Gia Sư Phong Phú Đà Lạt

Gia Sư Phong Phú Đà Lạt

Nhận dạy kèm Các môn: Toán – Lý – Hóa lớp 6 đến lớp 12. Báo bài các lớp cấp 1. Do giáo viên kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy.

với trang này, gia sư Phong Phú mong muốn góp 1 phần thúc đảy giúp học sinh học hành tiến bộ hơn, nhẹ nhàng hơn với những bài tập khó...

Mission: GIẢI QUYẾT NỔI LO HỌC HÀNH CHO CÁC EM HỌC SINH

youtube.com

Hình học 10 PT ĐƯỜNG THẲNG

học online miễn phí hình lớp 10

youtube.com

GIA SƯ PHONG PHÚ ĐÀ LẠT - CẤP 2 - YouTube

Đây là chương trình cấp 2 các em vào đây học nhé!!!
Có lớp online miễn phí á

youtube.com

youtube.com

Đại số 11 GIỚI HẠN HÀM SỐ KHỬ DẠNG VÔ ĐỊNH 0/0

Đại số lớp 11
Giới hạn hàm số: khử dạng vô định

Đại số 11 học kỳ 2 khử vô định 0/0

LỊCH HỌC HÈ 2019

[05/03/19]   Bạn đã bao giờ... Nổ lực hết sức mình đề đạt được ước mơ chưa 💥💥💥.
Chỉ sống được 1 cuộc đời thôi. Hãy nổ lực hết mình bạn nhé.

[05/03/19]   Bạn đã nổ lực hết sức mình chưa... 💥💥💥

Sinh nè 😀😀😀

[ Góc Tài Liệu ] - Adam Thái
👉🏻 PHƯƠNG PHÁP KHOANH LỤI MÔN SINH VÀ HÓA
✌️ Các em tham khảo qua nhé ...
- Link group Ôn Thi Đại Học 2019 Mục Tiêu 8+ : https://www.facebook.com/groups/643960879340375/?ref=share

youtube.com

FRESH GARDEN LOCATION CHECK IN BEST WHEN TRAVELING IN DA LAT 2019

Có ai muốn đi cùng không nhỉ 🤣🤣🤣

# DaLangLangTang, #DaLaTaLaT, # FRESHGARDENT When Da Lat Tourism, you can find many vacation spots, attractions and facilities. With the theme "Color of love...

youtube.com

HÌNH HỌC 11: GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG

PHƯƠNG PHÁP TÌM GOC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẠT PHẲNG - CHO AI CẦN

HÌNH HỌC 11: GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG BÀI GIẢNG HƯỚNG DẪN CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP TÌM CHÍNH XÁC VÀ TÍNH GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG. #GIASƯPHONGPHÚ

youtube.com

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ KIỂM TRA GIỚI HẠN.

Hướng dẫn giải chi tiết đề kiểm tra giới hạn hàm số cho ai cần.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ KIỂM TRA GIỚI HẠN HÀM SỐ. ĐỀ GỒM CÓ 2 PHẦN: - TRẮC NGHIỆM -TỰ LUẬN. CHÚC CÁC EM HỌC BÀI TỐT.

MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC
1. Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+2O2
Số đồng phân Cn H2n+2O2 = 2n- 2 (1< n< 6 )
2.. Công thức tính số đồng phân anđehit đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO
Số đồng phân Cn H2nO = 2n- 3 ( 2 < n < 7 )
3. Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO2
Số đồng phân Cn H2nO2 = 2n- 3 ( 2 < n < 7 )
4. Công thức tính số đồng phân este đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO2
Số đồng phân Cn H2nO2 = 2n- 2 ( 1 < n < 5 )
5. Công thức tính số đồng phân ete đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+2O
Số đồng phân Cn H2n+2O = ( 2 < n < 5 )
6. Công thức tính số đồng phân xeton đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO
Số đồng phân Cn H2nO = (3 < n < 7 )

