Giáo Dục Thánh Hiền

Giáo Dục Thánh Hiền

Comments

nam mo dai tu dai bi tam thinh cuu kho cuu nan quang dai linh cam ung bach y quan the am bo tat.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nam mo A Mi Đà Phật
Nam mô A Mi Đà Phật
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙏🏼🙏🏼🙏🏼ƠN THẦY 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 🙏🏼Thầy không dạy con chữ i tờ hồi nhỏ 🙏🏼Nhưng Thầy dạy con biết buông bỏ lỗi lầm 🙏🏼Biết giữ mình, biết sống thật bao dung 🙏🏼Biết vượt khỏi vô minh, rời chấp ngã 🙏🏼Tâm kiên định không bao giờ nghiêng ngả 🙏🏼Gắng học hành hiểu Đạo cả thêm sâu 🙏🏼Thương chúng sinh mà gạt hết mong cầu 🙏🏼Sống thanh thản nương phép màu Tam Bảo 🙏🏼Thoát u mê xa những gì phiền não 🙏🏼Con trở về Tam Bảo để tựa nương 🙏🏼Biết yêu thương và cũng biết khiêm nhường 🙏🏼Tự thấy mình nhỏ trên con đường tu tập 🙏🏼Sống an nhiên giữa dòng đời tấp nập 🙏🏼Chẳng hận thù và cũng chẳng bon chen 🙏🏼Công của Thầy con chẳng thể nào quên 🙏🏼Và chẳng biết đáp đền sao cho xứng 🙏🏼Chỉ mong sao đá mềm, chân Thầy cứng 🙏🏼Dìu dắt con đi thật vững đường đời 🙏🏼Tin luật quả nhân và biết có luân hồi 🙏🏼Trí tuệ sáng để thấm nhuần lời Thầy giảng 🙏🏼Biết mỗi bước đi đều hướng theo ánh sáng 🙏🏼Phật Pháp nhiệm mầu để an lạc thân tâm 🙏🏼Tháng 11 con xin được tri ân 🙏🏼Công đức của Thầy cao như núi Thái 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼Vòng tay của Thầy thật là nhân ái 🙏🏼🙏🏼🙏🏼Dắt chúng con mãi mãi chẳng nghỉ ngừng. ---------- 🙏🏼🙏🏼🙏🏼Phật tử Hoàng Ánh Tuyết pháp danh Diệu Âm thị Độkính dâng Thầy lời tri ân nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Đây là Trang chia sẻ những lời dạy của Cổ Thánh Tiên Hiền về: đạo đức luân lý và nhân quả!

Mission: Đưa tất cả chúng sanh về Cực Lạc!

Giúp hai người vãng sanh, thù thắng hơn công đức niệm Phật của chính mình. Nếu ta giúp mười mấy hai mươi người vãng sanh, quý vị có thể không vãng sanh ư?

Khi quý vị vãng sanh họ đến để báo ân, họ nói với Phật A Di Đà: Chúng con đến đây đều là nhờ người này giúp, bây giờ chúng con cùng đi đón họ. Con người đồng với tâm này, tâm đồng với lý này. Chỉ cần họ tiếp thu, nhất định cùng với Phật A Di Đà đến đón họ.

“Cho nên Bồ Tát Pháp Tạng nguyện khi thành Phật, trí tuệ của Phật sáng suốt, cõi nước vi diệu thù thắng hơn hẳn, công đức danh hiệu của giáo chủ A Di Đà Phật phổ biến khắp mười phương”. Điều này chúng ta rất rõ ràng minh bạch, có thể nói tất cả Chư Phật Bồ Tát khắp mười phương, không ai không tuyên dương Phật A Di Đà, không ai không nói về thế giới Cực Lạc. Cho nên thật sự hiểu được_người bây giờ chỉ biết tu phước, là việc tốt, người nào không muốn cầu phước? Cầu phước nào là việc tốt, phước báo nào lớn nhất?

Đế vương thời Mãn Thanh phước báo lớn nhất, họ tu như thế nào? Họ thỉnh những bậc cao tăng đại đức vào cung thuyết pháp, phước báo giảng kinh rất lớn, họ nghe kinh sẽ khai ngộ. Làm một việc Phật sự, tụng mấy bộ kinh không được, họ vẫn là mê hoặc điên đảo, phải dạy học. Cho nên trong mười nguyện của ngài Phổ Hiền có câu: “thỉnh chuyển pháp luân”, nghĩa là thỉnh pháp sư giảng kinh. “Thỉnh Phật trụ thế”, mời những người đồng học đến tổ chức đạo tràng, đạo tràng này là gì? Như trường học hiện nay, phương tiện hơn chính là mở lớp.

