Zavod UP

Smo neodvisna, nevladna in nepridobitna organizacija. Naš namen je dvigniti raven poznavanja upravnih in drugih pravnih postopkov pri uporabnikih.

Zavod UP, zavod za upravno poslovanje, je neodvisna, nevladna in nepridobitna organizacija, katere namen je dvigniti raven poznavanja postopkov in urejanja dokumentacije v upravnih in drugih pravnih ter kadrovskih postopkih pri uporabnikih upravnih storitev in širše ter s tem pomagati strankam pri učinkovitejšem uveljavljanju njihovih pravic oziroma optimalnemu izvrševanju njihovih obveznosti. Z drugimi besedami, cilj Zavoda UP je postati vmesni člen med javno upravo in uporabniki storitev, ki bo z uporabo svojega strokovnega znanja in uporabo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij pohitril in pocenil urejanje zadev v upravnih postopkih in širše ter tako vsem deležnikom v postopkih omogočiti bolj učinkovito urejanje upravnih in drugih pravnih zadev tako prek izobraževanja, kot z nudenjem lastnih storitev.

Mreža NVO - VID

Vabljeni na posvet »Status v javnem interesu na področju informacijske družbe«. Namen posveta je ugotoviti in izmenjati poglede ter stališča o vsebinskih izhodiščih za pripravo Pravilnika o določitvi kriterijev za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe. Program dogodka in vsebinska izhodišča so dostopni na povezavi http://www.informacijska-druzba.org/2018/12/03/posvet-status-nvo-v-javnem-interesu/. Zaradi lažje organizacije posveta, kateremu bo sledilo druženje ob zaključku leta, prosimo za potrditev udeležbe prek spletne prijavnice https://www.1ka.si/a/192308.

Društvo Duh časa Ekologi brez meja Studio12.si @ LJUDMILA Wlan slovenija Danes je nov dan Mozilla Slovenija KID KIBLA Zavod UP Zavod Misss IPAK Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij Simbioza e-Simbioza RSO - Računalniki za socialno ogrožene Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) Kiberpipa Lugos Kulturno Izobraževalno Društvo Pina Kersnikova Transparency International Slovenia TechSoup Slovenija Babi in Dedi na internetu Društvo Advans RAMPA Lab Zavod TIP &TAP Beletrina ZDUS - Zveza društev upokojencev Slovenije IPRID Društvo Računalniški muzej Društvo Mdssng

#GDPR #obrazci

GDPR strikes again 🏏 Tukaj 👉 https://bit.ly/2MWurri si lahko pogledaš nove vzorce in gradiva glede obdelave osebnih podatkov, ki ti bodo prišli še kako prav 😁 #gdprvzorec

Danes vstopili v 7. leto delovanja.

Zahvala vsem sodelujočim, partnerjem in uporabnikom za vse dobro, kar smo skupaj že storili!

Prebili smo še eno magično mejo - 1000 všečkov!

Hvala vsem!

Ministrstvo za javno upravo

ALI VEŠ, KJE IN KAKO LAHKO ŠE GLASUJEŠ? Na dan glasovanja ne boste doma? Na voljo imate več alternativnih možnosti, da uveljavite svojo volilno pravico. Predčasno glasovanje v torek, sredo ali četrtek ali glasovanje na katerem od drugih volišč po Sloveniji (t. i. OMNIA volišča).
Vse možnosti smo objavili na spletni strani MJU: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/volilna_in_referendumska_zakonodaja/

Svojo namero lahko na DVK sporočite enostavno preko eUprave: https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html

Upravni postopek + aplikacija = Uplikacija :)

Do storitev eUprave po novem tudi z mobilno napravo! Prijavite se, oddajte vlogo, vpoglejte v svoje osebne podatke kar s svojim telefonom ali tablico! Potrebujete le mobilno identiteto smsPASS. V uporabi še vedno ostaja tudi prijava z digitalnim potrdilom.
http://www.si-trust.gov.si/smsPASS.php
http://www.mju.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/9653/

European Committee of the Regions

Povej!

Spreminjaš stvari? 🤔

Digitalni državljan za digitalno Slovenijo

Od danes dalje dela SMS prijava na portalu e-uprava - tako na pametnem telefonu sploh ne rabite digitalnega potrdila. Ste že poskusili? Najprej seveda rabite brezplačni SMSpass. Hitro na upravno enoto, za vlogo rabite samo osebno izkaznico :-)

Ustava Republike Slovenije

D. Uprava

120. člen
(organizacija in delo uprave)
Organizacijo uprave, njene pristojnosti in način imenovanja njenih funkcionarjev ureja zakon.

