GNVHS Math Club

GNVHS Math Club

math is fun

Operating as usual

Photos from GNVHS Math Club's post 19/09/2022

Coming together is the beginning; keeping together is progress; working together is success.
β€”Henry Ford

Good day, Math Wizards!

Presenting to you, the newly-elected officers of Guiguinto National Vocational High School Mathematics Club for S.Y. 2022-2023, together with their Mathematics Club Advisers, Mrs. Alyssa Marie M. Robles and Ms. Lenie Lyn D. Zapata!

Stay tuned as we will bring you exciting Math Activities! We wish you all the best, Math Wizards!

Photos from GNVHS Math Club's post 10/03/2022

Photos from GNVHS Math Club's post

Photos from GNVHS Math Club's post 10/03/2022

GNVHS Mathematics Consciousness Week 2022 Awarding Program
March 7, 2022

Photos from GNVHS Math Club's post 15/02/2022

GNVHS Mathematics Consciousness Week 2022
TikTok Math Dance Challenge Winners

Congratulations Mathmates!

Photos from GNVHS Math Club's post 15/02/2022

GNVHS Mathematics Consciousness Week 2022
Poster Making Contest Winners

Congratulations Mathmates!

Photos from GNVHS Math Club's post 15/02/2022

GNVHS Mathematics Consciousness Week 2022
Search for the Best Math Club Logo Winners

Congratulations Mathmates!

Photos from GNVHS Math Club's post 15/02/2022

GNVHS Mathematics Consciousness Week 2022
Rubik's Cube Competition Winners

Congratulations Mathmates!

Photos from GNVHS Math Club's post 15/02/2022

GNVHS Mathematics Consciousness Week 2022
Sudoku Challenge Winners

Congratulations Mathmates!

Photos from GNVHS Math Club's post 15/02/2022

GNVHS Mathematics Consciousness Week 2022
Virtual Mathematics Quiz Bee
Grade 10 Winners

Congratulations Mathmates!

Photos from GNVHS Math Club's post 15/02/2022

GNVHS Mathematics Consciousness Week 2022
Virtual Mathematics Quiz Bee
Grade 9 Winners

Congratulations Mathmates!

Photos from GNVHS Math Club's post 15/02/2022

GNVHS Mathematics Consciousness Week 2022
Virtual Mathematics Quiz Bee
Grade 8 Winners

Congratulations Mathmates!

Photos from GNVHS Math Club's post 15/02/2022

GNVHS Mathematics Consciousness Week 2022
Virtual Mathematics Quiz Bee
Grade 7 Winners

Congratulations Mathmates!

Photos from GNVHS Math Club's post 14/02/2022

Mathematics Consciousness Week 2022
Mathematics Quiz Bee
February 8, 2022 - Elimination Round
February 10, 2022 - Final Round

Photos from GNVHS Math Club's post 14/02/2022

Mathematics Consciousness Week 2022
Sudoku Challenge and Rubik's Cube Competition
February 9, 2022

Photos from GNVHS Math Club's post 14/02/2022

Mathematics Consciousness Week 2022
Opening Program
February 8, 2022

12/02/2022

Presenting the official digital entries for the
Search for the Best Math Club Logo

10/02/2022

Announcement πŸ“’

08/02/2022

TIKTOK MATH DANCE CHALLENGE
HELLO everyone, narito na ang mga kumasa sa laban ng pagtitiktok. hahah. suportahan ang iyong kaklase, kaibigan, kamag-anak oh kahit ano pang KA. hahaha.
Narito ang mechanics:
βœ… Bibilangin lamang ang mga heart reactions kung naka-follow ang account sa official page na GNVHS Math Club.
βœ… Kinakailangang pusuan o i-heart ang mismong video entry ng kalahok.
βœ… Maaaring i-share ang mismong video, i-tag ang mga kakilala sa comment section para makakuha ng suporta
βœ… Magkakaroon ng kabawasan sa puntos ang pagpapa-autolike at kagayang mga gawa
βœ… Bibilangin ang heart reactions hanggang February 9, 2022 12 ng tanghali.

Paalala: Pinahintulutan ng kanilang magulang/tagapag-alaga ang pamunuan ng FB Page na ito ang pagpost ng Official Tiktok Entry ng mag-aaral sa Contest na ito.


08/02/2022

TIKTOK MATH DANCE CHALLENGE
HELLO everyone, narito na ang mga kumasa sa laban ng pagtitiktok. hahah. suportahan ang iyong kaklase, kaibigan, kamag-anak oh kahit ano pang KA. hahaha.
Narito ang mechanics:
βœ… Bibilangin lamang ang mga heart reactions kung naka-follow ang account sa official page na GNVHS Math Club.
βœ… Kinakailangang pusuan o i-heart ang mismong video entry ng kalahok.
βœ… Maaaring i-share ang mismong video, i-tag ang mga kakilala sa comment section para makakuha ng suporta
βœ… Magkakaroon ng kabawasan sa puntos ang pagpapa-autolike at kagayang mga gawa
βœ… Bibilangin ang heart reactions hanggang February 9, 2022 12 ng tanghali.

Paalala: Pinahintulutan ng kanilang magulang/tagapag-alaga ang pamunuan ng FB Page na ito ang pagpost ng Official Tiktok Entry ng mag-aaral sa Contest na ito.


