FibroBlast International Academy

FibroBlast International Academy

Comments

Looking for mode. It's FREE
Skin Tags removal


📞 714 580 5507
Abundance is not something we acquire. It is something we tune into.
Nếu bạn mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng lại sợ sự thay đổi, lại phải làm việc vất vả, sợ bản thân làm không được, sợ hãi nhiều thứ
Thì, 5 năm sau của cuộc đời bạn cũng không khác gì 5 năm bạn đã từng đi qua.

Fibroblast Skin Tightening not also change your life but change others look

www.ksbeautyacademy.com
Skin Growths removal healed result
After 8 weeks.
Kết quả khách hoàn toàn mỹ mãn sau 8 tuần

Lớp Fibroblast Skin Rejuvenated

📍 Đốt mụn thịt - Skin tags removal
📍 Căng da không phẫu thuật - Skin Tightening
📍 Đốt đồi mồi - Skin Growths removal
📍 Rạn da sau khi sinh - stretch marks

Đăng ký hôm nay nhận ngay BỘ MÁY
📞 714 580 5507
www.ksbeautyacademy.com


testimonies
Fibroblast skin Tightening course

Sometimes it's like: If something terrifies you, you should totally do it BECAUSE it terrifies you. And then you'll do it and you'll realise what you're capable of.
www.ksbeautyacademy.com


Looking for models. It's FREE..
Skin Tags removal | Skin Growths removal Scarless Camouflage Skin Coverage

We just need 3 models
Text your picture of Skin Tags or Scar for sign up now. Please text 714 580 5507

We priority to take models living around Orange County.
Thank you!

www.ksbeautyacademy.com

Skin Tags & Skin Growths removal Course

Sign up today get Free machine
www.ksbeautyacademy.com

-----


antiaging
antiaging
If you want to be Wealthy and Healthy the rest of your life, learn this lesson well.
He said, : " Learn to work harder on yourself than you do on your job"
“If you don’t like how things are, change it! You’re not a tree.” Jim Rohn
Sign up for class today get $900 OFF and Machine.
Jun 8-9: 3 available only
July 20-21
July 27-28
Aug 10-11
www.ksbeautyacademy.comFibroblast Skin Rejuvenated

🔸️5 clients a week at $500 = $130,000 a year.

That's roughly 7 hours of physical work a week !! Who's ready to change their life with a future in FibroblastSkinRejuvenated?


Sign up today get FREE MACHINE

www.ksbeautyacademy.com
📞 714 580 5507

WHY START THIS TRAINING? HELP PEOPLE FEEL AND LOOK BEAUTIFUL THROUGH A REVOLUTIONARY NON-INVASIVE

Operating as usual

03/30/2023

𝙁𝙞𝙗𝙧𝙤𝙗𝙡𝙖𝙨𝙩 𝙨𝙠𝙞𝙣 𝙧𝙚𝙟𝙪𝙫𝙚𝙣𝙖𝙩𝙚𝙙 𝙈𝙖𝙨𝙩𝙚𝙧 𝘾𝙡𝙖𝙨𝙨
Tăng thu nhập $10,000/ month rất dễ dàng.
Nếu tiệm của bạn có phòng Facial, hãy tăng Income cho tiệm.
Lớp Căng Da Không Phẫu thuật Fibroblast rất dễ học, dễ làm, có thể nhận khách làm được ngay sau khóa học.
Với kĩ thuật của KS, Kết quả mỹ mãn trên 100% khách hàng
👉Income
▪️Treatment tính cho khách là $1,000 full face làm trong 3 tiếng
▪️ Vùng mắt $300/ 1 tiếng
Hầu như tất cả khách hàng từ tuổi 40 trở lên đều bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, và skin tags. Họ chính là khách hàng của bạn.
ĐỪNG BỎ QUA CƠ HỘI ĐỂ THAM GIA KHÓA HỌC NÀY NHÉ!