Upravni organi opravljajo svoje delo samostojno v okviru in na podlagi ustave in zakonov.

Proti odločitvam in dejanjem upravnih organov in nosilcev javnih pooblastil je zagotovljeno sodno varstvo pravic in zakonitih interesov državljanov in organizacij.

Digitalni državljan za digitalno Slovenijo

E-uprava se končno seli na pametne telefone. Že imate smsPASS - od sedaj naprej vse preko mobitela! https://sicas.gov.si/bl-user-web/app/dashboard

Lepo vabljeni!

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) lepo vabi na 4. Dan vključujoče informacijske družbe 2018 »Vizija(e) digitalne družbe v Sloveniji«, ki bo potekal v četrtek, 17. maja, od 16. do 19. ure v prostorih Zavoda Kersnikova v Galerija Kapelica / Kapelica Gallery, Kersnikova 4, Ljubljana.

Namen dogodka je predstaviti evropsko uredbo o varstvo osebnih podatkov ter soočiti različne vizije digitalne Slovenije v luči državnozborskih volitev 2018. Program in prijava http://www.nevladni.info/dan-vkljucujoce-informacijske-druzbe-2018/ #digitalizacija #infodružba #NVOVID #vid2018

Društvo Duh časa Ekologi brez meja Studio12.si @ LJUDMILA Wlan slovenija Danes je nov dan Mozilla Slovenija KID KIBLA Zavod UP Zavod Misss IPAK Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij Simbioza e-Simbioza RSO - Računalniki za socialno ogrožene Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) Kiberpipa Lugos Kulturno Izobraževalno Društvo Pina Kersnikova Transparency International Slovenia TechSoup Slovenija Babi in Dedi na internetu Društvo Advans RAMPA Lab Zavod TIP &TAP Beletrina ZDUS - Zveza društev upokojencev Slovenije IPRID

squalomail.com

Celovit vodič do uspešne uvedbe skladnosti z GDPR v 10 korakih - SqualoMail

Da ne bo preveč strahu :)

squalomail.com V tem članku vam podajamo celovit postopek, skozi katerega mora iti vsakdo, ki oglašuje s pomočjo email marketinga in želi biti skladen z GDPR.

Kako uveljaviti pravico do prevoza - preberite spodaj

PREVOZ Z REŠEVALNIMI IN DRUGIMI VOZILI
KDO JE UPRAVIČEN DO PREVOZA ??

Do prevoza z reševalnimi in drugimi vozili so upravičene zavarovane osebe.

KDAJ JE ZAVAROVANA OSEBA UPRAVIČENA DO PREVOZA Z REŠEVALNIM VOZILOM ?

Zavarovana oseba ima pravico do prevoza z reševalnimi in drugimi vozili, kadar iz zdravstvenih ali drugih razlogov ni mogoče opraviti prevoza z javnim prevoznim sredstvom. Ti prevozi so:

- nujni prevozi, ko je potrebno zagotoviti čimprejšnjo zdravniško pomoč in preprečiti najhujšo možno posledico za življenje ali zdravje zavarovane osebe, za zdravje drugih in v vseh primerih, ko zavarovana oseba potrebuje takojšnje nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč;
- prevozi, ki niso nujni, ker ne gre za reševanje življenja ali prevoz zaradi nujnega medicinskega posega, ampak za prevoz nepokretne zavarovane osebe do zdravstvenega zavoda ali zdravnika in nazaj ali prevoz osebe na in z dialize;
- v primeru, ko bi bil prevoz z javnim prevoznim sredstvom lahko škodljiv;
- prevozi zavarovane osebe s spremstvom zdravstvenega delavca.

Nujni prevozi vključujejo tudi reševanje poškodovanih zavarovanih oseb z gora, morja, voda in jam in njihov prevoz do najbližjega zdravstvenega zavoda, ki lahko zagotovi ustrezno medicinsko pomoč. Nujnost reševanja in prevoza mora potrditi zdravnik, ki je sodeloval pri reševanju poškodovanca, ali zdravnik, ki ga je sprejel na zdravljenje.
Pravica do prevoza je zagotovljena le od stalnega prebivališča zavarovane osebe do najbližjega ustreznega izvajalca zdravstvenih storitev in nazaj.

