NSRU International Affairs ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

NSRU International Affairs ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from NSRU International Affairs ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, Education, สวรรค์วิถี, .

Operating as usual

Photos from NSRU International Affairs ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์'s post 21/12/2023

On December 20, 2023, Tianjin Jiteng Technology Company from the People's Republic of China, represented by Mr. CUI PENG and Mr. LIU NIAN NIAN, met with Asst. Prof. Dr. Chairat Pranee, President of Nakhon Sawan Rajabhat University. The purpose of the meeting was to discuss cooperation in the rail system and visit the Department of Industrial Technology (Rail system management technology) with Asst. Prof. Dr. Sippawitakon Sitthi Akranont, the Dean of the Faculty of Agricultural and Industrial Technology. The faculty and staff warmly welcomed the delegation.

Photos from NSRU International Affairs ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์'s post 28/09/2023

September 25, 2023

Nakhon Sawan Rajabhat University Executive Committee, led by Assistant Professor Benjaporn Rod-Awut, the Vice President for Academic Affairs, and the deans from all faculties, along with teachers from the Department of English for Business Communication International program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Sawan Rajabhat University, welcomed the executive team from Yangtze Normal University, People's Republic of China. The members of the executive team from Yangtze Normal University are as follows:

Mr. Xiang Xiaochuan - Vice President of Yangtze Normal University
Mr. Xiong Zhengxian - Director of the Office of Academic Affairs
Ms. Huang Dongmei - Director of the Office of International Affairs
Mr. Zheng Wanjun - Dean of the School of Management
Mr. Wang Shiji - Dean of the School of Civil and Architectural Engineering

The executive team and attendees from Yangtze Normal University were introduced, and Assistant Professor Dr. Chairat Pranee, the President of Nakhon Sawan Rajabhat University, delivered the welcoming speech. The attendees also watched a video introducing the university. The discussion and exchange focused on the development of a joint curriculum between Yangtze Normal University and Nakhon Sawan Rajabhat University. Specifically, they discussed the Bachelor of Arts Program majoring in Chinese language and the Bachelor of Engineering Program in Electric Vehicle Technology.

Additionally, there were discussions and exchanges regarding the Student Exchange Agreement in various fields of study, followed by the signing ceremony of the Memorandum of Understanding. The events took place at the Kaew Chao Chom conference room on the 5th floor of Building 10, Nakhon Sawan Rajabhat University.

Photos from NSRU International Affairs ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์'s post 01/09/2023

On August 30, 2023, Assistant Professor Dr. Chairat Pranee, President of Nakhon Sawan Rajabhat University, along with the executive team and faculty members of the Faculty of Agricultural Technology and Industrial Technology, joined in welcoming Mr. Wei Suoku and the group from Tianjin Shengna Science & Technology, a technology business company from Tianjin city, People's Republic of China. They came to visit Nakhon Sawan Rajabhat University and discuss ways to develop areas in Nakhon Sawan Rajabhat University, specifically the Mueang District Center and the Matri District Center. The main focus of the discussion was the establishment of an electric vehicle service center that will serve as a gateway to the northern region for the general public. The center will provide various services such as a botanical garden, automotive service points for both gas and electric vehicles (EV) charging, tire inflation checks, wheel balance centers, oil changes, EV bicycle battery changes, a food court, a coffee shop, a drinks shop, a community shopping center (NSRU Community Mall Center), various shops, clean bathrooms, and relaxing massage service points. Additionally, there will be an Electric Vehicle Technology (EV) Academic Service Center, an Academic Cooperation Center with Foreign Countries (China), an Electric Vehicle Teaching Technology Display Center, financial institutions, banks, insurance, loans, business models in various fields, academic service centers, technology transfer for the community, and other services. This collaboration between Nakhon Sawan Rajabhat University, private companies in Thailand, and companies in China aims to facilitate the use of electric vehicles (EV) by the general public, which is increasing in popularity, but still lacks sufficient service points. Furthermore, this collaboration will help develop the economy of Nakhon Sawan Province by creating jobs and generating income for the community.

