Prva osnovna šola Slovenj Gradec

UNESCO šola, Kulturna šola, Okolju prijazna šola

Poslanstvo in vizija Prve osnovne šole Slovenj Gradec »Če ne vemo, kam plovemo, nam noben veter ne pomaga....« Seneca Vodstvo zavoda stremi k nenehnemu izboljšanju pedagoškega dela na šoli. Skrbi za ugodne delovne pogoje vseh zaposlenih ter spodbuja k izpopolnjevanju in izobraževanju vseh zaposlenih. Sledi trendom na področju vzgoje in izobraževanja. Šola poskuša zagotoviti čim boljše materialne pogoje za kvaliteten pouk in dobro počutje učencev. 1.1 Poslanstvo Naše poslanstvo je delo z otroki, da jih izobražujemo in vzgajamo za življenje. Kot UNESCO šola naše delo temelji na štirih osnovnih stebrih izobraževanja, ki so: -UČITI SE, DA BI VEDELI, -UČITI SE, DA BI ZNALI DELATI, -UČITI SE ŽIVETI Z DRUGIMI IN -UČITI SE BITI. 1.2 Vizija »Vsi na šoli smo zavezani spoštovanju, odgovornosti, delavnosti, kakovostnemu znanju in ustvarjalnosti.« 1.3 Razvojni načrt Razvojni načrt je dokument, v katerem so oblikovani okvirni cilji, katerim bo šola sledila v prihodnjih petih letih. Razvojni načrt bi naj bil vezan na mandat ravnatelja, lahko pa je zastavljen tudi drugače. Okvirni cilji v razvojnem načrtu so oblikovani na osnovi: -oblikovane vizije naše šole, -poslanstva naše šole, -rezultatov anketiranja (učencev, staršev, zaposlenih), -podanih analiz strokovnih aktivov o dosedanjih rezultatih naše šole. Razvojni načrt je zastavljen tako, da so učenci postavljeni v središče vsega našega delovanja. Kako bomo okvirne cilje dosegali, je opredeljeno v Letnem delovnem načrtu šole, realizacijo le-teh pa bomo, tako kot do sedaj, vseskozi spremljali in analizirali.

English With Life

How Appearance Affects Society

Want your school to be the top-listed School/college in Slovenj Gradec?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Prva Osnovna šola Slovenj Gradec, Šercerjeva 7, 2380 Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
2380
Other Elementary Schools in Slovenj Gradec (show all)
Druga osnovna šola Slovenj Gradec Druga osnovna šola Slovenj Gradec
Kopališka 29
Slovenj Gradec, 2380

Druga osnovna šola Slovenj Gradec, Kopališka 29, 2380 Slovenj Gradec

Druga osnovna šola Slovenj Gradec Druga osnovna šola Slovenj Gradec
Kopališka Ulica 29
Slovenj Gradec, 2380

Druga osnovna šola Slovenj Gradec je bila leta 1992 prva novozgrajena šola v samostojni Sloveniji. Naš kolektiv šteje 82 članov. Centralno šolo obiskuje 450 učencev, podružnico v Pamečah pa 90 učencev.