College of Business Education

College of Business Education

Comments

Dalali wa vyumba kigamboni vyumba vikali na master kuanzia 50k, 60k, 70k, 80k, 90k, 100k nk

Kwa mawasiliano zaidi 0629010792
MFUMO WA KUUWA BUNGE LA TANZANIA

Tutumie Barabara (Tatu (3) Kwa Tatu (3)) k**a kibaha to ubungo na fly over...

Bunge lishavunjwa ili tuelewe Maisha ya Vita ya Ujerumani na Sultani ikiwa ni pamoja na kuondoa Foleni... TANROAD
When someone project what to use you as example (Perfect Game)
If you Need house this one is perfect for You and your plans..
https://images.app.goo.gl/Qb41Buzd6VaPDE1g7
Bild: The Mortuary Collection House:
I WANT TO JOIN IN CBE-DODOMA FOR COLLEGE OF ACCOUNTANT
I WANT TO JOIN NDA CBE-DODOMA FOR COLLEGE OF ACCOUNTANT
Rasimu Na. 1
WBLM NA. …… WA MWAKA 2020/20
https://www.youtube.com/watch?v=ttKbPzea
dNw
MUHTASARI WA WARAKA
KICHWA CHA WARAKA Mapendekezo ya Kutunga Sheria ya kuanzisha Wakala wa Carrot Country 2020. (The Institutional Establishment Act, 2011).
WAZIRI ANAYEWASILISHA Waziri wa Mchemsho.
MUHTASARI WA MAPENDEKEZO Baraza la Mawaziri litoe maamuzi ya msingi ya kuanzisha Wakala wa Carrot Tanzania ya Mwaka 2020.
CHIMBUKO LA WARAKA Changamoto zilizojitokeza katika kusimamia kilimo cha Carrot Country kwa mujibu wa Sheria ya Uwekezaji nchini.
MAMBO MUHIMU YATAKAYOZINGATIWA Kuongeza viwango vya usimamiaji (management) katika shughuli za za uzalishaji wa Carrot nchini na kupunguza uwezekano wa kutokea tatizo la Njaa nchini; Kubadilisha Mamlaka ya utoaji vibali na leseni za mashamba yatakayotumika kuzarisha zao hilo kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara; Kuweka utaratibu wa usimamizi wa Kemikali zinazotumika k**a malighafi katika uzalishaji wa zao hilo; Kuweka utaratibu wa kuwarasimisha kwa kuwaunganisha na kutoa ajira za kudumu kwa wakulima na wazalishaji wa Carrot kwa kushirikisha mapendekezo ya Kamati za Ulinzi na Usalama za Wilaya na Mikoa; Kuwepo kwa utaratibu wa fidia kwa wananchi watakaothibitika kupata madhara yatokanayo na mahitaji ya shughuli za uzalishaji wa zao hilo; na Kuweka utaratibu utakaoanzisha mfumo wa ki - elektroniki wa kuhifadhi takwimu za uzalishaji wa zao hilo nchini.
MATOKEO YA SHERIA Kupungua au kudhibiti matumizi haramu ya ardhi katika uzalishaji wa zao hilo pamoja na vifaa vyake ikiwemo tractors; Kupunguza gharama za uzalishaji wa kilimo cha Carrot nchini, kupunguza gharama za bei ya bidhaa nchini, Kuimarika kwa usalama katika utunzaji, umilikaji, usafirishaji, ununuzi, uuzaji na utumiaji wa Carrot nchini; Kuongezeka kwa mapato ya Serikali yatokanayo na shughuli za uzalishaji wa Carrot; kuhamasisha shughuliza uhifadhi, elimu, kupack na masoko bidhaa ya bidhaa hiyo na kuwepo kwa mfumo rasmi wa ukusanyaji na utunzaji wa takwimu za uzalishaji wa Carrot
MAHITAJI YA RASILIMALI Jumla ya Shilingi 60,924,500 fedha za ndani na shilingi 70,000,000 fedha za nje zimetengwa katika Bajeti ya Wizara ya Mchemsho ya Mwaka 2020/21 kwa ajili ya uanzishawaji wa wakala kwa ajili ya Mishahara, elimu pamoja na majukumu mengine ya Wizara.
