HIŠA BESED

www.hisa-besed.com [email protected] V Hiši besed se ukvarjamo z lektoriranjem, s kreativnim pisanjem in z urejanjem spletnih strani.

www.hisa-besed.com V Hiši besed se ukvarjamo z besedami in besedili, lektoriranjem, kreativnim pisanjem in urejanjem spletnih strani. Izdajamo e-knjige in osvežujemo znanje slovenskega jezika. Ponujamo popuste za študente in dolgoročno sodelovanje.

isjfr.zrc-sazu.si

Déležnik

déležnik1 -a m (ẹ̑)
kdor ima delež: deležniki so si razdelili dobiček / slovenska literatura naj bo v svetovni literaturi enakovreden deležnik

https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje/deleznik#v

isjfr.zrc-sazu.si Kateri slovenski termin je najprimernejši ustreznik za angleški termin stakeholder – déležnik, deléžnik oz. tretji izraz, npr. zainteresirana stran. Za angleški termin stakeholder se je uveljavil slovenski termin déležnik, ki pa naj ne bi bil ustrezen zaradi osnovnega pomena – nekdo,

HIŠA BESED's cover photo

rtvslo.si

Jezikovni spletovalec: Pišemo božič ali Božič ali BOŽIČ?

Poučno :)

rtvslo.si Še zmeraj kdo znova, kot že kdaj prej, nekje sredi decembra ugotovi, da se BOŽIČ in NOVO LETO po veljavnem pravopisu ne pišeta z veliko začetnico ‒ pa tudi če je božič njegov najljubši praznik.

vecer.com

Boris Cavazza opozarja, da slovenščina slabi

vecer.com V slovenjebistriški knjižnici je gostoval znani, nagrajevani igralec, ki meni, da z SMS-besednjakom izginja cel kup izrazov v slovenskem jeziku.

Skoraj tako zanimiv slovar kot fran.si

Najenostavnejši slovar na planetu Zemlja, brezplačno!
Na spletni strani (http://www.termania.net) ali kot aplikacija (https://play.google.com/store/apps/details?id=amebis.termanialight.net).

Delo

O dilemi al' prav se reče košarka ali košarka :)

#DobroJutro: Košárka ali kóšarka?

Če kdaj, je danes pravi dan za odgovor na vprašanje: al' se reče košárka ali kóšarka? Gledam košárko ali kóšarko? Sedite v neki družbici, pa slišite oboje, in mimogrede se sporečete, kdo govori prav. Debata zna zaiti do teorije, da je prvo ali drugo vezano na določeno govorno območje, da gre celo za dialekt, lahko da se bo kdo spomnil tudi Toporišiča.

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika piše, da se beseda košarka lahko naglasi na dva načina (košárka tudi kóšarka), v slovenskem pravopisu pa je napisan samo en naglas (košárka). Torej, kaj je bolj prav, se vprašamo. V jezikovnem kotičku piše, da je reč zamotana predvsem zaradi zgodovine ustvarjanja teh priročnikov. Tako slovar kot pravopis sta sicer nastala iz iste pisne gradivske osnove, vendar je bil slovar bolj širokosrčen in je upošteval tudi govorno rabo, pravopis pa tu pri izgovorni normi bolj sistemsko logiko.

No, na inštitutu za slovenski jezik, natančneje dr. Peter Weiss, pravijo takole: V knjižnem jeziku je prednosten naglas košárka. Zakaj? Ker je to v knjižnem jeziku daleč najboljša možnost. Ampak zakaj? Ker sta enako naglašena tudi samostalnika košárkar in košárkarica ter tudi pridevnik košárkarski. To je res. A za mnoge od nas, menda kar veliko večino, je življenjska odločitev na jeziku kóšarka. Da, priznava jezikoslovec, vendar je potem naglasno ne bomo znali uskladiti s poimenovanjem za igralce oziroma igralke pa tudi s pridevnikom ne. Saj vendar ne govorimo kóšarkar, kóšarkarica, kóšarkarski. Kar se sliši res bedasto.

