỉ Rằng
A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Phóng sanh kỳ: 868. Ngày 26.05.2020

Phóng Sanh Kỳ : 868. Ngày 26.05.2020
Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui
Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật
Con Thường Nghỉ Rằng
A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

BẢO THÂN LẬP MẠNG GIỚI KỲ CẬP THIÊN ĐỊA NHÂN KỴ

(Những ngày nên kiêng kỵ hành dâm hòng bảo vệ thân-mạng trong một năm - tính theo 12 tháng âm lịch)

Đạo lý phước-thiện họa-dâm đã nói hết sức rõ ràng trong sách Thọ Khang Bảo Giám. Còn như chuyện giữa vợ chồng, mọi người thường dễ dàng bỏ qua. Không biết rằng trong một năm, cần phải kiên quyết thời gian trai-giới. Tỷ như thiên “Nguyệt-Lệnh” sách "Lễ-Ký" đã nói: “Ba ngày trước tiết xuân-phân, quan phủ phái người gõ chuông to, lớn tiếng thông báo nói với mọi người rằng: "sấm sét sắp rền vang, người không bỏ hẳn phòng-sự, sinh ra con cái ngũ quan không hoàn chỉnh, vợ chồng nhất định sẽ có tai nạn nguy hiểm”." Sự vận hành huyết-khí của thân người, vốn dĩ cùng với sự vận hành tiết-khí của trời đất là ăn-ý với nhau. Nếu như làm trái quy luật vận hành tiết-khí mà chảy mất tinh-khí, như vậy sự vận hành huyết-khí của thân thể không thể hài hòa với sự vận hành tiết-khí của đất trời. Đối với tinh-khí của thân thể tổn hại so với bình thường vượt qua gắp trăm lần. Còn về ngày thần-minh giáng-sát hoặc ngày thánh-đản, có một số người không biết, cũng không hiểu được kiêng-kỵ mà phạm dâm-dục. Thế nên khinh-nhờn mạo-phạm thần minh, trong chốn u minh đã thầm bị khiển trách mà không hay. Vì vậy trên đời mặc dù có người kính cẩn làm theo trung-hậu, lại thường mắc nhiều bệnh đoản thọ. Lại thường công danh bị tước mất, quả báo giảm tuổi thọ. Những điều trên thường là vì không biết nguyên do: “Phi thời bất dâm; phi chốn bất dâm; cung kính thần minh, những lúc những chỗ đó cần né tránh và kiêng kỵ”. Còn hơn đợi đến lúc báo ứng trước mắt mà vô phương vãn hồi, không bằng tuân thủ trai-giới để ăn năng hối lỗi. Hiển rõ ra cung kính sáu ngày trai giới và các ngày kỵ của thiên-địa-nhân. Hy vọng yêu quý thân người đều tuân thủ những điều trên. Dưới đây xin giới thiệu những giới-kỳ và kiêng-kỵ cần biết trong sinh hoạt vợ chồng (trong 1 năm 12 tháng âm lịch). Xin xem hình đính kèm ở cuối bài.

NHẬN ĐỊNH: Trong Giới Kỳ trên đây, mỗi năm có tất cả hai trăm hai mươi lăm ngày, tháng Nhuận tính theo tháng trước đó, đều là những ngày nhất định trong một tháng.

* Tháng có Xuân Phân và Thu Phân

a. Tiết Xuân Phân: Sắp có tiếng sấm. Kẻ phạm dâm sẽ sanh con chẳng đầy đủ ngũ quan, tứ chi chẳng toàn vẹn. Cha mẹ gặp tai nạn. Hãy nên kiêng dục kể từ tiết Kinh Trập. Kiêng hơn một tháng.

b. Tiết Thu Phân: Sát khí[64] rất thịnh, dương khí ngày một suy. Hãy nên kiêng dục kể từ tiết Bạch Lộ, kiêng hơn một tháng.

Ba ngày trước và ba ngày sau hai tiết khí ấy, cộng thành bảy ngày. Phạm hành dâm trong những ngày ấy, ắt mắc bệnh ngặt nghèo, càng phải nên kiêng dè nghiêm ngặt.

* Tháng có Đông Chí và Hạ Chí

a. Hạ Chí: Âm Dương tranh chấp nhau, là lúc tử sanh tách rời, hãy nên kiêng dục kể từ tiết Mang Chủng, kiêng hơn một tháng.

b. Đông Chí: Là lúc Âm Dương tranh nhau, sanh tử tách lìa. Hãy nên kiêng dục kể từ tiết Đại Tuyết, kiêng hơn một tháng.