Khi tôi mới học Phật, thầy tôi ở thư viện Từ Quang Đài Trung, thư viện này do ông thành lập. Trong thư viện chuyên tổ chức những buổi giảng về Phật học, điều này rất hay! Bình thường là chủ nhật, chủ nhật học sinh nghỉ đến đây học Phật, đến nghe giảng. Nghỉ hè mở lớp tập trung, lớp hè thông thường là hai tuần, sắp xếp chương trình, ghi danh đến tham dự. Miễn phí, lo ăn lo ở, lâu dài như thế. Cho nên những phần tử tri thức ở Đài Loan, học sinh đại học học Phật trở thành một thị hiếu. Thị hiếu này do thầy Lý dẫn đầu, tạo nên một bầu không khí. Đây gọi là công đức chân thật, gọi là thỉnh chuyển pháp luân. Thỉnh Phật trụ thế, đó là thành lập đạo tràng trường kỳ, như thành lập Phật học viện, luận đàn Phật học. Những công việc thuộc đạo tràng trường kỳ này, đây là thỉnh chuyển pháp luân. Giữ lại những thầy giáo giỏi, không được để họ đi.

Trong Phật pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm gương cho chúng ta, chúng ta phải lãnh hội một cách sâu sắc đối với ý của ngài. Suốt cuộc đời ngài không thành lập đạo tràng, có đạo tràng chăng? Có, trong kinh chúng ta thấy có Tinh Xá Trúc Lâm, Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, Linh Thứu Sơn, những đạo tràng đó đều là quốc vương đại thần, cư sĩ trưởng giả thành lập. Vì thế Đức Phật tán thành quý vị thành lập đạo tràng, người xuất gia đến dạy học. Nói như hiện nay mọi người dễ hiểu, hoan nghênh quý vị thành lập trường học, người xuất gia đến làm giáo viên. Không quản lý việc hành chánh, chỉ lo việc dạy học. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã biểu diễn cho chúng ta thấy như thế, ngài không lo lắng, không quản lý hành chính. Không quản người, không quản việc, ngài tự tại biết bao. Quản người, quản việc, quản tiền, toàn bộ là việc của quý vị. Quý vị tổ chức thật tốt, tôi thường đến đây dạy, còn như tổ chức không tốt thì đi nơi khác. Đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biểu diễn cho chúng ta xem suốt 49 năm, chúng ta phải học điều này.

Tôi xuất gia, thầy dạy tôi, khuyên tôi, tôi rất nghe lời, làm theo lời thầy. Thầy dạy tôi học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tôi rất nghe lời. Cuốn sách đầu tiên thầy bảo tôi đọc_đại sư Chương Gia bảo tôi đọc Thích Ca Phổ, chính là truyện ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị xem, học theo ngài, điều này an vui biết bao! Suốt đời thân tâm không có gánh nặng, người bây giờ gọi là không có áp lực, cuộc sống tự tại. Mỗi ngày ngoài việc đọc sách, thì ở đây cùng nhau chia sẻ với mọi người tâm đắc học Phật của chúng ta, ngoài điều này ra không còn việc gì khác!

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA – Tập 181 __(((卍)))

Giúp hai người vãng sanh, thù thắng hơn công đức niệm Phật của chính mình. Nếu ta giúp mười mấy hai mươi người vãng sanh, quý vị có thể không vãng sanh ư?

Khi quý vị vãng sanh họ đến để báo ân, họ nói với Phật A Di Đà: Chúng con đến đây đều là nhờ người này giúp, bây giờ chúng con cùng đi đón họ. Con người đồng với tâm này, tâm đồng với lý này. Chỉ cần họ tiếp thu, nhất định cùng với Phật A Di Đà đến đón họ.

“Cho nên Bồ Tát Pháp Tạng nguyện khi thành Phật, trí tuệ của Phật sáng suốt, cõi nước vi diệu thù thắng hơn hẳn, công đức danh hiệu của giáo chủ A Di Đà Phật phổ biến khắp mười phương”. Điều này chúng ta rất rõ ràng minh bạch, có thể nói tất cả Chư Phật Bồ Tát khắp mười phương, không ai không tuyên dương Phật A Di Đà, không ai không nói về thế giới Cực Lạc. Cho nên thật sự hiểu được_người bây giờ chỉ biết tu phước, là việc tốt, người nào không muốn cầu phước? Cầu phước nào là việc tốt, phước báo nào lớn nhất?