No, kakorkoli, jutri bomo gledali slovensko metanje žoge na koš za zlato. Za evropsko zlato! In če smo še malo aktualni: Košarkar naj bo! je rekel pred leti Primož Suhodolčan in napisal knjigo. Postala je ena najbolj priljubljenih knjig za otroke in pred kratkim tudi nov slovenski film. Kritiki pravijo, da slavi prijateljstvo, trud, ljubezen.

Da. Košarka je okoli nas. Čisto vseeno, ali z naglasom na o ali a. Pomembneje je, kaj prinaša s sabo.

zmaga.com

Sklanjanje besede dno v dvojini

Ali znamo sklanjati besedo dno v dvojini? :)

zmaga.com Če mislite, da znate slovenski jezik, potem s sklanjanjem besede dno v dvojini verjetno ne boste imeli težav ;)

1ka.si

Jeziki v Sloveniji in slovenščina zunaj nje - EnKlikAnketa - 1KA spletne ankete

Zelo bi bili veseli vašega sodelovanja v anketi. Hvala.
https://www.1ka.si/a/134692

1ka.si

vecer.com

Dr. Janko Čar (1932–2017)

Janko Čar je opravil veliko delo za slovenski jezik. Njegova jezikovna oporoka zavezuje in zahteva nenehno razpravo, je kažipot, kako naprej in kaj nam je storiti – brez slovenskega jezika ne bomo obstali. (dr. Marko Jesenšek)

vecer.com Vroče ponedeljkovo jutro je zamrznil telefonski klic gospe Renate Javornik: "Ponoči je umrl Janko Čar." Tišina, ki je sledila, je vzbujala dvom o izrečenem, vendar pa je bila bolečina, ko je ob ...

V 86. letu se je poslovil slovenski pesnik, pisatelj, režiser, slavist raziskovalec in doktor znanosti Janko Čar. Rodil se je 11. februarja leta 1932 na Tinju. Leta 1958 je diplomiral iz slavistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani in tam 1989 doktoriral iz kratke proze Ivana Tavčarja, od takrat je bil docent na Pedagoški akademiji v Mariboru. Raziskoval je kulturo ustnega in pisnega izražanja Slovencev v javnosti, pravorečje, stavčno fonetiko, zvrstnost in skladenjsko stilistiko. Ob 80-letnici so mu na Filozofski fakulteti Maribor pripravili slavnostno akademijo in ga počastili z izdajo njemu posvečenega zbornika Večno mladi Htinj. Poleg številnih znanstvenih člankov je izdal tudi pesniško zbirko Med svitom in zarjo ter zbirko kratke proze Božične zgodbe. Bil je vsestransko aktiven na različnih področjih, bil je član Slavističnega društva Slovenije, dopisni član slovenske akademije znanosti in umetnosti in vodil občinski svet občine Slovenska Bistrica. Ta mu je leta 2009 podelila naziv častnega občana.

Radio Maribor

V ponedeljkovem jutru smo vas dobronamerno opozorili, kako slovnično pravilno napisati voščilnico. V vzorec smo zapisali kar se da veliko napak in jih podrobno preučili s pomočjo novinarke slovenistke, lektorice in negovalke lepega jezika Natalije Sinkovič. Voščite in očarajte z lepimi željami in znanjem. http://4d.rtvslo.si/arhiv/aktualno-na-radiu-maribor/174443101

[12/09/16]   Najpogostejše napake, ki jih opazim pri lektoriranju

ludliteratura.si

Izpoved slovnične fašistke

Odličen zapis, vreden branja.