Photos from NSRU International Affairs ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์'s post 30/08/2023

On August 29, 2023, Assistant Professor Dr. Chairat Pranee, President of Nakhonsan Rajabhat University, administrators and faculty member of Faculty of Agricultural Technology and Industrial Technology Nakhon Sawan Rajabhat University welcome a delegation from Tianjin Bohai Vocational Technical College Tianjin Railway College, Shengna Technology and Tianjin Jiteng Technology from Tianjin People's Republic of China at Dusitha Conference room, Nakhon Sawan Rajabhat University.

Photos from NSRU International Affairs ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์'s post 29/08/2023

On August 24, 2023, Assistant Professor Dr. Chairat Pranee, President of Nakhon Sawan Rajabhat University, welcomed the President and administrators of Kainan University (開南大學) (Taiwan) to cooperate in teaching and learning, student and staff exchange at Dusita Conference Room, Building 14, Nakhon Sawan Rajabhat University.

10/07/2023

📌ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ 📢📢

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น หรือ Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๘ - ๒๕ ปี ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อ “JENESYS Thai-Japan Agriculture Exchange for University Students” ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจของเยาวชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีต่อประเทศญี่ปุ่นในด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมเสริมสร้างรากฐานมิตรภาพความร่วมมือในภูมิภาคต่อไปในอนาคต โดยขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมพิจารณาเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวนไม่เกิน ๘ ราย

** หากสถาบันอุดมศึกษาสนใจจะส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ขอได้โปรดพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑ ราย และขอความกรุณาดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในเว็บไซต์ https://rb.gy/6wyy5

🚨Deadline 🚨 การปิดรับสมัคร >> ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

โครงการ Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths 2566 ญี่ปุ่น - Google Drive

Taiwan Education Center, Thailand 05/07/2023

📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣📣

เรียนต่อไต้หวัน Study in Taiwan

- ไต้หวันมีทุนอะไรบ้าง
- ค่าเทอมเท่าไร
- มีหลักสูตรอะไรบ้าง
- ขั้นตอนการสมัครต้องทำอย่างไร
- การใช้ชีวิตและการเรียนเป็นอย่างไร

> มาหาคำตอบกันได้ในงาน

Taiwan Education Center, Thailand เกี่ยวกับเรา ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย ภายใต้โครงการการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อมา...

Apec-Australia Women in Research | The Australian APEC Study Centre 30/06/2023

ประเทศออสเตรเลียประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครผู้รับทุนสำหรับนักวิจัยหญิงที่ทำงานด้าน STEM และสนใจจะทำงานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาของออสเตรเลีย ภายใต้โครงการ APEC-Australia Women in Research Fellowship ประจำปี 2566

โครงการดังกล่าวสนับสนุนโดยรัฐบาลออสเตรเลียที่มุ่งให้ทุนนักวิจัยหญิง 20 คนจากเขตเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนา โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนในการทำวิจัยมากถึงคนละ AU$20,000 (เกือบ 5 แสนบาท) ให้ไปทำวิจัยที่สถาบันการศึกษาของออสเตรเลียที่ร่วมโครงการเป็นเวลา 1-3 เดือน

สมัครได้ที่ https://www.apec.org.au/apec-australia-women-in-research
ปิดรับสมัครเที่ยงคืนวันที่ 16 กรกฏาคม 2566 (เวลาตามโซนออสเตรเลียตะวันออก)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ [email protected]

Apec-Australia Women in Research | The Australian APEC Study Centre Providing financial support for high-achieving female researchers from developing APEC economies.

30/06/2023

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ได้ลำดับที่ 1001+ จากการจัดอันดับ The Impact Rankings 2002
ทั้งนี้ การจัดลำดับดังกล่าวใช้เกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติหรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกส่วนงานและคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาที่ร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน

Photos from NSRU International Affairs ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์'s post 25/05/2023

On May 24, 2023, Assistant Professor Dr. Chairat Pranee, President of Nakhon Sawan Rajabhat University, and Assistant Professor Dr. Sippawitkorn Sittiakaranon, Dean of the Faculty of Agricultural Technology and Industrial Technology, visited Jiteng (Rail Company) to attend the signing ceremony of the Cooperation Framework Agreement between Nakhon Sawan Rajabhat University and Technical College and SENA (EV Company) in Tianjin, China.

