Voznik city

041 982 136

Operating as usual

Apartmaji RETRO, Aleš Špiler SP, Sp. Gorje 61a

Turizem, izleti, kmetijstvo in umetnost - art'Špil. Sobe, apartma, hostel ter kamp-glamping...možnost piknik prostora... e.c.V mirnem, alpskem prostoru...

🦌🎅🎁🎄Bilo je nekoč...
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1987323498252562&id=100009247941399
🙊🙉🙈 Zdaj pa delamo drugo zgodbo...
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1970016073288284&id=1406238519666045
😎
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1846656928985887&id=100009247941399

https://search.google.com/local/writereview?placeid=ChIJ7Tkglq2RekcRxpql-6_jOLQ

http://www.booking.com/Share-hqu5AJ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2299809053472807&id=223887711064962

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2313363352261205&id=1964606657136878

🇸🇮🏘😎+🤠🏚🇪🇺
Aleš Špiler, S.P.
V 2 apartmajih, Retro ⭐⭐⭐⭐ apartmants = 6 sob v vsakem po - tri sobe, + tiliti kuhinja, dnevni prostor z jedilnico, WC, kopalnica, balkon...razgled na Bled grad.
TV, internet, wifi...🏘 vrt - piknik prostor in parkirišče, freeee...
https://www.google.com/travel/hotels/retro-apartmaji%20sp.gorje%2061a/entity/CgsIxrWW3f_1uJy0ARAB/overview?g2lb=4208993%2C4223281%2C4252074%2C4253230%2C4254308%2C4258168%2C4260007%2C4262509%2C4265959%2C4272863%2C4274032%2C4274649%2C4276917%2C4250437%2C4251519%2C4263909%2C4265427%2C4270859%2C4272930&hl=sl&gl=si&un=1&q=retro-apartmaji%20sp.gorje%2061a&rp=OAJAAEgB&ictx=1&ved=0ahUKEwiHk9PzupnjAhUQtYsKHXpdC0UQ3koIPQ&tcfs=EgBSAA

Moje Gorje, Milan Špiler, Naše Gorje, Milan Špiler,
🙅‍♀️🚘🙆‍♂️🚙🚶‍♂️🏡🚶‍♀️🚖🙆‍♀️🏍🙍‍♂️
Vintgar Radovna Slovenija 🥘🥂🍷🍾
😎🏍🤔🚶‍♀️🚖🏚🚙🚶‍♂️🤗🚘🤠
V presojo "občanom" mini občine Gorje - zgodba ali Godba Gorje 🎵🎷🎶🎺🎼📯🔊🥁
Na vsako glavo, občina Gorje, prejme, cca. 585 €, letne subvencije - povprečnine, od drž. SLO, kar znaša cca 1mil. in 950 t. €. ter še 2× toliko iz drugih virov. Odlog občine Gorje za l. 2018 je, letnega poročila pa ni ali pa se skriva !!!
In kje so €?€?€? od parkirnine in vstopnine, v sotesko Vintgar ??? ter prodanih spominkov i.t.d. na vhodu v sotesko ???
Vpršajmo se, kje je to porabljeno in zakaj ??? občina smo občani in imamo pavico vedeti o trošenju naših proračunskih sredstvih, s katerimi upravlja, preštevilčna !? obč. "UPRAVA" in Turistično društvo Moje Gorje ??? ki pa je neprofitna dejavnost, halooo.!!!
Voda, javna dobrina, "vir", zajetnega kupa €€€€€...e.c. a le za nekatere, wowweennnn...🤣🏚🤣, bo treba razgrniti - poročila prihodkov in odhodkov, za 10 l. nazaj FURS - u R.S. in Rač. Sodišču R.S.
&
Milan Špiler Privat, Moje Gorje,
😎🎼🎶🎵🤠
Milan Špiler
Lajkajte, komentirajte in delite naprej, da se ve, kaj se počne v lokalni samooupravi, občine Gorje in da se zoper nezakonita dejanja, odgovarja, po zakonu, pristojni organi drž. Slo, pa naj zadeve razčistijo in ukrepajo in to takoj, kajti samovlade, klientalizma, nepotizma i.t.d. občine v Gorjah, imamo občani dovol, ter bomo vsaj posamezniki odločno ukrepali...e.c.
🤠🎼🎶🎵😎. Tudi to je Slo. 🌀🇸🇮🌀
Miru še ne bo, zgodba se nadaljuje, po pravnih poteh...e.c. 😎🎼🎶🎵🤠🌐🌀🇸🇮🌀🌐
Milan Špiler Privat, Moje Gorje, Milan Špiler
🌀 v vrtincu dogodkov ki sledijo 🌀🌀🌀🌀🌀
V Moje Gorje z Milan Špiler Privat& Milan Špiler
Moje Gorje, Milan Špiler, Naše Gorje, Milan Špiler,
🙅‍♀️🚘🙆‍♂️🚙🚶‍♂️🏡🚶‍♀️🚖🙆‍♀️🏍🙍‍♂️
Vintgar Radovna Slovenija 🥘🥂🍷🍾
😎🏍🤔🚶‍♀️🚖🏚🚙🚶‍♂️🤗🚘🤠
V presojo "občanom" mini občine Gorje - zgodba ali Godba Gorje 🎵🎷🎶🎺🎼📯🔊🥁
Na vsako glavo, občina Gorje, prejme, cca. 585 €, letne subvencije - povprečnine, od drž. SLO, kar znaša cca 1mil. in 950 t. €. ter še 2× toliko iz drugih virov. Odlog občine Gorje za l. 2018 je, letnega poročila pa ni ali pa se skriva !!!
In kje so €?€?€? od parkirnine in vstopnine, v sotesko Vintgar ??? ter prodanih spominkov i.t.d. na vhodu v sotesko ???
Vpršajmo se, kje je to porabljeno in zakaj ??? občina smo občani in imamo pavico vedeti o trošenju naših proračunskih sredstvih, s katerimi upravlja, preštevilčna !? obč. "UPRAVA" in Turistično društvo Moje Gorje ??? ki pa je neprofitna dejavnost, halooo.!!!
Voda, javna dobrina, "vir", zajetnega kupa €€€€€...e.c. a le za nekatere, wowweennnn...🤣🏚🤣, bo treba razgrniti - poročila prihodkov in odhodkov, za 10 l. nazaj FURS - u R.S. in Rač. Sodišču R.S.
🤠🎼🎶🎵😎
PRVIČ V SLOVENIJI UPRAVNO SODIŠČE POTRDILO MANDAT OBČINSKE SVETNICE!!!
🌀🇸🇮🌀
ANJA is back in the game, but not the same.....
🤣🤣🤣
Na konstitutivni seji Občine Gorje, dne 12. 12. 2018 tamkajšnji občinski svet ni potrdil mandata izvoljeni občinski svetnici Anji Bunderla. Upravno sodišče je ugotovilo pomanjkljivosti in protizakonitost sklepa, ga odpravilo in kar samo potrdilo mandat.