Hai tiết khí này là lúc Âm Dương dứt nối chuyển tiếp, cấm kỵ dâm sự nhất. Ba ngày trước và ba ngày sau hai tiết ấy, tổng cộng là bảy ngày, hễ phạm dục sự, nhất định sẽ bị bệnh nguy kịch, hãy càng nên răn dè.

- Vào tiết Đông Chí, lúc nửa đêm, sau ngày Canh Tân, nhằm ngày Tuất thứ ba, nếu phạm dâm đều sẽ chết trong vòng một năm!

- Ngày Tam Nguyên (Rằm tháng Giêng, Rằm tháng Bảy, Rằm tháng Mười), phạm dâm sẽ bị giảm thọ năm năm.

- Vào ngày Tứ Lập (Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu, Lập Đông), Tứ Ly (Đông Chí, Hạ Chí, Xuân Phân, Thu Phân), Tứ Tuyệt (ngày trước những ngày thuộc Tứ Lập), Nhị Xã[65], hễ phạm dâm đều giảm thọ năm năm.

- Thọ thai trong ngày Xã Nhật, râu tóc bạc trắng.

- Vào ngày tam phục[66], ngày trăng thượng huyền và hạ huyền, ngày không trăng, ba ngày Tân mỗi tháng, nếu phạm dâm sẽ đều giảm thọ một năm.

- Vào ngày Giáp Tý, ngày Canh Thân, ngày Thái Tuế, hãy nên dâng hương, giữ trai giới, cúng tạ Phật. Phạm dâm sẽ đều bị giảm thọ một năm.

- Vào ngày giỗ tổ tiên, sinh nhật hoặc ngày giỗ của cha mẹ, hễ phạm dâm sẽ đều giảm thọ một năm.

- Vào sinh nhật của chính mình, của vợ hoặc chồng, nếu phạm dâm sẽ đều giảm thọ.

- Vào ngày Bính Đinh, ngày trời đất mở kho, hễ phạm dâm sẽ đều nhiễm bệnh.

- Nhằm ngày hủy bại, tức là ngày Mười Tám tháng đủ, hoặc ngày Mười Bảy tháng thiếu, hễ phạm dâm sẽ nhiễm bệnh.

- Nhằm ngày Thập Ác đại bại, tức là vào năm Giáp hay Kỷ, nhằm ngày Mậu Tuất trong tháng Ba, ngày Quý Hợi trong tháng Bảy, ngày Bính Thân trong tháng Mười, ngày Đinh Hợi tháng Mười Một. Năm Ất hoặc Canh thì là ngày Nhâm Thân trong tháng Tư, ngày Ất Tỵ trong tháng Chín. Năm Bính hoặc Tân thì là ngày Tân Tỵ tháng Ba, ngày Canh Thìn của tháng Chín, ngày Giáp Thìn của tháng Mười. Năm Đinh hoặc Nhâm không có ngày kỵ. Năm Mậu hay Quý thì là ngày Kỷ Sửu tháng Sáu. Những ngày ấy đều rất xấu, hãy nên kiêng dâm!

- Ngày Âm Thác, tức ngày Canh Tuất tháng Giêng, ngày Tân Dậu tháng Hai, ngày Canh Thân tháng Ba, ngày Đinh Mùi tháng Tư, ngày Bính Ngọ trong tháng Năm, ngày Đinh Tỵ tháng Sáu, ngày Giáp Thìn tháng Bảy, ngày Ất Mão tháng Tám, ngày Giáp Dần tháng Chín, ngày Quý Sửu tháng Mười, ngày Nhâm Tý tháng Mười Một, ngày Quý Hợi tháng Chạp, những ngày ấy khí Âm không đủ, đều nên kiêng dâm.

- Ngày Dương Thác, tức là ngày Thân và Dần trong tháng Giêng, ngày Ất Mão trong tháng Hai, ngày Giáp Thìn trong tháng Ba, ngày Đinh Tỵ trong tháng Tư, ngày Bính Ngọ trong tháng Năm, ngày Đinh Mùi trong tháng Sáu, ngày Canh Thân trong tháng Bảy, ngày Tân Dậu trong tháng Tám, ngày Canh Tuất trong tháng Chín, ngày Quý Hợi trong tháng Mười, ngày Nhâm Tý trong tháng Mười Một, ngày Quý Sửu trong tháng Chạp. Những ngày ấy, khí Dương không đủ, đều nên kiêng dâm.