Photos from NSRU International Affairs ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์'s post 24/05/2023

On May 23, 2023, Assistant Professor Dr. Chaiyarat Pranee, President of Nakhon Sawan Rajabhat University, and Assistant Professor Dr. Sippawichakorn Sitthi Akranon, Dean of the Faculty of Agricultural and Industrial Technology, attended a training session regarding basic knowledge of rail system engineering. They also participated in the signing ceremony of a framework agreement between Nakhon Sawan Rajabhat University and Tianjin Railway Technical and Vocational College in Tianjin, China. Faculty and staff from the Industrial Technology 2-year program (Railway Management Technology) and Energy Engineering (Electric Vehicle Technology) were also present.

Photos from NSRU International Affairs ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์'s post 23/05/2023

On May 20, 2023, Assistant Professor Dr. Chairat Pranee, President of Nakhon Sawan Rajabhat University, and Assistant Professor Dr. Sippawitkorn Sittiakaranon, Dean of the Faculty of Agricultural Technology and Industrial Technology, attended the signing ceremony for technical personnel production cooperation between Nakhon Sawan Rajabhat University and Tianjin Bo Hai Vocational Technical College in Tianjin, China. Faculty and staff members were also in attendance.

Photos from NSRU International Affairs ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์'s post 23/05/2023

On May 22, 2023, Assistant Professor Dr. Chairat Pranee, President of Nakhon Sawan Rajabhat University, and Assistant Professor Dr. Sippawitkorn Sittiakaranon, Dean of the Faculty of Agricultural Technology and Industrial Technology, visited Tianjin, China to attend a joint curriculum preparation meeting and the signing ceremony of the Strategic Cooperation Framework Agreement between Nakhon Sawan Rajabhat University and Tianjin University of Vocational Teaching and Technology.

Photos from NSRU International Affairs ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์'s post 22/05/2023

On 19 May 2023, Assistant Professor Dr. Chairat Pranee, President of Nakhon Sawan Rajabhat University, and Assistant Professor Dr. Sippawitkorn Sittiakaranon, Dean of the Faculty of Agricultural Technology and Industrial Technology, participated in a signing ceremony of cooperation for the production of technical personnel between Nakhon Sawan Rajabhat University and Tianjin Bo Hai Vocational Technical College. They also visited the World Intelligence Congress 2023 in Tianjin, China.

11/05/2023

เมื่อวันที่ 8-10 พ.ค.66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. สมญา อินทรเกษตร รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ นำทีมคณะกรรมการ ดำเนินงานSDGs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ กองบริหารงานวิจัย สำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ สำนักงานบริหารงานวิจัย
ทั้งนี้เพื่อนำมาปรับใช้ในจัดทำลำดับคุณภาพในระดับสากล (the Impact Raking) โดยองค์การสหประชาชาติแบ่งทั้ง 17 ข้อออกเป็น 5 มิติ ได้แก่ มิติสังคม (People) มิติเศรษฐกิจ (Prosperity) มิติสิ่งแวดล้อม (Planet) มิติสันติภาพและสถาบัน (Peace) และมิติหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จึงจะต้องนำสิ่งที่ไปดูงานมาปรับในแต่ละหัวข้อของมหาลัยฯเพื่อให้เข้าเป้าหมายในการวัดสมรรถนะในหัวหัวข้อต่างๆ

-SDGs คืออะไร – หลังจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ( Millennium Development Goals – MDGs ) ซึ่งต้องการเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ได้สิ้นสุดลงเมื่อปี 2015 นั้น องค์การสหประชาชาติ จึงจัดทำเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) ทั้งหมด 17 ข้อ มุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน และสันติสุข เพื่อเสริมแนวคิด “ ไม่เป็นการทิ้งใครไว้ข้างหลัง” คาดว่าจะทำสำเร็จได้ภายในปี 2030

Photos from NSRU International Affairs ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์'s post 11/05/2023

กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี  ได้จัดโครงการกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อเข้าสู่การจัดลำดับคุณภาพในระดับสากล (SDG/U-Multiranking/THE) ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  สำนักงานบริหารงานวิจัยกองคลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมศิลปะวัฒนะธรรมและล้านนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. สมญา อินทรเกษตร รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ นำทีมคณะกรรมการ ดำเนินงาน เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับเกีตรติจากศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ และผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักงานบริหารงานวิจัย มช. ได้รับเกียรติจากนายธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ พร้อมบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และล้านนาสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว

29/03/2023

ประกาศ!!!!
โครงการเยาวชนฯ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 26 วัน(โครงการส่งเสริมภาษาจีน) และ 14 วัน(โครงการทัศนศึกษา) ประจำปี 2023
“2023 SUMMER TAIWAN 26 & 14 DAYS BY CHONGHUA”
เริ่มสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 8 เมษายน 2023 เป็นต้นไป
-ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2023 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2023
ที่สมาคมจงหัวนะคะ
***(ยื่นได้ทุกวันตั้งแต่ 10:00-16:00 )***

**โครงการ 26 วัน (โครงการส่งเสริมภาษาจีน)
เดินทางวันที่ 3 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2023
รับอายุ 14 - 20 ปี
ยื่นใบสมัคร ณ สมาคมจงหัว
(รอบที่1) วันที่ 8 เมษายน 2023

**โครงการ 14 วัน (โครงการทัศนศึกษา)
เดินทางวันที่ 9 กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2023
รับอายุ 16 - 25 ปี
ยื่นใบสมัคร ณ สมาคมจงหัว
(รอบที่1) วันที่ 8 เมษายน 2023
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ชมรมเยาวชนจงหัวแห่งประเทศไทย
TEL. 02-679-7137-9ต่อ109, 09-2515-4961
FACEBOOK FANPAGE: Chonghua youthclub ชมรมเยาวชนจงหัวแห่งประเทศไทย 青年幹部
E-MAIL: [email protected]

Photos from NSRU International Affairs ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์'s post 02/03/2023

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และการประกันคุณภาพได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวันผ่านระบบการประชุมออนไลน์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดาเกณฑ์มาประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ 38 แห่ง เพื่อดำเนินการต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัย National Pingtung University ประเทศไต้หวันเพื่อสานต่องานทางด้านการต่างประเทศในการขับเคลื่อนและพัฒนางานทางวิชาการและวิจัยให้แก่นักศึกษาคณาจารย์ให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่องต่อไป

Photos from NSRU International Affairs ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์'s post 28/02/2023

กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษาเพื่อรองรับการทำงานในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจาก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและอาจารย์ชาวญี่ปุ่น มาเป็นวิทยากรในโครงการกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่นทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นทางด้านภาษาญี่ปุ่นและเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ในการทำงานของนักศึกษาในอนาคต ที่มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12, 18-19 มกราคม และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

Photos from NSRU International Affairs ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์'s post 28/02/2023

กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดโครงการค่ายภาษาญี่ปุ่น(Japanese Camp) โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจาก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและอาจารย์ชาวญี่ปุ่น มาเป็นวิทยากรในโครงการกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งการแต่งกายชุดกิโมโน การทำทาโกะยากิ การเขียนอักษรญี่ปุ่นและเรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

24/02/2023

📣📣สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมงาน ASEAN-Australia TNE Workshop Bangkok ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 106-107 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยได้เรียนรู้รูปแบบของการพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันออสเตรเลียและกรณีศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งพบปะพูดคุยรายบุลคลเกี่ยวกับความร่วมมือที่น่าสนใจกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย

ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถส่งผู้บริหารที่ดูแลด้านความร่วมมือกับต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ด้านวิเทศสัมพันธ์ของคณะหรือสถาบัน จำกัดไม่เกิน 2 ท่านต่อคณะในแต่ละสถาบันโดย"ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด"

(telephone)สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3XWa2TT
(ลงทะเบียนเข้างานภายในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 (saluting man))

21/02/2023

📣📣📣กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ทางเพจครับ 📣📣📣

Photos from NSRU International Affairs ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์'s post 15/02/2023

: วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ASEAN Leadership 2023 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องสุพรรณิการณ์ อาคากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประเทศไทย
: โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั้งประเทศ ไทย กัมพูชา มาเลเซีย ภูฏาน และจีน

Photos from NSRU International Affairs ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์'s post 06/02/2023

กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนให้แก่นักศึกษาเพื่อรองรับการทำงานในอนาคตและโครงการค่ายภาษาจีน (Chinese Camp) โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจาก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและอาจารย์ชาวจีน มาเป็นวิทยากรในโครงการกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านภาษาจีนทางด้านการอ่านภาษาจีนการพูด สถานที่ท่องเที่ยวและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของประเทศจีน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นทางด้านภาษาจีนและเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ในการทำงานของนักศึกษาในอนาคต ที่มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาจีน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22, 28-29 มกราคม และวันที่ 4- 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคาร 14 และหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

Photos from NSRU International Affairs ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์'s post 23/01/2023

กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ได้จัด🇨🇳 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีนให้แก่นักศึกษาเพื่อรองรับการทำงานในอนาคต ระหว่างวันที่
➡️21-22, 28-29 มกราคม, 4-5 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.00 - 16:00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ม.ใน) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นประทานในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจาก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 4 ท่าน มาให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาเข้าอบรม 100 คน กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

Photos from NSRU International Affairs ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์'s post 23/01/2023

กิจกรรมศึกษาดูงานและ workshop งานวิเทศสัมพันธ์

โดยในวันที่ 19 มกราคม 2566 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภั)นครสวรรค์ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม Workshop งานวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ ชั้น 18 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและวิจัย (อว.) กรุงเทพมหานคร
โดยในภาคเช้า เป็นกิจกรรม workshop ทบทวนแผนการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ประจำปี 2566 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมสัมพันธ์การดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย งานวิเทศสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร งานวิเทศสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และงานวิเทศสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม workshop: วิเทศสัมพันธ์ในบทบาทโลกใหม่�โดยได้รับเกียรติจากคุณพรทิพย์ กาญจนนิยต อดีตผู้อำนวยการมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบร์ท) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในกรอบงานวิเทศสัมพันธ์มากขึ้น มองภาพใหญ่ของงานวิเทศสัมพันธ์ได้กว้างขึ้น พัฒนาและสร้างทักษะที่จำเป็นต้องมีในการทำงานวิเทศสัมพันธ์ รวมถึงสิ่งที่คนวิเทศสัมพันธ์ต้องรู้ เพื่อการลุยงาน เชื่อมโยงโลกกับเราอย่างมีความสุขในบริบทวิเทศสัมพันธ์ที่เป็นเราอย่างมีคุณค่าและส่งต่อความสุขที่มีคุณภาพนั้นให้กับองค์กร คนทำงาน และองค์กรภายนอกโดยไม่ตัดสินใครก่อน ให้บริการที่เต็มไปด้วยน้ำใจข้ามวัฒนธรรม และเป็นพื้นที่ที่คนอื่นอยู่ด้วยแล้วมีความสุข
สำหรับในวันที่ 20 มกราคม 2566 ในภาคเช้า คณะงานวิเทศสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กองการต่างประเทศ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ๒ ชั้น ๖ สป.อว. ถนนศรีอยุธยา
โดยการศึกษาดูงานประกอบด้วยการฟังบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นหัวข้อต่างๆ ร่วมกันดังนี้ �1) นโยบายและการขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศด้าน อววน. �2) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความเป็นสากลในสถาบันอุดมศึกษาไทยในระดับภูมิภาค�3) ความร่วมมือด้าน อววน. ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ในการนี้ ดร. ชฎาพร โชติรดาภาณ์ ได้นำเสนอการดำเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และเครือข่ายงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ต่อผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
โดยผลจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้ได้รับทราบนโยบายสำคัญด้านการต่างประเทศ การขับเคลื่อนงานต่างประเทศ การสร้างความเป็นสากลในสถาบันอุดมศึกษา แนวทางการสร้างความเป็นสากล รวมถึงความร่วมมือกับต่างประเทศที่น่าสนใจและเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สำคัญ ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านวิเทศสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้น อันจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือด้านการต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพต่อไป
โอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารกองการต่างประเทศ สป. อว. และพี่ๆ ทุกท่านที่ให้เกียรติงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏได้เข้าไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการต่างประเทศด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ในภาคบ่าย คณะงานวิเทศสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ สำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังภารกิจงานวิเทศสัมพันธ์ของ สวทช. ซึ่งเป็นบทบาทงานต่างประเทศที่น่าสนใจ และเป็นบทบาทกรอบงานใหม่ที่นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทั้งนี้ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้เกิดเครือข่ายการทำงานด้านวิเทศสัมพันธ์ที่กว้างขึ้นและครอบคลุมภารกิจงานของมหาวิทยาลัยทั้งด้านวิชาการ วิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ซึ่งจะทำให้เกิดเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็งและหลากลายมากขึ้น
โอกาสนี้ ขอขอบคุณฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้จัดโครงการ กิจกรรมศึกษาดูงานและ workshop งานวิเทศสัมพันธ์ มา ณ โอกาสนี้

