Stichting Afrikaans Surinaams Erfgoed Museum

Contactgegevens, kaart en routebeschrijving, contactformulier, openingstijden, diensten, beoordelingen, foto's, video's en aankondigingen van Stichting Afrikaans Surinaams Erfgoed Museum, Onderwijs, Limesgracht 80, Paramaribo.

Missie: In oktober 2014 is de stichting ASEM opgericht. De bestuursleden van de stichting gaan intensief en gemotiveerd aan de slag om binnen afzienbare tijd een Afrika museum van allure in Suriname te doen verrijzen. Reeds in 2013 hebben Armand Zunder (Suriname) en Arthur Panday (Nederland) het initiatief genomen om een Afrika museum in Suriname neer te zetten. Hij is een kenner bij uitstek van Afrikaanse kunst. Hij is 30 jaar werkzaam geweest bij het Afrika museum in Berg en Dal, Nederland. Hiervan heeft hij de eerste 15 jaar als educatief medewerker gefunctioneerd. Daarna was hij tentoonstelling coördinator en conservator van het buiten museum. Ook was hij bij afwezigheid van de directeur belast met de leiding van het museum. Panday, die overigens in Suriname AMS student is geweest is vanwege zijn kennis van Afrikaanse kunst en culturen dan ook de juiste persoon is om een professionele bijdrage te leveren aan de totstandkoming van dit belangrijke initiatief. Armand Zunder vindt een Afrika museum een absolute verruiming van de kijk die Surinamers van Afrikaanse afkomst hebben op Afrikaanse kunst en cultuur. Het Afrika museum zal namelijk overduidelijk maken dat de geschiedenis van de Surinamers die in de stad en in het binnenland wonen niet is begonnen bij de slavenhandel en slavernij, maar al duizenden jaren daarvoor heeft bestaan. Naast Arthur Panday zijn Dr. Barryl Biekman en een aantal andere wetenschappers in Nederland bezig om het fundament van dit initiatief te leggen. Na een vrij lange periode van voorbereiding is in september 2017 het bestuur van Stichting ASEM aangesteld. Het bestuur zal drie jaar aanzitten en bestaat uit Armand Zunder als voorzitter, de heer Caprino Alendy als secretaris, mevrouw Kortensia Sumter-Griffith als penningmeester en mevrouw Anuschka Christiaan als commissaris. Het bestuur zal binnen afzienbare tijd worden aangevuld. Zunder heeft direct na de benoeming van het bestuur aangegeven dat hij gaat voor slechts één termijn en derhalve het voorzitterschap vanwege zijn andere werkzaamheden zal overdragen. Het bestuur zal binnenkort van start gaan met het samenstellen van een aantal werkgroepen die zich op specifieke onderdelen van het op te zetten Afrika museum zullen concentreren. Stichting ASEM, de organisatie achter het op te zetten Afrika museum heeft een tweedelig doel. In de eerste plaats het bevorderen van de kennis van de Afrikaanse en Afrikaanse Surinaamse geschiedenis en cultuur en het inzichtelijk maken van de relatie van de geschiedenis en cultuur van de Inheemsen en de cultuur van de nazaten van de Afrikanen. Stichting ASEM tracht dit doel te bereiken door het oprichten van een museum en kenniscentrum in Suriname, gewijd aan de Afrikaanse geschiedenis en de rijke Inheemse en Afrikaans-Surinaamse cultuur. Het Afrikaans-Surinaams erfgoed zal worden getoond en tot leven worden gebracht in thema’s als kunst, handvaardigheid, muziek, dans. religie, ritueel, traditionele geneeswijzen en economische bedrijvigheid. Ook zal het kolonialisme, de trans-Atlantische slavenhandel en de slavernij in beeld worden gebracht, er zal antropologisch en kunsthistorisch onderzoek worden gedaan. Er zal voortdurend voorlichting aan het breder publiek worden verstrekt en last but not least zal er worden samengewerkt met nationale en international organisaties die de belangen van de doelgroep en Stichting ASAEM kunnen bevorderen en ondersteunen. De heer Arthur Panday, Dr. Barryl Biekman en Armand Zunder hebben al in 2016 en 2017 informatieve gesprekken met de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur over het initiatief van stichting ASEM gevoerd. Dit omdat een dergelijk initiatief gezien de omvang de medewerking en ondersteuning van het openbaar bestuur behoeft. De minister heeft tijdens alle gesprekken die inmiddels zijn gevoerd, zich positief over het initiatief uitgelaten en zijn medewerking aangeboden. De bal is nu weer op de speelhelft van het inmiddels aangestelde bestuur. Het bestuur zal op de dag van de launch van dit initiatief ook het businessplan van het op te zetten museum presenteren. Er wordt overigens ook gebrainstormd om in het kader van de herdenking van 145 stopzetting van de slavernij in 1873 een tentoonstelling van Afrikaanse kunst rond 1 juli 2018 te organiseren onder de titel: ’Een tipje van de Sluier’. Het Bestuur van Stichting ASEM Kortensia Sumter-Grffith, Caprino Alendy, Anouskha Christiaan en Armand Zunder.