NAČIN UVELJAVLJANJA PRAVICE DO PREVOZOV Z REŠEVALNIM IN DRUGIMI VOZILI

Zavarovana oseba lahko uveljavi pravico do prevoza, ko njen osebni zdravnik ugotovi, ali je le-ta potreben in utemeljen. V tem primeru osebni zdravnik izda ustrezno listino (Nalog za prevoz). V primeru, da gre za prevoze na dializo in z dialize ali ko je potrebno zavarovano osebo premestiti v drugo bolnišnico ali iz bolnišnice v zdravilišče, iz bolnišnice ali zdravilišča na dom glede na njegovo zdravstveno stanje ali od specialista na dom, lahko listino za naročilo prevoza izda napotni zdravnik. Nujni prevoz sme odrediti tudi drug zdravnik, ki potrdi nujnost prevoza na listini za odreditev prevoza z reševalnim vozilom. Nujnost prevoza lahko potrdi tudi zdravnik, ki je po opravljenem prevozu prevzel zavarovano osebo v zdravljenje.
V primeru, da zavarovana oseba ali njeni svojci oziroma kdo drug v njenem imenu naroči prevoz z reševalnim vozilom, mora stroške prevoza poravnati sama. Povračilo stroškov pa lahko v tem primeru zahteva od Zavoda, če zdravnik, ki jo je prevzel v zdravljenje, ugotovi, da je bil prevoz nujen in ji o tem izda potrdilo.

VLOGE IN PRILOGE

Zavarovane osebe pravico do prevoza z reševalnimi in drugimi vozili uveljavljajo s kartico zdravstvenega zavarovanja in listino Nalog za prevoz (Obr. NLG/3)
V primeru, da je zavarovana oseba nujni prevoz plačala in ji je zdravnik, ki jo je sprejel na zdravljenje izdal potrdilo, da je bil prevoz nujen, lahko zahteva pri območni enoti oziroma izpostavi Zavoda povračilo stroškov prevoza. Pisni vlogi je potrebno priložiti račun za opravljeno storitev ter potrdilo zdravnika, ki je osebo sprejel na zdravljenje, da je bil prevoz nujen.

vir: ZZZS, foto: pixabay

Podcast Tandem

Kaj je #GDPR in kako bo vplival na vaše poslovanje? 💎

Pogovarjala sem se z najboljšima strokovnjakoma, dr. Natašo Pirc Musar in Matijem Jamnikom. Dotaknili smo se aktualnih GDPR tem:

✅ Marketing
✅ Kako poteka zbiranje soglasij (telefonsko, offline, online)
✅ Zbiranje podatkov
✅ Kdo je Data Protection Officer (DPO) in kakšna je njegova vloga?
✅ Kaj je pravica do prenosljivosti podatkov?
✅ Ali lahko zahtevam izbris mojih podatkov?

Priporočam poslušanje. 🙌

▶Spletna stran -> http://www.poslusajtandem.si/podcast/management,marketing/kaj-je-gdpr-kako-bo-vplival-na-vase-poslovanje/
▶iTunes -> https://itunes.apple.com/si/podcast/tandem/id1289071751?mt=2

***
Podcast Tandem je neprofiten in samostojen. Je brez oglasov in ni povezan z nobenim podjetjem ali organizacijo. Vedno bo organski, pristen in najvišje možne kakovosti. Če ga želiš podpreti, deli link prijateljem ali pusti recenzijo na iTunesu, Facebooku... Hvala.

Varni na internetu

Pozor! Na spletu in sicer, pazite nase :)

[ZAVAJUJOČI DOPISI ZA VPIS V REGISTER PODJETIJ]
Slovenske podjetnike zopet opozarjamo na zavajajočo pošto iz tujine, ki vabi k vpisu podjetij v poslovne imenike z zvenečimi imeni, npr. European business number, World business list ipd. V primeru odgovora na tako pošto se podjetje nevede zaveže k plačilu zneska do 1000 EUR za storitev, ki je niti ne potrebujejo.

Halo FURS - z današnjim dnem se odpira FURS linija za vprašanja povezana z DDV.

Z današnjim dnem je začela delovati telefonska številka za vprašanja s področja DDV! S klicem na 08/200-1002 ☎️ boste vzpostavili povezavo z enotnim klicnim centrom, kjer vam bodo naši kontrolorji na področju DDV poskušali odgovoriti na vaša vprašanja. 📱📞 #FURS

Razpis!

Že veste, kaj boste počeli po zaključeni diplomi?