7. Công thức tính số đồng phân amin đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+3N
Số đồng phân Cn H2n+3N = 2n-1 ( n < 5 )
8. Công thức tính số trieste ( triglixerit ) tạo bởi glixerol và hỗn hợp n axít béo :
Số tri este =
9. Công thức tính số đồng phân ete tạo bởi hỗn hợp n ancol đơn chức :
Số ete =
10. Công thức tính số C của ancol no, ete no hoặc của ankan dựa vào phản ứng cháy :
Số C của ancol no hoặc ankan = (Với nH O > n CO )
11. Công thức tính khối lượng ancol đơn chức no hoặc hỗn hợp ankan đơn chức notheo khối lượng CO2 và khối lượng H2O :
mancol = mH O -
12. Công thức tính số đi, tri, tetra…..n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x amino axit khác nhau :
Số n peptitmax = xn
13. Công thức tính khối lượng amino axit A( chứa n nhóm -NH2 và m nhóm –COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol HCl, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol NaOH.
mA = MA
Ví dụ : Cho m gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol HCl . Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,5 mol NaOH. Tìm m ? ( Mglyxin = 75 )
m = 75 = 15 gam
14. Công thức tính khối lượng amino axit A( chứa n nhóm -NH2 và m nhóm –COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol NaOH, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol HCl.
mA = MA
Ví dụ : Cho m gam alanin vào dung dịch chứa 0,375 mol NaOH . Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,575 mol HCl . Tìm m ? ( Malanin = 89 )
mA = 89 = 17,8 gam
15. Công thức xác định công thức phân tử của một anken dựa vào phân tử khối của hỗn hợp anken và H2 trước và sau khi dẫn qua bột Ni nung nóng.
Anken ( M1) + H2 A (M2) ( phản ứng hiđro hóa anken hoàn toàn )
Số n của anken (CnH2n ) =
Ví dụ : Cho X là hỗn hợp gồm olefin M và H2 , có tỉ khối hơi so với H2 là 5 . Dẫn X qua bột Ni nung nóng để phản ứng xãy ra hoàn toàn được hỗn hợp hơi Y có tỉ khối so với H2 là 6,25 .
Xác định công thức phân tử của M.
M1= 10 và M2 = 12,5
Ta có : n = = 3
M có công thức phân tử là C3H6
16. Công thức xác định công thức phân tử của một ankin dựa vào phân tử khối của hỗn hợp ankin và H2 trước và sau khi dẫn qua bột Ni nung nóng.
Ankin ( M1) + H2 A (M2) ( phản ứng hiđro hóa ankin hoàn toàn )
Số n của ankin (CnH2n-2 ) =
17.Công thức tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anken.
H% = 2- 2
18.Công thức tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anđehit no đơn chức.
H% = 2- 2
19.Công thức tính % ankan A tham gia phản ứng tách.
%A = - 1
20.Công thức xác định phân tử ankan A dựa vào phản ứng tách.
MA =
21.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho kim loại tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí H2
mMuối clorua = mKL + 71. nH
22.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí H2
mMuối sunfat = mKL + 96. nH
23.Công thức tính khối lượng muối sunphat khi cho kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc tạo sản phẩm khử SO2 , S, H2S và H2O
mMuối sunfát = mKL + .( 2nSO + 6 nS + 8nH S ) = mKL +96.( nSO + 3 nS + 4nH S )
* Lưu ý : Sản phẩm khử nào không có thì bỏ qua
* n H SO = 2nSO + 4 nS + 5nH S
24.Công thức tính khối lượng muối nitrat khi cho kim loại tác dụng với dung dịch HNO3 giải phóng khí : NO2 ,NO,N2O, N2 ,NH4NO3
mMuối Nitrat = mKL + 62( n NO + 3nNO + 8nN O +10n N +8n NH NO )
* Lưu ý : Sản phẩm khử nào không có thì bỏ qua
* n HNO = 2nNO + 4 nNO + 10nN O +12nN + 10nNH NO
25.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho muối cacbonat tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí CO2 và H2O
mMuối clorua = mMuối cacbonat + 11. n CO
26.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho muối cacbonat tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí CO2 và H2O
mMuối sunfat = mMuối cacbonat + 36. n CO
27.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho muối sunfit tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí SO2 và H2O
mMuối clorua = mMuối sunfit - 9. nSO
28.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho muối sunfit tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí CO2 và H2O
mMuối sunfat = mMuối cacbonat + 16. n SO
29.Công thức tính số mol oxi khi cho oxit tác dụng với dung dịch axit tạo muối và H2O
nO (Oxit) = nO ( H O) = nH ( Axit)
30.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho oxit kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo muối sunfat và H2O
Oxit + dd H2SO4 loãng  Muối sunfat + H2O
mMuối sunfat = mOxit + 80 n H SO
31.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho oxit kim loại tác dụng với dung dịch HCl tạo muối clorua và H2O
Oxit + dd HCl  Muối clorua + H2O
mMuối clorua = mOxit + 55 n H O = mOxit + 27,5 n HCl
32.Công thức tính khối lượng kim loại khi cho oxit kim loại tác dụng với các chất khử như : CO, H2 , Al, C
mKL = moxit – mO ( Oxit), nO (Oxit) = nCO = n H = n CO = n H O
33.Công thức tính số mol kim loại khi cho kim loại tác dụng với H2O, axit, dung dịch bazơ kiềm, dung dịch NH3 giải phóng hiđro.
nK L= nH với a là hóa trị của kim loại
Ví dụ: Cho kim loại kiềm tác dụng với H2O:
2M + 2H2O 2MOH + H2
nK L= 2nH = nOH
34.Công thức tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết một lượng CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 nkết tủa = nOH - nCO ( với nkết tủa nCO hoặc đề cho dd bazơ phản ứng hết )