ludliteratura.si Že dolgo časa je, kar sem si priznala: ustrezam vsem merilom za slovničnega fašista, grammar nacija, jezikovnega dlakocepca ali kar je še izrazov za ljudi, ki ne morejo brati, ne da bi skoraj v vsakem besedilu zaznali pravopisne, slovnične ali pa samo tipkarske napake. Ne slepite se, kdor piše, greš...

rtvslo.si

Jerica Snoj: Past za skrbnike čistosti slovenskega jezika

Imenitno! :)

rtvslo.si Največ sinonimov v slovenskem jeziku imajo besede, ki se nanašajo na pojme v zvezi s poimenovanjem lastnosti. Beseda zelo ima tako več kot 200 sinonimov. Na podkastu Številke

Dve piki na koncu povedi

Pišemo na koncu stavka dve piki?

svetovalnica.zrc-sazu.si Vprašanje: Zanima me, ali se piše eno ali dve piki na koncu povedi, če se ta končuje z delnim datumom (30. 1.) primer: God sv. Angele so najprej prestavili na 1. 6., zdaj pa se je spominjamo 27. 1. (ali 27. 1..) Odgovor: Kadar se na koncu povedi srečata s...

[10/07/16]   Glagolska vezljivost

Vezljivost/valenca je sposobnost glagola, da vzpostavi vezljivostno/valenčno polje z naborom delovalnikov/aktantov. Delovalnike pa vzpostavlja osebna glagolska oblika.
Kadar glagole postavimo v stavek, imajo ob sebi dopolnila: izvemo, kdo je dejanje storil, komu ga je namenil, s kom ali čim je dejanje storil ipd. Ta lastnost glagolov se imenuje glagolska vezljivost (valenca).

Poznamo več vrst dopolnil. Glagoli, ki predvidevajo ob sebi osebek (dopolnilo v imenovalniku), so osebni (Mirko telefonira.), vsi drugi so brezosebni. Taki so glagoli, ki zaznamujejo vremenske (Grmi. Sneži.) ali fiziološke pojave (V grlu me stiska.).

Poznamo vezljive in nevezljive glagole. Nevezljivi so npr. tisti, ki zaznamujejo vremensko dogajanje (Sneži. Grmi. Dežuje.) ali fiziološke pojave (V grlu me stiska.). Pri vezljivih pa ločimo levo in desno vezljivost. Levo vezljivi so neprehodni glagoli, ki ob sebi ne predvidevajo oziroma nimajo predmeta (Sosed spi. Mirko telefonira.), desno vezljivi so prehodni (Sosed piše pismo.), prehodni so tisti glagoli, ki imajo ob sebi tudi druga dopolnila, dejanje prehaja na predmet.

Dovršni glagoli imajo manj vezljivostnih mest.
Če nedovršnemu glagolu dodamo predpono, dobimo dovršni glagol (barvati – pobarvati). S tem zmanjšamo število vezljivostnih mest: barvati po lesu – pobarvati les.

[09/13/16]   Ste se kdaj spraševali, kakšna je moška oblika poklica sobarica? :)

sôbar -ja m (ȏ)
1. moški, ki pospravlja, čisti sobe po hotelih, domovih: postati sobar; plača sobarja / ladijski sobar
2. nekdaj najet moški, navadno v mestu, za pospravljanje sob in osebno strežbo: grofov sobar

[07/07/16]   START-UP -> ZAGONSKO PODJETJE

hisa-besed.com

Lektoriranje za študente

Ne popravljamo samo vejic in velikih začetnic. V vaše napisano se odgovorno poglobimo, poiščemo najprimernejše besede in izraze, odpravimo zatipkane napake, izpilimo jezik ...

hisa-besed.com V Hiši besed hitro in kakovostno lektoriramo diplomske, magistrske ali doktorske naloge v skladu z navodili vaše fakultete.

rtvslo.si

V ZDA našli dva nova Prešernova rokopisa pesmi Slovo od mladosti in Dohtar

:)

rtvslo.si Lektor slovenščine Luka Zibelnik je v ZDA naletel na dve doslej neevidentirani različici Prešernovih rokopisov pesmi, ki bosta v sredo na ogled v Ljubljani. Gre za pesmi Slovo od mladosti in Dohtar.