08/02/2022

TIKTOK MATH DANCE CHALLENGE
HELLO everyone, narito na ang mga kumasa sa laban ng pagtitiktok. hahah. suportahan ang iyong kaklase, kaibigan, kamag-anak oh kahit ano pang KA. hahaha.
Narito ang mechanics:
βœ… Bibilangin lamang ang mga heart reactions kung naka-follow ang account sa official page na GNVHS Math Club.
βœ… Kinakailangang pusuan o i-heart ang mismong video entry ng kalahok.
βœ… Maaaring i-share ang mismong video, i-tag ang mga kakilala sa comment section para makakuha ng suporta
βœ… Magkakaroon ng kabawasan sa puntos ang pagpapa-autolike at kagayang mga gawa
βœ… Bibilangin ang heart reactions hanggang February 9, 2022 12 ng tanghali.

Paalala: Pinahintulutan ng kanilang magulang/tagapag-alaga ang pamunuan ng FB Page na ito ang pagpost ng Official Tiktok Entry ng mag-aaral sa Contest na ito.


08/02/2022

TIKTOK MATH DANCE CHALLENGE
HELLO everyone, narito na ang mga kumasa sa laban ng pagtitiktok. hahah. suportahan ang iyong kaklase, kaibigan, kamag-anak oh kahit ano pang KA. hahaha.
Narito ang mechanics:
βœ… Bibilangin lamang ang mga heart reactions kung naka-follow ang account sa official page na GNVHS Math Club.
βœ… Kinakailangang pusuan o i-heart ang mismong video entry ng kalahok.
βœ… Maaaring i-share ang mismong video, i-tag ang mga kakilala sa comment section para makakuha ng suporta
βœ… Magkakaroon ng kabawasan sa puntos ang pagpapa-autolike at kagayang mga gawa
βœ… Bibilangin ang heart reactions hanggang February 9, 2022 12 ng tanghali.

Paalala: Pinahintulutan ng kanilang magulang/tagapag-alaga ang pamunuan ng FB Page na ito ang pagpost ng Official Tiktok Entry ng mag-aaral sa Contest na ito.


08/02/2022

TIKTOK MATH DANCE CHALLENGE
HELLO everyone, narito na ang mga kumasa sa laban ng pagtitiktok. hahah. suportahan ang iyong kaklase, kaibigan, kamag-anak oh kahit ano pang KA. hahaha.
Narito ang mechanics:
βœ… Bibilangin lamang ang mga heart reactions kung naka-follow ang account sa official page na GNVHS Math Club.
βœ… Kinakailangang pusuan o i-heart ang mismong video entry ng kalahok.
βœ… Maaaring i-share ang mismong video, i-tag ang mga kakilala sa comment section para makakuha ng suporta
βœ… Magkakaroon ng kabawasan sa puntos ang pagpapa-autolike at kagayang mga gawa
βœ… Bibilangin ang heart reactions hanggang February 9, 2022 12 ng tanghali.

Paalala: Pinahintulutan ng kanilang magulang/tagapag-alaga ang pamunuan ng FB Page na ito ang pagpost ng Official Tiktok Entry ng mag-aaral sa Contest na ito.


Videos (show all)

Presenting the official digital entries for the Search for the Best Math Club Logo
TIKTOK MATH DANCE CHALLENGEHELLO everyone, narito na ang mga kumasa sa laban ng pagtitiktok. hahah. suportahan ang iyong...
TIKTOK MATH DANCE CHALLENGEHELLO everyone, narito na ang mga kumasa sa laban ng pagtitiktok. hahah. suportahan ang iyong...
TIKTOK MATH DANCE CHALLENGEHELLO everyone, narito na ang mga kumasa sa laban ng pagtitiktok. hahah. suportahan ang iyong...
TIKTOK MATH DANCE CHALLENGEHELLO everyone, narito na ang mga kumasa sa laban ng pagtitiktok. hahah. suportahan ang iyong...
TIKTOK MATH DANCE CHALLENGEHELLO everyone, narito na ang mga kumasa sa laban ng pagtitiktok. hahah. suportahan ang iyong...
TIKTOK MATH DANCE CHALLENGEHELLO everyone, narito na ang mga kumasa sa laban ng pagtitiktok. hahah. suportahan ang iyong...
TIKTOK MATH DANCE CHALLENGEHELLO everyone, narito na ang mga kumasa sa laban ng pagtitiktok. hahah. suportahan ang iyong...
TIKTOK MATH DANCE CHALLENGEHELLO everyone, narito na ang mga kumasa sa laban ng pagtitiktok. hahah. suportahan ang iyong...
TIKTOK MATH DANCE CHALLENGEHELLO everyone, narito na ang mga kumasa sa laban ng pagtitiktok. hahah. suportahan ang iyong...
TIKTOK MATH DANCE CHALLENGEHELLO everyone, narito na ang mga kumasa sa laban ng pagtitiktok. hahah. suportahan ang iyong...
TIKTOK MATH DANCE CHALLENGEHELLO everyone, narito na ang mga kumasa sa laban ng pagtitiktok. hahah. suportahan ang iyong...

Website