35.Công thức tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết một lượng CO2 vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaOH, Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 .
Tính nCO = nOH - nCO rồi so sánh nCa hoặc nBa để xem chất nào phản ứng hết để suy ra n kết tủa
( điều kiện nCO nCO )

36.Công thức tính thể tích CO2 cần hấp thụ hết vào một dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 để thu được một lượng kết tủa theo yêu cầu .
Ta có hai kết quả :- n CO = nkết tủa và - n CO = nOH - nkết tủa
37.Công thức tính thể tích dung dịch NaOH cần cho vào dung dịch Al3+ để xuất hiện một lượng kết tủa theo yêu cầu .
Ta có hai kết quả :- n OH = 3.nkết tủa và - n OH = 4. nAl - nkết tủa
38.Công thức tính thể tích dung dịch NaOH cần cho vào hỗn hợp dung dịch Al3+ và H+ để xuất hiện một lượng kết tủa theo yêu cầu .
Ta có hai kết quả :- n OH ( min ) = 3.nkết tủa + nH và - n OH ( max ) = 4. nAl - nkết tủa+ nH
39.Công thức tính thể tích dung dịch HCl cần cho vào dung dịch NaAlO2 hoặc Na để xuất hiện một lượng kết tủa theo yêu cầu .
Ta có hai kết quả :- nH = nkết tủa và - nH = 4. nAlO - 3. nkết tủa
40.Công thức tính thể tích dung dịch HCl cần cho vào hỗn hợp dung dịch NaOH và NaAlO2 hoặc Na để xuất hiện một lượng kết tủa theo yêu cầu .
Ta có hai kết quả : nH = nkết tủa + n OH và nH = 4. nAlO - 3. nkết tủa + n OH
41.Công thức tính thể tích dung dịch NaOH cần cho vào hỗn hợp dung dịch Zn2+ để xuất hiện một lượng kết tủa theo yêu cầu .
Ta có hai kết quả : n OH ( min ) = 2.nkết tủa và n OH ( max ) = 4. nZn - 2.nkết tủa
42.Công thức tính khối lượng muối thu được khi cho hỗn hợp sắt và các oxít sắt tác dụng với HNO3 loãng dư giải phóng khí NO.
mMuối = ( mhỗn hợp + 24 nNO )
43.Công thức tính khối lượng muối thu được khi hòa tan hết hỗn hợp sắt và các oxít sắt bằng HNO3 đặc nóng, dư giải phóng khí NO2 .
mMuối = ( mhỗn hợp + 8 nNO )
44.Công thức tính khối lượng muối thu được khi hòa tan hết hỗn hợp sắt và các oxít sắt bằng HNO3 dư giải phóng khí NO và NO2 .
mMuối = ( mhỗn hợp + 24. nNO + 8. nNO )
45.Công thức tính khối lượng muối thu được khi hòa tan hết hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng H2SO4 đặc, nóng, dư giải phóng khí SO2 .
mMuối = ( mhỗn hợp + 16.nSO )
46.Công thức tính khối lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hóa lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X . Hòa tan hết X với HNO3 loãng dư giải phóng khí NO.
mFe = ( mhỗn hợp + 24 nNO )
47.Công thức tính khối lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hóa lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X . Hòa tan hết X với HNO3 đặc , nóng ,dư giải phóng khí NO2.
mFe = ( mhỗn hợp + 8 nNO )
48. Công thức tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3
H% = 2 - 2 với MX : hỗn hợp gồm N2 và H2 ban đầu ( tỉ lệ 1:3), MY : hỗn hợp sau phản ứng
Ví dụ : Tiến hành tổng hợp NH3 từ hỗn hợp X gồm N2 và H2 có tỉ khối hơi so với H2 là 4,25 thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 là 6,8. Tính hiệu suất tổng hợp NH3 .
Ta có : nN : nH = 1:3
H% = 2 - 2 = 2 - 2 = 75 %