Zagonsko podjetje

Naj bodo start upi raje zagonska podjetja.

isjfr.zrc-sazu.si V slovenščini se za novoustanovljeno podjetje z inovativno poslovno idejo in/ali inovativnim produktom, natančno zasnovano kratkoročno strategijo in upanjem na visok zaslužek najpogosteje uporablja zveza start-up podjetje ali celo samo start-up. Ker je termin z jezikovnokulturnega vidika

hisa-besed.com

Lektoriranje

Strokovno, hitro in kakovostno lektoriramo vse vrste besedil: seminarske, diplomske, magistrske in doktorske naloge, spletne strani, brošure, letake, kataloge, deklaracije, vabila, obvestila, zapisnike, poročila, pogodbe, reklamna sporočila, šolsko in študijsko gradivo, leposlovje in esejistiko, priročnike in tehnično dokumentacijo, revije, časopise, članke ...

Mi znamo!

hisa-besed.com Lektoriranje zahteva temeljito analizo besedila, korekturo jezikovnih, slovničnih, pravopisnih, slogovnih in tipkarskih napak. Besedilo je treba jezikovno skrbno prečistiti in izpiliti, poskrbeti za njegovo jasnost in preglednost.

pravapeticija.com

Za vsestranski razvoj slovenskega jezika

Predlagam, da podpišemo peticijo

pravapeticija.com Vsi, ki nam je mar za boljši in hitrejši razvoj slovenščine na vseh področjih, protestiramo proti očitnemu zapostavljanju lastnega jezika v visokem šolstvu. Ugotavljamo, da v smer slabšanja položaja slovenščine kot učnega jezika vodijo tudi predlogi noveliranja zakona o visokem šolstvu. Dvoumnosti g...

hisa-besed.com

Vsebinski (angl. content) marketing

hisa-besed.com Vsebinski marketing je sodoben trženjski pristop, s katerim z jasno zastavljeno produkcijo, obdelavo in distribucijo privlačne in relevantne zgodbe ali vsebine osvojimo jasno definirano ciljno skupino. V Hiši besed obvladamo vsebinski marketing, smo mojstri pisanja prepričljivih zgodb vaše ponudbe,…

Lektoriranje zahteva temeljito analizo besedila, korekturo jezikovnih, slovničnih, pravopisnih, slogovnih in tipkarskih napak. Besedilo je treba jezikovno skrbno prečistiti in izpiliti, poskrbeti za njegovo jasnost in preglednost.

Dober lektor bo pozoren, ali ni v besedilu nepotrebnega ponavljanja istih besed ali iste vsebine, dolgoveznega in zapletenega izražanja, če je mogoče povsem isto povedati krajše in enostavneje, ter drugih značilnosti slabega sloga. Hkrati bo izredno pazljiv, da ne bo spreminjal sloga brez potrebe, le na podlagi lastnega jezikovnega okusa.

Strokovno, hitro in kakovostno lektoriramo vse vrste besedil: seminarske, diplomske, magistrske in doktorske naloge, spletne strani, brošure, letake, kataloge, deklaracije, vabila, obvestila, zapisnike, poročila, pogodbe, reklamna sporočila, šolsko in študijsko gradivo, leposlovje in esejistiko, priročnike in tehnično dokumentacijo, revije, časopise, članke ...

HIŠA BESED

V Hiši besed hitro in kakovostno lektoriramo diplomske, magistrske ali doktorske naloge v skladu z navodili vaše fakultete.
Ne popravljamo samo vejic in velikih začetnic. V vaše napisano se odgovorno poglobimo, poiščemo najprimernejše besede in izraze, odpravimo zatipkane napake, izpilimo jezik ...

