Inovenfo

Inovenfo

Inovenfo est cree dans le but de combattre l'analphabetisme numerique

14/02/2021
06/02/2021

Lizay

Korije fot - Wobo vin ede w fè diferans ant "wou" ak "ou" jodi a. Anpil moun toujou konfonn yo. Tag youn si w konnen l konn fè erè sa.

Fraz : M pral ranje "wou" bekàn nan, apre m pral achte yon "wou" pou m kapab sekle tè a pou "ou" .

🤖

An n aprann ekri kreyòl.

10/01/2021

Êtes-vous d'accord ?

14/11/2020

3 bagay ki ka pèmèt ou grandi rapid rapid⭐☺️⭐.

Jan mond lan ap bouje la,si w pa chèche yon aktivite pou w fè konnen wap toujou rete mizerab.

Pou mwen,pou yon moun grandi rapid fòk li: --🧠Kreye yon aktivite ki gen rapò ak sa li renmen.
Kreye yon aktivite ki lye a pasyon w ap ba w plis anvi ak kouraj pou w kontinye travay jiskobou.

--🧠Toujou disipline sa wap gen pou w regle yo,paske disiplin se youn nan bagay ki ka pèmèt ou progrese nan vi a.
Nan nenpòt domèn wap evolye wap toujou bezwen anpil disiplin pou w ka kenbe travay la vivan.

--🧠Gen sajès nan sa wap regle yo,paske sajès kapab ouvri anpil nouvo pòt pou ou.--Pataje atik la si ou renmen travay la❤️!

14/11/2020
14/11/2020

Nou swete grandi ansanm avèw, fè nou konfyans epi nou ap edew progrese.

Mèsi!

07/11/2020

Youn nan mwayen ki pi efikas ankò pou w sekirize kont ou se mete an plas yon otantifikasyon an 2 eta oubyen faktè.(Valab pou Facebook, Instagram...)

--Kisa ki yon otantifikasyon an 2 eta?
Yon otantifikasyon an 2 eta pèmèt ou proteje kont ou,menmsi yon piratè ta rive gen aksè a modpas ou.

Pou w aktive otantifikasyon an 2 eta ou prale nan seksyon paramèt(settings),wap klike sou sekirite(security) epi aprè wap klike sou otantifikasyon an 2 eta(two-factor authentication) epi swiv etap yo.

Nan objektif pou w byen sekirize kont ou yo nou ap konseye w pou w fè efò pou mail ou(imel ou) toujou an sekirite tou paske se youn nan mwayen ki pi fasil pou yon malveyan rive pirate kont ou.
Si yon malveyan rive gen aksè a imel ou,li ka mande rezo a(Facebook,Instagram...) pou l reyinisyalize modpas la pou li epi li ap gen aksè a kont lan e aprè li ap kapab fè nenpòt sa li vle.

Si w gen difikilte pouw aktive l,di nou sa nan kòmantè epi nou ap reponn ou nan yon ti tan.

Pataje atik la si ou trouve li entèresan epi renmen paj lan pou w ka ankouraje nou.07/11/2020

Youn nan pi bon fason pou w evite yo pirate kont facebook ou,se chanje modpas ou tanzantan.

Yon moun ki konnen w byen oubyen ki fè rechèch sou ou kapab eseye devine modpas ou.

Se pou sa Inovenfo ap konseye w pou w chwazi yon modpas ki fasil pou w kenbe men ki difisil pou lòt moun rive jwenn.
Pou w chwazi yon modpas ki solid ou kapab melanje l ak lèt majiskil epi mete chif ladan l tou(ex: napVanse100Kanpe).

Nou konseye w pou w evite mete nonw,dat ou fèt oubyen nimewo telefòn ou nan modpas ou.
Evite mete non fanmi w,pitit ou,madanm ou oubyen mari w nan modpas ou.


Pa janm itilize menm modpas pou plizyè sèvis paske si yo pirate youn,done pèsonèl ou sou lòt kont yo ap menase.