USHIRIKISHWAJI WA WADAU Wakati wa kuandaa Waraka, maoni ya wadau mbalimbali yamepatikana kutoka: Wizara za nchi Ofisi ya Rais, (isemi, Utumishi na Utawala Bora); Ofisi ya Trekta; Ofisi ya VX, Sera, Bunge, Kazi, Vijana, Ajira na Walemavu; Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Wizara ya Katiba na Sheria; Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali; Wizara ya Fedha na Mipango; Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi; Wizara ya Mifugo na Uvuvi;na Wakulima wadogo wadogo wa Carrot ambao wataajiliwa na Wakala
RATIBA YA UTEKELEZAJI Baada ya Waraka huu kukubaliwa, Rasimu ya Sheria husika itaandaliwa Mwezi Januari, 2021 na kuwasilishwa Ofisi ya Mwanasheria (Advocate)wa Serikali kwa ajili ya kuandaa muswada.
W-M A.J.M.K.
Rasimu Na. 1
WBLM NA. …… WA MWAKA 2020/20
https://www.youtube.com/watch?v=ttKbPzea
dNw
MUHTASARI WA WARAKA
KICHWA CHA WARAKA Mapendekezo ya Kutunga Sheria ya kuanzisha Wakala wa Carrot Country 2020. (The Institutional Establishment Act, 2011).
WAZIRI ANAYEWASILISHA Waziri wa Mchemsho.
MUHTASARI WA MAPENDEKEZO Baraza la Mawaziri litoe maamuzi ya msingi ya kuanzisha Wakala wa Carrot Tanzania ya Mwaka 2020.
CHIMBUKO LA WARAKA Changamoto zilizojitokeza katika kusimamia kilimo cha Carrot Country kwa mujibu wa Sheria ya Uwekezaji nchini.
MAMBO MUHIMU YATAKAYOZINGATIWA Kuongeza viwango vya usimamiaji (management) katika shughuli za za uzalishaji wa Carrot nchini na kupunguza uwezekano wa kutokea tatizo la Njaa nchini; Kubadilisha Mamlaka ya utoaji vibali na leseni za mashamba yatakayotumika kuzarisha zao hilo kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara; Kuweka utaratibu wa usimamizi wa Kemikali zinazotumika k**a malighafi katika uzalishaji wa zao hilo; Kuweka utaratibu wa kuwarasimisha kwa kuwaunganisha na kutoa ajira za kudumu kwa wakulima na wazalishaji wa Carrot kwa kushirikisha mapendekezo ya Kamati za Ulinzi na Usalama za Wilaya na Mikoa; Kuwepo kwa utaratibu wa fidia kwa wananchi watakaothibitika kupata madhara yatokanayo na mahitaji ya shughuli za uzalishaji wa zao hilo; na Kuweka utaratibu utakaoanzisha mfumo wa ki - elektroniki wa kuhifadhi takwimu za uzalishaji wa zao hilo nchini.
MATOKEO YA SHERIA Kupungua au kudhibiti matumizi haramu ya ardhi katika uzalishaji wa zao hilo pamoja na vifaa vyake ikiwemo tractors; Kupunguza gharama za uzalishaji wa kilimo cha Carrot nchini, kupunguza gharama za bei ya bidhaa nchini, Kuimarika kwa usalama katika utunzaji, umilikaji, usafirishaji, ununuzi, uuzaji na utumiaji wa Carrot nchini; Kuongezeka kwa mapato ya Serikali yatokanayo na shughuli za uzalishaji wa Carrot; kuhamasisha shughuliza uhifadhi, elimu, kupack na masoko bidhaa ya bidhaa hiyo na kuwepo kwa mfumo rasmi wa ukusanyaji na utunzaji wa takwimu za uzalishaji wa Carrot
MAHITAJI YA RASILIMALI Jumla ya Shilingi 60,924,500 fedha za ndani na shilingi 70,000,000 fedha za nje zimetengwa katika Bajeti ya Wizara ya Mchemsho ya Mwaka 2020/21 kwa ajili ya uanzishawaji wa wakala kwa ajili ya Mishahara, elimu pamoja na majukumu mengine ya Wizara.
USHIRIKISHWAJI WA WADAU Wakati wa kuandaa Waraka, maoni ya wadau mbalimbali yamepatikana kutoka: Wizara za nchi Ofisi ya Rais, (isemi, Utumishi na Utawala Bora); Ofisi ya Trekta; Ofisi ya VX, Sera, Bunge, Kazi, Vijana, Ajira na Walemavu; Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Wizara ya Katiba na Sheria; Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali; Wizara ya Fedha na Mipango; Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi; Wizara ya Mifugo na Uvuvi;na Wakulima wadogo wadogo wa Carrot ambao wataajiliwa na Wakala