Zaupajte nam lektoriranje in ponosni boste na svoje besedilo!

HIŠA BESED

Uporabite socialna omrežja za prepoznavnost svoje znamke.
Ne veste, kako se lotiti Facebooka? Vam zmanjkuje časa, da bi sistematično in uspešno upravljali s svojo FB-stranjo? Prepustite urejanje nam. Mi znamo!

Danes je mednarodni dan materinščine. Obeležujemo ga v spomin na protest in smrt bengalskih študentov, ki so leta 1952 zahtevali uradno rabo njihovega maternega jezika. Unesco je z dnevom želel opozoriti na potrebo po ohranjanju kulturne in jezikovne raznolikosti po svetu. Po svetu danes govorijo okrog 6000 različnih jezikov. Od tega jih po oceni Unesca polovici grozi, da bodo izginili. V Sloveniji ob slovenščini, materinščini večinskega prebivalstva, sobiva še več kot 50 materinih jezikov.

Uporabite socialna omrežja za prepoznavnost svoje znamke.
Ne veste, kako se lotiti Facebooka? Vam zmanjkuje časa, da bi sistematično in uspešno upravljali s svojo FB-stranjo? Prepustite urejanje nam. Mi znamo!

Jasnost izražanja
Kadar pišete o tem, kdaj se je ali se bo nekaj zgodilo, bodite jasni. Če napišete, da boste šli v mesecu maju na dopust, je vsem jasno, da je maj mesec, zato tega res ni treba poudarjati.

Slabo: V mesecu aprilu bomo dosegli cilje.
Dobro: Aprila bomo dosegli cilje.

Slabo: V letu 2010 smo se vselili v nove prostore.
Dobro: Leta 2010 smo se vselili v nove prostore.

Vsebinski marketing je sodoben trženjski pristop, s katerim z jasno zastavljeno produkcijo, obdelavo in distribucijo privlačne in relevantne zgodbe ali vsebine osvojimo jasno definirano ciljno skupino in v njej vzbudimo lojalnost in dolgoročno zaupanje. Vse bolj postaja pomembno, da se podjetja jasno razlikujejo od drugih, tako po vizualni kot tudi po besedilni vsebini, in obenem ponudijo nekaj več, neko dodano vrednost.

Vsebine morajo biti torej napisane in predstavljene zanimivo in tako, da si jih bo porabnik kar najhitreje zapomnil, njihovo ustvarjanje pa je najbolje prepustiti novinarjem in urednikom, ki imajo izkušnje in smisel za pisanje privlačnih zgodb in obvladajo naravo raznih kanalov, preko katerih se širi vsebina. Pri strategiji vsebinskega marketinga je pomembna tudi pogostnost objav, ton posredovanja vsebine, želen uspeh, cilj in struktura besedila oziroma vsebine.

HIŠA BESED

Lektoriranje zahteva temeljito analizo besedila, korekturo jezikovnih, slovničnih, pravopisnih, slogovnih in tipkarskih napak. Besedilo je treba jezikovno skrbno prečistiti in izpiliti, poskrbeti za njegovo jasnost in preglednost.

Dober lektor bo pozoren, ali ni v besedilu nepotrebnega ponavljanja istih besed ali iste vsebine, dolgoveznega in zapletenega izražanja, če je mogoče povsem isto povedati krajše in enostavneje, ter drugih značilnosti slabega sloga. Hkrati bo izredno pazljiv, da ne bo spreminjal sloga brez potrebe, le na podlagi lastnega jezikovnega okusa.

Strokovno, hitro in kakovostno lektoriramo vse vrste besedil: seminarske, diplomske, magistrske in doktorske naloge, spletne strani, brošure, letake, kataloge, deklaracije, vabila, obvestila, zapisnike, poročila, pogodbe, reklamna sporočila, šolsko in študijsko gradivo, leposlovje in esejistiko, priročnike in tehnično dokumentacijo, revije, časopise, članke ...