9 svetnikov: Janez Kolenc, Pavel Jakopič, Ivan Ratek, Urban Jan, Primož Pretnar, Dominik Piber, Edvard Torkar, Zdenka Repe in Danijela Mandeljc - vsi so kandidirali pod županovim logotipom - je na konstitutivni seji proti vsem zakonskim načelom in njim dodeljenim kompetencam kot svetniki sprejelo pritožbo kandidata za svetnika Jakoba Pora – kandidiral je pod županovim logotipom in ni bil izvoljen v volilni enoti Podhom. V volilni enoti Podhom je zmagala Anja Bunderla. Zmaga Anje Bunderla je bila nesporna. Pritožbi Jakoba Pora so ugodili in s tem nezakonito prekoračili njim dodeljene pristojnosti. Odločanje občinskega sveta je bila zgolj politična odločitev, ne zavedajoč se, da v Sloveniji živimo v pravni državi. Občinski svet je glasoval in odločal o zadevi, katera ni v njihovi pristojnosti in s tem najbrž zavestno preprečil izvajanje mandata občinske svetnice.

Jakob Por je v pritožbi podal sum, da Anja Bunderla ne živi na svojem stalnem bivališču v Podhomu, ampak nekje drugje v občini Gorje, čeprav je Anja že od rojstva v Podhomu. Da je v Podhomu, dokazujejo tudi vsi dokumenti, upravna enota itd. in navsezadnje tudi potrdilo občinske volilne komisije. Upravno sodišče je ugotovilo pravilnost kandidature in izida volitev ter potrditve OVK za svetnico. Jakob Por se ni pritožil občinski volilni komisiji v času ugotavljanja kandidature, temveč šele po izidu volitev, katere je zgubil.

Najprej je prijavo na Upravno enoto Radovljica podal Jakob Por, po podanih dokazilih upravni enoti, da ima Anja Bunderla stalno bivališče v Podhomu pa je je podal prijavo še Peter Torkar – kot zakoniti zastopnik Občine Gorje. Prijavo je podal po odločitvi občinskega sveta za nepotrditev mandata in po vročitvi sklepa Občine Gorje. Kar pa po vsem tem že meji na zlorabo položaja … . Neutemeljene preiskave so poseg v pravico do zasebnosti.

Anja Bunderla je bila edina neodvisna kandidatka, ki je bila izvoljena v Občinski svet Občine Gorje. Župan Peter Torkar in «njegovi« so s pomočjo občinske uprave zaradi različnih političnih prepričanj zrežirano izrinili izvoljeno svetnico iz Občinskega sveta in ji s tem onemogočili sodelovanje v upravnih telesih občine.