MỘT SỐ CHÚ Ý KHI GIẢI CÁC BÀI TẬP VỀ HNO3
**********************************************************
Khi cho hỗn hợp các chất ( kim loại, muối, oxit, phi kim) vào dung dịch HNO3 ( hoặc gián tiếp tạo môi trường H+ + NO3-) thì có thể đưa ra một số dự đoán từ đề như sau :
1. Khi trong sản phẩm khí có sinh ra H2 thì trong dung dịch sản phẩm không còn NO3- nữa.
(Trừ trường hợp hỗn hợp đầu có chứa kim loại kiềm)
2. Khi d của khí bé hơn 28 thì trong khí có H2.
3. Khi có sắt hoặc các hợp chất của sắt tham gia phản ứng thì trừ khi có các điều kiện đề cho: HNO3 dư, dung dịch không chứa Fe2+ hoặc Fe3+,... ta mới được kết luận là tồn tại 1 dạng ion của Fe; các trường hợp còn lại đều phải cho là có cả 2 ion.
4. Khi có kim loại từ Zn trở về trước trong dãy điện hóa tham gia phản ứng thì ta luôn phải cho là trong dung dịch sản phẩm có NH4+. Việc có hay không có ion NH4+ đề thường không đề cập, nhưng mà khi ta giải không có NH4+ thì có thể sai. ( Tốt nhất là ta nên giả sử tất cả các bài toán có kim loại tham gia phản ứng thì đều có NH4+, nếu không có thì giải ra 0 thôi,nhưng mà theo kinh nghiệm của mình thì thường là Zn trở về trước và có khi là Fe; ngoài ra các kim loại khác thì không cho ra NH4+ đâu ).
5. Lưu ý phân tử của các sản phẩm khí sinh ra, có nhiều bài nếu đánh giá được điểm đặc biệt trong sản phẩm khí thì giải ra rất nhanh và hạn chế được tính toán.
6. Lưu ý phản ứng cho AgNO3 vào dung dịch sau phản ứng, cũng lưu ý các tác nhân tạo tủa, đặc biệt lưu ý phản ứng nung muối nitrat.
7. Quan trọng hơn hết là phải thuần thục các định luật bảo toàn, khi người ra đề xây dựng đề thì các ĐLBT chính là nền tảng còn khi ta giải bài thì các đlbt chính là chìa khóa phá vỡ bài toán. Không riêng bài toán HNO3 mà các bài toán hóa khác cũng vậy.
Các bán phản ứng oxi hóa khử:
2H+ + NO3- + 1e --> NO2 + H2O
4H+ + NO3- + 3e --> NO + 2H2O
10H+ + 2NO3- + 8e --> N2O + 5H2O
12H+ + 2NO3- + 10e --> N2 + 6H2O
10H+ + NO3- + 8e --> NH4+ + 3H2O
Nếu hỗn hợp có oxit kim loại, thì có thêm
O(2-) + 2H+ --> H2O
Suy ra:
1) Số mol HNO3 phản ứng:
nHNO3 = 2nNO2 + 4nNO + 10nN2O + 12nN2 + 10nNH4+ + 2nO(oxit kim loại)
2) Số mol NO3- tạo muối (với kim loại):
nNO3- tạo muối = nNO2 + 3nNO + 8nN2O + 10nN2 + 8nNH4+ + 2nO(oxit kim loại)
3) Khối lượng muối sau phản ứng:
mMuối = mKim loại + mNO3-(tạo muối với kim loại) + mNH4NO3
4) Số mol nước sinh ra:
Trong trường hợp không có muối NH4+ thì:
nHNO3 = 2.nH2O
Chú ý:
Trong trường hợp không có muối NO3- thì tính khối lượng muối bằng tổng khối lương các ion.
Các bài toán về HNO3 các em chỉ cần bảo toàn electron, nguyên tố, điện tích.
Khi có mặt của các kim loại: Al, Mg, Zn thì đa số các bài tập khó sẽ có sự xuất hiện của ion NH4+
Bảo toàn nguyên tố thường áp dụng cho các nguyên tố: kim loại; nitơ; lưu huỳnh; hidrô; oxi
ion NO3- có tính oxi hoá mạnh khi có mặt của H+ở một trong các dạng: HCl, H2SO4, HSO4-