Nhận định: Những giới kỳ đã nêu trên đây, mỗi năm đều dựa theo Thời Hiến Thư để dựa theo từng tháng mà chép rõ ra, kẹp vào sách này hòng tuân theo cấm giới.

* Vào lúc thiên kỵ nên kiêng dâm:

- Khi nắng gắt, hoặc lúc giá buốt. Hễ phạm phải sẽ mắc bệnh ngặt, chẳng chữa được.

- Khi gió bão, giông tố, trời đất tối tăm, lúc nhật thực, nguyệt thực, lúc cầu vồng hiện ra, lúc mặt đất rúng động, phạm dâm sẽ sanh ra quái vật, mất mạng.

- Vào lúc ban ngày, hoặc dưới trăng sao, trước ánh đèn mà phạm dâm sẽ đều bị giảm thọ.

* Chỗ địa kỵ hãy nên kiêng dâm:

- Trong phạm vị của miếu, đền, chùa, quán, điện thờ. Phạm dâm [ở nơi ấy] sẽ bị giảm lộc và thọ rất lớn.

- Bên cạnh giếng, bếp, nhà vệ sinh, vườn hoang, mồ mả, xác chết, quan tài. Phạm dâm nơi đó sẽ có ác thần nhập thai, sanh ra quái vật, mất mạng!

* Đối với chuyện nhân kỵ, nên kiêng hành dâm:

- Khi uất hận, giận dữ khiến gan bị tổn thương. Phạm dâm ắt bị bệnh.

- Khi đi xa, ân ái rồi đi xa trăm dặm sẽ bị bệnh. Khi vượt trăm dặm rồi ân ái sẽ chết.

- Khi uống say, ăn no mà ân ái, ngũ tạng sẽ bị đảo lộn.

- Khi đói bụng mà ân ái sẽ tổn thương nguyên thần.

- Sau khi bệnh, phạm dâm thì biến chứng sẽ trở lại.

- Khi có thai mà hành dâm sẽ tổn thương thai nhi. Vì thế, sau khi biết có thai, hãy nên ngủ riêng, tuyệt dục. Một là nghiêm ngặt tuân thủ giáo huấn về thai sản, không lo bị đọa thai, cũng như trẻ nhỏ bị nhiễm các bệnh độc từ trong thai, sanh ra các chứng bệnh đậu nguy hiểm, kinh phong, cam tẩu mã v.v… Hai là đứa con sanh ra, con trai ắt đoan nghiêm, chững chạc, gái ắt trinh lương, nhỏ nhẹ, hiền dịu, tự nhiên chẳng phạm lỗi dâm dật.

- Trong vòng mười ngày sau khi sanh mà ân ái, ắt vợ phải chết. Trong vòng một trăm ngày mà ăn nằm, ắt vợ mắc bệnh.

- Khi có kinh nguyệt, hành dâm sẽ trở thành chứng bần huyết, nam nữ đều bị bệnh.

- Chiếu tre: Tánh của trúc là lạnh mát. Hành dâm trên chiếu tre dễ bị cảm nhiễm khí lạnh.

- Mền mỏng: Hành dâm sẽ bị hơi lạnh thấu xương.

- Nên tránh để cửa sổ có gió lọt qua khe, thức khuya nên kiêng hành dâm. - Vừa giao hợp xong, con thơ khóc nỉ non bên cạnh, chớ cho nó bú.

- Giao hợp xong, chớ quạt ngay, và uống nước trà lạnh, vì nếu bị lạnh, có thể bị chết ngay.

- Một đêm chớ giao hợp hai lần.

- Đừng uống những thứ thuốc kích dục.

- Đừng kềm hãm không xuất tinh.

- Khi ngã bệnh, nổi ghẻ chốc, lở loét, lên đậu, trừ phi đã bình phục hoàn toàn, vàn muôn phần đừng hành dâm. Nếu trái phạm, quá nửa sẽ bị chết!

- Khi bị bệnh mắt chưa khỏi, hoặc vừa mới lành, phạm dâm ắt sẽ bị mù.