Khóa học 2 ngày, bao gồm:

♦️Wrinkles treatment ( điều trị nhăn)
♦️ Oily skin Large pore treatment (minimize pore) thu nhỏ lỗ chân lông làm mịn màng da
♦️ Neck treatment ( cổ bị chảy xệ đã xấu)
♦️Skin Tags removal ( thịt dư, mụn thịt, mụn gạo, mụn sữa, mụn cóc)
♦️Skin Growths removal ( đồi mồi)
♦️Moles removal ( mụn ruồi to trồi lên da)

Nếu bạn ở xa, trường có hổ trợ chổ ở, Uber
Reg price $7500
𝗢𝗻 𝘀𝗮𝗹𝗲 𝗻𝗼𝘄- $𝟰𝟱𝟬𝟬

Sign up today get FREE MACHINE

📞 714 580 5507
www.ksbeautyacademy.com

03/18/2023

Skin Tags removal

11/27/2022

High grade oxygen peel plasma advance class

▪️Eyelid corrections
▪️Skin lifting, skin tightening and wrinkles removal.
▪️Toning effects.

Non-invasive superconductors increase the flow of nutrients between cells and promote cell uptake by stabilizing cavitation.And open the channel in the cell membrane to accelerate product absorption.

All the ions in the body regenerate the collagen, causing the unhealthy structure that has been damaged and affected by the control of the pigment to produce an effective self-healing effect, stimulate the production of collagen and fibroblasts, and prevent skin aging.
www.ksbeautyacademy.com-skin

11/03/2022

Sign up for Fibroblast Skin Tightening course today, get KS FREE MACHINE www.ksbeautyacademy.com
I don't own rights to this music

10/13/2022

How to remove the skin tags. Nonsurgical. Non-invasive.
Healing beautiful and no scars.

Sign up for course and get FREE MACHINE today www.ksbeautyacademy.com

10/11/2022

Fibroblast Skin Rejuvenated
After 5 weeks of treatment
Appointment: 714 951 8996
Class: 714 580 5507
www.ksbeautyacademy.com


09/29/2022

Plasma fibroblast to remove skin tags, skin Growths

The plasma pen is held above the skin and does not touch it during the procedure. The pen generates plasma energy that penetrates the skin outer layer causing the mole and skin tag to come off. Thus method of mole and skin tag procedure is completely safe.


www.ksbeautyacademy.com

09/29/2022

The Plasma Pen is a groundbreaking non-surgical, non-invasive skin treatment.

Appointment 714 951 8996
Class 714 580 5507
www.ksbeautyacademy.com

08/24/2022

𝑮𝒆𝒕 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒕𝒓𝒂𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐 𝒃𝒆𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒐𝒘𝒏 𝒃𝒐𝒔𝒔, 𝒎𝒂𝒌𝒆 $500 𝒊𝒏 𝒂𝒏 𝒉𝒐𝒖𝒓.

𝗦𝗸𝗶𝗻 𝗧𝗮𝗴 𝗥𝗲𝗺𝗼𝘃𝗮𝗹 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲
♦️𝗻𝗼𝗻-𝘀𝘂𝗿𝗴𝗶𝗰𝗮𝗹
♦️ 𝗦𝗰𝗮𝗿𝗹𝗲𝘀𝘀
♦️𝗣𝗮𝗶𝗻𝗹𝗲𝘀𝘀
♦️𝗛𝗲𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗾𝘂𝗶𝗰𝗸

Class in English and Vietnamese

Warts, skin tags, and moles are breeding grounds for germs, which can cause serious illnesses. They can also be cancerous. Fortunately, a new solution is already on the market. Known as Fibroblast Skin Tag Remover, this solution claims to help users remove skin tags and clear moles without invasive treatment.

Mụn cóc, mụn thịt và nốt ruồi là nơi sinh sản của vi trùng, có thể gây ra các bệnh nghiêm trọng. Chúng cũng có thể là ung thư. May mắn thay, một giải pháp mới đã có trên thị trường. Được gọi là Fibroblast Skin Tag Remover, giải pháp này tuyên bố sẽ giúp người dùng loại bỏ các thẻ trên da và xóa nốt ruồi mà không cần điều trị xâm lấn.
Register today get FREE MACHINE

www.ksbeautyacademy.com


06/18/2022

My Students always have a talent
Best reviews from client for Skin Tags removal by Students
Register for class: 714 580 5507
Appointment 714 951 8996
www.ksbeautyacademy.com

06/03/2022

Looking for mode. It's FREE
Skin Tags removal


📞 714 580 5507

05/31/2022

Abundance is not something we acquire. It is something we tune into.
Nếu bạn mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng lại sợ sự thay đổi, lại phải làm việc vất vả, sợ bản thân làm không được, sợ hãi nhiều thứ
Thì, 5 năm sau của cuộc đời bạn cũng không khác gì 5 năm bạn đã từng đi qua.