pcse.pw

BÍ QUYẾT SỬ DỤNG CASIO (PHẦN 2) - YouTube

CÁCH SỬ DỤNG CASIO GIẢI TÍCH 12
CÁCH GIẢI BÀI TẬP CÓ THAM SỐ BẰNG CASIO HAY VÀ KHÓ.
PHẦN 2 TIẾP.

pcse.pw BÍ QUYẾT SỬ DỤNG CASIO giải nhanh bài toán chứa tham số. BÍ QUYẾT SỬ DỤNG CASIO cung cấp cho bạn phương pháp sử dụng CASIO để giải quyết các bài tập giải tíc...

pcse.pw

BÍ QUYẾT SỬ DỤNG CASIO (PHẦN 1) - YouTube

CÁCH SỬ DỤNG CASIO GIẢI TÍCH 12
CÁCH GIẢI BÀI TẬP CÓ THAM SỐ BẰNG CASIO HAY VÀ KHÓ.
PHẦN 1.

pcse.pw BÍ QUYẾT SỬ DỤNG CASIO cung cấp cho bạn phương pháp sử dụng CASIO để giải quyết các bài tập giải tích 12 khó có chứa tham số. Nhấn like, comment nếu có thắc ...

youtube.com

Giới hạn - giới hạn hàm số -đại số & giải tích 11

GIỚI HẠN HÀM SỐ NHÉ

Các dạng bài tập về giới hạn và phương pháp giải nhanh. bấm máy tính nhanh mọi giới hạn.

Gia Sư Phong Phú Đà Lạt

BÍ QUYẾT SỬ DỤNG CASIO PHẦN 2 - YouTube

BÍ KÍP SỬ DỤNG CASIO PHẦN 2. GIẢI TÍCH 12

pcse.pw BÍ QUYẾT SỬ DỤNG CASIO KỸ NĂNG SỬ DỤNG CALC - SOLVE - TABLE GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM 12 CÁC BÀI TẠP CHỨA THAM SỐ.

dantri.com.vn

Bộ Giáo dục công bố thông tin mới nhất về kỳ thi THPT quốc gia 2019

HÓT HÒN HỌT.
......
BỘ GD CÔNG BỐ THÔNG TIN MỚI NHẤT KỲ THI THPTQG NĂM 2019.

dantri.com.vn (Dân trí) - Ngày 4/12, Bộ GD&ĐT đã công bố thông tin mới nhất về kỳ thi THPT quốc gia 2019. Theo đó, có 5 điểm mới quan trọng thay đổi so với năm trước.

youtube.com

HÌNH HỌC LỚP 11 HK 2. GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG- GÓC GIỮA 2 MẶT PHẲNG - QUAN HỆ VUÔNG GÓC.

Gửi cả nhà phần revew về góc - quan hệ vuông góc.
Hình học lớp 11 học kỳ 2 nhé.

https://youtu.be/FAiz_iSdB1k

góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc giữa 2 mặt phẳng. Quan hệ vuông góc. Hình học 11 học kỳ 2. Dễ nhớ. Dễ áp dụng. Dễ hiểu.