Zapisovanje imena in priimka

Po slovenskem pravopisu rojstno ime vedno zapišemo pred priimkom:

Ime Priimek, in ne Priimek Ime.

Le izjemoma stoji priimek pred imenom (npr. v abecednih seznamih), v takih primerih besedi ločimo z vejico: Priimek, Ime.

In še o skladnjanju priimkov.

Moške priimke vedno sklanjamo.

Ženskih priimkov ne sklanjamo.

Lektoriranje zahteva temeljito analizo besedila, korekturo jezikovnih, slovničnih, pravopisnih, slogovnih in tipkarskih napak. Besedilo je treba jezikovno skrbno prečistiti in izpiliti, poskrbeti za njegovo jasnost in preglednost.

Dober lektor bo pozoren, ali ni v besedilu nepotrebnega ponavljanja istih besed ali iste vsebine, dolgoveznega in zapletenega izražanja, če je mogoče povsem isto povedati krajše in enostavneje, ter drugih značilnosti slabega sloga. Hkrati bo izredno pazljiv, da ne bo spreminjal sloga brez potrebe, le na podlagi lastnega jezikovnega okusa.

Strokovno, hitro in kakovostno lektoriramo vse vrste besedil: seminarske, diplomske, magistrske in doktorske naloge, spletne strani, brošure, letake, kataloge, deklaracije, vabila, obvestila, zapisnike, poročila, pogodbe, reklamna sporočila, šolsko in študijsko gradivo, leposlovje in esejistiko, priročnike in tehnično dokumentacijo, revije, časopise, članke ...

Predlog z ali s
Varianto s predloga z uporabljamo pred nezvenečimi nezvočniki, predlog z pa pred zvenečimi nezvočniki, zvočniki in samoglasniki.
Preprosteje: predlog s stoji pred besedami, ki se začnejo na p, t, k, s, f, h, c, č, š. V vseh drugih primerih stoji pred besedo predlog z.
Še preprosteje: poskusite predlog izgovoriti skupaj z besedo, na katero se nanaša. To je tudi pravilno, saj so predlogi breznaglasnice, te pa vedno izgovorimo skupaj z besedo.
Torej, »zpredlogom« ali »spredlogom«, »ztabo« ali »stabo«? Je lažje izgovoriti pravo obliko?

http://www.hisa-besed.com/index.php/lektoriranje/lektoriranje-za-studente

Want your school to be the top-listed School/college in Slovenska Bistrica?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Category

Address


Kaj
Slovenska Bistrica
2310
Other Schools in Slovenska Bistrica (show all)
Jezikovni tečaji v tujini Jezikovni tečaji v tujini
Trg Svobode 26
Slovenska Bistrica, 2310

Jezikovna potovanja – najboljša in najprijetnejša pot do znanja tujih jezikov.

IZZA Jeziki IZZA Jeziki
Ljubljanska Cesta 42
Slovenska Bistrica, 2310

NA ZASEBNI ŠOLI IZZA JE UČENJE TUJIH JEZIKOV IZI !

ŠOLA ZA manikerke in pedikerke ŠOLA ZA manikerke in pedikerke
Pirnikova 8
Slovenska Bistrica, 2310

Specializiran program usposabljanj, tečajev, delavnic in dogodkov za manikiro in pedikuro.

Šola vožnje Šolski Center PEK Šola vožnje Šolski Center PEK
Trg Svobode 24
Slovenska Bistrica, 22310 SLOVENSKA BISTRICA

Šola vožnje Šolski center PEK

BiKul BiKul
ULICA SLAVE KLAVORE 4
Slovenska Bistrica, 2310

Kakovostne in ugodne inštrukcije angleškega jezika, vodenje tečajev ter prevajanje. Nudimo tudi druge storitve kot je varstvo na domu in čiščenje prostorov.