RATIBA YA UTEKELEZAJI Baada ya Waraka huu kukubaliwa, Rasimu ya Sheria husika itaandaliwa Mwezi Januari, 2021 na kuwasilishwa Ofisi ya Mwanasheria (Advocate)wa Serikali kwa ajili ya kuandaa muswada.
W-M A.J.M.K.
Rasimu Na. 1
WBLM NA. …… WA MWAKA 2020/20
https://www.youtube.com/watch?v=ttKbPzea
dNw
MUHTASARI WA WARAKA
KICHWA CHA WARAKA Mapendekezo ya Kutunga Sheria ya kuanzisha Wakala wa Carrot Country 2020. (The Institutional Establishment Act, 2011).
WAZIRI ANAYEWASILISHA Waziri wa Mchemsho.
MUHTASARI WA MAPENDEKEZO Baraza la Mawaziri litoe maamuzi ya msingi ya kuanzisha Wakala wa Carrot Tanzania ya Mwaka 2020.
CHIMBUKO LA WARAKA Changamoto zilizojitokeza katika kusimamia kilimo cha Carrot Country kwa mujibu wa Sheria ya Uwekezaji nchini.
MAMBO MUHIMU YATAKAYOZINGATIWA Kuongeza viwango vya usimamiaji (management) katika shughuli za za uzalishaji wa Carrot nchini na kupunguza uwezekano wa kutokea tatizo la Njaa nchini; Kubadilisha Mamlaka ya utoaji vibali na leseni za mashamba yatakayotumika kuzarisha zao hilo kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara; Kuweka utaratibu wa usimamizi wa Kemikali zinazotumika k**a malighafi katika uzalishaji wa zao hilo; Kuweka utaratibu wa kuwarasimisha kwa kuwaunganisha na kutoa ajira za kudumu kwa wakulima na wazalishaji wa Carrot kwa kushirikisha mapendekezo ya Kamati za Ulinzi na Usalama za Wilaya na Mikoa; Kuwepo kwa utaratibu wa fidia kwa wananchi watakaothibitika kupata madhara yatokanayo na mahitaji ya shughuli za uzalishaji wa zao hilo; na Kuweka utaratibu utakaoanzisha mfumo wa ki - elektroniki wa kuhifadhi takwimu za uzalishaji wa zao hilo nchini.
MATOKEO YA SHERIA Kupungua au kudhibiti matumizi haramu ya ardhi katika uzalishaji wa zao hilo pamoja na vifaa vyake ikiwemo tractors; Kupunguza gharama za uzalishaji wa kilimo cha Carrot nchini, kupunguza gharama za bei ya bidhaa nchini, Kuimarika kwa usalama katika utunzaji, umilikaji, usafirishaji, ununuzi, uuzaji na utumiaji wa Carrot nchini; Kuongezeka kwa mapato ya Serikali yatokanayo na shughuli za uzalishaji wa Carrot; kuhamasisha shughuliza uhifadhi, elimu, kupack na masoko bidhaa ya bidhaa hiyo na kuwepo kwa mfumo rasmi wa ukusanyaji na utunzaji wa takwimu za uzalishaji wa Carrot
MAHITAJI YA RASILIMALI Jumla ya Shilingi 60,924,500 fedha za ndani na shilingi 70,000,000 fedha za nje zimetengwa katika Bajeti ya Wizara ya Mchemsho ya Mwaka 2020/21 kwa ajili ya uanzishawaji wa wakala kwa ajili ya Mishahara, elimu pamoja na majukumu mengine ya Wizara.
USHIRIKISHWAJI WA WADAU Wakati wa kuandaa Waraka, maoni ya wadau mbalimbali yamepatikana kutoka: Wizara za nchi Ofisi ya Rais, (isemi, Utumishi na Utawala Bora); Ofisi ya Trekta; Ofisi ya VX, Sera, Bunge, Kazi, Vijana, Ajira na Walemavu; Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Wizara ya Katiba na Sheria; Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali; Wizara ya Fedha na Mipango; Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi; Wizara ya Mifugo na Uvuvi;na Wakulima wadogo wadogo wa Carrot ambao wataajiliwa na Wakala
