John & Faith Children Resource Center

JFCRC is a nonprofit charity organization whose purpose is to provide a safe and cost-free day care for thhe community of Bunamwaya, Uganda.

John and Faith’s Children Resource Center (JFCRC) is a non-profit organization that has chosen to create a place of safety where children can still be children without the environments harmful external influences.

Operating as usual

www.jfcrc.com 02/04/2016

jfcrc

Hej kära medlemmar!

Det är hög tid för en uppdatering om läget för vår dagverksamhet i Uganda. Som alltid kan ni söka information och kontakt via var hemsida där vi fortlöpande, efter bästa förmåga, lägger in nyheter och senaste information. http://www.jfcrc.com/

Under hösten 2015 gjorde ännu en socionompraktikant sin praktik på verksamheten och hennes berättelse kan du läsa via länken nedan.

Vi har dessutom knutit en läkare som regelbundet kommer till dagverksamheten, du kan läsa hennes första rapport här. www.jfcrc.com/#!nyhetsbrev/c9pd

Tack alla ni som har bedragit för att hålla verksamheten öppet genom era generositet! Ni gör VERKLIGEN skillnad!!
Medlemmar som inte bidragit med minst 200 kr i år, vänligen betala in medlemsavgiften på 200kr till
http://www.jfcrc.com/#!bli-medlem/c1zd8

Kallelse till årsmöte
Årsmötet kommer att hållas fredagen den 22 april 2016 kl. 18.30. Plats: Kallkärrsvägen 49, 141 41 Huddinge. Enkel förtäring erbjuds.

Väl mött! / Betty Kajubi - Ordförande

Dagordning:
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Fastställande av röstlängd för mötet.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av dagordning.
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.
11. Val av styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 alternativt 2 år
12. Val av revisor samt suppleant.
13. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet, eller enskild medlem – minst en månad för årsmötet – föreslagit till behandling.
14. Övriga frågor.
15. Mötet avslutas.
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

www.jfcrc.com HOME

20/03/2015

John & Faith Children Resource Center's cover photo

20/03/2015

John & Faith Children Resource Center

An update on John & Faith Children Resource Centre.

JFCRC is a nonprofit charity organization whose purpose is to provide a safe and cost-free day care for thhe community of Bunamwaya, Uganda.

20/03/2015

Här kommer en rapport från socionompraktikant Tove Lunneryd, som är på dagiset i Bunamwaya sedan 23 januari 2015.För mig har den första tiden framförallt handlat om att observera och lära känna. Men att lära känna dessa glada och nyfikna barn har inte tagit särskilt lång tid. De flesta av dem är otroligt inbjudande och visade snabbt tillit, medan andra är lite mer reserverade. Alltså är det precis som det brukar vara med barn. Alla är vi ju olika. Det första jag gjorde när jag anlände till dagsverksamheten var att sortera bland alla de leksaker, böcker, pussel etc som fanns, som jag har förstått inte har använts särskilt mycket tidigare. Jag försökte även förklara vad vissa saker ska användas till, alltså hur spelen fungerar och så vidare.


Många av sakerna är nya även för de vuxna och då blir det givetvis svårt för dem att instruera barnen. En av favoritleksakerna är den nya fotbollen, den skapar mycket skratt och ger mycket glädje. Dessutom sätter den barnen i rörelse och de får tillfälle att springa bort lite av all energi de har i kroppen.

Förutom lek och bus så håller den nya läraren Kate, med min assistans, i ”lektioner”. Trots att det bara har gått tre veckor in på terminen går det redan att se små positiva förändringar och en utveckling hos barnen.

Vi tränar på alfabetet, siffror, engelska ord och sång. De äldre barnen är väldigt duktiga och det är otroligt härligt att se dem le stolt när de lyckats skriva eller säga rätt bokstav. De mindre barnen som ännu är för små för att skriva eller känna igen bokstäver hänger med så gott de kan. Men sjunga och dansa är alla väldigt bra på, där är det istället jag som försöker hänga med så gott jag bara kan:)Många av barnen har lite svårt att sitta stil och tappar lätt fokus, men med tanke på att de är så små är det mer än förståeligt att koncentrationen tryter. Ett av barnen har väldiga talsvårigheter. Pratade idag med Vanessa om att det vore önskvärt om någon av de vuxna sitter ensam med henne, en eller ett par gånger i veckan, och ger henne extra uppmärksamhet och tid. Dels för att lokalisera om det är språkförståelse, ordförråd eller uttal hon har svårt för, dels för att hon skall aktivt skall få träna på det hon behöver.

Det arbetas för fullt med renoveringen och förhoppningsvis kan vi snart nyttja lite mer av utrymmet. Då kan vi lättare dela upp barnen i skilda grupper. Det skulle gynna såväl de yngre som de äldre barnen då alla får arbete och träna på saker på ”rätt nivå” och i mindre grupp. Mindre barngrupper kommer även underlätta för oss vuxna. Jag och Vanessa skall i dagarna försöka ställa i ordning ett av de oanvända rummet, som skall bli de rum där de äldre barnen får ha lektioner. Jag tror att det kommer underlätta för barnen att skilja på när det är lek och när det är lektion om dessa aktiviteter sker i skilda rum. Vidare skall jag försöka sätta ihop ett häfte med lite samarbets-övningar/lekar. För att samarbeta är något de behöver tränas mycket på.Förutom det har jag och Kate pratat om att skriva ner några grundregler. Exempelvis för hur man bör bete sig mot sina kamrater och mot oss vuxna. Min tanke är att dessa skall skrivas på en affisch, på både engelska och luganda, så att alla kan ta del av dem. Kommer det nya praktikanter kommer det vara värdefullt att veta redan från början vad som gäller, men den största förhoppningen är såklart att barnen skall lära sig att följa dem!Jag har funderat en del på vad som kommer ske med de av barnen som snart är för stora för att vara på JFCRC. Har förstått att vissa av föräldrarna inte kommer ha råd att betala skolgång. Känns väldigt tråkigt om barnen efter tiden på JFCRC inte får möjlighet att gå i skola. Är detta något ni/du har pratat om eller har några tankar kring? Spontant tänker jag att det vore fantastiskt om det gick att ordna någon fond eller ”fadder verksamhet” för att stötta dessa barns skolgång. Detta är gärna något jag arbetar med att få till stånd när jag kommit hem.