- Khi bị bệnh hư lao, tuy đã dưỡng bệnh lành mạnh, vẫn nên đoạn dục một năm. Nếu nghĩ là đã lành bệnh bèn phạm dâm, quá nửa ắt phải chết.

- Thương tổn gân cốt: Sau khi đã lành, vẫn phải kiêng dâm một trăm bảy mươi hoặc một trăm tám mươi ngày. Nếu chưa quá trăm ngày, phạm phải phòng sự, ắt sẽ chết. Dẫu sống sót, ắt cũng đến nỗi tàn phế.

- Quá vất vả, quá lo lắng, quá nóng, quá sợ hãi, quá ưu sầu, đều chớ nên phạm dâm. Hễ phạm dâm, ắt sẽ thành bệnh dây dưa. Nặng thì sẽ chết ngay.

Xét những kỳ hạn kiêng hành dâm theo từng tháng cũng như những ngày kiêng kỵ về khí trời hoặc con người đã nêu trên đây ra, mỗi tháng còn có sáu bảy ngày chẳng có mảy may nào vi phạm. Nếu nói theo người biết giữ gìn thân thể, mỗi tháng chỉ nên ân ái tối đa ba bốn lần, sẽ có thể chẳng bị bệnh tật, tinh thần mạnh mẽ, vững vàng. Hơn nữa, kẻ ít dục sẽ có nhiều con trai. Về sau, thân thể của người ấy cũng mạnh mẽ. Những kẻ trẻ tuổi vừa mới lấy vợ, thường buông lung dục vọng hại thân, khiến cho niềm hòa hợp trăm năm trong nhất thời bị diệt sạch sành sanh, rất đáng đau buồn! Sao bằng kính cẩn vâng giữ giới kỳ (những kỳ hạn nên kiêng hành dâm), giữ thân lập mạng, ngõ hầu mai sau được hưởng niềm vui tề mi giai lão, may mắn lắm cháu đông con, sung sướng chi bằng?

👉 Để hiểu thêm chi tiết, xin xem đầy đủ tại sách Thọ Khang Bảo Giám - Phần "Bảo thân lập mạng giới kỳ cập thiên địa nhân kỵ". Tải sách tại địa chỉ sau: https://bit.ly/TKBGpdf

👉 Confess tại địa chỉ sau: http://bit.ly/TKBGcfs
💡 Nhóm nghĩa công: https://www.fb.com/groups/TKBGcfs/
🌐 Website: http://hoanghoaxa.com/thokhangbaogiam/

Thân này cha mẹ truyền cho
Tinh-hoa cơ thể khéo lo thịnh cường
Quý thay tinh-tủy máu-xương
Chớ nên dụng nó vào đường tà gian

"Thường xem sách Thọ Khang Bảo Giám thì chẳng đến nỗi phạm 'tà dâm' và 'thủ dâm' v.v... tự hại cuộc đời, tự hao phước thọ, chẳng bị tàn phế và chết chóc." (Ấn Quang Đại Sư khai thị)

Một số sách Phổ Thông Giới Sắc khác cần nên xem:

0. Thay Đổi Vận Mạng: https://bit.ly/TDVMpdf
1. Giáo Dục Gia Đình: https://bit.ly/GDGDpdf
2. Thiếu Niên Bảo Thân: https://bit.ly/TNBTpdf
3. Chết Ở Tuổi 17: https://bit.ly/COT17pdf
4. Bảo Thân Tiết Dục: https://bit.ly/VSBTTDpdf
5. Khuyên Người Bỏ Sự Tham Dục: https://bit.ly/KNBSTDpdf
6. Nhận Thức Lại Thủ Dâm: https://bit.ly/NTLTDpdf
7. Đệ Tử Quy: https://bit.ly/DTQpdf

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
...

Giáo Dục!

Tịnh Thất Quan Âm, Tổ 15, Trung Hiệp, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng!