Mèsi paske w li atik lan,si w trouve li entèresan pa ezite renmen paj lan epi pataje l pou w kapab ede nou kontinye travay lan.03/11/2020

Renmen paj lan epi pataje l(pataje atik ou renmen an) pou w kapab ede plis moun dekouvri inisyativ lan.❤️🤩✔️🤩❤️

☑️Fè paj lan gen 300renmen avan 2021🤩❤️🤩

03/11/2020

Nou tout kapab,jis kwè nan sa w vle a epi travay.💪

Lè w vle fè yon bagay,gen yon sèl bagay ki ap detèmine si wap rive reyalize l,se travay ke ou fè pou sa.🧠

Timeline photos 02/11/2020

𝙏𝙤𝙪𝙩 𝙨𝙖 𝙬 𝙥𝙖𝙩 𝙠𝙤𝙣𝙣𝙚𝙣 𝙨𝙤𝙪 𝙩𝙚𝙡𝙚𝙛ò𝙣 𝙢𝙖𝙩𝙚𝙓 𝙥𝙡𝙞𝙮𝙖𝙗 𝙡𝙖!

Telefòn mateX pliyab la kreye pa yon konpayi Chinwa ki rele Huawei,yo t prezante mateX la an fevriye 2019 epi li lanse ofisyèlman nan dat ki t 15 novanb 2019 la.

MateX la t koute 2400$ epi li gen 8gb ram ak 512gb stokaj ak yon batri 4500mAh ki kapab pran 85% chaj nan 30minit gras a yon chajè 55W,youn nan avantaj mateX la genyen c paske li posib pou w itilize 5G a sou li.

Lè w kenbe telefòn mateX la nan menw tankou yon tablèt li gen yon ekran 8pous ke ou kapab pliye si ou vle,lèw pliye l sou deyò li gen yon premye ekran ki 6,6pous epi lòt pati ekran gen 6,38pous dyagonal.

👍Renmen paj lan pou w ankouraje inisyativ la.

28/10/2020

Pa janm dekouraje nan sa wap fè a depi li pozitif,travay jiskaske ou jwenn rezilta.💪🧠

26/10/2020

Renmen paj Inovenfo a pou w ka ede nou kontinye travay lan.

Mèsi pou sipò a.

Timeline photos 25/10/2020

𝐀𝐤𝐬𝐲𝐨𝐧 𝐞𝐧𝐩ò𝐭𝐚𝐧 𝐨𝐮 𝐝𝐰𝐞 𝐩𝐨𝐳𝐞 𝐥è 𝐲𝐨 𝐩𝐢𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐤𝐨𝐧𝐭 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐨𝐮!😲😲😲

Nan jou sa yo,c youn nan bagay ki ap fè akyalite,tanzantan yon moun viktim zak pirataj.🌚📱💻
Imajine yon jou,gen yon moun ki rive gen aksè a tout mesaj ou yo epi ki rive efase oubyen ranplase done w yo e ki k rive kontakte zanmi w pou mande lajan sou non w oubyen itilize idantite w pou pataje vye enfòmasyon oubyen kèk bagay ke ou pa tap janm swete pataje.Sa chokan,enèvan,deranjan,pa vre?

Kòman ou kapab rive konnen si yo pirate kont ou?😊💪
Se youn nan bagay ki kapab parèt pi difisil si moun ki pirate kont ou an pa fè okenn modifikasyon sou kont ou tankou ajoute foto,voye mesaj bay zanmi w ak kèk lòt bagay toujou...Men poutan!gen fason ki egziste pou w konnen si gen moun ki konn monte sou kont ou lè w pa la.👁️

Pou w fè sa wap bezwen:
1-Ale sou paj akèy lan(Homepage)

2-Ale nan paramèt(Settings)

3-Klike sou sekirite(security and login)

4-Klike sou resevwa notifikasyon(get alerts about unrecognized login),epi jis swiv etap yo.

Aprè ou fin fè demach sa yo,si ou doute ke gen yon moun ki t Monte sou kont ou, premye bagay pou w fè se chanje modpas(password) ou si sèlman piratè a pat chanje modpas lan, nan ka kote li gentan chanje modpas lan(password) se sa ki pi konplike😔,men ou pa bezwen enkyetew nou pral baw sekrè a.💪

Nan ka kote ou konfime ke ou viktim zak pirataj ou dwe fè tout efò w pou w rekipere kont sa!✔️

---Si piratè a modifye enfòmasyon pèsonèl ou,se a pati de yon zanmi sou facebook ke ou ap ka rive rekipere kont lan.