[03/20/15]   Hej allesammans, vi vill tacka er för er insats och er stöd. här kommer en uppdatering om vad som har hänt hittills.

Efter det senaste nyhetsbrevet i december 2014 har följande hänt:
Renovering av huset har påbörjats. Framförallt har arbetet med den nya avloppsbrunnen, badrum och nya toaletter slutförts. En ny vattentank har också kommit på plats. Mycket tack vare Era insatser och bidrag. Tack så mycket!

11/07/2013

There are no words to describe a happy child.
The kids in Uganda received their books, toys and clothes. Thank you to everyone.

07/06/2013

Much love from Amiee.

05/06/2013

Thank you to Nick a life humanitarian from San Mateo.

04/06/2013

A great thank you to the life humanitarians from Los Altos, California

22/04/2013

John & Faith Children Resource Center's cover photo

22/04/2013

I lördags hade vi i samband med Goldenbest's Öppethus en Stödfest för John & Faith Children Resource Center och TACK vare alla som kom förbi lyckades vi samla in 26.076 kr!!!! (samt en 5 pundsedel, en femöring och 2 danska kronor!) Helt obeskrivligt hur fantastiska ni alla är

Era sjuka jävlar....... Tillsammans lyckades vi dra in 26.076 kronor, 5 pund, en femöring och 2 danska kronor. En månadslön i Uganda ligger på ungefär 300 kronor, så tillsammans har vi säkrat en framtid för dagiset och gett massvis med barn en trygg tillvaro. Tack alla som kom och vitsade, drack juice och bidrog till årets ballaste häng. Vi älskar er!

[04/22/13]   Vill du bli en del av projektet och vara med och hjälpa till framöver så får du mer än gärna donera valfri summa till Plusgirokontot nedan. Alla pengar som samlas in går oavkortat till barnen och satsningen på dagverksamheten i Bunamwaya.

Kontohavare: Betty Kajubi
Kontonummer: 165 79 17-9

TACK för ditt stöd!

[04/22/13]   Välkommen till vår sida här på Facebook! Nedan kommer en beskriving om JFCRC:

John & Faith Children Resource Center är en nyöppnad förskola belägen i byn Bynamwaya, Uganda, grundad av Betty och Moses Kajubi: dotter och son till John och Faith Kajubi.

Förskolan öppnades i slutet av december 2012 med syfte att skapa en trygg, kostnadsfri mötesplats för de behövande barnen i byn, tillgodose deras utveckling på ett fysiskt, intellektuellt och socialt plan samt ge tillfälle till lek, lärande och samvaro.

Betty och Moses Kajubi är uppväxta i byn och huset som idag är JFCRC, var en gång deras familjehem. Under deras uppväxt var Bunamwaya en idyllisk by att växa upp i, men med åren har situationen förändrats markant och successivt har byn gått från att vara en idyll till ett mer slumartat område där barn tyvärr inte får utrymme nog att vara just det, barn.

Vår Vision är att driva dagiset för de behövande barnen oavsett deras bakgrund. En plats som erbjuder utbildning, mat, hälsovård året runt och skydd av barn.

Idag har vi 30 barn i åldrarna 3-4 år och vi jobbar efter den ”svenska modellen” – dvs. att engagera föräldrar och få dem att sätta barnens behov i centrum med fokus på kost, hälsa och barnets välmående.

Vårt team består idag av:

Ms. Vanessa Kajubi
Administratör, drivande manager och handledare för alla aktiviteter på JFCRC's daghem

Mrs. NAKAJURA
Mor och vårdtagare vid JFCRC daghem

Ms. Namugenyi Annet
Nutritionist

Mrs. Betty Kajubi
Rådgivare. Inspirerade ledare, talare och personlig coach

Mr. Moses Kajubi
Rådgivare

Ms. Joanita Nakimera
Administratör

Trots att vi har tagit in 30 barn på daghemmet är behovet fortfarande enormt i byn. Än finns det många föräldrar som vill att deras barn ska få en chans att vara med i programmet. Och vårt mål är att, med hjälp av familj, vänner och bekanta hålla igång verksamheten länge och få den att växa och bli bättre!

Så på den här sidan kommer Du bl. a att kunna följa utvecklingen av John & Faith Children Resource Center, få reda på när vi har insamligsfester och få uppdateringar om hur du kan hjälpa till och se hur det går för barnen! Så LIKE:a och sprid gärna ordet

22/04/2013

Untitled Album

Videos (show all)

There are no words to describe a happy child. The kids in Uganda received their books, toys and clothes. Thank you to ev...

Location

Category