WRO Slovenia, Velenje Video October 25, 2021, 9:11am

Videos by WRO Slovenia in Velenje. Zveza svetovne olimpijade robotov (World Robot Olympiad Association) je neprofitna organizacija, ki želi mladim ponuditi možnost razvijanja kreativnega razmišljanja in veščin reševanja problemov na vključujoč in zabaven način.

Edu Robotics Cup 2021

Click to enable sound

Other WRO Slovenia videos

Edu Robotics Cup 2021

ROBO TV

C