วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิท

วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิท

ความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาแล้วร่วมตอบแบบสำรวจติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2563
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าไปกรอกกันด้วยจ้า
รับสมัครครูจ้าง - ช่างก่อสร้าง 1 - ช่างไฟฟ้า 1
ลองแล้วคิดตามดูครับนักเรียนทั้งหลาย....วันก่อนครับ จารย์มวลให้นิสิตทำงานมา present หน้าชั้น นิสิตชายนายหนึ่งขึ้นมา present ด้วยสภาพชายเสื้อออกนอกกางเกง รองเท้าแตะ และบรรยายงานของตัวเองโดยการอ่านข้อความจากโทรศัพท์มือถือ มีเพื่อนนิสิตอีกคนนั่งอยู่ข้างๆ คอยกดคอมพิวเตอร์เลื่อนสไลด์ให้ ฟังดูสิ่งที่นิสิตเล่า จับสัญญาณได้ว่าเพื่อนน่าจะเป็นคนเตรียมข้อมูล และนิสิตแค่มายืนอ่านเป็นคาราโอเกะ ไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองกำลังบรรยาย หลัง present จบลง จารย์มวลจึงพูดขึ้นว่า "เวลาเราไปซื้อของ packaging ของสินค้าคือด่านแรกที่เราจะเกิด first impression กับของที่อยู่ข้างใน ถ้าห่อสวย แต่แกะออกมาสินค้าคุณภาพต่ำ เราก็จะเสียความรู้สึก และคงไม่ซื้อสินค้าตัวนี้อีก หรือถ้า packaging ไม่สวย เราอาจไม่ประทับใจ อาจไม่ตัดสินใจทดลองเสียด้วยซ้ำ วันดีคืนดีไปหยิบมาลอง ก็อาจพบว่า เห้ย! ของดีนี่หว่า ถ้า packaging ดี และของมีคุณภาพดี นั่นคือสุดยอด การแต่งตัวของคุณ ก็คือ packaging ผมไม่ตำหนิอะไรคุณที่แต่งตัวเฮงซวยขึ้นมา present งาน ก็เพื่อเปิดโอกาสให้คุณพิสูจน์ว่า การแต่งกายไม่ได้สัมพันธ์อะไรกับคุณภาพการเรียน การทำงาน แต่ถ้า packaging ของคุณห่วย และสินค้าของคุณเฮงซวย คุณก็คือกรณีตัวอย่างที่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องออกมารณรงค์เรื่องการแต่งกาย ถ้าคุณคิดว่าการแต่งกายไม่เกี่ยวอะไรกับคุณภาพ หรือความสามารถของคุณ คุณก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการทำงานที่มีคุณภาพสูงออกมาโชว์ ไม่ใช่แต่งตัวเฮงซวย แล้วก็ทำงานเฮงซวย"
เรียน.ท่านผู้ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานค่ะ คือการทำงานของท่านได้ก่อให้เกิดการไม่สะดวกเป็นอย่างมากของชาวบ้านและคนที่สันจรไปมาเนื่องจากทางวิทยาลัยได้ปิดรั้วโรงเรียนและอีกทางด้านหนึ่งก็ได้ทำงานโดยใช้พื้นที่ในถนนเกินมามากและเป็นเวลาหลายชั่วโมง ดิฉันจึงอยากขอความกรุณาทางวิทยาลัยช่วยกรุณาเปิดรั้วเฉพาะเวลาที่มีการใช้ถนนในเวลานานๆให้ทางชาวบ้านและผู้คนได้สันจรผ่านทางวิทยาลัยด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ...🙏🙏🙏🙏
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์+เฉลยวิธีทำ ภาษีอากรธุรกิจ ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์+เฉลยวิธีทำ การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์ ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานนามชื่อวิทยาลัยการอาชีพฟากท่าเป็น "วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์" หมายถึง วิทยาลัยที่เป็นแหล่งความรู้อันสำเร็จและยอดเยี่ยม และพระราชทานพระราชาอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย 'ส.ธ.' ประดับที่ป้ายชื่อวิทยาลัย

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียน
ให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2
เข้ามารับ ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
ได้ที่ ห้องทะเบียนนะครับ
กำหนดส่ง วัน พุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์
เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. เข้าศึกษาต่อโควตา

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเข้าอยู่หอพักในวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์

วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ นำโดย นางจิตติมา น่วมนิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายณัฐพล สิงห์แม่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวะศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563
ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์
เรื่อง การซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

std2018.vec.go.th

ประกาศผลการเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
หรือเว็บไซท์ std2018.vec.go.th
หากมีผลการเรียนเป็น0ให้ติดต่องานทะเบียนลงทะเบียนแก้
ภายในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563

std2018.vec.go.th

แจ้งจากงานครูที่ปรึกษา
เรื่อง ผลกิจกรรมหน้าเสาธงภาคเรียนที่ 1/2563 นักเรียนนักศึกษาสามารถ ตรวจสอบผลกิจกรรมได้ที่ บอร์ด
วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์
เรื่อง ประมานการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 ลงทะเบียนเรียน วันที่ 16 พ.ย. 2563

ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียน
นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1
สามารถเข้ามารับ บัตรนักศึกษา
ได้ที่ ห้องทะเบียนเลยนะครับ

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

“อาชีวศึกษา ยกกำลังสอง สร้างคุณภาพ นำปริมาณ”
โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา
• พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
• ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-skills, Up-Skills, New-Skills)
• ยกระดับความร่วมมือและเพิ่มบทบาทในการจัดการศึกษากับภาคเอกชนอย่างเข้มข้น
• พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
• พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand)
• พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ในศตวรรษที่ 21 (สมรรถนะทางวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) #Prสอศ.

แจ้งนักเรียนนักศึกษา
ระดับชั้น ปวช. 2 ปวส. 1 และ ปวส. 2
ในวัน พฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563
คาบกิจกรรม วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์
จะมีการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อก้าวสู่อาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา
**เน้นย้ำให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ปวส.1 และปวส.2 เข้าร่วมทุกคน**

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด รับสมัครลูกจ้างฝ่ายผลิตรายวัน ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเอกสารด้านล่างนี้

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์
เรื่อง ประกาศจัดตลาดนัดวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์
ตามที่ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ได้ดำเนินการจัดตลาดนัดวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ทักวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่ วัน พุธที่ 16 กันยายน - วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. - 15.30 น. ณ โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ นักเรียน นักศึกษา สนใจร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อได้ที่งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียน
แจ้งนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1
ในวันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563
ให้นักเรียนนักศึกษามาพร้อมกันเวลา 09.00 - 10.00 น.
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาลัยฯ ( ตึกหน้าเสาธง )
จะมีการถ่ายรูปนักเรียนนักศึกษา
*การแต่งการ ให้นักเรียนนักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย
(ชุดสีขาว)*

ขออนุญาตเชิญชวน คณะครู และ นักเรียนนักศึกษา ร่วมกันทำแบบประเมินโรงอาหารของเรา1 สิทธิ์ 1เสียงร่วมกันพัฒนาโรงอาหารของเรา
ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน Amphoe Fak Tha?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า
Amphoe Fak Tha
53160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00
Amphoe Fak Tha โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
โรงเรียนฟากท่าวิทยา โรงเรียนฟากท่าวิทยา
41 หมู่1 ต.ฟากท่า
Amphoe Fak Tha, 53160

โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุด​ สร้างคน​ สร้างชาติ​ พัฒนาสังคม​