Đế vương thời Mãn Thanh phước báo lớn nhất, họ tu như thế nào? Họ thỉnh những bậc cao tăng đại đức vào cung thuyết pháp, phước báo giảng kinh rất lớn, họ nghe kinh sẽ khai ngộ. Làm một việc Phật sự, tụng mấy bộ kinh không được, họ vẫn là mê hoặc điên đảo, phải dạy học. Cho nên trong mười nguyện của ngài Phổ Hiền có câu: “thỉnh chuyển pháp luân”, nghĩa là thỉnh pháp sư giảng kinh. “Thỉnh Phật trụ thế”, mời những người đồng học đến tổ chức đạo tràng, đạo tràng này là gì? Như trường học hiện nay, phương tiện hơn chính là mở lớp.

Khi tôi mới học Phật, thầy tôi ở thư viện Từ Quang Đài Trung, thư viện này do ông thành lập. Trong thư viện chuyên tổ chức những buổi giảng về Phật học, điều này rất hay! Bình thường là chủ nhật, chủ nhật học sinh nghỉ đến đây học Phật, đến nghe giảng. Nghỉ hè mở lớp tập trung, lớp hè thông thường là hai tuần, sắp xếp chương trình, ghi danh đến tham dự. Miễn phí, lo ăn lo ở, lâu dài như thế. Cho nên những phần tử tri thức ở Đài Loan, học sinh đại học học Phật trở thành một thị hiếu. Thị hiếu này do thầy Lý dẫn đầu, tạo nên một bầu không khí. Đây gọi là công đức chân thật, gọi là thỉnh chuyển pháp luân. Thỉnh Phật trụ thế, đó là thành lập đạo tràng trường kỳ, như thành lập Phật học viện, luận đàn Phật học. Những công việc thuộc đạo tràng trường kỳ này, đây là thỉnh chuyển pháp luân. Giữ lại những thầy giáo giỏi, không được để họ đi.

Trong Phật pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm gương cho chúng ta, chúng ta phải lãnh hội một cách sâu sắc đối với ý của ngài. Suốt cuộc đời ngài không thành lập đạo tràng, có đạo tràng chăng? Có, trong kinh chúng ta thấy có Tinh Xá Trúc Lâm, Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, Linh Thứu Sơn, những đạo tràng đó đều là quốc vương đại thần, cư sĩ trưởng giả thành lập. Vì thế Đức Phật tán thành quý vị thành lập đạo tràng, người xuất gia đến dạy học. Nói như hiện nay mọi người dễ hiểu, hoan nghênh quý vị thành lập trường học, người xuất gia đến làm giáo viên. Không quản lý việc hành chánh, chỉ lo việc dạy học. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã biểu diễn cho chúng ta thấy như thế, ngài không lo lắng, không quản lý hành chính. Không quản người, không quản việc, ngài tự tại biết bao. Quản người, quản việc, quản tiền, toàn bộ là việc của quý vị. Quý vị tổ chức thật tốt, tôi thường đến đây dạy, còn như tổ chức không tốt thì đi nơi khác. Đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biểu diễn cho chúng ta xem suốt 49 năm, chúng ta phải học điều này.

Tôi xuất gia, thầy dạy tôi, khuyên tôi, tôi rất nghe lời, làm theo lời thầy. Thầy dạy tôi học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tôi rất nghe lời. Cuốn sách đầu tiên thầy bảo tôi đọc_đại sư Chương Gia bảo tôi đọc Thích Ca Phổ, chính là truyện ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị xem, học theo ngài, điều này an vui biết bao! Suốt đời thân tâm không có gánh nặng, người bây giờ gọi là không có áp lực, cuộc sống tự tại. Mỗi ngày ngoài việc đọc sách, thì ở đây cùng nhau chia sẻ với mọi người tâm đắc học Phật của chúng ta, ngoài điều này ra không còn việc gì khác!

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA – Tập 181 __(((卍)))__
Giảng Kinh Vô Lượng Lần Thứ XI - Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

“Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”, đây là quan niệm lý luận học tập. Phương pháp thì sao “Sách đọc ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu”.

Trọn bộ 600 tập MP3 viên mãn http://www.tinhthuquan.com/PhapAmViet/tinhdodaikinhgiai.htm
Bản chú giải: PDF
http://amtb.vn/download/tai-lieu/vo-luong-tho-lan-11/
http://www.tinhkhongphapngu.net/
Trang Facebook: https://www.facebook.com/T%E1%BB%8Bnh-%C4%90%E1%BB%99-%C4%90%E1%BA%A1i-Kinh-Gi%E1%BA%A3i-Di%E1%BB%85n-Ngh%C4%A9a-260714060973783/?pnref=story
Từ bi trùm pháp giới – Thiện ý khắp nhân gian.
NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT.