Werkend zoals gewoonlijk

Untitled Album

Launch Stichting Afrikaans Surinaams Erfgoed Museum op 13 december 2017.

Launch Stichting Afrikaans Surinaams Erfgoed Museum op 13 december 2017.

Stichting Afrikaans Surinaams Erfgoed Museum's cover photo

Stichting Afrikaans Surinaams Erfgoed Museum

Wilt u dat uw scholen hét School in Paramaribo wordt?

Klik hier om uitgelicht te worden.

Plaats

Type

Telefoon

Adres


Limesgracht 80
Paramaribo

Openingstijden

Maandag 08:00 - 17:00
Dinsdag 08:00 - 17:00
Woensdag 08:00 - 17:00
Donderdag 08:00 - 17:00
Vrijdag 08:00 - 17:00
Andere Onderwijs in Paramaribo (alles zien)
Oudervereniging St. Bernadetteschool Oudervereniging St. Bernadetteschool
Boterbloem Straat 8
Paramaribo

De Oudervereniging van de St. Bernadetteschool heeft tot taak het helpen bevorderen van de totale vorming van leerlingen tezamen met de school.

Hackathon Suriname Hackathon Suriname
Anton Dragtenweg 227
Paramaribo

IT-Core Hackathon

ZO - Bibliotheek voor Zelfontwikkeling ZO - Bibliotheek voor Zelfontwikkeling
Albert Einsteinstraat 27
Paramaribo

Zo-de Bibliotheek voor ZelfOntwikkeling- is een specialistische life-skills bibliotheek voor vooruitstrevenden, Young Professionals, Bestuurders, HRM, Managers, Ondernemers met ambitie! Een Initiatief van Romeo M. Haas De RoddelTrainer.- T. 08679565

Institute for Development Planning and Management Institute for Development Planning and Management
Dr. S. Redmondstraat 139bov. Paramaribo, Suriname
Paramaribo

Institute for Development Planning and Management (IDPM)

Treffend HRM Suriname Treffend HRM Suriname
Edmundstraat #3
Paramaribo

Deze pagina geeft advies, tips en suggesties aan de Surinaamse werknemer, organisatie en student over bepaalde werksituaties op de werkvloer.

Walden University SR, Accounting - Finance Walden University SR, Accounting - Finance
Waldenstraat 1, Leonsberg
Paramaribo, PARAMARIBO

STICHTING WALDEN UNIVERSITY SURINAME (SWUS) -- Promoting Flexible And Cost-Effective Tertiary Education Opportunity.

Instituut voor Handelswetenschappen Instituut voor Handelswetenschappen
Monseigneur Wulfinghstraat, Paramaribo, Suriname
Paramaribo

Sinds 1983 tot heden leidt dit Instituut belanghebbende op voor het Praktijkdiploma Boekhouden en Moderne Bedrijfsadministratie van de Stichting Nederlands

Praktijk Centrum Drambrandersgracht Praktijk Centrum Drambrandersgracht
Drambrandersgracht
Paramaribo

It core It core
Kernkampweg 37
Paramaribo, 00000

de IT Core Vereniging zet zich in voor ontwikkeling en innovatie op ICT gebied onder jongeren in Suriname.

Stichting CEntrum voor NAscholing in SUriname Stichting CEntrum voor NAscholing in SUriname
Samuel Kafiluddistraat 117 -123
Paramaribo

Wij richten ons op kwaliteitsverbreding & kwaliteitsverbetering i/h onderwijs van Suriname dmv bij-en nascholing v/h professioneel onderwijspersoneel

The Assay Office (Suriname) The Assay Office (Suriname)
Kaatsbalstraat 5
Paramaribo, 00000

We strive to be the world's most Eco-Friendly lab and have the highest transparency of any other lab internationally.

Hendrikschool 130 jaar Hendrikschool 130 jaar
Henck Arronstraat 34
Paramaribo

The oldest government secondary school in Suriname.