RATIBA YA UTEKELEZAJI Baada ya Waraka huu kukubaliwa, Rasimu ya Sheria husika itaandaliwa Mwezi Januari, 2021 na kuwasilishwa Ofisi ya Mwanasheria (Advocate)wa Serikali kwa ajili ya kuandaa muswada.
W-M A.J.M.K.
Rasimu Na. 1
WBLM NA. …… WA MWAKA 2020/20
https://www.youtube.com/watch?v=ttKbPzea
dNw
MUHTASARI WA WARAKA
KICHWA CHA WARAKA Mapendekezo ya Kutunga Sheria ya kuanzisha Wakala wa Carrot Country 2020. (The Institutional Establishment Act, 2011).
WAZIRI ANAYEWASILISHA Waziri wa Mchemsho.
MUHTASARI WA MAPENDEKEZO Baraza la Mawaziri litoe maamuzi ya msingi ya kuanzisha Wakala wa Carrot Tanzania ya Mwaka 2020.
CHIMBUKO LA WARAKA Changamoto zilizojitokeza katika kusimamia kilimo cha Carrot Country kwa mujibu wa Sheria ya Uwekezaji nchini.
MAMBO MUHIMU YATAKAYOZINGATIWA Kuongeza viwango vya usimamiaji (management) katika shughuli za za uzalishaji wa Carrot nchini na kupunguza uwezekano wa kutokea tatizo la Njaa nchini; Kubadilisha Mamlaka ya utoaji vibali na leseni za mashamba yatakayotumika kuzarisha zao hilo kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara; Kuweka utaratibu wa usimamizi wa Kemikali zinazotumika k**a malighafi katika uzalishaji wa zao hilo; Kuweka utaratibu wa kuwarasimisha kwa kuwaunganisha na kutoa ajira za kudumu kwa wakulima na wazalishaji wa Carrot kwa kushirikisha mapendekezo ya Kamati za Ulinzi na Usalama za Wilaya na Mikoa; Kuwepo kwa utaratibu wa fidia kwa wananchi watakaothibitika kupata madhara yatokanayo na mahitaji ya shughuli za uzalishaji wa zao hilo; na Kuweka utaratibu utakaoanzisha mfumo wa ki - elektroniki wa kuhifadhi takwimu za uzalishaji wa zao hilo nchini.
MATOKEO YA SHERIA Kupungua au kudhibiti matumizi haramu ya ardhi katika uzalishaji wa zao hilo pamoja na vifaa vyake ikiwemo tractors; Kupunguza gharama za uzalishaji wa kilimo cha Carrot nchini, kupunguza gharama za bei ya bidhaa nchini, Kuimarika kwa usalama katika utunzaji, umilikaji, usafirishaji, ununuzi, uuzaji na utumiaji wa Carrot nchini; Kuongezeka kwa mapato ya Serikali yatokanayo na shughuli za uzalishaji wa Carrot; kuhamasisha shughuliza uhifadhi, elimu, kupack na masoko bidhaa ya bidhaa hiyo na kuwepo kwa mfumo rasmi wa ukusanyaji na utunzaji wa takwimu za uzalishaji wa Carrot
MAHITAJI YA RASILIMALI Jumla ya Shilingi 60,924,500 fedha za ndani na shilingi 70,000,000 fedha za nje zimetengwa katika Bajeti ya Wizara ya Mchemsho ya Mwaka 2020/21 kwa ajili ya uanzishawaji wa wakala kwa ajili ya Mishahara, elimu pamoja na majukumu mengine ya Wizara.
USHIRIKISHWAJI WA WADAU Wakati wa kuandaa Waraka, maoni ya wadau mbalimbali yamepatikana kutoka: Wizara za nchi Ofisi ya Rais, (isemi, Utumishi na Utawala Bora); Ofisi ya Trekta; Ofisi ya VX, Sera, Bunge, Kazi, Vijana, Ajira na Walemavu; Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Wizara ya Katiba na Sheria; Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali; Wizara ya Fedha na Mipango; Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi; Wizara ya Mifugo na Uvuvi;na Wakulima wadogo wadogo wa Carrot ambao wataajiliwa na Wakala
RATIBA YA UTEKELEZAJI Baada ya Waraka huu kukubaliwa, Rasimu ya Sheria husika itaandaliwa Mwezi Januari, 2021 na kuwasilishwa Ofisi ya Mwanasheria (Advocate)wa Serikali kwa ajili ya kuandaa muswada.
W-M A.J.M.K.