Phóng Sanh Kỳ: 839. Ngày 27.04.2020

Phóng Sanh Kỳ : 839. Ngày 27.04.2020
Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui
Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật
Con Thường Nghỉ Rằng
A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

CÁ TRÊ BÁO ÂN

Khoảng 17h30′ ngày 2/5/2019, một cơn mưa to kèm theo dông lốc đã cuốn sập, đổ ngã hàng trăm gian hàng đang trưng bày tại Hội chợ mua sắm – khuyến mãi, ẩm thực Tiền Giang năm 2019, ngay Quảng trường trung tâm tỉnh thuộc địa bàn xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
( Tin từ baomoi.com)
… và tôi là một trong những chủ gian hàng trong hội chợ ấy, tên tôi là Quốc Hùng, chuyên bán trà thảo dược Ngải Diệp Thảo. Nhưng tôi đã thoát “kiếp nạn” ngày hôm đó một cách kì diệu.
Vốn là 2h sáng hôm đó, tôi nằm mơ, giấc mơ rất lạ…
Tôi mơ thấy một người phụ nữ, người lùn lùn, lưng cong, đầu dẹp dẹp, trên trán nhô ra hai cọng tóc dài xuống như hai chiếc râu, miệng rộng ngoác, hai lỗ tai nhỏ xíu cụp vào trong, mặc chiếc áo trắng mỏng tang, thấy cả da thịt bên trong, xong nhìn kĩ thì đen đúa, xấu xí vô cùng chứ không có gì đẹp cả. Cô ta đến trước mặt tôi và bảo:
– Nghe lời tui, sáng hoặc trưa nay dọn đồ về đi, đừng tiếc mấy đồng bạc mà không cứu được mạng, chết oan uổng.
Nói thế rồi, người phụ nữ ấy quay lưng đi. Tôi nhìn qua chiếc áo mỏng tang, thấy vết thẹo dài từ bả vai xuống gần thắt lưng, bất giác ớn lạnh rồi giật mình dậy, nhìn đồng hồ là 2 giờ sáng… Tỉnh rồi mà còn thấy sợ, mồ hôi ướt hết cả gối nằm.
Sáng hôm đó, tôi ra hội chợ sớm để chuẩn bị bán hàng. Chợt nhớ giấc mơ mà ớn lạnh sống lưng. Một dự cảm không hay nào đó cứ án ngữ trong tâm khiến tôi bất an. “ Nếu giấc mơ đó đúng… thì sao ?”
Tôi đắn đo, suy tính lại. Hôm nay 2/5, là đêm cuối của hội chợ, nếu dọn sớm thì uổng phí mất một đêm, giờ bày ra bán được đồng nào hay được đồng nấy.
Cũng có vài gian đã dọn về sớm, thấy thế, anh bạn gian hàng bên cạnh bảo:
– Kệ ! Bán đêm cuối cho vui, bữa cuối coi chừng bán được nhiều hổng chừng.
Nghe anh ta nói tôi cũng phân vân. Xong lại nghĩ về giấc mơ đêm qua, tôi vẫn thấy không yên lòng, cuối cùng, tôi quyết định dọn về sớm. Thế là tôi gọi xe chở hàng, tủ, băng rôn, áp phích về.
Lúc đang dọn, bất chợt tôi nhớ ra một chuyện.
Vốn là tôi thường ăn chay và hay phóng sinh. Cách đây không lâu, hôm 29/4/2019, tôi mua cá cá lóc, cá trê, cá sặc… thả phóng sanh, mua tổng cộng hết 315.000đ tiền cá.

Trong đó có một con cá trê bị thương từ lưng xuống gần đuôi, ông bán cá thấy nó không lành lặn, nên bắt nó bỏ ra và bảo:
– Nó sần đầu rồi, thả không sống đâu, thả mà chết mất công …
Nhìn con cá thấy thương và tội nghiệp, tôi bảo ông bán cá lấy luôn con cá trê đó và đem thả. Trước khi thả, tôi còn cầu nguyện, niệm Phật và quy y cho chúng.
Lúc thả, tôi có chú ý đến con cá trê bị thương đó, nó nổi lật ngửa, nằm đơ một lúc, rồi tự nhiên tỉnh lại, lật úp rồi quẩy đuôi bơi, lộn lên lộn xuống mấy vòng rồi lặn xuống luôn.
Giờ nhớ lại chuyện con cá trê ấy mà tôi giật mình. Trời đất, lẽ nào con cá trê ấy chính là người phụ nữ xấu xí báo mộng cho tôi ?
Người phụ nữ mà tôi mơ thấy, chẳng phải giống y như con cá trê sao? Cô ta đen đủi, đầu dẹp dẹp, miệng rộng ngoác, có hai sợi tóc dài xuống như hai cái râu, và đặc biệt nhất, là vết sẹo dai từ bả vai xuống lưng…
Nghĩ đến đây, tôi nổi hết cả da gà, và càng quyết tâm dọn hàng về sớm.
Đến khoảng 5 rưỡi chiều hôm đó, một cơn lốc kèm mưa to điên cuồng quét qua Hội chợ, cây cối, khung sắt, đồ đạc…đổ vỡ tan tành.

