KTKM -K15- Haui.3

KTKM -K15- Haui.3

Là nơi giới thiệu tất tần tật về nghành kỹ thuật khuôn mẫu khoa cơ khí và l

Operating as usual

Khoa Cơ khí - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiên phong trong đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu tại Việt Nam 17/07/2021

Khoa Cơ khí - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiên phong trong đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu tại Việt Nam

Khoa Cơ khí - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiên phong trong đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu tại Việt Nam:
https://www.haui.edu.vn/vn/tin-tuc/khoa-co-khi-truong-dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-tien-phong-trong-dao-tao-nganh-cong-nghe-ky-thuat-khuon-mau-tai-viet-nam/62792

Khoa Cơ khí - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiên phong trong đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu tại Việt Nam Nắm bắt nhu cầu cao của thị trường lao động trong việc cung cấp nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp chế tạo, sản xuất khuôn mẫu, năm 2020 khoa Cơ khí - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội bắt đầu tuyển sinh đào tạo ngành cô...

Ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu - ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI || HaUI 17/07/2021

Ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu - ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI || HaUI

1 số thông tin về nghành đào tạo kỹ thuật khuôn mẫu
https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/62975?fbclid=IwAR3R6u50llfdRIInXzfjwMs-mZrmiOWMCorZHY7mpYPjt0CoJz6cPH9pUbQ

Ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu - ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI || HaUI Trang tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Địa chỉ: Minh Khai - Từ Liêm - Hà Nội

Website