Anja Bunderla je oddala pritožbo na Upravno sodišče in 15. 1. 2019 je Sodišče razsodilo:

Pritožbi se ugodi in se izpodbijani sklep Občinskega sveta Občine Gorje z dne 17. 12. 2018 odpravi in odloči:
Anji Bunderla, rojeni 29. 5. 1985, stanujoči Podhom 39, Zgornje Gorje, se potrdi mandat članice Občinskega sveta Občine Gorje.
Sodišče zaključi, da "pritožba zoper to sodbo ni dovoljena".

Nepravilnosti in kršitve, ki sta jih storila Občina Gorje in Občinski svet Občine Gorje so bile tako očitne, da je sodišče prvič sámo potrdilo mandat občinski svetnici.

Kot izvoljena svetnica nisem mogla sodelovati na občinskih sejah. Medtem so pohiteli in že obravnavali OPN in občinski proračun. So sprejeti sklepi pod nezakonito sestavo občinskega sveta zakoniti?

Poslovnik in statut Občine Gorje se od moje izvolitve naprej nista upoštevala (ni bilo sklicane priprave na sejo. Ko sem na to opozorila, so jo sklicali, vendar so povabili napačne osebe. Zato sem zahtevala, da se skliče ponovno, vendar so ponovno povabili napačne ljudi in niso upoštevali roka vabila. Od treh predlogov za člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so glasovali samo o enem ...). Izjemno veliko je med občani tudi govora, da se razne stvari na Občini Gorje ne odvijajo pravilno. Zaradi vseh dogodkov in nepravilnosti želim kot novoizvoljena svetnica revizijo občine, da lahko zagotovim ljudstvu, če občina dela po pravilih ali ne.

Svetnikom pa sporočam:

Svetniki niste vezani na navodila »od zgoraj«. Svetnik je samostojen in vsak ima pravico sodelovati pri razpravah in odločitvah. Lahko razmišlja s svojo glavo.

Anja Bunderla.

👮‍♂️🚔👮‍♀️
👨‍⚖🇸🇮😎🇸🇮👩‍⚖
Po zakonu, zov-1, bi moral organ, JAVP, takoj izdati sklep in odločbo, o prenehanju delovanja, šole vožnje MAKSI in izbris iz RPO - registra šol vožnje, zaradi hujših kršitev in za prekrške, izdati- izročiti globe - odgovoren Igor VELOV direktor agencije e.c....zakon v veljavi, že več kot 1 l. od 12.1.2017.

🤥🤥🤥

Spoštovani,

obveščamo vas, da smo z zadevo seznanjeni in da so bili speljani vsi postopki za izbris šole vožnje Maksi iz RPO. Zadeva bo v kratkem pravnomočna.

Lep pozdrav,

mag. Saša Jevšnik Kafol
vodja Sektorja za voznike

JAVNA AGENCIJA RS ZA VARNOST PROMETA
Kotnikova 19a
1000 Ljubljana
https://www.avp-rs.si

Tel.: 01/478 8810
E-mail: [email protected]

🤥🤥🤥

Po zakonu, zov-1, bi moral organ, JAVP, takoj izdati sklep in odločbo, o prenehanju delovanja, šole vožnje MAKSI in izbris iz RPO - registra šol vožnje, zaradi hujših kršitev in za prekrške, izdati- izročiti globe - odgovoren Igor VELOV direktor agencije e.c....ŠOLA "MAKSI" - Stojan MAKSIMOVIĆ, PA V HUDO KRŠI, ZOV-1, že več kot 1 l. 🤣🤥😜🤣
plus.google.com/+milanšpiler

www.voznik.si
🤓😇😎
https://www.facebook.com/Voznik-doo-1578959025713325/
🏍🏍🏍🚘🚘🚘
&
www.voznik.si/kontakti
⬇️⬇️⬇️
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1888449761473270&id=100009247941399
👨‍⚖🇸🇮😎🇸🇮👩‍⚖
Po zakonu, zov-1, bi moral organ, JAVP, takoj izdati sklep in odločbo, o prenehanju delovanja, šole vožnje MAKSI in izbris iz RPO - registra šol vožnje, zaradi hujših kršitev in za prekrške, izdati- izročiti globe - odgovoren Igor VELOV direktor agencije e.c....zakon v veljavi, že več kot 1 l. od 12.1.2017.

🤥🤥🤥

Spoštovani,

obveščamo vas, da smo z zadevo seznanjeni in da so bili speljani vsi postopki za izbris šole vožnje Maksi iz RPO. Zadeva bo v kratkem pravnomočna.