Imamo idejo! 💡
Do 10.4. se lahko prijavite na natečaj za zaposlitev v institucijah EU – Upravni uslužbenci diplomanti.
Morda postanete naš sodelavec/ka. 😉

Več: http://bit.ly/2tv8De6
EU Careers #zaposlitev #job #eucareers

Takoj po praznikih - lepo vabljeni na seminar, ki ga organiziramo skupaj s CTRP KRANJ - Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, ki vam bo olajšal odločitev o tem kakšno organizacijo ustanoviti :)

https://zavod-up.si/si/vabilo-na-seminar-kako-ustanoviti-nvo/

Ministrstvo za javno upravo

Občine, pozor, pripravljeni, zdaj!

Pobuda WiFi4EU: Evropska komisija je odprla portal, kjer se bodo zainteresirane lokalne skupnosti lahko potegovale za evropska sredstva za vzpostavitev free WiFi točk na javnih mestih.
http://www.mju.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/9488/

CNVOS

Hura!

Hura! Državni zbor pravkar dokončno potrdil Zakon o nevladnih organizacijah. S proračunskim skladom vred! Trikrat hura!

Digitalna.si

Za občine - prijavite se čim prej :)

#razpis Bi želeli v vaši občini zagotoviti brezplačen dostop do širokopasovnega interneta na javno dostopnih mestih? European Commission, Evropska komisija v Sloveniji bo to omogočila s projektom #WiFi4EU, v sklopu katerega bo financirala vzpostavitev brezplačnih dostopnih točk v Evropi. Od 20. marca naprej se lahko občine registrirajo na portalu www.WiFi4EU.eu, 15. maja 2018 pa bo objavljen prvi od petih pozivov za bone WiFi4EU: http://www.digitalna.si/pomoc-obcinam-pri-vzpostavitvi-brezplacnega-dostopa-do-sirokopasovnega-interneta-20-03-2018.html

zavod-up.si

Zanima nas vaše mnenje!

Ste bili naša uporabnica, uporabnik?

Hvaležni za vaše mnenje o nas!

https://zavod-up.si/si/zanima-nas-vase-mnenje/

Anketo lahko izpolnite tudi neposredno tule: https://www.1ka.si/a/145123

zavod-up.si

zavod-up.si

Zanima nas vaše mnenje!

Hvala za vaše mnenje :)

zavod-up.si

Ministrstvo za javno upravo

Od 1. aprila 2018 obvezna elektronska oddaja ponudb #javnonarocanje. Na Ministrstvu za javno upravo pričenjamo z brezplačnimi predstavitvami informacijskega sistema tako za ponudnike kot za naročnike. Prijava obvezna: http://www.djn.mju.gov.si/novice/2018-03-12-Obvestilo-o-predstavitvah-informacijskega-sistema-za-elektronsko-oddajo-ponudb

zavod-up.si

Zanima nas vaše mnenje!

Prosimo vas za pomoč - izpolnite kratek vprašalnik o kakovosti naših storitev - hvala!

Jezni ne bomo niti, če ga delite naokoli ;)

https://zavod-up.si/si/zanima-nas-vase-mnenje/

zavod-up.si

Drage ženske - čestitke ob vašem prazniku!

Naj bodo vsi dnevi takšni in - ne dajte se :)

Letos društva pod intenzivnim pregledovanjem!

[POZOR!]
FURS bo letos intenzivno pregledoval delovanje društev, zaposlovanje tujcev in pa vse, ki se ukvarjate s spletno trgovino! Zdaj imate še čas, da poštimate zadeve, ker potem bo drago! Če pa potrebujete pomoč, se pa lahko obrnete tudi na našo SPOT (ex VEM točko) in vam bomo z veseljem pomagali! :) Namesto dragih kazni državi, pa lahko Kovačnici kupite eno kavo ;) ;) #joke #svetujemobrezplačno #radipomagamo

Transparency International Slovenia

#NVO #job

Želiš prispevati k boju proti korupciji in si pravnik? Pridruži se nam! http://transparency.si/o-nas/razpisi/372-razpis-pravnik3

europa.eu

Nakup vozila v tujini

Kupujete vozilo v tujini?

europa.eu Več informacij o pravicah potrošnikov pri nakupu vozila v drugi državi EU in kako ga lahko pripeljete domov. Kako ravnati, če se nameravate z vozilom, ki ste ga kupili na lizing, preseliti v tujino.