Đến sáng hôm sau, tôi đi qua xem, nhìn từ ngoài vào, thấy vách, cây đè xuống chỗ gian hàng của tôi mà ớn lạnh. Thiết nghĩ, nếu chiều qua tôi còn đứng trong đó mà bán hàng, 100% là lãnh đủ. Nặng thì đã chết rồi, nhẹ thì đập đầu, gãy xương, chưa kể hư hại tài sản, hàng hóa.
Hú hồn, cũng may phước, nhờ thường ăn chay, phóng sinh, nhất là phóng sinh con cá trê bị thương ấy, mà giờ tôi được bình an vô sự, không thiệt hại bất cứ gì cả. Tôi vẫn thường nghe kể về những linh ứng khi phóng sinh, nhưng tự thân mình trải nghiệm qua chuyện này, khiến tôi càng thêm thấm thía hơn những giáo lí của Phật dạy.
Nghĩ gì, làm gì đều đem cái tâm chân thành, từ ái của mình mà mang lại những điều tốt đẹp cho người, cho chúng sinh. Rồi nhân quả tuần hoàn, những điều tốt đẹp cũng sẽ quay trở lại với chính mình.

Phóng Sanh Kỳ: 838. Ngày 26.04.2020

Phóng Sanh Kỳ : 838. Ngày 26.04.2020
Mõi Ngày Con Chọn Một Niềm Vui
Thả Cá Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật
Con Thường Nghỉ Rằng
A Di Đà Phật, Đang Ở Trong Con
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!

Bản thân chỉ có một phương hướng, một mục tiêu, một bộ Kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu. Như vậy là đủ, quá đủ.

Khi tôi báo cáo với chư vị, tôi thường nói đến 16 chữ, chúng ta có thể làm được. Triệt để buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ như thế nào? Khởi tâm động niệm nghĩ đến Phật A Di Đà, nghĩ đến thế giới Cực Lạc, vô cùng khao khát. Chúng ta muốn đến đó, đương nhiên phải buông bỏ ở đây, sao có thể mang ở đây đi? Bao gồm thân thể này, thân thể cũng không mang theo được, huống gì vật ngoài thân? Vì thế thường nghĩ đến điều gì? Chúng ta ở trên trái đất này là đến tham quan du lịch, tôi là khách tham quan, đây không phải nhà tôi. Ở đây không hề liên quan đến tôi, tốt cũng không liên quan, xấu cũng không liên quan, nhà tôi ở Tây phương. Nếu thường quán như thế, tự nhiên sẽ buông bỏ, ở đây tất cả đều tùy duyên. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, không có gì không tốt, người cũng rất tốt, việc cũng rất tốt. Dù sao tôi chỉ ở đây hai ngày là đi, nên kết thiện duyên với chúng sanh ở đây, đừng kết ác duyên. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, đợi sau khi thành Phật ta sẽ trở lại độ họ. Giữ tâm thế này rất dễ buông bỏ, mọi lúc mọi nơi đều nghĩ đến chúng sanh, không nghĩ đến bản thân. Bản thân chỉ có một phương hướng, một mục tiêu, một bộ Kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu. Như vậy là đủ, quá đủ.

Ở trước là cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giới thiệu sơ lược, chúng ta học đến đây, bây giờ xem kinh văn.