Lep pozdrav,

mag. Saša Jevšnik Kafol
vodja Sektorja za voznike

JAVNA AGENCIJA RS ZA VARNOST PROMETA
Kotnikova 19a
1000 Ljubljana
https://www.avp-rs.si

Tel.: 01/478 8810
E-mail: [email protected]

🤥🤥🤥

Po zakonu, zov-1, bi moral organ, JAVP, takoj izdati sklep in odločbo, o prenehanju delovanja, šole vožnje MAKSI in izbris iz RPO - registra šol vožnje, zaradi hujših kršitev in za prekrške, izdati- izročiti globe - odgovoren Igor VELOV direktor agencije e.c....ŠOLA "MAKSI" - Stojan MAKSIMOVIĆ, PA V HUDO KRŠI, ZOV-1, že več kot 1 l. 🤣🤥😜🤣

www.voznik.si
gsm 041 639 209 ali 031 639 209
https://www.facebook.com/Voznik-doo-1578959025713325/
🚘🆕😎🆕🏍🔉🔊
👨‍⚖🇸🇮😎🇸🇮👩‍⚖
Po zakonu, zov-1, bi moral organ, JAVP, takoj izdati sklep in odločbo, o prenehanju delovanja, šole vožnje MAKSI in izbris iz RPO - registra šol vožnje, zaradi hujših kršitev in za prekrške, izdati- izročiti globe - odgovoren Igor VELOV direktor agencije e.c....zakon v veljavi, že več kot 1 l. od 12.1.2017.

🤥🤥🤥

Spoštovani,

obveščamo vas, da smo z zadevo seznanjeni in da so bili speljani vsi postopki za izbris šole vožnje Maksi iz RPO. Zadeva bo v kratkem pravnomočna.

Lep pozdrav,

mag. Saša Jevšnik Kafol
vodja Sektorja za voznike

JAVNA AGENCIJA RS ZA VARNOST PROMETA
Kotnikova 19a
1000 Ljubljana
https://www.avp-rs.si

Tel.: 01/478 8810
E-mail: [email protected]

🤥🤥🤥

Po zakonu, zov-1, bi moral organ, JAVP, takoj izdati sklep in odločbo, o prenehanju delovanja, šole vožnje MAKSI in izbris iz RPO - registra šol vožnje, zaradi hujših kršitev in za prekrške, izdati- izročiti globe - odgovoren Igor VELOV direktor agencije e.c....ŠOLA "MAKSI" - Stojan MAKSIMOVIĆ, PA V HUDO KRŠI, ZOV-1, že več kot 1 l. 🤣🤥😜🤣

picsart.com

@milanpiler's photo

Made with #PicsArt
https://bnc.lt/f1Fc/s519rv3L1r
GSM 041 639 209,031 639 209
https://www.facebook.com/events/1618099975079602/
GSM 051 639 209 ali tel; 04 5725 637
Www.voznik.si

picsart.com PicsArt, where everyone becomes a great artist.

Photos from Voznik city's post

Z https://m.facebook.com/Voznik-doo-1578959025713325/
13. 11. 2016🍷🍷🍷🍷🍷
Www.voznik.si
Gsm 041 639 209 ali pa 031 639 209
😎 😯 😘

[11/12/15]   Www.voznik.si
Gsm 041 639 209 ali pa 031 639 209
https://m.facebook.com/Voznik-doo-1578959025713325/
😎 😯 😘

Voznik city

Www.voznik.si
Gsm 041 639 209 ali pa 031 639 209
https://m.facebook.com/Voznik-doo-1578959025713325/

Education

Špica, Bohinj, Bled, Triglav,
Radovljica & Voznik doo
Www.voznik.si
Gsm 041 639 209 ali 031 639 209
https://m.facebook.com/profile.php?id=1578959025713325

Www.avtosola-voznik.si

AVTOŠOLA VOZNIK d.o.o. - Predstavitev

www.voznik.si
Gsm 041 639 209,031 639 209
https://www.facebook.com/Voznik-doo-1578959025713325/
https://m.facebook.com/profile.php?id=107426805959406
https://www.facebook.com/events/225663814481328/?ti=cl🎯🎯🎯

Www.avtosola-voznik.si V Avtošoli Voznik d.o.o.šoli vožnje, uspešno poslujemo že 20 let, v tem času pa smo postali eno izmed najbolj prepoznavnih in uspešnih podjetij za usposabljanje kandidatov za vozniški izpit v gorenjski regiji. Usposabljamo kandidate za kategorije AM, A1, A2, A in B motornih vozil.

[10/10/15]   Www.voznik.si
Gsm 041 639 209,031 639 209
Voznik doo
Radovljica
https://m.facebook.com/profile.php?id=107426805959406

Want your school to be the top-listed School/college in Radovljica?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Address


Sp. Gorje 61a
Spodnje Gorje
4240
About   Contact   Privacy   Login C