The origin of the College of Business Education (CBE) is closely linked to the history of the Nation itself. It was soon after Independence on 9th December 1961, that the newly independent state found itself in need of trained personnel to Commercial and

It was soon after Independence on 9th December 1961, that the newly independent state found itself in need of trained personnel to Commercial and Industrial activities. At that time there were very few nationals with commercial education and expertise. The need to train nationals for the commercial sector therefore gave birth to a business training institute in the country. In 1965 the establishin

Operating as usual

04/09/2021

CHANGIA ZAIDI YA HARUSI

CHANGIA ZAIDI YA HARUSI

01/09/2021

💥💥💥💥MAFUNZO YA UJASIRIAMALI KWA VITENDO.

💥💥WAHI NAFASI NI CHACHE💥💥

💥💥💥💥MAFUNZO YA UJASIRIAMALI KWA VITENDO.

💥💥WAHI NAFASI NI CHACHE💥💥

30/08/2021

PLEASE REMEMBER 😊...

PLEASE REMEMBER 😊...

27/08/2021
Photos from College of Business Education's post 26/08/2021

CBESO INDUCTION SEMINAR.....

CBE Rector Prof. Emanuel Mjema (M) addressing College of Business Education Students Organization Leaders at the ongoing Induction Seminar at CBE Dsm Campus. The seminar is taking place at today (26th Aug, 2021)

26/08/2021
24/08/2021

THE SECOND ROUND IS OPEN, PLEASE TELL YOUR FRIENDS WHO MISSED THE PREVIOUS ROUND TO APPLY NOW.

🤳SHARING IS CARING

THE SECOND ROUND IS OPEN, PLEASE TELL YOUR FRIENDS WHO MISSED THE PREVIOUS ROUND TO APPLY NOW.

🤳SHARING IS CARING

24/08/2021

ASANTE SANA Ms. Angelina Ngalula kwa kutimiza ahadi yak.

#CHANGIAZAIDIYAHARUSI
#cbembeyahostels

ASANTE SANA Ms. Angelina Ngalula kwa kutimiza ahadi yak.

#CHANGIAZAIDIYAHARUSI
#cbembeyahostels

23/08/2021

IMPORTANT NOTICE

IMPORTANT NOTICE

20/08/2021
17/08/2021
14/08/2021
14/08/2021

...IF YOU HAVEN'T SHARED WITH YOUR FRIENDS..... HERE IS A REMINDER😊

...IF YOU HAVEN'T SHARED WITH YOUR FRIENDS..... HERE IS A REMINDER😊

14/08/2021

WORTH SHARING......😊 OUR PEOPLE PLEASE STAY STRONG AND HEALTHY WHEREVER YOU ARE

WORTH SHARING......😊 OUR PEOPLE PLEASE STAY STRONG AND HEALTHY WHEREVER YOU ARE

12/08/2021

🎈🎈FRIENDS.....THE LONG WAIT IS FINALY OVER... WE RECEIVED A LOT OF CALLS FROM YOU ASKING FOR THIS COURSE IN DSM CAMPUS.

PLEASE NOTE AND SAVE THE DATES. 🎁🎁SHARE THIS WITH YOUR FRIENDS.