“Pháp Tạng tỳ kheo, thuyết thử kệ dĩ”, kệ này là phẩm trước, chúng ta đã đọc qua. “Nhi bạch Phật ngôn: Ngã kim vi Bồ Tát đạo, dĩ phát Vô thượng chánh giác chi tâm, thủ nguyện tác Phật”, thủ nguyện nghĩa là phát nguyện, “tất linh như Phật”, tôi phát nguyện làm Phật, hy vọng tất cả tôi đều giống như Phật vậy_tất linh như Phật. “Nguyện Phật vi ngã, quảng tuyên kinh pháp, ngã đương phụng trì, như pháp tu hành”. Câu này rất quan trọng, cầu Phật nói pháp cho ngài nghe, vì sao Đức Phật nói pháp cho ngài nghe? Hai câu bên dưới nói: “Con sẽ phụng trì, như pháp tu hành”, Đức Phật không nói pháp được sao? Không nói không được, một học sinh tốt, là người học trò mà trong lòng tất cả các người thầy thường mong cầu, cầu được một học sinh như thế, học sinh này là truyền nhân. Thầy gặp được học sinh như thế, đều xem họ như của báu. Cổ nhân nói: “Bất hiếu có ba, vô hậu lớn nhất”, dạy học cũng không ngoại lệ. Việc lớn là gì? Đạo và pháp của quý vị phải có người kế thừa, đây là việc lớn. Nếu như không có người kế thừa, đạo và pháp của quý vị dù cao đến mấy cũng vô dụng, sau khi quý vị chết là hết, không có người kế thừa. Sự nghiệp vĩ đại nhất trong thế xuất thế gian, là khiến đạo pháp truyền thừa mãi không dứt, đời này qua đời khác đều có người kế thừa. Nhưng người kế thừa không tìm được, có thể gặp không thể cầu, đến đâu để tìm? Học trò tìm người thầy tốt cũng không dễ, thầy tìm học trò tốt càng không dễ. Quả thật như bài Kệ Khai Kinh nói: “Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được”. Gặp được một người đó là của báu, sao có thể buông bỏ? Luôn chú ý cẩn thận đào tạo họ, giúp họ, thành tựu họ, đương nhiên người thầy phải vì họ mà giảng kinh thuyết pháp. Đây là thỉnh pháp.

Chúng ta xem tiếp bên dưới: “Bạt chư cần khổ, sanh tử căn bản”, ở trước nói phụng trì, tu hành, tu gì? Phụng trì như thế nào? Biểu hiện ra một cách cụ thể. Tôi nhất định phải bạt trừ, nhổ sạch nó, nhổ sạch điều gì? “Chư” là tất cả. Quý vị xem: “Cần khổ sanh tử căn bản”, đây là người trong lục đạo. Tham sân si mạn nghi của lục đạo, trong Phật pháp gọi là vọng tưởng phân biệt chấp trước, mãi mãi không đoạn được. Đây là căn bản sanh tử trong lục đạo, tất cả chúng sanh rất khẩn thiết tu điều này. Hỏi người bây giờ, quý vị tu gì? Tu tham sân si, tham gì? Tu tham tài, tham sắc, họ tu theo nó. Tu những thứ này, nghĩa là trôi lăn trong lục đạo, chắc chắn không ra khỏi luân hồi lục đạo. Nếu tinh cần khẩn thiết tu nó, tình huống ngày càng tệ. Quý vị xem từ cõi trời tu xuống cõi người, từ cõi người tu vào đường súc sanh, đường súc sanh tu vào ngạ quỷ, đường ngạ quỷ tu vào đường địa ngục, họ đều đang tu hành. Bồ Tát Pháp Tạng đã giác ngộ được điều này, phải nhổ sạch chúng, tuyệt đối không được làm điều này. Câu này nghĩa là phải đoạn tận tất cả phiền não, chính là ý này.

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA – Tập 180 __(((卍)))__

Bản thân chỉ có một phương hướng, một mục tiêu, một bộ Kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu. Như vậy là đủ, quá đủ.

Khi tôi báo cáo với chư vị, tôi thường nói đến 16 chữ, chúng ta có thể làm được. Triệt để buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ như thế nào? Khởi tâm động niệm nghĩ đến Phật A Di Đà, nghĩ đến thế giới Cực Lạc, vô cùng khao khát. Chúng ta muốn đến đó, đương nhiên phải buông bỏ ở đây, sao có thể mang ở đây đi? Bao gồm thân thể này, thân thể cũng không mang theo được, huống gì vật ngoài thân? Vì thế thường nghĩ đến điều gì? Chúng ta ở trên trái đất này là đến tham quan du lịch, tôi là khách tham quan, đây không phải nhà tôi. Ở đây không hề liên quan đến tôi, tốt cũng không liên quan, xấu cũng không liên quan, nhà tôi ở Tây phương. Nếu thường quán như thế, tự nhiên sẽ buông bỏ, ở đây tất cả đều tùy duyên. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, không có gì không tốt, người cũng rất tốt, việc cũng rất tốt. Dù sao tôi chỉ ở đây hai ngày là đi, nên kết thiện duyên với chúng sanh ở đây, đừng kết ác duyên. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, đợi sau khi thành Phật ta sẽ trở lại độ họ. Giữ tâm thế này rất dễ buông bỏ, mọi lúc mọi nơi đều nghĩ đến chúng sanh, không nghĩ đến bản thân. Bản thân chỉ có một phương hướng, một mục tiêu, một bộ Kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu. Như vậy là đủ, quá đủ.

Ở trước là cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giới thiệu sơ lược, chúng ta học đến đây, bây giờ xem kinh văn.