Fibroblast Skin Tightening not also change your life but change others look

www.ksbeautyacademy.com

05/30/2022

Skin Growths removal healed result
After 8 weeks.
Kết quả khách hoàn toàn mỹ mãn sau 8 tuần

Lớp Fibroblast Skin Rejuvenated

📍 Đốt mụn thịt - Skin tags removal
📍 Căng da không phẫu thuật - Skin Tightening
📍 Đốt đồi mồi - Skin Growths removal
📍 Rạn da sau khi sinh - stretch marks

Đăng ký hôm nay nhận ngay BỘ MÁY
📞 714 580 5507
www.ksbeautyacademy.com


05/28/2022

testimonies

05/28/2022

Fibroblast skin Tightening course

Sometimes it's like: If something terrifies you, you should totally do it BECAUSE it terrifies you. And then you'll do it and you'll realise what you're capable of.
www.ksbeautyacademy.com


05/27/2022

Looking for models. It's FREE..
Skin Tags removal | Skin Growths removal Scarless Camouflage Skin Coverage

We just need 3 models
Text your picture of Skin Tags or Scar for sign up now. Please text 714 580 5507

We priority to take models living around Orange County.
Thank you!

www.ksbeautyacademy.com

05/25/2022

Skin Tags & Skin Growths removal Course

Sign up today get Free machine
www.ksbeautyacademy.com

-----


antiaging
antiaging

05/19/2022

If you want to be Wealthy and Healthy the rest of your life, learn this lesson well.
He said, : " Learn to work harder on yourself than you do on your job"

05/13/2022

05/13/2022

“If you don’t like how things are, change it! You’re not a tree.” Jim Rohn
Sign up for class today get $900 OFF and Machine.
Jun 8-9: 3 available only
July 20-21
July 27-28
Aug 10-11
www.ksbeautyacademy.comPhotos from FibroBlast International Academy's post 05/12/2022

Fibroblast Skin Rejuvenated

🔸️5 clients a week at $500 = $130,000 a year.

That's roughly 7 hours of physical work a week !! Who's ready to change their life with a future in FibroblastSkinRejuvenated?


Sign up today get FREE MACHINE

www.ksbeautyacademy.com
📞 714 580 5507

Photos from FibroBlast International Academy's post 05/10/2022

Fibroblast Skin rejuvenated & Skin Tags removal
course is a 2 day class with hands on Models
Comes with -
Training Booklet --Example of Consent forms, Medical History forms
Lunch included
Income
🔸️5 clients a week at $500 = $130,000 a year.

That's roughly 7 hours of physical work a week !! Who's ready to change their life with a future in FibroblastSkinRejuvenated?

Sign up today get FREE MACHINE

www.ksbeautyacademy.com
📞 714 580 5507

12/22/2021

Fibroblast skin rejuvenated

Class coming up in Fountain Valley, CA
Jan 11
Feb 15
www.ksbeautyacademy.com

12/13/2021

Fibroblast skin rejuvenated là một kỹ thuật làm đẹp rất hiệu quả. Có thể nói là hiệu quả chưa từng thấy trong cuộc đời làm đẹp cho khách và đi làm của đẹp mình.
Đây là kỹ thuật kích thích TẾ BÀO GỐC sản xuất collagen. Đạt hiệu quả trên tất cả khách hàng không phân biệt tuổi tác
Ưu điểm:
♦️Đầu tư thấp
♦️ Khách có thể đi làm mà không cần nghĩ ngơi
♦️ Lành nhanh hơn tất cả các kỹ thuật làm đẹp chuyên sâu khác
♦️ Thấy kết quả ngay sau 3 tuần đầu, sau đó tiếp tục đến 8 tuần TẾ BÀO GỐC vẫn tiếp tục sản xuất collagen, làm cho da căng bóng, láng mịn
♦️ Càng làm càng đẹp
♦️Collagen tự sản sinh của cơ thể nên ăn toàn 100%
♦️ Không bị mất đi theo thời gian