Hè đến rồi 🌅

Chăn ấm nệm êm không học bài... chỉ thích vừa chống đẩy vừa học thế này đây.
Ps:/ chỉ tội mấy đứa gặp nhầm đối thủ 🤣🤣🤣😂

QUY TẮC NẮM TAY PHẢI VÀ BÀN TAY TRÁI
VẬT LÝ 11 NHÉ :)

[10/03/17]   Ở thành phố nọ có một người đàn ông vô gia cư nhưng rất tốt bụng, nhân ái và rộng lượng. Ông luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn mà không bao giờ đòi hỏi được nhận lại. Ông giúp mọi người đơn giản bởi ông muốn và cảm thấy vui khi được làm điều đó.

Một ngày trong lúc đang lang thang dọc con đường bụi bặm ven đô, người đàn ông nhìn thấy một chiếc ví đánh rơi giữa đường, ông nhặt nó lên và nhìn vào bên trong. Chiếc ví hoàn toàn trống rỗng. Bỗng nhiên, một người phụ nữ cùng viên cảnh sát chạy đến và bắt lấy ông.

Tại sở cảnh sát, người phụ nữ liên tục tra hỏi người đàn ông đã cất tiền của cô ta ở đâu. Ông chỉ đáp: “Khi tôi nhặt nó lên, đó chỉ là một cái ví trống rỗng”.

Người phụ nữ không tin, tiếp tục hét lên: “Hãy trả lại số tiền đó cho tôi đi, đó là toàn bộ tiền đóng học phí của con trai tôi”.

Lúc này, người đàn ông ngẩng lên nhìn người phụ nữ trước mặt và nhận ra rằng cô thực sự trông rất buồn và mệt mỏi. Ông đã móc toàn bộ số tiền trong túi của mình đưa cho cô ta. Ông thầm nghĩ chắc cô ấy là một bà mẹ đơn thân.

“Hãy cầm số tiền này đi. Tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra cho cô”, ông nói.

Người phụ nữ nhanh chóng cầm lấy chỗ tiền và rời đi, còn người đàn ông bị cảnh sát giữ lại để điều tra thêm.

Trên đường trở về nhà, người phụ nữ vô cùng mừng rỡ vì đã tìm lại được số tiền đóng học cho con trai. Nhưng khi cô đếm lại số tiền, cô ngạc nhiên vì nó gấp đôi so với số tiền ban đầu của mình.

Vài ngày sau đó, trong lúc người phụ nữ đang đi đến trường để đóng học phí cho con trai, cô thấy có một người đàn ông gầy guộc đang theo sát phía sau mình. Cô lo sợ rằng mình có thể bị cướp một lần nữa, vì thế cô nhanh chóng chạy đến đồn cảnh sát gần đó.

Cô gặp lại viên cảnh sát hôm trước đã giúp mình tìm lại chiếc ví. Khi cô đang trình bày với viên cảnh sát thì bỗng nhiên họ thấy người đàn ông ngã khụy ra đất. Họ chạy lại chỗ người đàn ông và vô cùng ngỡ ngàng khi nhận ra đó chính là người đàn ông đã bị bắt cùng chiếc ví hôm trước.

Người đàn ông trông rất gầy gò và mệt mỏi. Lúc này, viên cảnh sát mới nhìn sang người phụ nữ và nói: “Ông ấy không phải là người ăn cắp chiếc ví của cô. Ông ấy đã lấy toàn bộ tiền mình có để đưa cho cô. Bởi vì ông ấy biết cô đang cần tiền đóng học cho con trai, ông ấy muốn giúp đỡ cô”.

Sau đó, cả hai dìu người đàn ông đứng dậy. Ông nói: “Tôi xin lỗi vì đã đi theo khiến cô hiểu lầm. Tôi vô tình gặp cô trên đường và đi theo cô vì muốn chắc chắn rằng không ai có thể lấy cắp tiền đóng học của con trai cô một lần nữa thôi. Bây giờ cô hãy đến trường đóng học cho con đi kẻo muộn”.

Nghe đến đấy, người phụ nữ cúi đầu im lặng, không thốt nên lời.