“Pháp Tạng tỳ kheo, thuyết thử kệ dĩ”, kệ này là phẩm trước, chúng ta đã đọc qua. “Nhi bạch Phật ngôn: Ngã kim vi Bồ Tát đạo, dĩ phát Vô thượng chánh giác chi tâm, thủ nguyện tác Phật”, thủ nguyện nghĩa là phát nguyện, “tất linh như Phật”, tôi phát nguyện làm Phật, hy vọng tất cả tôi đều giống như Phật vậy_tất linh như Phật. “Nguyện Phật vi ngã, quảng tuyên kinh pháp, ngã đương phụng trì, như pháp tu hành”. Câu này rất quan trọng, cầu Phật nói pháp cho ngài nghe, vì sao Đức Phật nói pháp cho ngài nghe? Hai câu bên dưới nói: “Con sẽ phụng trì, như pháp tu hành”, Đức Phật không nói pháp được sao? Không nói không được, một học sinh tốt, là người học trò mà trong lòng tất cả các người thầy thường mong cầu, cầu được một học sinh như thế, học sinh này là truyền nhân. Thầy gặp được học sinh như thế, đều xem họ như của báu. Cổ nhân nói: “Bất hiếu có ba, vô hậu lớn nhất”, dạy học cũng không ngoại lệ. Việc lớn là gì? Đạo và pháp của quý vị phải có người kế thừa, đây là việc lớn. Nếu như không có người kế thừa, đạo và pháp của quý vị dù cao đến mấy cũng vô dụng, sau khi quý vị chết là hết, không có người kế thừa. Sự nghiệp vĩ đại nhất trong thế xuất thế gian, là khiến đạo pháp truyền thừa mãi không dứt, đời này qua đời khác đều có người kế thừa. Nhưng người kế thừa không tìm được, có thể gặp không thể cầu, đến đâu để tìm? Học trò tìm người thầy tốt cũng không dễ, thầy tìm học trò tốt càng không dễ. Quả thật như bài Kệ Khai Kinh nói: “Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được”. Gặp được một người đó là của báu, sao có thể buông bỏ? Luôn chú ý cẩn thận đào tạo họ, giúp họ, thành tựu họ, đương nhiên người thầy phải vì họ mà giảng kinh thuyết pháp. Đây là thỉnh pháp.

Chúng ta xem tiếp bên dưới: “Bạt chư cần khổ, sanh tử căn bản”, ở trước nói phụng trì, tu hành, tu gì? Phụng trì như thế nào? Biểu hiện ra một cách cụ thể. Tôi nhất định phải bạt trừ, nhổ sạch nó, nhổ sạch điều gì? “Chư” là tất cả. Quý vị xem: “Cần khổ sanh tử căn bản”, đây là người trong lục đạo. Tham sân si mạn nghi của lục đạo, trong Phật pháp gọi là vọng tưởng phân biệt chấp trước, mãi mãi không đoạn được. Đây là căn bản sanh tử trong lục đạo, tất cả chúng sanh rất khẩn thiết tu điều này. Hỏi người bây giờ, quý vị tu gì? Tu tham sân si, tham gì? Tu tham tài, tham sắc, họ tu theo nó. Tu những thứ này, nghĩa là trôi lăn trong lục đạo, chắc chắn không ra khỏi luân hồi lục đạo. Nếu tinh cần khẩn thiết tu nó, tình huống ngày càng tệ. Quý vị xem từ cõi trời tu xuống cõi người, từ cõi người tu vào đường súc sanh, đường súc sanh tu vào ngạ quỷ, đường ngạ quỷ tu vào đường địa ngục, họ đều đang tu hành. Bồ Tát Pháp Tạng đã giác ngộ được điều này, phải nhổ sạch chúng, tuyệt đối không được làm điều này. Câu này nghĩa là phải đoạn tận tất cả phiền não, chính là ý này.

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA – Tập 180 __(((卍)))__
Giảng Kinh Vô Lượng Lần Thứ XI - Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

“Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”, đây là quan niệm lý luận học tập. Phương pháp thì sao “Sách đọc ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu”.

Trọn bộ 600 tập MP3 viên mãn http://www.tinhthuquan.com/PhapAmViet/tinhdodaikinhgiai.htm
Bản chú giải: PDF
http://amtb.vn/download/tai-lieu/vo-luong-tho-lan-11/
http://www.tinhkhongphapngu.net/
Trang Facebook: https://www.facebook.com/T%E1%BB%8Bnh-%C4%90%E1%BB%99-%C4%90%E1%BA%A1i-Kinh-Gi%E1%BA%A3i-Di%E1%BB%85n-Ngh%C4%A9a-260714060973783/?pnref=story
Từ bi trùm pháp giới – Thiện ý khắp nhân gian.
NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT.