10/08/2021

☀️☀️HAKIKISHA UMEVAA BARAKOA☀️☀️☀️

☀️☀️NAWA MIKONO YAKO KWA SABUNI MARA KWA MARA AU SAFISHA MIKONO NA VITAKASA MIKONO/SANITIZER☀️☀️☀️

☀️☀️HAKIKISHA UMEVAA BARAKOA☀️☀️☀️

☀️☀️NAWA MIKONO YAKO KWA SABUNI MARA KWA MARA AU SAFISHA MIKONO NA VITAKASA MIKONO/SANITIZER☀️☀️☀️

09/08/2021

SEND YOUR APPLICATION NOW THROUGH OUR WEBSITE

www.cbe.ac.tz/online application

SEND YOUR APPLICATION NOW THROUGH OUR WEBSITE

www.cbe.ac.tz/online application

01/08/2021

PUMZIKA KWA AMANI...Mkuu wa Chuo cha Elimu ya Biashara (CBE) Prof. Emanuel Mjema anasikitika kutangaza kifo cha Mr. Nestory Assenga, aliyekuwa Mhadhiri wa Chuo, Kampasi ya Dodoma kilichotokea Ijumaa Tarehe 30/07/2021 katika Hospitali ya Benjamin William Mkapa Dodoma.

CBE inatoa pole kwa familia, jamaa na Marafiki.
Mwili wa marehemu utaagwa siku ya jumatano, tar 4/08/2021 CBE Dodoma kuanzia saa 5:00 Asubuhi.

Mazishi yatafanyika Alhamisi, Kibosho Moshi

"Bwana ametoa, Bwana ametwaa, Jina lake lihimidiwe"

PUMZIKA KWA AMANI...Mkuu wa Chuo cha Elimu ya Biashara (CBE) Prof. Emanuel Mjema anasikitika kutangaza kifo cha Mr. Nestory Assenga, aliyekuwa Mhadhiri wa Chuo, Kampasi ya Dodoma kilichotokea Ijumaa Tarehe 30/07/2021 katika Hospitali ya Benjamin William Mkapa Dodoma.

CBE inatoa pole kwa familia, jamaa na Marafiki.
Mwili wa marehemu utaagwa siku ya jumatano, tar 4/08/2021 CBE Dodoma kuanzia saa 5:00 Asubuhi.

Mazishi yatafanyika Alhamisi, Kibosho Moshi

"Bwana ametoa, Bwana ametwaa, Jina lake lihimidiwe"

01/08/2021

SHARING IS CARING. PLEASE WITH YOUR FRIENDS

SHARING IS CARING. PLEASE WITH YOUR FRIENDS

01/08/2021

Jilinde na walinde wengine kwa kuvaa Barakoa na kunawa mikono kila wakati na kuzingatia tahadhari zote zinazotolewa na wataalamu wa Afya. HAKIKISHA UMEVAA BARAKOA UNAPOKUWA UNAKUJA CHUO.

Jilinde na walinde wengine kwa kuvaa Barakoa na kunawa mikono kila wakati na kuzingatia tahadhari zote zinazotolewa na wataalamu wa Afya. HAKIKISHA UMEVAA BARAKOA UNAPOKUWA UNAKUJA CHUO.

Photos from College of Business Education's post 29/07/2021

KARIBU MNAZI MMOJA KWENYE MAONYESHO YA VYUO VIKUU YA TCU. TUPO MKABALA NA BANDA LA TCU

29/07/2021

MAONYESHO YA TCU

MAONYESHO YA TCU

27/07/2021
Photos from College of Business Education's post 27/07/2021

KARIBU KATIKA MAONYESHO YA 16 YA VYUO VIKUU TANZANIA YANAYOENDELEA KATIKA VIWANJA VYA MNAZI MMOJA

Photos from College of Business Education's post 27/07/2021

KARIBUNI SANA KATIKA MAONYESHO YA TCU VYUO VIKUU TANZANIA YANAYOFANYIKA VIWANJA VYA MNAZI MMOJA. BANDA LETU LIPO MKABALA NA BANDA LA TCU

24/07/2021

DIRISHA LA USAJILI LA SEPTEMBA BADO LIPO WAZI. TUNAPOKEA MAOMBI YA WAOMBAJI WENYE SIFA. MWAMBIE NA MWENZAKO

DIRISHA LA USAJILI LA SEPTEMBA BADO LIPO WAZI. TUNAPOKEA MAOMBI YA WAOMBAJI WENYE SIFA. MWAMBIE NA MWENZAKO

23/07/2021

ITS TODAY. ITS NOW 💥💥💥

ITS TODAY. ITS NOW 💥💥💥

20/07/2021
17/07/2021
Photos from College of Business Education's post 14/07/2021

Matukio katika Picha ya Hafla ya Uzinduzi wa Bodi ya Uongozi ya Cbe.