Photos from NSRU International Affairs ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์'s post 04/01/2023

📣📣📣กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญชวน📣📣📣นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ชั้นปีที่ 1-2 ทุกคณะเข้าร่วม

🇨🇳 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษาเพื่อรองรับการทำงานในอนาคต(เรียน 30 ชั่วโมง)และกิจกรรมค่ายภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น 🇯🇵

ภาษาจีน🇨🇳จัดระหว่างวันที่
➡️21-22, 28-29 มกราคม, 4-5 กุมภาพันธ์ 2566
ภาษาญี่ปุ่น 🇯🇵 จัดระหว่างวันที่ ➡️11-12, 18 -19, 25-26 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 09.00 - 16:00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ม.ใน)

📌 รับจำนวนจำกัดเพียงแค่ 100 ที่เท่านั้น (เรียนกลุ่มย่อย 25 คน) สื่อสารได้ชัวร์

➡️ฟรีอาหารกลางวัน
➡️ฟรีอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ
➡️ได้รับเกียรติบัตร
➡️ไม่ต้องมีพื้นฐานก็เรียนได้
➡️ เรียนกับเจ้าของภาษา

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://s.nsru.ac.th/interaffairs

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้- วันที่ 6 มกราคม 2566

สามารถเข้าร่วมได้ทั้งภาษาจีน🇨🇳และภาษาญี่ปุ่น🇯🇵หรือเลือกเพียงหนึ่งภาษา

สอบถามเพิ่มเติมที่ นายพรเทพ ศรีสมบัติ (นักวิเทศสัมพันธ์) ☎️0639306888

Photos from NSRU International Affairs ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์'s post 29/11/2022

Signing ceremony between Kainan University (KNU) and Nakhon Sawn Rajabhat University (NSRU).
The program would like to thank Asst. Prof. Dr. Chairat Pranee, the President of NSRU, Asst. Prof. Benchporn Rotarwut, the Vice President of Academic Affairs and Quality Assurance, and Assoc. Prof. Dr. Suchat Saengthong, the Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences.
This signing ceremony could not have been possible without the great help of delegates from KNU and the support of the committee of the programme.
English for Business Communication (International programme)
Nakhon Sawan Rajabhat University
Faculty of Humanities and Social Sciences
November 28, 2022 (at 2 pm.)

Photos from NSRU International Affairs ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์'s post 29/11/2022

กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์พร้อมกับนักศึกษาจีน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการเดินทางไปยังตรวจคนเข้าเมืองนครสวรรค์เพื่อรับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับการถือวีซ่าของนักศึกษาจีนในขณะที่พำนักอยู่ในเมืองไทยและต่อวีซ่าเพื่อให้ศึกษาต่อจนครบหลักสูตร

Want your school to be the top-listed School/college?

Telephone

Website

Opening Hours

Monday 08:30 - 16:30
Friday 08:30 - 16:30