Giáo Dục!

Tịnh Thất Quan Âm, Tổ 15, Trung Hiệp, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng!

Want your school to be the top-listed School/college in Đà Lạt?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Phóng Sanh Kỳ: 839. Ngày 27.04.2020
Phóng Sanh Kỳ: 838. Ngày 26.04.2020
Phóng Sanh Kỳ: 837. Ngày 25.04.2020
Phóng Sanh Kỳ: 836. Ngày 24.04.2020
Phóng Sanh Kỳ: 835. Ngày 23.04.2020
Phóng Sanh Kỳ: 834. Ngày 22.04.2020
Phóng Sanh Kỳ: 833. Ngày 21.04.2020
Phóng Sanh Kỳ: 832. Ngày 20.04.2020
Phóng Sanh Kỳ: 831. Ngày 19.04.2020
Phóng Sanh Kỳ: 830. Ngày 18.04.2020
Phóng Sanh Kỳ: 829. Ngày 17.04.2020
Phóng Sanh Kỳ: 828. Ngày 16.04.2020

Location

Telephone

Website

voluongtho.vn

Address


TỔ 15, THÔN TRUNG HIỆP, XÃ HIỆP AN, HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG
Đà Lạt
66000
Other Đà Lạt schools & colleges (show all)
A3 kute vô đối "_" A3 kute vô đối "_"
Lâm Hà
Đà Lạt, LOPTOI

Tôi không thể giải quyết giùm bạn tất cả những rắc rối, nghi ngờ hay lo sợ, nhưng tôi có thể nghe những điều bạn giãi bày và cùng bạn đi tìm lời giải đáp.

DTC - Dalat Tourism College DTC - Dalat Tourism College
17 Khu Hoà Bình
Đà Lạt, 670000

Đà Lạt - Thành phố của tình yêu và nỗi nhớ

Đánh Giá Villa Đánh Giá Villa
13/1 Yết Kiêu, Phường 6
Đà Lạt, 670000

Đánh giá và cho thuê biệt thự villa tại Đà Lạt và Vũng Tàu. Liên hệ : 090 757 2642

A1 - We are the One A1 - We are the One
Đà Lạt

Page chính thức của A1 (THCS Nguyễn Du)

Yoga & Meditation MantraLife Dalat Yoga & Meditation MantraLife Dalat
Hẻm 31/39 Đường 3/4, Phường 3
Đà Lạt, 670000

Hướng dẫn thực hành Kundalini Yoga & Thiền. Đào tạo HLV Yoga & Thiền cho Người Lớn và Trẻ em. Nhận khám và trị liệu tâm lý.

Khoa Công tác xã hội - Đại học Đà Lạt Khoa Công tác xã hội - Đại học Đà Lạt
01- Phù Đổng Thiên Vương
Đà Lạt

Trang thông tin của Khoa Công tác xã hội - Trường Đại học Đà Lạt (DLU) Nơi cập nhật các thông tin và hoạt động của Khoa.

Chùa Linh Sơn Chùa Linh Sơn
Chùa Linh Sơn - 120 Nguyễn Văn Trỗi - F2 - Tp Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
Đà Lạt, 0000

Mái chùa che chở hồn Dân tộc, Nếp sống muôn đời của Tổ tông.

TRƯỜNG DẠY LÀM GIÀU TRƯỜNG DẠY LÀM GIÀU
Đà Lạt

Trường Dạy Làm Giàu giúp bạn thành công và giàu có

Simple Speak Up Simple Speak Up
PDTV
Đà Lạt, 61000

Let's speak English ❝The limits of my language are the limits of my world.❞ ‒Ludwig Wittgenstein

Liên Tâm Liên Tâm
Đà Lạt, Lâm Đồng
Đà Lạt

"Tạ ơn khắp cả đất trời, Xuân đời ý đạo sáng ngời Liên Tâm".

Trung Tâm Nhật Anh - Đà Lạt Trung Tâm Nhật Anh - Đà Lạt
6 Bis Lữ Gia Phường 9
Đà Lạt, 063

Dạy kèm các môn: toán, lý, hoá, văn, Anh, sinh từ lớp 6-12 và các môn năng khiếu: guitare, organ, piano, hand made, toán trí tuệ Superbrain từ 4-12 tuổi.

CLB tiếng Anh Vẽ tương lai - DYF CLB tiếng Anh Vẽ tương lai - DYF
Lâm Viên Square
Đà Lạt, +84

Tiếng Anh giao tiếp hoàn toàn miễn phí cho mọi người :) :) :)