Mreža NVO - VID

Vabimo k posredovanju predlogov za izvedbo aktivnosti na področju informacijske družbe in digitalizacije. Cilj zbiranja predlogov je oblikovati izhodiščni nabor aktivnosti nevladnih organizacij, ki bodo prispevale k boljšem položaju Slovenije na indeksu digitalnega gospodarstva in družbe. Prednost bodo imeli predlogi na področju krepitve osnovnih e-veščin, povezljivosti, večje uporabe interneta in digitalnih javnih storitev države. Gre za področja, na katerih je Slovenija na indeksu DESI slabše uvrščena. Več informacij na http://www.nevladni.info/zbiranje-predlogov-za-aktivnosti-nvo-na-podrocju-digitalizacije/.

Društvo Duh časa Ekologi brez meja Studio12.si @ LJUDMILA Wlan slovenija Danes je nov dan Mozilla Slovenija KID KIBLA Zavod UP Zavod Misss IPAK Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij Simbioza e-Simbioza RSO - Računalniki za socialno ogrožene Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) Kiberpipa Lugos Kulturno Izobraževalno Društvo Pina Kersnikova Transparency International Slovenia TechSoup Slovenija Babi in Dedi na internetu Društvo Advans RAMPA Lab Zavod TIP &TAP Beletrina ZDUS - Zveza društev upokojencev Slovenije IPRID CNVOS Nevladna.org Stičišče NVO osrednje Slovenije ISKRA - Stičišče NVO Istre in Krasa Korociv Regijsko Stičišče Boreo DRPD Novo mesto Regijski NVO center Jugovzhodne Slovenije Stičišče Prstan Regionalno stičišče NVO Planota Sticisce Novus

Evropska komisija v Sloveniji

Strožji predpisi o varstvu podatkov, ki bodo začeli veljati 25. maja 2018, bodo državljanom omogočili več nadzora nad njihovimi podatki, podjetjem pa enake konkurenčne pogoje. Ti predpisi bodo veljali za vsa podjetja, ki poslujejo v EU, ne glede na to, kje imajo sedež.

Preverite, kakšne spremembe vas čakajo v praksi!

Več: http://bit.ly/2EH42Kb

#GDPR #dataprotection #Varstvopodatkov Informacijski pooblaščenec EU Justice and Consumers

POLITICO Europe

Kmalu prične veljati nova uredba o varovanju osebnih podatkov. Kaj to pomeni za državljane?

Your guide to the most comprehensive overhaul of global privacy standards in a generation.

Mladinska postaja Moste

Juhu.

Včeraj se nas je z vprašanjem odprtja zavoda oz društva ukvarjalo kar nekaj. Hvala Zavod UP!

Next week! Ne zamudi! 🔜🔜🔜
Mednarodno mladinsko delo skupaj z Mreža MaMa!
Sindikat Mladi plus: Delavnica dostojnega dela skupaj z Mladi plus!

Pa lep vikend! 🤣🤣🤣

AJPES

Ne pozabite :)

Pričenja se obdobje oddajanja letnih poročil. 📚📑📈
Aplikacija za predložitev poročil poslovnih subjektov - tudi za prostovoljske organizacije - za leto 2017 je že na naši spletni strani: www.ajpes.si/novica/?id=350

Ministrstvo za javno upravo

Povejte svoje mnenje

Z današnjim dnem se začenja 6 mesečni pilotni projekt "Merjenja zadovoljstva uporabnikov javnih storitev", ki bo potekal v dvanajst različnih organih javne uprave in lokalnih skupnostih po Sloveniji.

Uvodnega dogodka se bo, 17. januarja 2018 ob 13.15 uri, na Upravni enoti Jesenice udeležil tudi minisiter Koprivnikar.

Več o projektu: http://www.mju.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/article/1328/9237/

Want your school to be the top-listed School/college in Radovljica?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Ob petletnici Zavoda UP
Ob petletnici Zavoda UP
Žiga Krek
Urša Orehek
Ob petletnici Zavoda UP

Location

Category

Telephone

Address


Gorenjska Cesta 25
Radovljica
4240
Other Education in Radovljica (show all)
Mladinski dnevni center KamRa Mladinski dnevni center KamRa
Ljubljanska Cesta 19
Radovljica, 4240

Mladinski dnevni center Kamra je namenjen otrokom, mladostnikom in mladim, ki bi bi radi aktivno preživeli svoj prosti čas. Druženje, ustvarjanje, športne aktivnosti, tuji jeziki; brezplačna učna pomoč, svetovanje; evropski projekti, radio Galama.

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C