Du học Mỹ cùng Khương, Minneapolis, MN Videos

Videos by Du học Mỹ cùng Khương in Minneapolis. Tư vấn viên du học Mỹ độc lập. Cựu học sinh TĐN ở SG. Wabash'15. U of Notre Dame'20. Master of Global Affairs với học bổng full-ride $150k. Đang làm việc ở Minnesota. Nói thẳng nói thực về du học Mỹ.

Other Du học Mỹ cùng Khương videos

Mua thu 2023 nhìn từ nhà của Khương. Nhiệt độ tầm 10 độ C. Chúc các học sinh của Khương và các bạn khác làm hồ sơ thành ...