Bài học cuộc sống:

Có đôi lúc, cuộc sống sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm kỳ lạ, đôi khi nó gây sốc cho bạn, đôi khi nó khiến bạn ngạc nhiên. Bạn có thể phạm sai lầm khi đánh giá một con người trong lúc bạn đang giận dữ, tuyệt vọng hay đau khổ. Tuy nhiên, khi có cơ hội lần thứ hai, hãy cố gắng sửa chữa sai lầm và nóng vội của mình. Hãy học cách biết ơn cuộc sống cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
nguồn cafeF.vn

Want your school to be the top-listed School/college in Đà Lạt?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


54B Nguyễn Công Trứ - P2
Đà Lạt
063
Other Education in Đà Lạt (show all)
Club Đà Lạt - Gia Sư Club Đà Lạt - Gia Sư
Đà Lạt

Chúng Tôi Có Những Sinh Viên Điểm Cao Nhất Làm Gia Sư - Nhiệt Huyết Nhất Với Sự Nghiệp Học Tập ! Hãy Liên Hệ Với Chúng Tôi : 0925879653 - 01652137818

Trung Tâm Đào Tạo Bồi Dưỡng Tại Chức Trung Tâm Đào Tạo Bồi Dưỡng Tại Chức
Số 109 Lý Thương Kiệt
Đà Lạt, 670000

Phân Hiệu Trường Trung Cấp Văn Thư Lưu Trữ TƯ Tại Đà Lạt

Yersin Confessions - News Yersin Confessions - News
Số 08 Đường Tôn Thất Tùng
Đà Lạt

Cuốn nhật ký viết về những kỷ niệm đẹp, những câu chuyện buồn vui, những trải nghiệm đáng nhớ và muốn chia sẻ của thanh xuân các bạn nhé!!!

Thành Nhân Education Thành Nhân Education
38/7 Trần Phú, P. 4, Đà Lạt
Đà Lạt, 672121

Chuyên đào tạo về kỹ năng sống, kỹ năng làm việc và học tập hiệu quả. Với ba chuyên gia hàng đầu về Tâm-Trí-Lực giúp thay đổi cuộc sống của bạn mỗi ngày.

CLB tiếng Anh Vẽ tương lai - DYF CLB tiếng Anh Vẽ tương lai - DYF
Lâm Viên Square
Đà Lạt, +84

Tiếng Anh giao tiếp hoàn toàn miễn phí cho mọi người :) :) :)

Trung Tâm Nhật Anh - Đà Lạt Trung Tâm Nhật Anh - Đà Lạt
6 Bis Lữ Gia Phường 9
Đà Lạt, 063

Dạy kèm các môn: toán, lý, hoá, văn, Anh, sinh từ lớp 6-12 và các môn năng khiếu: guitare, organ, piano, hand made, toán trí tuệ Superbrain từ 4-12 tuổi.

Đánh Giá Villa Đánh Giá Villa
13/1 Yết Kiêu, Phường 6
Đà Lạt, 670000

Đánh giá và cho thuê biệt thự villa tại Đà Lạt và Vũng Tàu. Liên hệ : 090 757 2642

IC Dalat - Chuyên đào tạo tiếng Anh năng khiếu IC Dalat - Chuyên đào tạo tiếng Anh năng khiếu
2B Nguyễn Lương Bằng Phường 2
Đà Lạt, 02633817479

IC Dalat là trung tâm chuyên đào tạo tiếng Anh năng khiếu. Tổ chức các lớp tiếng Anh online và offline.

Trung tâm luyện thi OLYMPUS Trung tâm luyện thi OLYMPUS
19 Hồ Tùng Mậu P3
Đà Lạt

Liên Tâm Liên Tâm
Đà Lạt, Lâm Đồng
Đà Lạt

"Tạ ơn khắp cả đất trời, Xuân đời ý đạo sáng ngời Liên Tâm".

Yoga & Meditation MantraLife Dalat Yoga & Meditation MantraLife Dalat
Hẻm 31/39 Đường 3/4, Phường 3
Đà Lạt, 670000

Hướng dẫn thực hành Kundalini Yoga & Thiền. Đào tạo HLV Yoga & Thiền cho Người Lớn và Trẻ em. Nhận khám và trị liệu tâm lý.

Ngô Gia Tự Đơn Dương Ngô Gia Tự Đơn Dương
77 Nguyễn Trãi - TT D'ran Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng
Đà Lạt

Trường THPT Ngô Gia Tự - Dran - Đơn Dương - Lâm Đồng