---Ou dwe sinyale facebook sa.💬

---Ou dwe di tout zanmi w ak pròch ou ke yo pirate kont ou paske sinon yo kapab tonbe nan pyèj epi yo kapab rive panse lòt bagay de ou tou.♥️

---Gen kèk fwa se yon aplikasyon malveyan ke ou gen sou aparèy ou ki kapab koze sa,ou dwe efase tout aplikasyon ke ou sispèk ki ka koze sa yo.

Gras a atik sa mwen kwè ke kounya ou vin pi bon epi wap konnen reyaksyon ou dwe genyen lè ou viktim zak malonèt sa yo.🧠💪

Remen pòs la epi patajel pou w ankouraje INOVENFO kreye plis kontni pozitif.

Like epi share

13/08/2020


?

Èske w te konnen ke yè c t fèt Steve Wozniak?😍💻📱

Steve Wozniak fèt jou ki te 11 aout 1950,li se yon enjenyè elektronik,enfomatisyen epi li se kofondatè apple.Kòm mw sot di w talè a,Steve Wozniak tap travay nan apple e c li ki t reyalize pati materyèl ak lojisyèl premye vesyon apple yo.
Ti istwa ant Wozniak ak Jobs-->2 Steve yo t vin zanmi nan ane 1970 gras a yon vwazen Wozniak.Nan ane 1971,2 pasyone yo t pral kreye yon aparèy ki ap k pèmèt moun fè frod sou konpayi telefonik yo tankou AT&T,kote wap ka fè apèl telefonik san w pa peye.
Daprè Steve Jobs,experyans sa li t fè ak Wozniak nan ane 1971 lan se youn nan experyans ki t bay nesans a apple.Malgre Steve Wozniak t vin pa travay nan apple ankò,li pat janm abandone apple.
Steve Wozniak c yon gwo bout tonton nan revolisyon teknolojik la. 😍

?
.💻📱

Westatech
Haigeeks

11/08/2020


Eske w t konnen ke gen aktivite pozitif ki pat rive reyalize nan peyi a pandan moman korona?!
Ebyen jodia nou pote pou ou youn nan pigro aktivite ki t ranvwaye pandan ane an,men malerezman ki pako k reyalize.
Klike sou lyen an pou w gen tout nouvèl...
https://www.inovenfo.tk/festitech.html

24/07/2020

Toujou aji tankou c sa wap fè a ki ap fè diferans lan,alafen wap jwenn rezilta.

11/07/2020

Mèsi a tout moun ki kwè nan travay nap fè a😍,ki ankouraje n e ki swete nou progrese nan demach syantifik sa 🔍 , ke nou ap mennen an.

Inovenfo pap chanje objektif 💪,c ap toujou aprann,kreye epi pataje pou yon kominote edike ki ap konstwi pou yon pi bon demen.
Mèsi a oumenm ki renmen(like)👍 paj nou an,e mèsi a oumenm ki pral renmen paj la nan moman sa la.😍

Siw renmen l,montre nou sa pandan wap pataje l pou w k ede nou kouvri tout peyi a.

04/07/2020

Kisa yon webinar ye?
Yon webinar se yon prezantasyon oubyen yon seminè anliy.
Tèm webinar la konpoze de 2 mo,web ak seminè...

klike sou lyen an pou w ka li swit la sou sit nou an.
https://www.inovenfo.tk/webinar.html

04/07/2020

the beginning

04/07/2020

The beginning

11/06/2020

Aprann,Kreye,Pataje

1-Pa janm sispann aprann pou yon demen asire.

2-Toujou kreye ak sa w aprann pou yon devlopman dirab.

3-Pa neglije pataje pou agrandi yon kominote edike

11/06/2020

Pa janm sispann aprann paske se sa ou aprann jodia ki ap ede w demen!

Want your school to be the top-listed School/college?