14/07/2021

Mwenyekiti wa Bodi ya Uongozi wa Chuo cha Elimu ya Biashara Prof. Eleuther Mwageni

Mwenyekiti wa Bodi ya Uongozi wa Chuo cha Elimu ya Biashara Prof. Eleuther Mwageni

14/07/2021

Makabidhiano... Waziri wa Viwanda na Biashara Prof. Kitila Alexander Mkumbo akimkabidhi nyaraka za kazi Mwenyekiti mteule wa Bodi ya Uongozi ya CBE Prof. Eleuther Mwageni katika hafla iliyofanyika tarehe 12/07/2021 CBE Kampasi ya DSM. Kushoto ni Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara, Mhe. Exaud Silaoneka Kigahe (Mb)

Makabidhiano... Waziri wa Viwanda na Biashara Prof. Kitila Alexander Mkumbo akimkabidhi nyaraka za kazi Mwenyekiti mteule wa Bodi ya Uongozi ya CBE Prof. Eleuther Mwageni katika hafla iliyofanyika tarehe 12/07/2021 CBE Kampasi ya DSM. Kushoto ni Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara, Mhe. Exaud Silaoneka Kigahe (Mb)

Photos from College of Business Education's post 12/07/2021

Photos from College of Business Education's post

12/07/2021
05/07/2021

MUHIMU...

MUHIMU...

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address


Bibi T**i Road
Dar Es Salam
P.O. BOX 1968
Other Education in Dar es Salam (show all)
SisiKazi Center SisiKazi Center
20 Sinza Mori Street
Dar Es Salam

SEEC seeks to shift the Tanzania focus from poverty eradication to wealth creation, from depending on international aids to international investments.

Pwani Vision Pwani Vision
MKURANGA, PWANI TANZANIA EASTERN AFRICA
Dar Es Salam

NGO'S WE SHOW THE WAY TO AN AIDS FREE LIFE AND DRUG ABUSE,WE TAKE THE LEAD WE STOP AIDS WE KEEP PROMISE.

Gisela Schools Gisela Schools
Dar Es Salam, P.O BOX 3330

Gisela Nursery & Primary English Medium School

Excel Excel
Mbezi Beach
Dar Es Salam, 78938

Excel helps children gain valuable readiness and reinforce what they are learning in school

Peytonetofashion Peytonetofashion
638 Tz Arusha
Dar Es Salam, ARUSHA

Fashion for future

Mwalimu Julius Kambarage Nyerere School Mwalimu Julius Kambarage Nyerere School
Dar Es Salam

We are a English Medium School in Tanzania, located in Mbezi Beach area. Visit our website for more information.

Little Angels Paradise Little Angels Paradise
Mwenge
Dar Es Salam, P.O. BOX 62021 DSM

A centre for day care, pre school education and fun learning activities aiming at providing safe, educative and fun enviroment for all children. Its fun all the time!!

Charge Your Brain Charge Your Brain
Dar Es Salam
Dar Es Salam, 255755 751959 / 255713751959

Your mind is like a garden,Whatever you plant will grow.Your thoughts are seeds you're planting, They produce, each after its kind.And, you just like a Gardner, Can choose which seeds you

MAHDI Health Initiative MAHDI Health Initiative
Tanzania
Dar Es Salam

A page dedicated to humanity which aims to teach and serve the world on the basis of health for a safer, healthier and a brighter future.

Tanzania Metrology Students Association Tanzania Metrology Students Association
Po Box
Dar Es Salam, 255

*Link students with different projects concerning metrology world wide.., *Link students with metrology training, job,interships,tours..

Tanzania students magazine - tsm Tanzania students magazine - tsm
Dar Es Salam

NGO which is ready to support students' talents and help students who are in need

My EDP Project My EDP Project
UDEC
Dar Es Salam, 110099

"My Entrepreneurship Development Programme (EDP) – Startup for a better Business Environment in Tanzania” 2014/2015