Want your school to be the top-listed School/college in Đà Lạt?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Phóng sanh kỳ: 884. Ngày 10.06.2020
Phóng sanh kỳ: 883. Ngày 09.06.2020
Phóng sanh kỳ: 882. Ngày 08.06.2020
Phóng sanh kỳ: 881. Ngày 07.06.2020
Phóng sanh kỳ: 880. Ngày 06.06.2020
Phóng sanh kỳ : 879. Ngày 05.06.2020
Phóng sanh kỳ: 878. Ngày 04.06.2020
Phóng sanh kỳ: 876. Ngày 03.06.2020
Phóng sanh kỳ: 875. Ngày 02.06.2020
Phóng sanh kỳ: 874. Ngày 01.06.2020
Tặng kinh sách miễn phí đợt 8 (Vip)
Phóng sanh kỳ: 873. Ngày 31.05.2020

Location

Category

Telephone

Website

voluongtho.vn

Address


TỔ 15, THÔN TRUNG HIỆP, XÃ HIỆP AN, HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG
Đà Lạt
66000
Other Education in Đà Lạt (show all)
Trường Đại học Đà Lạt Trường Đại học Đà Lạt
Đà Lạt

Trường Đại học Đà Lạt (Dalat University) là một trường đại học đa ngành tại Việt Nam, là đại diện duy nhất tại vùng Tây Nguyên được xếp vào nhóm 25 trường đại học tốt nhất tại Việt Nam.

Đánh Giá Villa Đánh Giá Villa
13/1 Yết Kiêu, Phường 6
Đà Lạt, 670000

Đánh giá và cho thuê biệt thự villa tại Đà Lạt và Vũng Tàu. Liên hệ : 090 757 2642

A3 kute vô đối "_" A3 kute vô đối "_"
Lâm Hà
Đà Lạt, LOPTOI

Tôi không thể giải quyết giùm bạn tất cả những rắc rối, nghi ngờ hay lo sợ, nhưng tôi có thể nghe những điều bạn giãi bày và cùng bạn đi tìm lời giải đáp.

Trường Anh Ngữ Đà Lạt Trường Anh Ngữ Đà Lạt
5B Tran Khanh Du
Đà Lạt, 670000

Mở rộng cơ hội cho tương lai!

Cộng đồng giáo viên Người Mỹ tại Đà Lạt Cộng đồng giáo viên Người Mỹ tại Đà Lạt
01 Lê Hồng Phong
Đà Lạt, 670000

Nơi bạn tìm thấy một giáo viên nước ngoài đang sinh sống tại Đà Lạt hướng dẫn bạn học Tiếng Anh theo một lộ trình phù hợp nhất với năng lực và mục tiêu.

TRƯỜNG DẠY LÀM GIÀU TRƯỜNG DẠY LÀM GIÀU
Đà Lạt

Trường Dạy Làm Giàu giúp bạn thành công và giàu có

Trung Tâm Đào Tạo Bồi Dưỡng Tại Chức Trung Tâm Đào Tạo Bồi Dưỡng Tại Chức
Số 109 Lý Thương Kiệt
Đà Lạt, 670000

Phân Hiệu Trường Trung Cấp Văn Thư Lưu Trữ TƯ Tại Đà Lạt

CLB tiếng Anh Vẽ tương lai - DYF CLB tiếng Anh Vẽ tương lai - DYF
Lâm Viên Square
Đà Lạt, +84

Tiếng Anh giao tiếp hoàn toàn miễn phí cho mọi người :) :) :)

Trung tâm bồi dưỡng văn hóa và luyện thi M.T Trung tâm bồi dưỡng văn hóa và luyện thi M.T
68 Hà Huy Tập, Phường 3
Đà Lạt

Bồi dưỡng các lớp 10, 11, 12. Đại học các khối. Luyện thi vào chuyên. Ghi danh: liên hệ cô Phương 0977467579

Yersin Confessions - News Yersin Confessions - News
Số 08 Đường Tôn Thất Tùng
Đà Lạt

Cuốn nhật ký viết về những kỷ niệm đẹp, những câu chuyện buồn vui, những trải nghiệm đáng nhớ và muốn chia sẻ của thanh xuân các bạn nhé!!!

Ngô Gia Tự Đơn Dương Ngô Gia Tự Đơn Dương
77 Nguyễn Trãi - TT D'ran Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng
Đà Lạt

Trường THPT Ngô Gia Tự - Dran - Đơn Dương - Lâm Đồng

ANH NGỮ E-Fighter Đà Lạt ANH NGỮ E-Fighter Đà Lạt
7A Nhà Chung, Phường 3, Đà Lạt
Đà Lạt, 670000

Anh Ngữ E-Fighter. Biến tiếng anh thành" món ăn" khoái khẩu hàng ngày của bạn. Kết quả của học viên là chất lượng của E-Fighter