Các bạn học xong, làm đẹp cho khách có tiền rồi, còn được hưởng lợi là tự làm đẹp cho mình và người thân trong nhà suốt đời
Bạn nào muốn thấy kết quả đá mặt tuyệt đẹp. Đến gặp Kim là nhân chứng sống động nhà, mặt Kim ngày xưa bị mụn rỗ quá trời luôn, giờ căng bóng láng mịn, trẻ như cô gái 25 tuổi.
Đặt hẹn làm mặt hôm nay với Kim giá $1,000 ( bình thường $1,500)
ĐĂNG KÝ LỚP NGAY HÔM NAY, ĐƯỢC TẶNG MÁY
Đây là một kỹ thuật làm đẹp xuất phát từ Hàn Quốc nhưng được phát triển kỹ thuật chuyên sâu tại Châu Âu
KS là Học Viện ĐẦU TIÊN TẠI US CÓ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI VIỆT VÀ LÀ HỌC VIỆN ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU
www.ksbeautyacademy.com

10/03/2021

Skin Tags removal in FountainValley, Ca. Amazing results Fibroblast after 21 days
Training 714 580 5507
www.ksbeautyacademy.com
Services 714 951 8996

09/23/2021

If you can't stand the heat
Stay out the kitchen!

Life Isn’t Always Beautiful But The Journey Is
www.ksbeautyacademy.com

Want your school to be the top-listed School/college in Fountain Valley?

Click here to claim your Sponsored Listing.

We offer an excellent program for each of our courses

Our courses will prepare you with the latest techniques, knowledge, and trends that are necessary for you to work in your chosen profession.


 • Most affordable beauty program in Orange County

 • Clinics and guest speakers from name brands

 • Industry experts as Teachers
 • Videos (show all)

  Sign up for Fibroblast Skin Tightening course today, get KS FREE MACHINE www.ksbeautyacademy.com ...#kimshaner #fibrobla...
  How to remove the skin tags. Nonsurgical. Non-invasive.Healing beautiful and no scars.Sign up for course and get FREE MA...
  Plasma fibroblast to remove skin tags, skin Growths The plasma pen is held above the skin and does not touch it during t...
  My Students always have a talent Best reviews from client for Skin Tags removal by StudentsRegister for class: 714 580 5...
  Abundance is not something we acquire. It is something we tune into.Nếu bạn mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng lại...
  Fibroblast skin Tightening course Sometimes it's like: If something terrifies you, you should totally do it BECAUSE it t...
  Looking for models. It's FREE..Skin Tags removal | Skin Growths removal Scarless Camouflage Skin Coverage We just need 3...
  Skin Tags & Skin Growths removal Course Sign up today get Free machine www.ksbeautyacademy.com -----#fibroblast #kimshan...
  “If you don’t like how things are, change it! You’re not a tree.” Jim RohnSign up for class today get $900 OFF and Machi...
  Fibroblast skin rejuvenatedClass coming up in Fountain Valley, CA Jan 11Feb 15www.ksbeautyacademy.com
  Skin Tags removal in FountainValley, Ca. Amazing results Fibroblast after 21 days Training 714 580 5507 www.ksbeautyacad...
  Skin Tags removed healing process day #8www.ksbeautyacademy.com

  Location

  Category

  Telephone

  Address


  18601 Brookhurst Street
  Fountain Valley, CA
  92708

  Opening Hours

  Monday 9am - 5pm
  Tuesday 9am - 5pm
  Wednesday 9am - 5pm
  Thursday 9am - 5pm
  Friday 9am - 5pm
  Saturday 9am - 5pm
  Sunday 9am - 5pm
  Other Education in Fountain Valley (show all)
  Code Ninjas Code Ninjas
  18587 Brookhurst Street
  Fountain Valley, 92708

  We make coding fun! At Code Ninjas, kids gain problem solving, critical thinking, and STEM skills in a fun, safe, and inspiring environment! Schedule a free tour today to learn more

  BBGlow Academy BBGlow Academy
  18601 Brookhurst Street
  Fountain Valley, 92708

  Be first in offering this revolutionary treatment in your city! Train everywhere with our. revolutio

  CATESOL Orange County Chapter CATESOL Orange County Chapter
  Fountain Valley, 92708

  CATESOL represents teachers of English language learners throughout California and Nevada, promoting

  Design Penguin Design Penguin
  Fountain Valley, 92708

  海外生活&観光に興味のある方みんなが楽しめるサイト作りをモットーに?